1   2   3   4   5   6   7
Ім'я файлу: Економика.docx
Розширення: docx
Розмір: 297кб.
Дата: 13.05.2020
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Кафедра економіки і підприємництва


Розрахунково-графічна робота

з дисципліни

«Економіка і організація хімічного виробництва»

на тему:

«Організація підрозділу хімічного підприємства»

Виконав:

студент 4 курсу, ХТФ

групи ХА-61

Іщенко О. В.

Викладач:

доц., к. т. н. Підлісна О.А.

Київ – 2019

ЗМІСТ
ЗАВДАННЯ 3

ВСТУП 5

1.ПІДПРИЄМСТВО У ПРОМИСЛОВІЙ СТРУКТУРІ ДЕРЖАВИ 7

2.ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА 8

2.1Виробничі процеси підрозділу 9

2.2Визначення оптимального виду руху предметів праці 10

2.3Середньорічні показники роботи підприємства 13

2.4Кількість обладнання та працівників 14

2.5Порядок технічного контролю на виробництві: об’єкти, суб’єкти, види і методи контролю, виконавці 16

3.МАТЕРІАЛЬНА, ДОКУМЕНТАЛЬНА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА 16

3.1Склад оборотних фондів підприємства 16

3.2Складання калькуляції або кошторису на вид продукції 21

3.3Техніко-економічні показники 23

3.4Посадова інструкція - Інженер-технолог 25

Передмова до посадової інструкції 25

4.Загальні положення 25

5.Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки 26

6.Права 27

7.Відповідальність 28

ВИСНОВОК 29

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 30


ЗАВДАННЯ


 1. Вступ: навести перелік робіт і сітковий план виконання РГР та розрахувати ранні пізні терміни здійснення подій, резерви часу для настання подій.

Група

Дата
Видачі завдання

Кінцевий термін здачі роботи на перевірку

Захист

XA-61

16.09.19

2.12.19

9.12.19

Обсяг 1 сторінка.

 1. Підприємство у промисловій структурі держави:

 • надати стислу характеристику підприємства: назва, організаційно – правова форма, класифікаційні ознаки, вид економічної діяльності підприємства і код виду економічної діяльності;

 • мета діяльності підприємства, які основні завдання вирішує;

 • надати функціональну схему організації підприємства;

 • розробити схему організаційної структури підприємства – посади та схема підпорядкування;

 • визначити, які організаційні елементи підприємства варто винести за межі підприємства, а які зберегти у його структурі.

Обсяг 1-2 сторінок.

 1. Технологічна підготовка виробництва:

 • надати технологічну схему виробництва підприємства;

 • скласти перелік виробничих процесів підприємства;

 • класифікувати виробничий процес підприємства на основні, бічні, допоміжні та підсобні (навести перелік).

 • визначити оптимальний вид руху предметів праці (побудувати графіки та розрахувати тривалість виробничого циклу при всіх видах руху предметів праці, зробити висновки);

 • визначити, як буде змінюватися ВРПП залежно від коливань попиту на продукцію підприємства;

 • визначити середньорічну тривалість виробничого циклу, річний випуск продукції для вибраного виду руху предметів праці;

 • розрахувати кількість одиниць обладнання, чисельність персоналу явочну та за списком для обраного ВРПП, подати графік роботи підприємства, графік змінності роботи персоналу;

 • запропонувати порядок технічного контролю якості виробництва на підприємстві: об’єкти, суб’єкти, види і методи контролю.

Обсяг 5-6 сторінок

 1. Матеріальна, документальна та організаційно технічна підготовка

виробництва:

 • скласти баланс споживання оборотних фондів на підприємстві;

 • скласти калькуляцію витрат на контроль якості на підприємстві;

 • розробити паспорт на вид продукції;

 • скласти калькуляцію або кошторис на вид продукції, що виготовляється підприємством;

 • розробити техніко – економічні показники підприємства;

 • розробити посадову інструкцію на посаду виконавця технологічних обов’язків підприємства.

Обсяг 2-3 сторінки

 1. Загальні висновки про ефективність функціонування підприємства, що організовується.

Обсяг 0,5 сторінки

  1   2   3   4   5   6   7

скачати

© Усі права захищені
написати до нас