Ім'я файлу: Воропай Т.В.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 721кб.
Дата: 11.05.2022
скачати
Організація робочого часу працівників підприємства готельного гоподарства. Методика вивчення робочого часу
Виконала;
Воропай Т.В.
Студентка групи ЗГМ-81
Перевірила: доцент Міщенко Т.М.
Робочим вважається час, протягом якого працівник повинен знаходитися на своєму робочому місці і виконувати роботу, обумовлену трудовим договором.
Робочий час працівника поділяється на час роботи і час перерв.
• Час роботи включає підготовчий час, час на робочому місці, час на відпочинок та особисті потреби.

Організація робочого часу

Лінійний

Двобригадовий

комбінований

Стрічковий
Переваги:
Забезпечується відповідальність працівників за виконання виробничої програми.
Недоліки:

відсутність чіткої побудови бригад, ускладнення планування робочого часу, контролю за виходом на роботу, зниження відповідальності деяких членів бригади за виконання виробничої програми.

Переваги:

склад бригади протягом дня постійний - це підвищує
відповідальність працівників за виконання виробничого завдання.
Недоліки:
нерівномірна завантаженість працівників, більша тривалість робочого дня, що викликає їхню стомлюваність і може привести до погіршення якості виробленої продукції, до зниження продуктивності праці.


Виявлення тривалості простоїв і непродуктивної роботи;
Причини, що їх викликають, а значить, і недоліків в організації праці і навчально-виховного процесу;
Отримання вихідних даних для опрацювання нормативів

Види :

Індивідуальна;
Групова;
Самофотографія.

Вивчення витрат робочого часу й часу використання обладнання спостереженням безпосередньо у виробничих умовах, на робочих місцях дає можливість:

розподілити робочий час робітників і час роботи обладнання відповідно до приведених вище класифікацій;
установити оптимальну послідовність виконання технологічних процесів і фактичні витрати робочого часу на різні елементи операції;
виявити втрати й невиробничі витрати робочого часу й зменшити їх через повніше використання фізичних, психофізіологічних, інтелектуальних можливостей працівників, можливостей техніки, технології, організації праці й виробництва;
вивчити передові методи й прийоми праці, передовий досвід ефективного використання робочого часу;
з'ясувати організаційно-технічні, психофізіологічні й соціально-економічні умови, у яких здійснюється виробничий процес;
обґрунтувати регламентовані перерви на відпочинок, особисті потреби й обслуговування робочого місця.


визначення оптимальної тривалості елементів операції для розробки нормативів праці й норм праці;
виявлення, вивчення, узагальнення й розповсюдження передових методів праці й прийомів роботи;
перевірки обґрунтованості чинних норм праці, особливо в конфліктних ситуаціях;
виявлення причин невиконання норм праці окремими працівниками, що дозволяє визначити чинники, які заважають виконанню норм і виявити помилково встановлені норми праці.


суцільний – заміряються всі елементи операції, що вивчається, безперервно відповідно до технологічної послідовності їх виконання;
вибірковий (переривчастий) – заміряються окремі елементи операції незалежно від їх технологічної послідовності;
цикловий – вивчення й вимірювання елементів операції, коли час на їх виконання не можна визначити безпосередньо, без об'єднання в групи, кожна з яких періодично повторюється в кожному циклі в технологічній послідовності.

Висновок
Висновок
Під робочим часом розуміється тривалість робочого дня, робочого тижня, установлена законодавством, а також час, що трудящий перебуває на підприємстві у зв'язку з виконуваної їм роботою. У більшості країн підприємства повинні насамперед ураховувати існуючі законодавчі регламентації, які обмежують можливості використання робочої сили. Всі застосовувані методи вивчення витрат робочого часу взаємозалежні й доповнюють один одного. Залежно від мети дослідження перевага віддається тому або іншому виду.
Застосування фотографії робочого часу протягом всієї зміни при ручних роботах допоможе поліпшити організацію праці й підвищити його продуктивність за рахунок ефективного використання всього фонду часу.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас