1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Ім'я файлу: Курсова (1).docx
Розширення: docx
Розмір: 158кб.
Дата: 30.05.2022
скачати
Пов'язані файли:
186393.rtf
ГРОШІ ТА КРЕДИТ.doc.docx
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА.doc
залік-професйна іноземна мова (фахова).doc
ФККПІ_2021_122_П_ятківський_В_Ю.pdf
Практична 3.docx
Заняття 3.DOCX
химия.docx
образец 2.docx
595594.rtf
stat_chvor.pdf
Семінар 2.docx
Лекція 5 Педагогічна техніка.docx
2022_щоденник_Вир_пр_в_гр_дошк_віку_.docx
Python_ПЗ_Модуль_04_Функции_ч_3.pdf
Тема 1.docx

3.2. Виробництво пива світлого.

Очищення солоду. Солод, що відлежався, містить залишки паростків, пил, волокна, металевий пил і інші домішки. Для їх відділення використовують полірувальну машину і магнітний сепаратор. Під дією тертя поверхня зернівки очищається від забруднень солод полірується.

У солоді, що поступає у виробництво, зустрічаються різні дрібні металеві предмети (цвяхи, шматочки сталі, продукти корозії і ін.), які проходять через сита полірувальної машини. Ці домішки віддаляються за допомогою сепаратора з постійними магнітами або електромагнітного сепаратора.

Дроблення солоду. Щоб повніше екстрагувати з солоду екстрактні речовини, його подрібнюють. Зерно ячмінного солоду покрите оболонкою (лушпиння), яка погіршує смак пива, але є хорошим матеріалом для фільтрування затору. Тому при дробленні солод не розмелюють, а роздавлюють, зберігаючи оболонку зерна в більш менш цілому вигляді, а з ендосперму прагнуть отримати максимальну кількість дрібної однорідної крупи. Високий вміст муки і подрібненого лушпиння в помелі погіршують фільтрування затору. Оптимальний помел солоду повинен забезпечити максимально можливий вихід екстракту і достатньо високу швидкість фільтрування сусла. Склад помелу

залежить від якості солоду і способу його затирання.

Затиранняіоцукреннязатору.Мета і схема приготування затору. Затирання включає змішування роздробленого солоду і несолодженої зернової сировини з водою, нагрівання і витримку отриманої суміші при певному температурному режимі. Суміш роздроблених зерно продуктів з водою, що піддаються затиранню, називають затором, масу зернопродуктів, що завантажуються в заторний казан - насипом, кількість води, що витрачається на приготування затору - наливом.

Мета затирання полягає в екстрагуванні розчинних речовин солоду і несолодженого зерна і перетворенні під дією ферментів більшої частини нерозчинних речовин в розчинні. Речовини, що перейшли в розчин при затиранні, називають екстрактом.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Фільтруваннязатору.Процес фільтрування затору розділяють на дві стадії: фільтрування першого сусла, тобто сусла, що отримується при фільтруванні затору, і промивання дробини гарячою водою для витягання екстрактних речовин. В результаті утворюються промивні води. На рис. 3.3 приведена технологія виробництва пива.

Також, під час технологічних процесів виробництва пива потрібно дотримуватися певних норм технологічного режиму, які наведені в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4 Норми технологічного режиму.
Назва стадій та потоків реагентів

Назва технологічних показників
Температура,

°С

Тиск,

мПа

Тривалість

процесу, хв.

Інші показники

Дроблення солоду

15-20
60-120

W= 3-6%

Затирання:

Початок

затирання

35-40
30

рН=5,5

Білкова пауза

50-52
20-30

рН=5,5

Мальтозна пауза

60-62

0,1

30

рН=5,5

Оцукрюючи пауза

72

0,1

30-40

рН=5,5

Інактивація

ферментів

78

0,1

30

рН=5,5

Фільтрування

77-80

0,1

300-420

рН=5,8 5,9

Охмеління

100

0,1

90

рН=5,8 - 5,9

Відстоювання

96-85

0,1

30-45
Охолодження

10-12

0,1


КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


Солод і несолоджені матеріали

Повітряно-ситовий сепаратор, Відходи зернопродуктів

вальцьова дробарка

Вода, пара, ферментні Подрібнені зернопродукти препарати Заторний апарат

Конденсат

рН =5,6 tн2о=50..52, 60..65, 70˚С


затор Фільтраційний апарат вода

85 % 15 %

Сусловарочний апарат Водозбірник 60% хмелю

пара Сусловарочний апарат з Ультразвуковий апарат виносним теплозбірником

30 % хмелю конденсат
пара Сусловарочний апарат

конденсат екстракт ГРХ

пара Сусловарочний апарат

10 % хмелю конденсат
пара Сусловарочний апарат

конденсат

дробина

Гідроциклонний апарат
сусло на охолодження
Активовані Начальне сусло

дріжджі Бродильний чан

рН<5,8; t = 7..9ºС; Осадкові дріжджі, СО τ =8..10 діб 2

Ссусла =10..12%

Молоде пиво

Танки для доброджування і визрівання пива

t =0…2ºС, Р=0,03 0,06МПа
Дозрівше пиво

Сепаратор-освітлювач t=0…2ºС, Осад

Р=0,03 0,06МПа
до складу

Відділ упаковки

Рис.3.3. Технологічна схема виробництва пива світлого

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

ДатаКип`ятіннясуслазхмелем.Мета кип'ятіння сусла з хмелем. Відфільтроване пивне сусло і промивну воду з фільтраційного чана направляють в сусло-варильний казан для кип'ятіння з хмелем. При цьому відбувається екстрагування і перетворення гірких і ароматичних речовин з хмелю (охмеління сусла), осадження (коагуляція) високомолекулярних білків, інактивація ферментів, стерилізація сусла, утворення редукуючих речовин, випаровування частини води.

Охолодження і освітлення пивного сусла. Мета і процеси, що протікають при освітленні і охолоджуванні сусла. У гарячому охмеленому суслі відсутній кисень, але є грубі суспензії в, що утворилися при кип'ятінні з хмелем. Наявність суспензій негативно впливає на процес бродіння сусла і колоїдну стійкість готового пива. При охолоджуванні сусла грубі суспензії осідають, сусло насичується киснем повітря, що сприяє нормальному розмноженню дріжджів і повному виділенню білків. Отже, метою освітлення і охолоджування сусла є пониження його температури, насичення киснем повітря і осадження зважених частинок. Гаряче охмелене сусло охолоджують до початкової температури бродіння. Залежно від вигляду і способу бродіння початкова температура цього процесу різна.

Сусло при низькій температурі бродіння є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів. Найбільша небезпека інфікування сусла з'являється при його повільному охолоджуванні від 40 до 20°С, оскільки ці температури найбільш сприятливі для розмноження шкідливих для пива мікроорганізмів. Пізніше, коли в сусло додадуть дріжджі, можливе інфікування зменшиться.

Бродінняпива.Спиртове бродіння цукрів сусла під дією ферментів дріжджів — це основний процес при виробництві пива. В процесі бродіння відбувається зміна хімічного складу сусла і перетворення його в ароматний смачний напій пиво.

Залежно від виду вживаної чистої культури дріжджів і температури в суслі відбувається верхове і низове бродіння. Верхове бродіння сусла проводять при

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата


14…25°С, низове при 6…10°С. Найбільш поширене низове бродіння. Розрізняють дві стадії бродіння: головне бродіння і доброджування.

При головному бродінні, коли зброджується основна маса цукрів пивного сусла, отримують молоде пиво, яке є каламутною рідиною зі своєрідними ароматом і смаком. При доброджуванні молодого пива із зниженою температурою (0…2°С) відбувається повільне зброджування того, що залишилося в ньому екстракті, освітлення, дозрівання пива і насичення його діоксидом вуглецю. Головне бродіння проводять при атмосферному тиску протягом 7…10 діб, а доброджування — під надмірним тиском 0,03…0,07 МПа протягом 21…90 діб.

Головне бродіння. Процеси, що протікають при головному бродінні. При спиртовому бродінні в суслі протікають біологічні, біохімічні, фізико-хімічні процеси. Живильні речовини, що поступають в дріжджові клітини з сусла, під дією ферментів перетворюються на різні проміжні продукти, що витрачаються на спиртове бродіння і ріст дріжджів. Найбільш інтенсивне розмноження дріжджів (біологічний процес) відбувається в початковій стадії зброджування пивного сусла і закінчується задовго до кінця бродіння.

Основним біохімічним процесом бродіння є перетворення зброджуваних цукрів на етиловий спирт і діоксид вуглецю:

С6Н1206 = 2СН3СН2ОН.+ 2С02

Ця реакція супроводжується виділенням тепла. Велика частина екстракту сусла складається з вуглеводів, з них близько 75% зброджується (зброджувані цукри).

Доброджування та дозрівання пива. Мета процесу і організація роботи в цеху. Основною метою цієї стадії виробництва є отримання напою з приємним смаком, характерним специфічним ароматом і достатнім насиченням діоксидом вуглецю. Це досягається в результаті протікання складних фізико-хімічних і біохімічних процесів в молодому пиві при низькій температурі і надмірному тиску.

КП.ТМЛ і МЯ.15.02 ПЗ

ЛистИзм.

Лист

докум.

Подпись

Дата

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

скачати

© Усі права захищені
написати до нас