1   2   3   4   5
Ім'я файлу: земельн.ресурси.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 841кб.
Дата: 21.09.2021
скачати
Пов'язані файли:
тема 5.docx
МТП.docx


Відбулось збільшення площі сільськогосподарських угідь, енергетичних потужностей, збільшення основних виробничих фондів сільськогосподарського призначення, в розрахунку на 1-го працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві. В цілому тенденцію розвитку можна характеризувати як позитивну, адже рівень рентабельності в 2016 році хоч і зменшився, проте залишився позитивним і склав 19,77%. Аналізуючи дані таблиці 2.3 ми можемо сказати, що на одного середньорічного працівника зайнятого в сільськогосподарському виробництві у 2018 році припадає: 29,18га с/г. угідь, що менше на 27,37% у 2016 р., 46,12% менше в 2017 році; цого ж року 69,63 тис.грн. основних виробничих фондів с/г. призначення, що в 2016 році менше на 247,98% ніж у 2017 році на 7,01%. На 100 га с/г. у 2018 році припадає: 238,63 тис. грн. основних виробничих фондів, що на 173,31% більше ніж у 2016 році і менше на 26,76% у 2017 році, 8,0 тис. люд-год. праці становить 92,38% у 2016 року і 98,52%-2017 р.2.2 Земельні ресурси сільськогосподарського підприємства та рівень їх використанняНеобхідно за останні три роки розглянути динаміку та структуру сільськогосподарських угідь, висвітлити причини їх змін (табл. 2.4).
Таблиця 2.4

Розмір та структура сільськогосподарських угідь в ФГ «ЛАКТАРАН»

Види угідь

2016 р.

2017 р.

2018 р.

В середньому

га

%

га

%

га

%

га

%

Сільськогосподарські угіддя, з них

4445

100

3275

100

4727

100

4149

100

рілля

3894

87,6

2896

88,43

4103

86,8

3631

87,52

багаторічні насадження

48

1,08

48

1,47

48

1,02

48

1,16

пасовища

503

11,3

331

10,10

576

12,18

470

11,32

Площа лісу

-

-

272

8,31

272

5,75

181,33

4,37

Ставки та водоймища

-

-

2

0,06

2

0,04

1,33

0,03


Протягом 2016-2018 років в господарстві в структурі земельних угідь не відбулось практично ніяких змін, найбільшу питому вагу у загальній земельній площі займають сільськогосподарські угіддя, серед них рілля.

Тепер охарактеризуємо посівні площі та їх структуру за останнє триріччя (табл. 2.5).

Таблиця 2.5

Розмір і структура посівних площ ФГ «ЛАКТАРАН»

Культури

2016 р.

2017 р.

2018 р.

В середньому за три роки

площа, га

%

площа, га

%

площа, га

%

площа, га

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Зернові зернобобові-всього в т.ч.

- пшениця озима

740

26,8

850

30,25

660

23,61

750

26,90

- жито озиме

30

1,09

25

0,89

50

1,79

35

1,26

- озимий ячмінь

170

6,16

230

8,19

270

9,66

223,33

8,01

- ярий ячмінь

320

11,60

390

13,88

225

8,05

311,67

11,18

- овес

20

0,72

40

1,42

25

0,89

28,33

1,02

- кукурудза на зерно

210

7,61

-

-

85

3,04

98,33

3,53

- гречка

40

1,45

55

1,96

60

2,15

51,67

1,85

- горох

100

3,62

120

4,27

-

-

73,33

2,63

- інші зернові

40

1,45

70

2,49

67

2,40

59

2,12

- просо

-

-

90

3,20

90

3,22

60

2,15

Цукрові буряки

100

3,62

90

3,20

-

-

63,33

2,27

Соняшник на зерно


340

12,32

220

7,83

400

14,31

320

11,48

Льон – кудряш


200

7,25

75

2,67

90

3,22

121,67

4,36

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Соя

100

3,62

110

3,91

-

-

70

2,51

Ріпак озимий

110

3,99

95

3,38

250

8,94

151,67

5,44

Ефірно – олійні культури посіву(коріандр)

-

-

-

-

45

1,61

15

0,54

Продовольчі баштані культури-всього, в т.ч.

5,0

0,18

-

-

40

1,43

15

0,54

- картопля

0,6

0,02

-

-

-

-

0,21

0,01

- овочі

4,40

0,16

-

-

-

-

1,52

0,05

Кукурудза на силос та зелений корм

70

2,54

200

7,12

125

4,47

131,67

4,72

Однорідні трави

65

2,36

50

1,78

138

4,94

84,33

3,02

Багаторічні трави

100

3,62

100

3,56

95

3,41

98,33

3,53

Вся посівна площа

2760

100

2810

100

2795

100

2788,39

100


Враховуючи той момент, що зернові і технічні культури займають значну питому вагу в економіці господарства, розглянемо їх фактичну структуру посівної площі. Найбільшу питому вагу займає озима пшениця (26,90%) і соняшник (11,48%).

Рівень інтенсивності використання земельних ресурсів можливо розглянути за допомогою наступних показників:

  • коефіцієнт господарського використання землі, який розраховується діленням площі сільськогосподарських угідь на всю земельну площу господарства;

  • коефіцієнт розорюваності, що визначається діленням площі землі в обробітку (рілля + багаторічні культурні насадження) на площу сільськогосподарських угідь;

  • коефіцієнт використання ріллі, як відношення площі посівів до площі ріллі;

  • коефіцієнт меліорації розраховується діленням площі меліорованих земель на площу сільськогосподарських угідь;

  • питома вага інтенсивних культур (кукурудза на зерно, соняшник, цукрові буряки, овочі) у загальній посівній площі досліджуваного господарства;

  • коефіцієнт повторного використання землі, який визначається діленням суми посівної площі і площі повторних посівів на посівну площу господарства. Раніше вказані показники слід звести у таблицю слідуючої форми (табл. 2.6)

Таблиця 2.6

Рівень використання земельних ресурсів в ФГ «ЛАКТАРАН»

Показник

2016 р.

2017р.

2018 р.

2018 р. в % до

2016р.

2017р.

Коефіцієнт господарського використання землі

120,85

89,04

128,52

106,35

144,34

Коефіцієнт розорюваності

87,60

88,43

86,80

99,09

98,16

Коефіцієнт використання ріллі

70,88

97,03

68,12

96,11

70,21

Коефіцієнт меліорованості

-

-

-

-

-

Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі

20,11

7,83

18,78

93,39

239,85

земельний ресурс сільськогосподарський

Таким чином, рівень інтенсивності використання земельним ресурсів в досліджуваному господарстві протягом останніх років знаходиться майже на одному місці. Питома вага інтенсивних культур в загальній посівній площі у 2018 році становить 128,52, що більше на 6,35% порівняно з 2016 роком і збільшився на 44,34% порівняно з 2017 роком.


1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас