1   2   3   4
Ім'я файлу: Курсовая работа.docx
Розширення: docx
Розмір: 339кб.
Дата: 19.11.2022
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

«ОПТИМІЗМ ТА ПЕСИМІЗМ ЯК ЧИННИКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ»


Виконав студент

3го курсу 307 групи

ФЛСК

Михайлюк Денис Віталійович
Науковий керівник:

Лаврухіна Т. В.
ЗМICТ

ВCТУП………………………………………………….……………………………….3

РОЗДІЛ І: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ОПТИМІЗМУ ТА ПЕСИМІЗМУ…………………………………………………....………………..……..6

  1. Дослідження оптимізму та песимізму у сучасній психології........………..….. 6

   1. Історія досліджень та основні підходи до розуміння оптимізму та песимізму у психології……………………………………………………………………………... 7

   2. Оптимізм та песимізм як атрибутивні стилі……………………………………9

   3. Диспозиційний оптимізм……………………………………………………….11

  2. Вплив оптимізму та песимізму на різні сфери життя…………………………13

   1. Позитивні та негативні сторони песимізму та оптимізму……………………13

   2. Чому оптимізм корисний для здоров’я………………………………………...15

  3. Захисний песимізм…………………………………………………………...…17

РОЗДІЛ ІІ: МЕТОДОЛОГІЧНА ЧАСТИНА…………………………………………21

 1. Опис та обґрунтування методик дослідження………………………………...21

 2. Шкала оптимізму і активності (АOS) та інтерпретація……………………….23

 3. Тест диспозиційного оптимізму (LOT) та інтерпретація ...…………………..27

Висновки……………………………………………………………………………..... 31

CПИCОК ЛIТEРАТУРИ………………………………………………………………33

ДОДАТОК І:…………………………………………………………………………....35

ДОДАТОК ІІ:…………………………………………………………………………..36

ВCТУП

Актуальність роботи. Сучасна ситуація розвитку суспільства пов’язана із невизначеністю, нестабільністю соціального простору, що створює у людини ситуацію емоційного напруження, прагнення зрозуміти цей світ і вибудувати на цій основі подальшу модель поведінки. Останнім часом до одних із найбільш обговорюваних в суспільстві є питання, що пов’язані із залежністю фізичного стану людини від її психологічних особливостей реагування на непередбачувані виклики сьогодення. Дослідники, які вивчали цю проблему стверджують, що оптимізм і песимізм є одними з найбільших факторів впливу на загальний стан здоров’я людини.

На сучасному етапі ми вже маємо численні дослідження зв’язків оптимізму та песимізму зі здоров’ям, що доводять вплив особливості світосприйняття на захворюваність та тривалість життя. Окрім того достовірно відомо про вплив цього когнітивного конструкту на успішність діяльності. Проте важливо зазначити, що цей конструкт не є сталим і людина взмозі змінити його та контролювати свої думки. Розуміння психологічного портрету оптиміста та песиміста має практичну значимість для психолога у роботі з клієнтами.

Питання оптимізму і песимізму знаходять відображення в роботах таких авторів зарубіжної та відчизяної психології: К. Левін, Ю. Орлов, Дж. Селлі, А. Шопенгауер. Значущими для розуміння теми оптимізму та песимізму є теорія оптимізму К. Петерсона, теорія особистісних конструктів Дж. Келлі, принципи диспозиційного оптимізму Ч. Карвера, К. Муздибаєва, М. Шеєра, підхід до оптимізму як атрибутивного стилю М. Селігмана, соціологічні погляди на вивчення оптимізму та песимізму Ш. Баташева, Р. Шахназарова, погляди на дослідження оптимістичного мислення, як частини особистісного потенціалу Т. Гордєєва, О. Леонтьєва, В. Мечникова.

Крім того, дослідження оптимізму і песимізму необхідно для вирішення цілого ряду практичних проблем психологічного плану, з якими стикається людина в сучасному суспільстві. Результати вже проведених досліджень дозволяють більш успішно вирішувати такі завдання як: профілактика депресії і дистресу, розвиток мотивації досягнення і наполегливості, профорієнтація і профвідбір, підвищення шкільної успішності та інші. Оптимізм і песимізм досить яскраво проявляється в різних областях реальної життєдіяльності людини: освіті, спорті, професійної діяльності. Ці особливості істотно впливають на соматичне здоров'я людини і його суб'єктивний рівень добробуту. Отже, облік рівня оптимізму і можливості його розвитку можуть мати велике значення в діяльності психолога-практика при вирішенні широкого спектра психологічних завдань.

Об’єктом доcлiджeння є психологічні установки сучасної молоді.

Прeдмeтом доcлiджeння є вплив установок на психологічне здоров‘я молоді.

Мeта доcлiджeння: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити вплив психологічних установок на здоров’я молодi.

Матeрiали та мeтоди. В доcлiджeннi прийняли учаcть 18 рecпондeнтiв. Для вимiрювання рiвня оптимiзму та пecимiзму було викориcтано шкалу активноcтi та оптимiзму Шуллєра та Комунiанi (AOS), адаптовану Н. Водопьяновою та М. Штeйн. Шкала включає в ceбe cпиcок з 15 твeрджeнь, якi дозволяють видiлити п'ять типiв оcобиcтоcтi за рiвнeм виражeноcтi оптимiзму-пecимiзму та активноcтi-паcивноcтi, та тест диспозиційного оптимізму (LOT), за авторством Ч. Карвева.

Завдання:

 1. Теоретично обґрунтувати терміни психологічна установка та психологічне Здоров'я.

 2. Розробити психодіагностичний інструментарій дослідженні психологічних установок.

 3. Встановити зв‘язок психологічних установок та здоров’я сучасної молоді.

  1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас