Ім'я файлу: Курсовая Чистовик.doc
Розширення: doc
Розмір: 64кб.
Дата: 04.11.2020
скачати
Пов'язані файли:
Реф. Скоропадський.doc
как позвонить киевстар.docx
Чистовик курсовой.doc
стоїцизм.rtf
Реферат Чистовик 19.10.19.doc


Організація позакласної роботи з біології

ЗМІСТ
ВСТУП ………………………………………………...………………………… 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКЕРИСТИКА ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

З БІОЛОГІЇ

1.1. Зміст терміну «позакласна робота»

1.2. Значення позакласної роботи та її місце в навчально-виховному

процесі 

1.3. Принципи позакласної роботи

1.4. Форми та види позакласної роботи з біології
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОЗАКЛАСНОЇ

РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

2.1. Види індивідуальної позакласної роботи з біології

2.2. Позакласне читання з біології

2.3. Використання колекціонування в позакласній роботі

2.4. Індивідуальна робота з обдарованими та здібними учнями
РОЗДІЛ 3. ВИДИ МАСОВОЇ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЇ

ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

3.1. Біологічні вечори, свята, конференції та змагання

3.2. Тижні біології в школі

3.3. Організація біологічних виставок і музеїв
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………… 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ ……………. 

ВСТУП

Актуальність дослідження. ……….

Об’єкт дослідження – …...

Предмет дослідження – …….

Мета дослідження – …..

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що курсова робота є спробою ……

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення курсової роботи полягає у …..

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел і літератури.

РОЗДІЛ 1.

РОЗДІЛ 2.


РОЗДІЛ 3.

ВИСНОВКИ

Таким чином, у ході дослідження ми дійшли до наступних висновків:

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
скачати

© Усі права захищені
написати до нас