Ім'я файлу: Копия ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ.doc
Розширення: doc
Розмір: 35кб.
Дата: 25.10.2021

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ
Основу комерційної діяльності торгового підприємства на споживчому ринку складає процес продажу товарів. Економічний зміст цього процесу відображає товарооборот.

Під товарооборотом торгового підприємства розуміють суму продажу ним товарів за визначений період часу. Товарооборот комерційного торгового підприємства здійснюється в різних видах і формах. Найчастіше товарооборот торгового підприємства виділяє наступні види: роздрібний товарооборот - він характеризує продаж товарів населенню

гуртовий (оптовий ) товарооборот – він характеризує продаж товарів різним гуртовим покупцям, які організовують процес їх наступної реалізації кінцевим покупцям.

торгово-посередницький товарооборот – характеризує об’єм посередницьких операцій купівлі – продажу споживчих товарів, які здійснюються торговим підприємством (фірмою) без будь-якої їх технологічної обробки.

Організація і технологія продажу товарів являється важливим об’єктом комерційної та маркетингової діяльності торгового підприємства. Безпосередньо продажу товарів передує маркетинговий етап роботи, пов’язаний з пошуком ринку реалізації конкретних товарів, тобто визначення “ніші” ринку для підприємства (фірми). Ця робота включає глибоке вивчення і дослідження ринкових можливостей шляхом використання цілого комплексу методів вивчення попиту населення, конкурентів, партнерів, коньюктури ринку.

Маркетинговий підхід до реалізації товарів передбачає розробку чотирьох розділів цього процесу:

 • самі товари

 • ціни товарів

 • методи продажу товарів

 • методи стимулювання продажу товарів.


Під методом продажу товарів розуміють сукупність прийомів здійснення всіх основних операцій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією товарів.

До числа основних операцій продажу товарів в торговому підприємстві (фірмі) можна віднести :

 • ознайомлення покупців з товаром, що підлягає реалізації

 • формування мотивації вибору товарів (реклама)

 • розрахунок за вибрані товари і отримання покупки.

З врахуванням принципів формування прийомів здійснення основних операцій, пов’язаних з безпосередньо реалізацією товарів, диференціюються методи продажу товарів, які зводяться до 4 типів:

 1. Продаж товарів з індивідуальним обслуговуванням покупця

 2. Продаж товарів з вільним доступом до них покупців.

 3. Продаж товарів за взірцями.

 4. Продаж товарів при повному самостійному обслуговуванні покупців

Продаж товарів за попереднім замовленням на сьогоднішній день в нашому суспільстві представляє собою не метод їх реалізації, а лиш один із видів додаткових послуг.

Організація і технологія гуртового продажу товарів.

Найкращою формою організації господарських відносин гуртових фірм з продажу товарів являються договори купівлі-продажу товарів. Договори купівлі продажу укладаються при стабільних взаємовідносинах сторін і достатньо великих регулярних об’ємів постачання. В договорі купівлі-продажу потрібно передбачати кількість, асортимент і терміни постачання товарів, порядок постачання, якість і комплектність товару, відповідальність сторін.

Форми і методи гуртового продажу товарів.

Гуртова продаж товарів здійснюється в двох формах

Транзит з участю в розрахунках передбачає оплачування постачальнику вартості відвантаженого товару гуртовою фірмою, яку потім фірма отримує від своїх покупців; у другому варіанті ( транзит без участі в розрахунках) - постачальник пред’являє до оплати рахунки не гуртовій фірмі, а безпосередньо вантажоотримувачу.

Основою для транзитного відвантаження товарів є наряд, який виписується гуртовою фірмою (підприємством) і адресується конкретному постачальнику, а копія відсилається покупцю – клієнту гуртової фірми (підприємства).

При гуртовому складському обороті використовуються наступні методи продажу товарів з складів:

 • За особистим підбором товарів покупцями – замовниками.

 • За письмовими, телефонними, телеграфними, телефаксовими заявками (замовленнями)

 • Через розїздних товарознавців (комівояжерів)

 • Зали товарних взірців

 • Поштовими посилками.

Продаж товарів за особистим підбором покупцем практикується, як правило по виробах складного асортименту ( тканини, швейні вироби), коли вибір фасонів, малюнків вимагає участі представника покупця.

Зал товарних взірців - це комерційний центр сучасних гуртових фірм (підприємств). В ньому зосереджена основна робота, пов’язана з організацією продажу товарів:

 • Ознайомлення покупців з взірцями товарів

 • Оформлення відповідної документації з продажу товарів

Товарознавець – агент з реалізації разом з представниками покупця на основі ознайомлення з товарними взірцями і відбору покупцем товарів оформляє замовлення в 3 примірниках на відбирання товарів на складах, яке вони обоє підписують:

 1. – передається покупцю для контролю

 2. – для виписування рахунку чи рахунку-фактури

 3. – на склад для індивідуальної обробки і підготовки товарів до відпуску.

Продаж за письмовими, телефонними, телеграфними, телефаксними заявками (замовленнями). Замовлення (заявки), що поступили по пошті чи телефону, реєструються в спеціальному журналі, перевіряються з точки зору відповідності до укладеного договору і передаються на виконання.

Продаж товарів поштовими посилками. Різновидністю продажу товарів за взірцями є продаж товарів за каталогами – “поштова торгівля” – коли замість товарних взірців товарів пропонується каталог їх фотографій з описанням правил продажу та постачання. Після вибору товару і його оплати він постачається покупцю поштою, чи завозиться з найближчих складів.

В умовах ринкової економіки окремі гуртові фірми (підприємства) організовують роздрібну продажу товарів населенню через власні магазини, торгові відділи, палатки, кіоски. В таких випадках гуртові підприємства реформуються в гуртово-роздрібні фірми (підприємства), чи в торгові будинки.

0
скачати

© Усі права захищені
написати до нас