Ім'я файлу: Презентация1.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 88кб.
Дата: 14.04.2020

 Організація торгово-технологічного процесу на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі


Торговельно-технологічний процес на підприємствах роздрібної торгівлі (магазин, кіоск) являє собою комплекс взаємозалежних торговельних (комерційних) і технологічних операцій і є завершальною стадією всього процесу реалізації товару. При роздрібній торгівлі товар закуповується невеликими партіями. Підприємства роздрібної торгівлі не обов’язково мають бути обладнані складськими приміщеннями − товар може зберігатися у торгових залах; якщо ж складські приміщення є, то вони можуть бути обладнані засобами для нетривалого зберігання товарів.

Торговельно-технологічний процес на підприємствах роздрібної торгівлі повинний ґрунтуватися на наступних принципах:

− забезпечення комплексного підходу до побудови магазина;

− створення максимальних зручностей для покупців;

− досягнення найбільш раціонального використання приміщень і торговельно-технологічного устаткування магазина;

− створення для працівників магазина сприятливих умов праці та відпочинку, що забезпечують високу культуру і продуктивність праці;

− забезпечення необхідної економічної ефективності роботи магазина.

Торговельно-технологічних процес на підприємствах оптової торгівліявляє собою сукупність відносин між підприємствами та організаціями, при який господарські зв’язки щодо постачання продукції формуються сторонами самостійно. При оптовій торгівлі товар закуповується великими партіями. Оптову закупівлю здійснюють посередницькі організації з метою наступного перепродажу низовим оптовим організаціям, підприємствам роздрібної торгівлі.

Торговельно-технологічних процес на підприємствах оптової торгівліявляє собою сукупність відносин між підприємствами та організаціями, при який господарські зв’язки щодо постачання продукції формуються сторонами самостійно. При оптовій торгівлі товар закуповується великими партіями. Оптову закупівлю здійснюють посередницькі організації з метою наступного перепродажу низовим оптовим організаціям, підприємствам роздрібної торгівлі.

Процес оптової торгівлі здійснюється у таких формах як:
  • прямі зв’язки,
  • посередницькі організації,
  • комерційні контракти (прямий товарообмін, аукціонна торгівля. товарні біржі, оптові ярмарки)

Технологія операцій надходження та приймання товарів.

На підприємствах роздрібної торгівлі.

Товари, що надійшли в магазин, доставляють у зону прийманняде вони приймаються особами, на яких покладена матеріальна відповідальність. Прийманню та оприбуткуванню підлягають тільки доброякісні товари, що відповідають вимогам стандартів і технічних умов.

Приймання товарів за кількістю полягає в звіренні маси та одиниць товарів, які фактично надійшли, з показниками рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів. Приймання товарів за кількістю проводять у визначений термін. Кількість товарів, що надійшли, визначають у тих же одиницях виміру, що зазначені в супровідних документах.

Приймання товарів за якістю проводиться у встановлений термін. У процесі приймання працівники магазина виявляють якість і комплектність товарів, а також відповідність тари, упакування і маркірування товарів установленим вимогам. Якщо при прийманні будуть виявлені недоброякісні чи некомплектні товари, то приймання припиняють і складають однобічний акт. У ньому вказують кількість оглянутих товарів і характер виявлених дефектів. Одночасно треба створити необхідні умови для збереження товарів, що надійшли.

Технологія операцій надходження та приймання товарів.

На підприємствах оптової торгівлі.

Приймання товарів на склад − це встановлення фактичної кількості, якості, комплектності товарів, визначення відхилень і причин, що їх викликали.

Існують такі операції з приймання товарів на склад:

1. Підготовчі заходи − встановлення місць розвантаження транспорту, місць зберігання товарів, визначення необхідної кількості робітників та обладнання, підготовка документації по прийманню і здачі товарів.

2. Перевірка цілісності вагонів, контейнерів чи упакування.

3. Розвантаження.

4. Переміщення в зону приймання.

5. Розпакування.

6. Приймання за кількістю − точний підрахунок кількості одиниць товарів або підрахунок. Перевіряють такі документи як накладна, доручення і рахунок-фактура.

7. Приймання за якістю − визначення якості, комплектності та маркування, строку приймання, передбаченого угодами постачання чи визначеного технічними умовами. Перевіряється наявність сертифікату, який підтверджує якість і безпеку продукції для здоров'я і життя споживача.

8. Визначення місць зберігання.

Технологія зберігання та підготовки товарів до продажу.

на підприємствах роздрібної торгівлі.
  • Після приймання товари доставляють у приміщення для збереження. Розміщаючи товари для збереження, необхідно враховувати тривалість їхнього збереження, черговість надходження і подачі в торговий зал. У першу чергу в торговий зал подають раніше завезені товари. За кожною групою товарів закріплюють постійні місця збереження. Товари зберігають в упакованому чи розпакованому вигляді, використовуючи штабельний чи стелажний спосіб укладання. Способи укладання залежать від властивостей товарів, виду тари тощо.

  • Перед подачею в торговий зал товари треба цілком підготувати до продажу.
  • Підготовка товарів до продажу полягає в їхньому розпакуванні, сортуванні, очищенні, фасуванні, упакуванні, прасуванні, маркіруванні тощо. Кількість підготовчих операцій у магазині залежить від ступеня підготовленості товарів до продажу в момент надходження в магазин, складності асортименту та інших факторів.
  • Перед доставкою в торговий зал товари маркірують і укладають у лотки, кошики, шухляди, чи візки тари-устаткування.

Технологія зберігання та підготовки товарів до продажу.

на підприємствах оптової торгівлі.

1. Організація території складу. Раціональна схема розміщення товарів передбачає закріплення за товарами різних груп, підгруп, найменувань постійних місць зберігання, індексацію (цифрове позначення місць).

2. Розміщення товарів. Принципи розміщення товарів:

а) однорідності;б) врахування розмірів і ваги товарів;в) окремого зберігання товарів підвищеного і низького споживчого попиту;г)окремого зберігання специфічних тов

Є два способи складання товарів:

а) штабельний - для продовольчих товарів, затарених у мішки, шухляди, бочки; є три способи штабельного складання:

Пряме, перехресне, зворотне

б) стелажний (на полицях) − для товарів у розпакованому вигляді та у зовнішній тарі (у коробках, мішках, піддонах).

3. Забезпечення необхідних умов зберігання і охорони товарів.

Товарні втрати бувають двох видів: природні збитки через вивітрювання, витікання, розлиття, розпилювання, утрушування і неприпустимі втрати через псування, биття, незадовільні умови зберігання товарів.

4. Організація обліку товарів.

5. Рух і переміщення товарів.

6. Забезпечення можливостей використання підйомно-транспортного обладнання.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас