1   2   3   4   5
Ім'я файлу: LibreOffice Writer.odt
Розширення: odt
Розмір: 71кб.
Дата: 25.11.2021
скачати
Пов'язані файли:
Лаб_№8_Скляр.docx
приклад некласична філософія.docx
lab2_git.docx

адміністративних справ за 2012-2015 рр


Примітка. Побудовано автором на основі [10-12; 31]

Протягом 2015 року митницями ДФС вживалися організаційно-практичні заходи, спрямовані на протидію митним правопорушенням, за результатами яких складено 17808 протоколів про порушення митних правил (на 18 відс. більше, ніж у минулому році) на суму близько 1,8 млрд. грн., що у 2,5 раза більше, ніж у 2014 році (рис. 2.2.). Тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму понад 629,0 млн. грн. (по 8529 справах), що на 34,4 відс. більше, ніж за 2014 рік, з них: промислових товарів – на суму 366,8 млн. грн., продовольчих товарів – на суму 106 млн. грн.(у т. ч. тютюнових виробів – на суму 22,5 млн. грн.) [11].

Одним із шляхів попередження та виявлення митних правопорушень є співпраця та обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав в рамках надання взаємної адміністративної допомоги.

За результати співпраці та обміну інформацією з митними органами іноземних держав протягом 2014 року митницями ДФС заведено 552 справи про порушення митних правил на суму 191,7 млн. грн. (30,7 відс. загальної вартості предметів правопорушень) [10], а у 2015 року митницями ДФС заведено 804 справи про порушення митних правил на суму 879,1 млн. грн. (50% загальної вартості предметів правопорушень), розпочато 46 кримінальних проваджень. Сума встановлених несплачених обов’язкових митних платежів у справах про порушення митних правил, заведених за результатами міжнародної співпраці за ознаками статті 485 Митного кодексу України, склала 143,7 млн. гривень [11].

Найвагоміші результати з виявлення схем незаконних зовнішньоекономічних операцій досягнуто завдяки міжнародному інформаційному обміну з митними адміністраціями Федеративної Республіки Німеччина, Королівств Нідерланди, Великобританії, Турецької Республіки та Республіки Польща.

Активізовано роботу щодо протидії правопорушенням, виявлення яких вимагає проведення аналітично-пошукової роботи, а також виявлення фактів ухилення суб'єктами ЗЕД та громадянами від сплати обов'язкових платежів. У 2015 році заведено 9 836 справ про порушення митних правил на суму майже 1,7 млрд. грн. зазначеної категорії [11].

У 2015 році митницями ДФС розглянуто 7 004 справи про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 615,6 млн. грн., що у 9 разів більше, ніж за аналогічний період 2014 року. Передано до суду 9 767 справ про порушення митних правил на суму 1,8 млрд. грн., за результатами яких судами прийнято рішення про конфіскацію предметів правопорушень на суму 901,0 млн. грн. та накладено штрафів на суму майже 832,7 млн. гривень[11].

Протягом 2015 року митницями ДФС виявлено 970 фактів переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів з порушенням митного законодавства.

На постійній основі здійснювався онлайн-моніторинг найбільш ризикових зовнішньоекономічних операцій. Відповідна інформація щодо наявності ризиків направлялась до митниць ДФС.

За результатами здійснення онлайн-моніторингу та аналізу імпорту транспортних засобів виявлено факти недостовірного декларування їх типу і строку перебування у використанні, що могло призвести або призвело до втрат платежів на загальну суму 5,7 млн. гривень у 2015 році. За даними фактами митницями ДФС складено 12 протоколів про порушення митних правил, накладено штрафів на суму 769 тис. грн., донараховано платежів до бюджету на суму 2,2 млн. гривень[11].

Сучасна економічна ситуація в України детермінує активізацію та професіоналізацію діяльності транскордонних злочинних груп, які спеціалізуються на митних правопорушеннях.

До основних чинників, що призводять до поширення митних правопорушень, належать:

 • недостатнє співробітництво правоохоронних та контролюючих органів України з відповідними органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

 • недосконалість нормативно-правового регулювання імпорту товарів та відсутність дієвого контролю за реалізацією імпортних товарів на внутрішньому ринку;

 • недосконале, суперечливе регулювання діяльності щодо боротьби з контрабандою та порушенням митних правил;

 • наявність значної різниці між цінами на окремі групи товарів на світовому та внутрішньому ринках;

 • безробіття серед мешканців прикордонних районів [13].

Система протидії митним правопорушенням включає діяльність цілого ряду державних органів, серед яких митні органи України, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба України та ін.

У сучасних інтеграційних умовах все більше зростає рівень міжнародних взаємовідносин, як на рівні держави так і окремих її представництв і відомств.

Отже, з наведеного вище слідує, що митні органи активно протидіють митним правопорушенням, що слугує підвищенню рівня національної безпеки країни

3.ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ ТА ПОРУШЕННЯМ МИТНИХ ПРАВИЛ

Аналіз стану боротьби з митними правопорушеннями свідчить про те, що, незважаючи на комплекс здійснених органами виконавчої влади заходів, вони продовжують поширюватись, а пов'язані з ними негативні процеси набувають дедалі витонченіших форм, що завдає значної шкоди економіці України, негативно впливає на криміногенну ситуацію в державі.

Мають місце факти незаконного звільнення товарів від митного оформлення, їх ввезення на митну територію України під виглядом транзиту, переміщення товарів через митний кордон поза пунктами пропуску, недекларування та приховання предметів від митного контролю шляхом подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості стосовно вартості товару, кількості вантажу, країни його походження, відправника товару тощо. При цьому активно використовуються фіктивні фірми або такі, що перебувають на обліку як учасники зовнішньоекономічної діяльності, але без укладення відповідних контрактів.

Найбільшою є питома вага незаконно переміщеної продукції на ринку автомобілів, аудіо-, відеотехніки, комп'ютерної та побутової техніки, виробів легкої промисловості, продуктів харчування (насамперед цукру та м'ясної продукції), тютюну, алкогольних напоїв, нафтопродуктів, ювелірних виробів.

Визначальними факторами поширення контрабанди є [27,с.79]:

 • існування економічних передумов;

 • недостатня ефективність митного і прикордонного контролю;

 • недосконалість нормативно-правової бази у сфері регулювання імпорту та боротьби з контрабандою;

 • високі ставки ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість під час імпорту;

 • неоднакове податкове навантаження на суб'єктів господарювання;

 • наявність значної різниці між світовими і внутрішніми цінами на окремі групи товарів;

 • корупція в митних органах, органах охорони державного кордону, інших правоохоронних та контролюючих органах;

 • відсутність належного контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку;

 • недосконалість обміну інформацією між державними органами, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю.

Протиправній діяльності сприяють насамперед високі ставки ввізного мита, акцизів та податку на додану вартість. Практично кожна ставка ввізного мита, яка перевищує 10-15 % митної вартості, робить імпорт неефективним і в разі попиту на цю продукцію на ринку провокує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності до пошуку схем ввезення, які не передбачають сплату ввізного мита, акцизного податку та податку на додану вартість. Така продукція на національному ринку є більш конкурентоспроможною, ніж аналогічна продукція національного походження. У зв'язку з цим зниження ставок ввізного мита, акцизного збору та податку на додану вартість створить належні умови для діяльності на національних ринках, усуне передумови для нелегального імпорту та переорієнтує товаропотоки в легальний обіг.

Проблемою залишається фінансування заходів, спрямованих на розбудову державного кордону і розвиток митних органів. Через нестачу коштів повільними темпами здійснюється будівництво та облаштування пунктів пропуску через державний кордон, залишається незадовільним забезпечення митних органів та органів охорони державного кордону технічними засобами контролю [32].

Особливу роль у поширенні контрабанди відіграє людський фактор. За інформацією правоохоронних органів, переважна більшість злочинів, пов'язаних з незаконним переміщенням вантажів через державний кордон, скоюється з використанням корумпованих зв'язків з посадовими особами митних органів, органів охорони державного кордону та інших контролюючих органів.

Причинами, що сприяють митним правопорушенням на нашу думку є дві групи причин: соціально-економічні причини та організаційно-правові. До соціально-економічних причин, що сприяють митним правопорушенням є зниження вітчизняного виробництва в більшості галузей народного господарства України; наявність бюджетного дефіциту та досить високого рівня інфляції, низька платоспроможність суб’єктів господарювання на основної маси населення; наявність значної різниці між світовими і внутрішніми цінами на окремі групи товарів при відсутності належного контролю за реалізацією товарів на внутрішньому ринку; застосування завищених ставок ввізного мита, акцизних податків, що провокує суб’єктів ЗЕД на пошук різноманітних протиправних способів ухилення від сплати мита і призводить до переведення товаропотоків у нелегальний обіг, неоднакове податкове навантаження на суб’єктів господарювання тощо. До організаційноправових причин, що сприяють митним правопорушенням можна віднести неповну відповідність нормативно-правової бази України з митних питань законодавству ЄС, недосконалість чинного національного законодавства з питань митного, зовнішньоекономічного регулювання та боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, низький контроль за службовою діяльністю посадових осіб митних органів, низька ефективність роботи підрозділів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил, недостатнє стимулювання суб’єктів ЗЕД до прозорого здійснення зовнішньоекономічної діяльності та дотримання законодавства при цьому; недосконалість обміну інформацією між відповідними державними органами, митними органами суміжних країн що переміщення через митний кордон фізичних осіб, товарів та транспортних засобів.

З огляду на зазначене посиленню боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил будуть сприяти ряд заходів. Особливий інтерес у цьому сенсі викликають великі транспортні вузли, де перетинаються різні види транспорту (морський, залізничний, автомобільний) і де проходить велика кількість транзитних вантажопотоків через територію [34, c. 194].

Тому необхідний комплексний науковий підхід до вивчення явища митних правопорушень та розробки програми їх протидії. Для цього на території України у межах великих транспортних вузлів, представляється доцільним створення координаційних науково-дослідних центрів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил(ЦБКі ПМП).

Завданнями ЦБК і ПМП має бути розробка комплексної програми щодо запобігання контрабанді та порушення митних правил з урахуванням регіональної специфіки.

Створення у великих транспортних вузлах (природно, за наявності відповідної наукової бази) координаційних науково-дослідних центрів по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил дозволить за достатньо короткий термін отримати такі результати:

  зниження рівня митних правопорушень при експортно-імпортних операціях;

 • скорочення часу очікування митного огляду і в цілому – транзитного часу перевезення вантажів;

 • підвищення рівня економічної безпеки і зниження рівня шахрайства і злочинності на транспорті;

 • посилення транзитної репутації Української держави;

 • збільшення бюджетних надходжень від митних платежів;

 • підвищення економічної ефективності зовнішньоекономічних зв’язків України і транзиту вантажів інших країн через її територію.

Загалом протидія митними правопорушенням вимагає комплексного підходу до вирішення існуючих проблем. Перш за все, держава повинна створити умови для зацікавленості суб’єктів господарської діяльності в легальному проходженні вантажів і товарів через кордон.

Зарадити криміногенній ситуації, яка склалася у зовнішньоекономічній діяльності, можливо тільки за умови створення належної правової бази, значного підвищення рівня професійної підготовки працівників митної служби, здійснення безкомпромісної боротьби з проявами корупції.

Для підвищення ефективності організації боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил важливе значення має наявність правдивої інформації про товари і предмети, що переміщуються через митний кордон, тому у цьому напрямку доцільно активізувати співробітництво між митними органами України і суміжних з Україною держав щодо обміну попередньою інформацією про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають державний кордон України в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобільного та залізничного сполучення, та/або подання супровідних листів[34, c. 204]

Сприяє боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил і надання з грудня 2011 року повноважень митними органам здійснювати попередній документальний контроль з метою удосконалення спрощення процедури пропуску товарів через державний кордон України шляхом: пропуску товарів, що підлягають санітарно-епідеміологічному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю.

Для уникнення незаконного переміщення через митний кордон фізичних осіб, товарів, транспортних засобів необхідно постійно контролювати і удосконалювати стан забезпечення пунктів пропуску через державний кордон України системами спостереження та електронного зчитування номерних знаків транспортних засобів, електронними вагами та спеціальними рентгенівсько-телевізійними установками для сканування транспортних засобів і вантажів, іншим високотехнологічним устаткуванням

Виявам контрабанди і порушення митних правил сприятиме і подальше забезпечення та запровадження митними органами та іншими органами державної влади комплексної системи електронного документообігу дозвільних документів на здійснення зовнішньоекономічних операцій, передбачивши уніфікацію таких документів, створення інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, що перетинають державний кордон України

Для розв'язання завдань боротьби з митними правопорушеннями необхідно здійснити:

1) оптимізацію адміністрування справляння ввізного мита, акцизного податку, податку на додану вартість з урахуванням забезпечення необхідного рівня захисту внутрішнього ринку в частині:

 • уніфікації ставок ввізного мита на ідентичні та подібні товари з метою уникнення надмірної деталізації та запобігання зловживанням;

 • створення рівних умов господарювання для імпортерів під час ввезення товарів на митну територію України;

 1. запровадження митними органами електронного декларування товарів, електронного оформлення книжки МДП;

 2. належне облаштування пунктів пропуску через державний кордон України шляхом:

 • забезпечення пунктів пропуску через державний кордон України відповідним обладнанням, зокрема встановлення систем спостереження, електронних ваг та спеціальних рентгенівсько-телевізійних установок для сканування транспортних засобів і вантажів, а також іншого високотехнологічного устаткування;

 • створення мережі вантажних митних комплексів на митному кордоні та найбільших залізничних вузлових станціях;

 1. завершення створення інтегрованої міжвідомчої інформаційнотелекомунікаційної системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон України, для забезпечення відстеження руху товарів і одержання відомостей про їх митне оформлення в режимі реального часу з наданням доступу до неї відповідним правоохоронним та контролюючим органам;

 2. удосконалення взаємодії відповідних державних органів шляхом:

 • створення електронної системи обміну інформацією про стан розрахунків за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які допустили порушення законодавства, забезпечення доступу до неї правоохоронних та контролюючих органів;

 • запровадження автоматизованого обліку транспортних засобів, що перетинають державний кордон України, у тому числі в режимі транзиту, а також обміну інформацією між митними органами України та Міністерством внутрішніх справ України щодо митного оформлення цих засобів та їх реєстрації в органах Міністерства внутрішніх справ України з наданням повного доступу до автоматизованого банку даних Службі безпеки України;

 1. посилення взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами суміжних з Україною держав щодо обміну інформацією про боротьбу з переміщенням товарів поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю;

 2. удосконалення порядку оцінки і реалізації конфіскованого майна;

 3. організацію широкого висвітлення в засобах масової інформації дій органів державної влади, пов'язаних з боротьбою з контрабандою та порушенням митних правил.

Звичайно для вирішення цих проблем необхідні чималі фінансові та часові затрати, але якщо порівняти, небезпеку та збитки від контрабанди та ПМП, то ці затрати неодмінно себе виправдають.1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас