Ім'я файлу: 3 констргн.doc
Розширення: doc
Розмір: 58кб.
Дата: 15.03.2021

  1. Конструктивна частина.
    1. Обґрунтування необхідності в розробці пристосування для розбирання (складання) карданних валів.


В ремонтній майстерні в процесі ремонту тракторів, автомобілів та сільськогосподарських машин розбирається і складається певна кількість карданних валів. Для цих робіт доцільно використовувати пристосування для розбирання (збирання) карданних валів. Пристосування дозволяє розбирати (збирати) карданні вали всіх типів машин діаметром від 76 до 89 мм і довжиною до 2 м.

З точки зору технологічності розбирання пристосування повинно відповідати наступним вимогам. Тиск повітря в системі повинен бути 3-6 атмосфер, що забезпечує зусилля зажиму на кожному важілі 400-600 кгс. Пневмосистема повинна бути герметичною, пересувні зажими повинні легко відкидатись. Карданні вали мають кріпитися тільки двома зажимами. Виняток складають карданні вали довжиною до 700 мм, їх можна кріпити одним зажимом. При кріпленні карданного валу потрібно запобігати попаданню рук працюючого між зажимами і карданним валом. Після роботи на пристосуванні забороняється залишати карданні вали зажатими в стенді.

Розроблений пристрій для розбирання (збирання) карданних валів може бути виготовлений в умовах ремонтної майстерні господарства. Всі деталі пристосування виготовляються із сталі 3 (ГОСТ 7414-80 ), крім прижимів, які виготовляються із сталі 30ХТСА (ГОСТ1050-75). Рама пристрою виготовляється з труби розміром 3 дюйма.

Пристосування складається з рами 1, установочної призми 4, прижимів 5, двох важелів 6, двох тяг 9, пневмокамер 12, панелі управління 16, на якій вмонтовані два крани 625300М. Подача повітря здійснюється через трубу 15, розміром ½ дюйма.
3.2. Обґрунтування вибраної конструкції пристосування
Встановлено, що для збирання пристосування, при якому стенд повністю відповідає вимогам, потрібно забезпечити наступні умови:

- паралельність притискачів 5 і установлювальних призм 4;

- співвісність установлювальних призм 4;

- в місцях вказаних на кресленні виконати електрозварювальні

роботи;

- зусилля затиску 5 на кожному затискачі 50 кН;

- герметичність повітряної системи;

- забезпечити перпендикулярність кронштейнів 3 і 10 відносно

осі рами 1.

Дане пристосування для ремонту карданних валів дуже просте у користуванні і не потребує від робітника спеціальної технічної підготовки при роботі. Разом з тим воно значно полегшує працю робітника і робить її більш ефективною.
3.3. Опис роботи пристосування для розбирання (складання)

карданних валів.
Конструкція стенда забезпечує зручність для ремонту карданних валів діаметром від 76 до 89 мм і довжиною до 2 м.

При розбиранні карданний вал машини встановлюється в установочні призми 4. Після цього, за допомогою кранів 625300М поз.14 в пневмокамери 12 подається стиснуте повітря, яке діє на тягу 9, яка в свою чергу пересуває важіль 6, на якому розташовані прижими 5. Зусилля 400-600 кгс, яке виникає на кожному важелі, притискає карданний вал. Після розстопорювання стопорної гайки на карданному валі, останній розбирається шляхом пересування вручну частини карданного валу в сторону протилежну пристосуванню.

Під час роботи робітник повинен виконувати правила техніки безпеки при розбиранні і збиранні карданних валів, які вказані в пункті 3.1.

3.4. Розрахунок пальця на міцність.
Розрахунок пальця проводимо виходячи з умови його міцності на зріз і зминання.

Можна вважати, що напруги, які діють у пальці рівномірно розподілені [7]

Тоді умова міцності з’єднання на зріз має вигляд [7]:
(3.1.)
де, d - діаметр пальця, тобто діаметр отвору, мм;

m - кількість зрізів пальця;

n - кількість пальців, на які передається зусилля N,

що діє у елементах конструкції;

[] - допустима напруга матеріалу пальця.

Підставляючи значення у вираз 3.1. отримаємо:
cp = 1600 МПа
Допустима напруга на зріз [cp] = 2400 МПа

Тобто, прийнятий діаметр пальця задовільняє умові міцності на зріз.

Розподіл напруг зминання по поверхні пальця нерівномірний, але з достатньою для практики точністю, можна вважати ці напруги рівномірно розподіленими по діаметральній товщині пальця.

Отже, умова міцності з'єднання на зминання набуде вигляду:
зм = N /  d n [зм] (3.2.)

де, n - кількість пальців , що беруть на себе зусилля

d - діаметр отвору, = 0,02 м;

 - загальна товщина листів, що зминають палець в одному

напрямку,  = 0,035 м;

[зм ] - допустима напруга на зминання пальця, [зм] = 1700 МПа
зм = 1400 МПа
зм [зм ], тобто умова міцності з’єднання на зминання дотримується.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас