1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсовая работа.docx
Розширення: docx
Розмір: 339кб.
Дата: 19.11.2022
скачати

РОЗДІЛ ІІ: МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА


  1. Опис та обґрунтування методик дослідження

Тест диспозиційного оптимізму, або тест життєвої орієнтації ( являє собою опитувальник, призначений для вимірювання такої особистісної риси, як оптимізм. Опитувальник запропонований у 1985 році Чарльзом Карвером і Майклом Шейером, валідизований на російськомовній вибірці в 2003 році К. Муздибаєвим, а в 2013 році – Д.А. Цірінгом і К.Ю. Евніною. Оптимізм, у розумінні авторів, є узагальненим очікуванням людиною того, що в майбутньому будуть швидше відбуватися хороші події, а не погані; песимізм передбачає вираженість більш негативних очікувань щодо майбутнього. Оптимісти і песимісти використовують різні стратегії подолання труднощів, або копінг-стратегії. Згідно з даними М. Шейер і колег, оптимізм є предиктором використання таких копінг-стратегій, як активне подолання труднощів, планування, позитивні інтерпретації та особистісне зростання, а також пошук емоційної і соціальної допомоги (Scheier, Carver et al., 1994). Теоретичною основою опитувальника є модель поведінкової саморегуляції, яка описана у працях Карвера і Шейер, присвячених оптимізму. Відповідно до моделі поведінкової саморегуляції, люди роблять зусилля, спрямовані на подолання труднощів для досягнення поставлених цілей, лише до тих пір, поки їх очікування майбутніх успіхів досить сприятливі. Коли ж у людей виникають серйозні сумніви в досягненні успішного результату, вони схильні залишати спроби досягти своїх цілей. Передбачається, що ці різні очікування також супроводжуються різними емоційними переживаннями. Відчуття наближення до бажаних цілей пов’язано з переважанням позитивного афекту, і, навпаки, при виникненні суттєвих проблем на шляху до досягнення цілей виникає негативний афект. Таким чином, диспозиційний оптимізм є відносно стійкою особистісної характеристикою.

Методика спрямована на виявлення особистісних факторів, що сприяють стресостійкості. У структуру стресостійкості як складного особистісного конструкту входять світоглядні та установчі чинники, такі як позитивне світосприйняття, життєрадісність, впевненість і конструктивна активність у важких життєвих ситуаціях, що вимагають збереження стійкості, мужності і віри в їх позитивне вирішення. Позитивне світосприйняття і життєрадісність є важливими атрибутами психосоціального здоров'я людини. Вони можуть бути описані в категорії оптимізму. У вітчизняній психології в даний час не існує чіткого визначення поняття оптимізму. Це пов'язано з тим, що оптимізм як психологічна категорія - поняття дуже ємне і багатозначне. У повсякденному житті під оптимізмом найчастіше маються на увазі такі якості людини, як бадьорість, життєрадісність, життєлюбність, світовідчуття, при якому людина в усьому бачить світлі сторони, вірить в майбутнє, в успіх і в те, що в світі панує позитивний початок і добро. У філософському словнику оптимізм і песимізм визначаються як поняття, що характеризують ціннісну сторону світосприйняття, в якій світ осмислюється лише з точки зору співвідношення в ньому добра і зла, справедливості і несправедливості, щастя і лих. Виходячи з динамічної функціональної структури особистості К. К. Платонова оптимізм є стійкою особистісну характеристику, тісно пов'язану з її спрямованістю і установками.

Шкала дозволяє оцінити ступінь вираженості двох змінних - оптимізму і активності (енергійності) особистості, а також визначити психологічні типи по осі оптимізм та песимізм.

  1. Шкала оптимізму і активності (АOS) та інтерпретація

Провевши цю методику серед 17-ти осіб (16-19 років), в мене вийшли такі результати:

Номер

Стать

Активність

Оптимізм

Інтерпретація

1.

ч

20

18

Реаліст

2.

ч

22

17

Реаліст

3.

ч

17

20

Пасивний оптиміст

4.

ч

20

19

Реаліст

5.

ч

20

20

Реаліст

6.

ч

24

14

Негативіст

7.

ж

20

17

Реаліст

8.

ч

25

24

Ентузіаст

9.

ж

24

20

Ентузіаст

10.

ч

17

14

Пасивний песиміст

11.

ч

21

21

Реаліст

12.

ч

27

20

Ентузіаст

13.

ч

21

17

Реаліст

14.

ж

12

9

Пасивний песиміст

15.

ж

21

22

Реаліст

16.

ж

22

19

Реаліст

17.

ч

23

16

Реаліст

18.

ч

15

15

Пасивний песиміст


Посилання на результати респондентів:

1. https://psytests.org/result?v=emoO5M2

2. https://psytests.org/result?v=emoO2yt

3. https://psytests.org/result?v=emoO2r8

4. https://psytests.org/result?v=emoO2vn

5. https://psytests.org/result?v=emoO2vo

6. https://psytests.org/result?v=emoO31y

7. https://psytests.org/result?v=emoO5M1

8. https://psytests.org/result?v=emoO33g

9. https://psytests.org/result?v=emoO5SI

10. Фото:

11. Фото:

12. Фото:

13. https://psytests.org/result?v=emoO2xJ

14. https://psytests.org/result?v=emoO2j9

15. https://psytests.org/result?v=emoO5Ne

16. https://psytests.org/result?v=emoO2yv

17. https://psytests.org/result?v=emoO30Q

18. https://psytests.org/result?v=emoO2nvКожному квадрату відповідає певний тип особистості:
Квадрат «Р» - «Реалісти» адекватно оцінюють поточну ситуацію по своїм силам (можливостям) і не намагаються стрибнути «вище голови», задовольняються тим, що мають. Як правило, вони стійкі до психологічного стресу.

Квадрат «АТ» - «Активні оптимісти» або «Ентузіасти». Вірять в свої сили і успіх, позитивно налаштовані на майбутнє, роблять активні дії для того, щоб досягти бажаних цілей. Вони бадьорі, життєрадісні, не схильні до зневіри або поганого настрою, легко і стрімко відбивають удари долі, якими б важкими вони не були. У важких ситуаціях використовують проблемно-орієнтовані стратегії подолання стресу.

Квадрат «ПП» - «Пасивні песимісти» або «Жертви». Протилежна «Активним оптимістам» категорія людей, які ні в що не вірять і нічого не роблять для того, щоб змінити своє життя в кращу сторону. Вони характеризуються переважанням похмурого і пригніченого настрою, пасивністю, невірою в свої сили. У важких ситуаціях воліють стратегії відходу від вирішення проблем, вважають себе жертвою обставин.

Квадрат «АП» - «Активні песимісти» або «негативісти». Для них властива велика активність, але ця активність часто має деструктивний характер. Такі люди, замість того, щоб створювати нове, віддають перевагу руйнуванню старого. У важких ситуаціях часто використовують агресивні стратегії долання поведінки.

Квадрат «ПО» - «Пасивні оптимісти» або «ледарі». Їх девізом можна вважати слова: «Все якось само вирішиться ...». Такі люди впевнені в тому, що «все буде добре», хоча і не вживають для цього жодних зусиль. Вони добродушні, веселі і вміють навіть в поганому знаходити щось хороше, проте їх відмінною рисою є недолік активності. Вони більше сподіваються на випадок, на удачу, ніж на власні сили. Схильні до пасивного очікування або відкладання прийняття рішень.

2.3. Тест диспозиційного оптимізму (LOT) та інтерпретація

Провевши цю методику серед 17-ти осіб (16-19 років), в мене вийшли такі результати:

Номер

Стать

Позитивні очікування

Негативні очікування

Загальний бал

Інтерпретаціяч

11

9

18

Підвищений рівень оптимізму

Середній рівень песимізмуч

15

1

16

Високий рівень оптимізму

Низький рівень песимізмуч

7

7

14

Середній рівень оптимізму

Середній рівень песимізмуч

9

4

13

Середній рівень оптимізму

Занижений рівень песимізмуч

9

6

15

Середній рівень оптимізму

Занижений рівень песимізмуч

8

12

20

Середній рівень оптимізму

Підвищений рівень песимізмуж

10

8

18

Підвищений рівень оптимізму

Середній рівень песимізмуч

13

2

15

Високий рівень оптимізму

Низький рівень песимізмуж

11

1

12

Підвищений рівень оптимізму

Низький рівень песимізмуч

6

12

18

Занижений рівень оптимізму

Підвищений рівень песимізмуч

10

5

15

Підвищений рівень оптимізму

Занижений рівень песимізмуч

7

8

15

Середній рівень оптимізму

Середній рівень песимізмуч

7

3

10

Середній рівень оптимізму

Низький рівень песимізмуж

4

12

16

Занижений рівень оптимізму

Підвищений рівень песимізмуж

13

4

17

Високий рівень оптимізму

Занижений рівень песимізмуж

11

10

21

Підвищений рівень оптимізму

Підвищений рівень песимізмуч

6

5

11

Занижений рівень оптимізму

Занижений рівень песимізмуч

8

8

16

Середній рівень оптимізму

Середній рівень песимізму

Рівні оптимізму – це очікування того що в майбутньому будуть відбуватись хороші події.

Рівні песимізму – це слабо виражені негативні очікування щодо майбутнього.
Посилання на результати респондентів:

1. https://psytests.org/result?v=emoLA4

2. https://psytests.org/result?v=emoL8j

3. https://psytests.org/result?v=emoL6V

4. https://psytests.org/result?v=emoL76

5. https://psytests.org/result?v=emoL74

6. https://psytests.org/result?v=emoL6h

7. https://psytests.org/result?v=emoL_o

8. https://psytests.org/result?v=emoL8A

9. https://psytests.org/result?v=emoLAA

10.

11.
1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас