1   2   3   4
Ім'я файлу: Організація транспортного господарства.doc
Розширення: doc
Розмір: 169кб.
Дата: 20.05.2021
скачати
Пов'язані файли:
КУРСОВА.docx

Курсова робота

на тему:

«Організація транспортного господарства»

ЗМІСТ

ВСТУП

1. Організація роботи транспортного господарства на підприємстві

  • 1.1 Виробнича характеристика підприємства

  • 1.2 Особливості транспортних робіт на підприємстві. Організаційна структура транспортного господарства

  • 1.3 Робота транспорту в цеху

  • 1.4 Визначення вантажообігу

  • 1.5 Визначення потрібної кількості транспортних засобів

2. Основні напрямки вдосконалення організації транспортного господарства підприємства

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Транспортне господарство називають «артерією» підприємства, сполучною матеріальні потоки. І основними критеріями функціонування господарства підприємства є якісна і точна організація роботи транспорту.

Актуальність теми курсової роботи обумовлюється тим, що транспорту, як відрости економіки, властиві деякі особливості, що відрізняють його від інших галузей матеріального виробництва. По-перше, транспорт не виробляє нову речовинної продукції, а як би є продовженням процесу виробництва в межах процесу обігу. Кінцевий результат виробництва реалізується у споживача, тому транспорт є продовження процесу виробництва, розпочатого у промисловості та сільському господарстві.

По-друге, продукцію транспорту не можна накопичити, не можна створити її запаси, так як вона виражається самим переміщення вантажів і людей. По-третє, продукція транспорту не містить сировини. Частка заробітної плати в її собівартості набагато вище, ніж у промисловості. Витрати на амортизацію, паливо та електроенергію складають половину всіх витрат підприємства. Отже, зниження собівартості перевезень та забезпечення якісного транспортного господарства підприємства пов'язане зі збільшенням продуктивності праці, скороченням витрат палива та електроенергії на одиницю перевізної роботи. Це дозволить підприємству отримати більший прибуток, забезпечити раціональність і ритмічність роботи, скоротить втрати робочого часу. Саме тому вивчення організації транспортного господарства підприємства викликає інтерес, що підтверджує актуальність теми курсової роботи.

Метою курсової роботи є розгляд особливостей організації транспортного господарства та його вдосконалення на підприємстві.

У ході роботи слід виконати ряд завдань:

1) вивчити особливості транспортного господарства у виробничому процесі підприємства;

2) розглянути на практичному прикладі структуру транспортного господарства підприємства;

3) скласти розрахунок необхідної кількості транспортних засобів на підприємстві;

4) за результатами роботи зробити відповідні висновки та пропозиції щодо вдосконалення транспортного господарства на підприємстві.

Об'єктом курсової роботи є ЗАТ «Молодечномебель», м. Молодечно.

Предметом курсової роботи є аналіз організації транспортного господарства підприємства.

У роботі використані методи аналізу навчальної та наукової літератури, статистичні, математичні, а також аналітичні методи. В якості інформаційної бази використані наукова і навчальна література, матеріали періодичної преси, а також власні розробки автора.

Робота складається з двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

1. Організація роботи транспортного господарства на підприємстві

1.1 Виробнича характеристика підприємства

В якості прикладу розглянемо підприємство ЗАТ «Молодечномебель» Республіка Білорусь, 222310 м. Молодечно, вул. Дроздовичі, 14.

Основною діяльністю підприємства є випуск продукції виготовленої з деревини, в основному меблі, віконні та дверні блоки, погонажні вироби. Молодечненському меблева фабрика була створена на базі промкомбінату в 1954 році. Тоді на ній працювало 147 осіб. У 1963 році було утворено об'єднання - власне, нинішнє ЗАТ "Молодечномебель" є його наступником, - до якого увійшла також і невелика Вілейська меблева фабрика.

На сьогоднішній день Молодечненському меблева фабрика - флагман білоруської меблевої промисловості. Деякі експерти ринку вважають, що "Молодечномебель" може служити еталоном виробничого підприємства не тільки для білорусів чи росіян, але і для європейських меблевиків. Вся продукція сертифікована.

Статутний фонд Товариства за станом на 1 січня 2009 р. - 118 539 470 рублів. Відповідно до Статуту ЗАТ «Молодечномебель», управління Товариством здійснюють:

1. Загальні збори акціонерів - вищий орган управління.

2. Наглядова рада здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства в період між зборами.

3. Дирекція та генеральний директор є виконавчим органом Товариства і здійснюють керівництво поточною діяльністю.

Організаційна структура управління підприємством є лінійно-функціональною. Повна організаційна структура ВАТ «Молодечномебель» представлена ​​на рис.1.1.

Рис. 1.1 Організаційна структура управління підприємством

Новітнє обладнання провідних світових виробників у галузі деревообробки - «Прімультіні», «Григо», «Космек» (Італія), «Лігнакон» (Голландія), «Хейзейман», «Купер» (Німеччина) - дозволяє розглядався підприємству забезпечити відповідність продукції найжорсткішим вимогам до якості та екологічної безпеки, дає можливість орієнтувати виробництво на інтереси споживача.

Конструкторське, технологічне бюро і лабораторія ВАТ «Молодечномебель» реалізують неординарні рішення дизайнерського відділу у виріб: оцінюють можливості, підбирають матеріали і фурнітуру, виготовляють перші зразки нових меблів. Відділ маркетингу за інформаційної підтримки інших служб прогнозує можливий попит. У разі успіху нової розробки на споживчому ринку, поступово нарощується обсяг випуску виробу. Виробнича програма ВАТ «Молодечномебель», крім виробництва меблів, включає лісопиляння, деревообробку, сушку, виробництво шпону та пиломатеріалів. У виробництві широко використовується натуральна деревина цінних порід, екологічно чисті лаки і фарбники провідних німецьких виробників, високоякісні комплектуючі та фурнітура.

Основні техніко-економічні показники діяльності ВАТ «Молодечномебель» за підсумками роботи в 2007 - 2008 роках представлені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Основні техніко-економічні показники ВАТ «Молодечномебель» за 2007 - 2008 роки

Показники

200 7

рік

200 8

рік

Абсолютне відхилення (+, -)

Темп зміни,%

Товарна продукція, млн. руб.

- В діючих цінах


33777,0


40440,0


+6663,0


119,7

- У порівнянних цінах

36187,0

37452,0

+1265,0

103,5

Виручка від реалізації продукції, млн. руб.

25609,0

35089,0

+9480,0

137,0

Собівартість реалізованої продукції, млн. руб.

23201,0

33293,0

+10092,0

143,5

Прибуток підприємства, млн. руб.

869,0

44,0

-825,0

5,0

Прибуток від реалізації, млн. руб.

1999,0

1402,0

-597,0

70,1

Фонд заробітної плати - всього, млн. руб.

в тому числі:


14867,4


16955,3


+2087,9


114,0

- ППП

8329,1

9548,9

+1219,7

114,6

- Робочі

6538,2

7406,4

+868,1

113,3

Середня заробітна плата одного працюючого, руб.


264712,0


306793,0


+42081,0


125,5

Матеріаломісткість, руб.

53,7

55,8

+3,9

103,9

Рентабельність реалізованої продукції,%

8,6

4,2

-4,4

48,6

Як видно з даних, представлених у таблиці 1.1 обсяг товарної продукції в 2008 році збільшився на 6663 млн. руб. в порівнянні з 2007 роком. Виручка від реалізації продукції в 2008 році збільшилася на 9480 млн. руб. в порівнянні з 2007 роком і склала 35089 млн. руб. Собівартість продукції є найважливішим показником економічної ефективності продукції, що випускається. Від рівня собівартості продукції залежать сума прибутку та рівень рентабельності.

