Ім'я файлу: Оптичні методи дослідження в аналітичній хімії.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 926кб.
Дата: 28.04.2021
Оптичні методи дослідження в аналітичній хімії
Підготувала
студентка 1 курсу
групи Біо2001
Коноваленко Валерія

Презентація з дисципліни “Неорганічна та аналітична хімія” на тему:
Зміст

Фізико-хімічні методи аналізу
Фотометричний аналіз

3) Колориметрія

4) Фотоколориметрія

5) Нефелометрія

6) Спектрофотометрія

7) Флуориметрія

8) Турбідиметрія

12) Висновок

13) Список використаних джерел

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ об’єднують групу методів, що ґрунтуються на залежності фізичних властивостей речовини від її природи.

До важливих Фізико-хімічних методів аналізу належать:

Спектроскопія , яка базується на дослідженні випускання та поглинання випромінювання в різних зонах спектра;
Електрохімічні методи, що ґрунтуються на вимірюванні електричних властивостей речовин;
Хроматографія;
Методи, що базуються на вимірюванні швидкостей хімічних реакцій;
Методи теплових ефектів реакцій;
Методи на розділення іонів у магнітному полі.

ФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ — група методів аналізу, що базуються на вимірюванні пропускання, поглинання або розсіювання світла досліджуваною речовиною.
Ці методи поділяються на декілька груп:

Колориметрія;
Фотоколориметрія;
Нефелометрія
Спектрофотометрія;
Флуориметрія;
Турбідиметрія;
До Ф.а. також відносять атомно-абсорбційний аналіз, фотометрію полум’я і спектроскопію відбиття.


Колориметрія – візуальне визначення вмісту речовини по інтенсивності забарвлення розчину, отриманого при взаємодії даної речовини з будь-яким реактивом.
Прилад: колориметр.

Фотоколориметрія – визначення вмісту речовини по поглинанню забарвлення розчином світла, пропущеного через світлофільтр і виміряного фотоелементом. Прилад: фотоколориметр.
Нефелометрія – візуальне визначення вмісту речовини по ступені помутніння розчину. Можна нефелометричні визначення проводити за допомогою приладів. Тоді визначають концентрацію за інтенсивністю світла, розсіяного зваженими часточками суспензії і виміряної фотоелементом. Прилад : нефелометр, або мутномір. Усі перераховані методи застосовують у тому випадку, якщо є дуже малі кількості речовини. Визначення таких кількостей речовин звичайними методами гравіметрії та титриметрії практично не можливе. Спектрофотометрія – сукупність методів визначення кількісних характеристик монохроматичного випромінювання. Прилад: спектрофотометр.
На відміну від фотоколориметричних визначень, у спектрофотометричних можна аналізувати не тільки забарвлені, але й безбарвні розчини. В останньому випадку аналіз проводять не у видимій, а в УФ- або ІЧ-ділянках спектра. Флуориметрія — визначення концентрації речовини за інтенсивністю флуоресценції, що виникає при опромінюванні речовини світловим випромінюванням певної довжини хвилі, наприклад, ультрафіолетовим промінням. Прилад: флоуриметр.
Турбідиметрія — метод кількісного хімічного аналізу. Базується на вимірюванні інтенсивності світла, яке проходить через суспензію, що утворена частинками досліджуваної речовини в рідині.
Інтенсивність світла вимірюють за допомогою візуальних колориметрів, фотоелектроколориметрів, спектрофотометрів, турбідиметрів (мутномітрів).

Висновок
Оптичні методи аналізу нерозривно пов’язані з використанням сучасних приладів різної складності, що підвищує вартість аналізу, але дає деякі переваги порівняно з класичними хімічними методами: експресність, нерушійність зразків, простоту методик, використання невеликої кількості речовини для аналізу, можливість аналізувати сполуки будь-якої природи, проведення експрес-аналізу багатокомпонентних сумішей. Також вони підвищують чутливість, точність і відтворюваність результатів визначень. Список використаних джерел

https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/9044/fotometrichnij-analiz
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/372/fiziko-ximichni-metodi-analizu
https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2603/absorbcijna
Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. — М., 1989.
Васильев В.П., Аналитическая химия. — Ч. 2. Физико-химические методы анализа. — М., 1989;
Дорохова Е.Н., Прохорова Г.В. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. — М., 1991;
Золотов Ю.А. Аналитическая химия: проблемы и достижения. — М., 1992;
Пилипенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия. — М., 1990;
Физико-химические методы анализа / Под ред. В.Б. Алесковского. — Л., 1988.
Браун Д., Флойд А., Сейнзбери М. Спектроскопия органических веществ. — М., 1992;
Вилков Л.В., Пентин Ю.А. Физические методы исследования в химии. Структурные методы и оптическая спектроскопия. — М., 2003.


скачати

© Усі права захищені
написати до нас