Ім'я файлу: Массов. тип произ-ва.docx
Розширення: docx
Розмір: 35кб.
Дата: 20.04.2021
скачати
Пов'язані файли:

Однопредметна та багатопредметна лінія
Таблиця 1

Початкові дані для розрахунку перервно-потоковї лінії


Норма часу на операцію з урахуванням норм виробітку , хв.

Добова потреба

складан

Режим роботи лінії,

Характе-ристика деталей

01

02

03

04

05

06

07

08

ня,шт. Nзап

зміни
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5.0

2.5

10.0

7.5

5.5

9.0

6.5

4.5

350

2

середня


Спочатку розраховуються такт роботи лінії, кількість робочих місць та їх завантаження.

  1. Такт роботи лінії r визначається за формулою:

,

де Fеф – ефективний час роботи лінії (кількість змін * кількість годин у зміні * кількість хвилин у часі) ;

Тпер - час на регламентовані перерви (30 хвилин -1 зміна);

Nзап - програма запуску на лінії.
r =(60*8*2-60)/350=2,57 мин.


  1. Кількість робочих місць по операціях Срj розраховується за формулою:

,

де Тштj - норма часу на операцію
3)По кожній операції визначається коефіцієнт завантаження згідно з формулою:

,

де Спрj - прийняте число робочих місць на операції
У тих випадках, коли перевантаження одного робочого місця не перевершує 10%, допускається округлення розрахованої кількості робочих місць у бік зменшення. При цьому необхідно перерахувати норму часу відповідної операції для забезпечення 100%-ого завантаження устаткування.
1,1 = 1

1,15 = 2

2,2 = 2

2,25 = 3

3,3 = 3

3,35=4

4,4 = 4

4,45 = 5

Коефіцієнт завантаження лінії розраховується за формулою:

,

Для побудови графіка роботи лінії (стандарт-плану) визначається завантаження недовантажених робочих місць. Коефіцієнт завантаження недовантаженого робочого місця Кзав недов дорівнює числу, що стоїть після коми у розрахунковому числі робочих місць.

Для встановлення режиму роботи лінії вибирається період обслуговування Побсл, нижньою межею якого є такт роботи лінії, а верхньою — доба. Найбільш раціонально встановлювати такі періоди обслуговування: для великих деталей — 30 хвилин - 60 хв., середніх — 1-2 год (60 хв)., малих — 4-8 год (240 хвилин).
4)Після вибору періода обслуговування визначається час роботи недовантаженого робочого місця Тнедов.
Тнедов = Кзав.недов* Побсл
При побудові графіка роботи лінії треба намагатися, щоб встановлений порядок роботи верстатів забезпечував повне використання робочого часу на основі застосування багатоверстатного обслуговування та суміщення професій.

Кількість операторів на лінії визначається відповідно з кількістю робочих місць залежно від режиму роботи та норм обслуговування.
Результати розрахунків заносяться у табл. 2.

Таблицю. можна зробити у програмі Exel

Таблиця2

Графік роботи лініїОпера-ція
(з табл.1)

Нор-ма часу на операцію, хв.

Tшт

(з табл.1)

Розра-хункове число робо-чих місць
Ср=tшт/r

Прий-няте число робочих місць

Спр
(Дивимося пункт 3 як треба округляти число)

Кзав
3 столбик/ 4 столбик

Кзав недов
3 столбик (после запятой)

Час роботи недован-таженого місця, хв.
Тнедов = Кзав.недов (6 столбик) *

Побсл (смотри характеристику детели из табл. 1) 60 хв


1

5

1,95

2

0,973

0,95

57

2

2

0,78

1

0,778

0,78

46,8

3

10

3,89

4

0,973

0,89

53,4

4

7,5

2,92

3

0,973

0,92

55,2

5

5,5

2,14

2

1,070

0,14

8,4

6

9

3,50

4

0,875

0,5

30

7

6,5

2,53

3

0,843

0,53

31,8

8

4,5

1,75

2

0,875

0,75

45


Далі розраховуються величини технологічного, транспортного, резервного та оборотного запасів.

1)Величина технологічного запасу Zтехн на лінії дорівнює:

,

де nобрj – кількість предметів, що водночас обробляються на

робочому місці (1)

nотк -- кількість предметів на робочому місці контролера (1);
Технологічний запас=(2*1+1*1+4*1+3*1+2*1+4*1+3*1+2*1)+1=22 одиниці
2)Величина транспортного запасу Zтранс на лінії дорівнює:
Zтранс = р (m -1) , 1(8-1)=7

де р - передаточна партія (1)

m -- кількість операцій на лінії (8 операцій)
3)Резервний запас Zрез розраховується за формулою:

,

де k – кількість операцій на лінії, що страхуються;

Тперебj – час можливих перебоїв на операції 8/6=
Не считаем тут его нет !

4) Оборотний запас Zоб між суміжними операціями розраховується за формулою:


Считаем заделы между смежніми операциями

t – время совместной работы на операции

Z1=

51,3

Z2=

-9,2

Z3=

5,3

Z4=

1,4

Z5=

-37,8

Z6=

19,6

Z7=

1,6


Кзав общ = 0,20
Багатопредметна потокова лінія
Операція

Операція

Планова партія, од.

транспортна партія, од.
1

2

3

4

5

6

1

Штучний час, хв

10

6

12

16

5

8

30

6

Кількість обладнання, од.

1

1

1

2

1

1


Послідовний вид руху предметів праці
,

де n – число деталей у партії, од.;

m – число операцій у технологічному процесі;

tштi – штучний час i-тої операції, хв.;

ci – кількість обладнання i-тої операції, од.
Тц.посл = 300+180+360+240+150+240=1470 хв.
Час виконання кожної операції (для графіка)

Т1 = n × t/C = 30*10/1=300 хв.

Т2 = 30*6/1=180 хв.

Т3 = 30*12/1=360 хв.

Т4 = 30*16/2=240 хв.

Т5 = 30*5/1=150 хв.

Т6 = 30*8/1=240 хв.Т1

Т2

Т3


Т4


Т5


Т6

хв

Величина Тц.пар визначається за формулою:
,

де nтр – розмір транспортної партії, од.; – відношення

(Саме максимальне відношення на операціях 1 – 10/1; 3 - 12/1, для простоти побудови графіка краще обрати 12/1)
Тц.пар =(60+36+72+48+30+48)+(30-6)*12/1=582 хв.

Час виконання кожної партії (для графіка)

Кількість партій(P) = n / nтр = 30/6=5

Т1 = (n × t/C ) /P = (30*10/1)/5=60 хв.

Т2 = (30*6/1)/5=36 хв.

Т3 = (30*12/1)/5=72 хв.

Т4 = (30*16/2)/5=48 хв.

Т5 = (30*5/1)/5=30 хв.

Т6 = (30*8/1)/5=48 хв.

Головна операція це максимальна все планування здійснюється від неї.
Т1

Т1

Т1

Т1


Т2


Т4

Т5

Т6

хв

Т3
Паралельно-послідовний рух предметів праці:
Тц.п-п = Тц.посл - ∑Тперек.

Тперек – суміжний час, між двома послідовними операціями
Тперек = ×

де     – мінімальне співвідношення штучного часу та кількості обладнання за кожною парою суміжних операцій. Порівнюємо між собою послідовні операції і вибираємо найменшу, на приклада для Тперек 1-2 8/1 > 4/1, вибираємо 4/1, для Тперек 2-3 4/1<6/1 вибираємо 4/1 і так далі…
Тперек 1-2 = 10/1 > 6/1 (30-6)*6/1=144 хв.

Тперек 2-3 = 6/1 < 12/1 (30-6)*6/1=144 хв.

Тперек 3-4 = 12/1 > 16/2 (30-6)*16/2=192 хв.

Тперек 4-5 = 16/2 > 5/1 (30-6)*5/1=120 хв.

Тперек 5-6 = 5/1 < 8/1 (30-6)*5/1=120 хв.

∑ Тперек = 144+144+192+120+120=720 хв.
Тц.п-п = 1470-720=750 хв.
Час виконання кожної операції (для графіка)

Т1 = n × t/C = 30*10/1=300 хв.

Т2 = 30*6/1=180 хв.

Т3 = 30*12/1=360 хв.

Т4 = 30*16/2=240 хв.

Т5 = 30*5/1=150 хв.

Т6 = 30*8/1=240 хв.


Тперек 1-2


Тперек 3-4

Тперек 4-5

Тперек 5-6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

___ хв

Тперек 2-3

скачати

© Усі права захищені
написати до нас