Ім'я файлу: 12.pdf
Розширення: pdf
Розмір: 132кб.
Дата: 30.06.2022
скачати

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
ОКР Бакалавр
напрям підготовки/
спеціальність_________
Деревооброблювальні технології
Кафедра
автоматики та
робототехнічних
систем
2019-2020 навч. рік
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ
БІЛЕТ № 12
з дисципліни
Основи автоматики і АВП
Затверджую
Зав. кафедри
________________
(підпис)
______________
(ПІБ)
____________20___ р.
Екзаменаційні запитання
1. Загальні принципи розробки функціональних схем автоматизації
2. Системи автоматичного регулювання
Тестові завдання різних типів
Питання 1. На виході логічного елементу АБО буде логічна одиниця коли
1
Хоча б на одному вході буде логічний нуль
2
На всіх входах буде логічна одиниця
3
Хоча б на одному вході буде логічна одиниця.
4
На всіх входах буде логічний нуль
Питання 2 Сельсини являють собою малогабаритні електричні машини
1 Асинхронні
2 Синхронні
3 Постійного струму
4 Крокові
Питання 3. Статична характеристика фоторезистора це залежність
1 Освітленності від електричного опору
2 Електричного опору від світлового потоку
3 Світлового потоку від електричного опору
4 Електричного опору від освітленності
Питання 4. На виході логічного елементу ТА буде логічна одиниця коли
1 Хоча б на одному вході буде логічний нуль
2 На всіх входах буде логічна одиниця
3 Хоча б на одному вході буде логічна одиниця
4 На всіх входах буде логічний нуль
Питання 5. Магнітні підсилювачі використовуються для підсилення
1 напруги керуючого сигналу
2 струму керуючого сигналу
3 потужності керуючого сигналу
4 опору керуючого сигналу
Питання 6. Двійковий лічильник складається з декількох Т-тригерів, з'єднаних
1 паралельно
2 паралельно-зустрічно
3 послідовно
4 послідовно-зустрічно
Питання 7. Статична характеристика сельсинної системи при роботі в трансформаторному режимі являє собою
залежність
1 напруги від стуму
2 напруги від кута повороту
3 кута повороту від напруги
4 кута повороту від кута повороту
Питання 8. Зона нечутливості в позиційних регуляторах називається:
1 Інтегралом
2 Ізодромом
3 Диференціалом
4 Гістерезисом
Питання 9. Статична характеристика сельсинної системи при роботі в індикаторному режимі являє собою залежність
1 напруги від стуму
2 напруги від кута повороту
3 кута повороту від напруги
4 кута повороту від кута повороту
Питання 10 Статична характеристика позиційного регулятора температури являє собою залежність
1 керуючої дії від заданої дії
2 збурюючої дії від заданої дії
3 керуючої дії від розузгодження
4 розузгодження від керуючої дії
__________
(Дудник А. О.)
(підпис)

скачати

© Усі права захищені
написати до нас