1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22
Ім'я файлу: ПРИМЕР.docx
Розширення: docx
Розмір: 377кб.
Дата: 11.02.2024
скачати

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «ЮНІОН БРОК» 5

1.1. Оцінка організаційної та управлінської структури, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю 5

1.2. Система планування на підприємстві, планування зовнішньоекономічної діяльності 8

1.3. Позиції підприємства в галузі, в ринковому середовищі 12

1.4. Аналіз комерційних зв’язків як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках 14

1.5. Аналіз фінансових показників діяльності підприємства 20

1.6. Аналіз зовнішньоекономічних зв’язків підприємства 25

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ТЕХНІКИ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІВ ТОВ «ЮНІОН БРОК» 27

2.1. Визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства 27

2.2. Оцінка конкурентоспроможності в закордонному ринковому середовищі 30

2.3. Аналіз розрахункових операцій підприємства, їх вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 35

2.4. Резерви підвищення ефективності організації та техніки здійснення експортно-імпортних операцій на підприємстві підприємства 36

2.5. Визначення потенціалу подальшого розвитку підприємства в цілому та зовнішньоекономічної діяльності 39

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В ТОВ «ЮНІОН БРОК» 44

3.1. Аналіз та оцінка стану організації та техніки здійснення експортно-імпортних операцій в ТОВ «Юніон Брок» 44

3.2. Обґрунтування пропозиції, щодо вирішення проблем організації експортно-імпортних операцій на досліджуваному підприємстві 47

3.3. Вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Юніон Брок» при організації експортно-імпортних операцій підприємства 52

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 57

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60

ДОДАТКИ 62

ВСТУППереддипломна практика є підсумковим етапом підготовки студента до виконання магістерської роботи та наступної самостійної діяльності з фаху.

Базою для проходження практики стало ТОВ «Юніон Брок».

Метою практики є дослідження особливостей організації та техніки здійснення експортно-імпортних операцій у ТОВ «Юніон Брок».

Головними завданнями практики є:

 • провести оцінку організаційної та управлінської структури, механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю;

 • обґрунтувати систему планування на підприємстві, планування зовнішньоекономічної діяльності;

 • визначити позиції підприємства в галузі, в ринковому середовищі;

 • проаналізувати комерційні зв’язки як на внутрішньому так і на зовнішньомуринках;

 • здійснити аналіз фінансових показників діяльності підприємства;

 • провести аналіз зовнішньоекономічних зв’язків підприємства;

 • обґрунтувати порядок визначення ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства;

 • оцінити конкурентоспроможність ТОВ «Юніон Брок» в закордонному ринковому середовищі;

 • здійснити аналіз розрахункових операцій підприємства, їх вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Юніон Брок»;

 • визначити резерви підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Юніон Брок»;

 • провести визначення потенціалу подальшого розвитку підприємства в цілому та зовнішньоекономічної діяльності;

 • проаналізувати стан організації та техніку здійснення експортно-імпортних операцій в ТОВ «Юніон Брок»;

 • обґрунтувати пропозиції щодо вирішення проблем організації експортно-імпортних операцій у ТОВ «Юніон Брок»;

 • визначити напрямки вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Юніон Брок» при організації експортно-імпортних операцій.

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська та зовнішньоекономічна діяльність ТОВ «Юніон Брок», а предметом дослідження – особливості організації та техніки здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ «Юніон Брок».

При проведенні дослідження застосовувалися принципи системності, спостереження, рядів динаміки, моделювання, соціологічного обстеження, вибіркового спостереження та інших економіко-статистичних і загальнонаукових методів. Для обробки економічної інформації, графічного представлення використані комп’ютерні технології.

Інформаційну основу дослідження склали офіційні дані ТОВ «Юніон Брок».  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

скачати

© Усі права захищені
написати до нас