Ім'я файлу: Рачек Звіт.doc
Розширення: doc
Розмір: 1908кб.
Дата: 26.10.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І
АРХІТЕКТУРИ

КАФЕДРА ШНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Звіт

з дисципліни «Організація баз данних»

Виконав студент групи БІКС-21

Рачек Д.Р.

Перевірив к.т.н. Доцент кафедри ІТ Ерукаев А.В.

Київ-2020

Тема роботи: Існує підприємства яке працює як посередник між постачальниками та одержувачами, щоб організувати роботу фірми створено єдину базу данних про одержувачі, їх замовлення та постачальників там, предмети їх поставки.

Завдання №1

Проектування бази даних

За обраною предметною областю побудувати наступні моделі:

1. Концептуальну (інфологічну) модель, в якій:



2. Датологічну (логічну) модель на основі концептуальної моделі, в якій:



3. Фізичну модель на основі даталогічної моделі, в якій:



Завдання №2

Створення простих запитів
За створеною БД в СУБД SQL Server побудувати один запит, що має включати в себе за структурою, поданою далі на рисунку, наступні елементи:

1. умови, що включають речення LIKE, BETWEEN, IS, IN, IS NULL

2. об'єднання умов операторами AND, OR, NOT. Кількість об'єднань не менше трьох

3. вираз (min 1) в реченні SELECT

4. речення ORDER BY з виразом, а також операторами ASC та DESC. Вкладеність не менше трьох.



Завдання №3

Об'єднання підзапитів та таблиць
За створеною БД в СУБД SQL Server побудувати два запити, що мають включати в себе за структурою, поданою далі на рисунках, наступні елементи:

1. а) речення WHERE в кожній частині підзапиту, кількість яких має бути не менше 3

б) оператор UNION, що об'єднує ці підзапити

в) речення ORDER BY



2. а) складну умову (AND, OR, NOT), що складається не менше ніж з трьох простих в реченні WHERE

б) оператор JOIN, що поєднує не менше трьох таблиць

в) речення ORDER BY, що має вкладеність не менше двох



Завдання №4

Особливості багатотабличних запитів
За створеною БД в СУБД SQL Server побудувати запити за різними видами оператора JOIN, що мають включати в себе за структурою, поданою далі на рисунку, наступні елементи:

1. речення WHERE

2. речення ORDER BY, що має вкладеність не менше двох

3. відповідний оператор JOIN

Внутрішнє об'єднання INNER JOIN (синонім JOIN, ключове слово INNER можна опустити).

Вибираються тільки збігаються дані з поєднуваних таблиць.

Щоб отримати дані, які підходять за умовою частково, необхідно використовувати
Зовнішнє об'єднання - OUTER JOIN.

Таке об'єднання поверне дані з обох таблиць (співпадаючі за умовою об'єднання) ПЛЮС доповнить вибірку залишилися даними із зовнішнього таблиці, які за умовою не підходять, заповнивши відсутні дані значенням NULL.

Існує два типи зовнішнього об'єднання OUTER JOIN - LEFT OUTER JOIN і RIGHT OUTER JOIN.

Працюють вони однаково, різниця полягає в тому що LEFT - вказує що "зовнішньої" таблицею буде знаходиться зліва (в нашому прикладі це таблиця users).

Ключове слово OUTER можна опустити. Запис LEFT JOIN ідентична LEFT OUTER JOIN.
RIGHT OUTER JOIN поверне повний список департаментів (права таблиця) і зіставлених користувачів.


Right Join




Left Joim


Inner Join



Завдання №5

Групування та агрегатні функції
За створеною БД в СУБД SQL Server побудувати один запит, що має включати в себе за структурою, поданою далі на рисунку, наступні елементи:

1) речення WHERE; 2) речення GROUP BY; 3) речення HAVING; 4) агрегатну функцію в реченні SELECT; 5) оператор JOIN в реченні FROM; 6) речення ORDER BY, що має вкладеність не менше двох



Завдання №6

Підсумковий запит
За створеною БД в СУБД SQL Server побудувати один запит, що має включати в себе за структурою, поданою далі на рисунку, наступні елементи:

1. речення WHERE згідно завдання №2

2. речення GROUP BY та речення HAVING згідно завдання №5

3. оператор JOIN в реченні FROM згідно завдання №3

4. агрегатну функцію в реченні SELECT згідно завдання №5

5. речення ORDER BY згідно завдання №2

6. речення UNION, що об'єднує не менше двох підзапитів, складові яких описані в пунктах 1-4 даного завдання


скачати

© Усі права захищені
написати до нас