У 2008 році собівартість реалізованої продукції склала 33293 млн. руб. і збільшилася в порівнянні з 2007 роком на 10092 млн. руб., що на 43,5 відсотків вище минулого року. Прибуток підприємства за підсумками роботи за 2008 рік склав 44 млн. руб. і зменшилася на 825 млн. руб. або на 95 відсотків у порівнянні з 2007 роком. На зниження прибутку, головним чином, вплинуло перевищення операційних витрат над операційними доходами в п'ять разів. Прибуток від реалізації в 2008 році склала 1402 млн. руб. і зменшилася в порівнянні з 2007 роком на 597 млн. руб. або на 29,9 відсотків.

Матеріаломісткість продукції в 2008 році склала 55,8 руб. і збільшилася в порівнянні з 2007 роком на 3,9 руб. У 2008 році рентабельність реалізованої продукції знизилася на 4,4 п.п. в порівнянні з 2007 роком. На зміну рентабельності вплинув випереджаюче зростання собівартості реалізованої продукції в порівнянні з темпом зростання виручки від реалізації продукції і незначний розмір прибутку.

Чисельність працівників підприємства, згідно штатного розкладу на 01.01.2009р. - 302 людини. Аналіз трудових ресурсів підприємства дозволяє оцінити забезпеченість підприємства трудовими ресурсами. У аналізованого підприємства ВАТ «Молодечномебель» забезпеченість трудовими ресурсами характеризується даними, наведеними в аналітичній таблиці 1.2

Таблиця 1.2 Аналіз чисельності працівників ВАТ «Молодечномебель»

Показники

2006

2007

2008

Відхилення звітного року від минулого + / -

Динаміка,%

Облікова чисельність в тому числі:

293

285

302

+17

106,0

Керівники і фахівці

52

54

54

-

-

Промисловий персонал

176

173

186

+13

107,5

Допоміжний персонал

65

58

62

+4

106,9

Як видно з даних таблиць 2.2 спискова чисельність працівників в 2008 році в порівнянні з 2007 збільшилася на 17 осіб і склала 302 людини. У звітному році (2008 р.) чисельність промислового в порівнянні з минулим роком (2007 р.) збільшилася на 13 осіб або на 107,5%. Зростання чисельності пояснюється створенням нових робочих місць і зростанням товарообігу.

Коефіцієнт автономії характеризує частку власного капіталу підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у її діяльність, і відображає ступінь незалежності підприємства від позикових коштів. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні кошти, а яка частина капіталізована. Коефіцієнт фінансової нестійкості дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів є зворотним коефіцієнту фінансової нестійкості і, як і деякі з вищенаведених показників, дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства. Частка дебіторської заборгованості в активі балансу показує питому вагу дебіторської заборгованості в активі балансу. Від значення коефіцієнта співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованостей у значній мірі залежить фінансова стійкість підприємства. Розрахунки даних показників представлені у таблиці 1.3

Таблиця 1.3 Оцінка фінансової стійкості організації «Молодечномебель»

Найменування показника

На 01.01.2007

На 01.01.2008

На 01.01.2009

Коефіцієнт автономії

0,623

0,606

0,592

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,26

-0,229

-0,207

Коефіцієнт фінансової нестійкості

0,645

0,650

0,688

Коефіцієнт співвідношення власних і залучених коштів

1,632

1,538

1,452

Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості

12,1

9,7

7,3

Аналіз таблиці 1.3 показує, що за 2008р. в досліджуваній організації дещо знизився коефіцієнт автономії, який характеризує частку власного капіталу в загальному капіталі підприємства. Однак необхідно відзначити, що даний показник вище мінімального нормативного рівного 0,5. Негативний показник маневреності оборотного капіталу показує, що ЗАТ «Молодечномебель» не має власних оборотних коштів. Однак необхідно відзначити, що даний показник дещо збільшився. Збільшення коефіцієнт фінансової нестійкості відображає збільшення фінансових зобов'язань в порівнянні з власним капіталом підприємства. У той же час зменшився коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, головним чином, за рахунок зростання дебіторської заборгованості.

Таким чином, підводячи підсумок аналізу, проведеному в даному розділі, можна зробити висновок, що, незважаючи на деяке зниження показників ефективності використання основного та оборотного капіталу, фінансовий стан досліджуваної організації слід визнати задовільним.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас