Ім'я файлу: Конспект для обучения нач АЗК.odt
Розширення: odt
Розмір: 27кб.
Дата: 30.09.2021

     Вуглекислотні вогнегасники повинні застосовуватись у тих випадках, коли для ефективного гасіння пожежі необхідні вогнегасні речовини,  які не пошкоджують обладнання та об'єкти (обчислювальні центри, радіоелектронна апаратура, музеї, архіви тощо). Під час  застосування  вуглекислотного  або  порошкового вогнегасника  для  гасіння пожежі електрообладнання,  що перебуває під напругою електричного струму до 1000 В,  необхідно витримувати безпечну  відстань  (не  менше  1  м)  від  розпилювальної насадки вогнегасника до трумопровідних частин електрообладнання. Охорона праці при прийманні і відпуску нафтопродуктів на автозаправних станціях Перед зливанням нафтопродуктів з автоцистерни оператору АЗС необхідно: перевірити наявність і непошкодженість пломб; виміряти рівень нафтопродукту в резервуарі; переконатись правильності заземлення автоцистерн; ужити заходів щодо запобігання розливанню нафтопродукту; переконатись, що двигун автоцистерни вимкнено (під час зливання самопливом або під тиском); проконтролювати рівень наповнення автоцистерни (планка); відібрати пробу з автоцистерни в тару виміряти густину і температуру нафтопродукту; опечатати пробу за підписами своїм та водія автоцистерни, надати номер і зберігати її протягом 10 діб, зробити запис в журналі відбору проб; проконтролювати наявність в автоцистерні підтоварної води. !!! переконатися в можливості приймання всього об'єму нафтопродукту. Зливання нафтопродукту має контролюватись оператором іводієм від його початку і до завершення. Забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у разі: відсутності пломб ванта ідправника, їх порушення (у випадках пломбування автоцистерни) або невідповідності відбитка, що вказані в ТТН; під час грози; На підставі ТТН та акта приймання оператор АЗС має оприбуткувати прийнятий нафтопродукт за марками та видами (дизельне паливо залежно від масової частки сірки), тобто зробити необхідні записи в журналі обліку надходження нафтопродуктів на АЗС. VI.ПРАВИЛА пожежної безпеки для об'єктів зберігання, транспортування та реалізації нафтопродуктів Усі працівники, яких приймають на роботу і за місцем роботи повинні проходити інструктажі з питань пожежної безпеки (далі - протипожежні інструктажі). Протипожежні інструктажі поділяються на: вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий. Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною пожежною небезпекою, повинні попередньо (до початку самостійного виконання роботи) пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік мають проходити перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки. На кожному об'єкті встановлюється порядок відключеннянапруги з електрообладнання, силових та контрольних кабелів у разі пожежі. При цьому знеструмлюється все обладнання, в тому числі і дизель-генератор. Під час експлуатації електроустановок забороняється: експлуатувати кабелі та проводи з неізольованими струмопровідними жилами, неізольованими кінцями, а також кабелі та проводи з пошкодженою ізоляцією; застосовувати саморобні подовжувачі; застосовувати для опалення приміщення нестандартне (саморобне) електронагрівальне обладнання або лампи розжарювання; користуватися пошкодженими розетками, відгалужувальними та з'єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами; складувати горючі матеріали на відстані менше 1 м від електрообладнання, під електрощитами; Перевірка стану улаштування блискавкозахисту проводиться 1 раз на рік перед початком грозового сезону; Перевіряється цілісність та захищеність від корозії доступних для огляду частин блискавкоприймачів і струмовідводів та контактів між ними кожну зміну; Автоцистерни перед наливом та зливом пожежонебезпечних рідин приєднуються до заземлювального пристою на весь час заповнення чи випорожнення цистерн; Гнучкі заземлювальні провідники повинні бути постійно приєднані до металевих корпусів автоцистерн; Під час експлуатації систем пожарної сигналізації забороняється складувати матеріали і обладнання на відстані від сповіщувачів менше ніж 0,6 м. Витрачений під час гасіння пожежі протипожежний запас води з резервуарів має бути відновлений протягом 24 годин. V. Вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій Ступінь заповнення резервуарів рідким паливом не повинен перевищувати 95 % їх внутрішнього геометричного об'єму. Для збирання використаних обтиральних матеріалів та забрудненого нафтопродуктами піску встановлюються металеві ящики з металевими кришками, що щільно закриваються і не утворюють іскор. Ящики встановлюються у зонах сміттєзбірників на відкритому повітрі та регулярно звільняються від забруднених нафтопродуктами матеріалів та піску. Забороняється курити, проводити ремонтні та інші роботи, пов'язані із застосуванням відкритого вогню, як на самій території АЗС, так і на відстані менше 20 м від території АЗС. Якщо відбувається зливання нафтопродуктів з автоцистерн у резервуари, то застосування відкритого вогню забороняється на відстані менше 40 м від території АЗС. Очищення резервуарів здійснюється не рідше одного разу на два роки, а також у разі заміни марки нафтопродукту. Під час заправляння на АЗС виконуються такі вимоги: нафтопродукти відпускаються безпосередньо в бензобаки; допускається відпускати власникам індивідуального транспорту нафтопродукти в спеціально призначені для цього каністри; забороняється відпускати паливо в скляну тару та тару з полімерних матеріалів; облиті нафтопродуктами частини автомобілів, мотоциклів та моторолерів до пуску двигунів насухо протираються; випадково розлиті на землю нафтопродукти засипаються піском, а просочений пісок і промаслені обтиральні матеріали збираються в металеві ящики з кришками, які щільно закриваються, і після закінчення робочого дня вивозяться з території АЗС; На АЗС забороняється: заправлення транспортних засобів з працюючими двигунами; проїзд автотранспорту над підземними резервуарами; заправлення транспортних засобів (крім легкових автомобілів), у яких перебувають пасажири; заправлення автомобілів, завантажених небезпечним вантажем (вибуховими речовинами, стисненими та зрідженими горючими газами, ЛЗР і ГР, отруйними та радіоактивними речовинами тощо); заправлення транспорту під час зливання нафтопродуктів до резервуарів АЗС з автоцистерн; злив нафтопродуктів у резервуари і заправка транспорту на АЗС під час грози; приєднання заземлювальних провідників до пофарбованих та забруднених частин автоцистерни; експлуатація паливороздавальних колонок за наявності витоків нафтопродуктів; У разі виникнення пожежі заправник негайно припиняєзаправку транспорту, вимикає загальний рубильник, викликає потелефону підрозділи МНС і приступає до гасіння пожежі наявнимизасобами (первинними засобами пожежогасіння, пожежнимустаткуванням тощо). Додаткові вимоги пожежної безпеки до автомобільних газозаправних станцій та автомобільних газозаправних пунктів. Забороняється наповнювати автомобільні балони, якщо тиск газу на заправній колонці перевищує 1,6 МПа. Забороняється наповнення балонів автомобілів шляхом пониження в них тиску за рахунок викиду парової фази в атмосферу. Ступінь заповнення резервуарів не повинен перевищувати 85 % їх внутрішнього об'єму, якщо різниця температур зрідженого газу під час заповнення та наступного зберігання становить не більше 40 град.C. Забороняється в'їзд на територію АГЗС (АГЗП) і заправлення транспорту під час зливання зріджених газів до резервуарів АГЗС (АГЗП). Дії адміністрації та персоналу у випадку пожежі У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник: негайно сповіщає про це підрозділи МНС. При цьому вказує адресу підприємства, технологічну установку, споруду, де виникла пожежа, обставини на пожежі, наявність людей, а також повідомляє своє прізвище; сповіщає про пожежу начальника цеху, зміни чи іншу посадову особу; приступає до гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння, а у разі необхідності - до евакуації людей; у разі необхідності викликає інші аварійно-рятувальні служби (медичну, газорятувальну тощо). VII.На кожну АЗС розробляється план локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Його метою є планування дій (взаємодії) персоналу АЗС з спецпідрозділами, населенням, органами виконавчої влади та самоврядування щодо локалізації та ліквідації аварій та пом'яшення їх наслідків. Протягом року ПЛАС відпрацьовується з черговим персоналом АЗС згідно затвердженого графіку.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас