Ім'я файлу: Практична робота 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 22кб.
Дата: 10.11.2021
скачати

Практична робота 4

Тема: Оборотні кошти підприємства

Завдання 1. Собівартість виробу – 200грн. Витрати в перший день виробничого циклу – 70 грн. Протягом решти днів витрати розподіляються рівномірно. Визначити коефіцієнт зростання та суму прибутку, якщо відомо , що рівень рентабельності виробництва продукції – 9%.

Розв’язання:

 1. Коефіцієнт зростання:

К=(70+0,5*130)/200= 068

 1. Сума прибутку:

Прибуток = 200*0,09/100= 18 грн

Завдання 2. Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік, якщо норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становить 1450 тис.грн., вт.ч. виробничий – 950 тис.грн., невиробничий – 500 тис.грн. Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене у розмірі 4% проти минулого року, невиробничого – 2%. Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення використання оборотних коштів, призведе до прискорення обертання на 3%.

Розв’язання:

 1. Визначаємо виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

950*1,04= 988 тис. грн

 1. Визначаємо невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

500*1,02= 510 тис.грн

 1. Загальний норматив на плановий рік становить:

988+510= 1498 тис.грн

 1. У зв'язку з прискоренням обертання оборотних коштів у плановому році на 3 % визначаємо очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів:

1498*0,03= 44,94 тис. грн

 1. Отже, норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів становитиме:

1498-44,94= 1453,06 тис. грн

 1. Приріст нормативу становитим:

1453,06- 1450= 3,06 тис. грн

Завдання 3. Визначити норматив оборотних засобів по розрахунку з оптовиками, якщо фактичний обсяг реалізації продукції, робіт та послуг становить 480 тис.грн., середня періодичність надходження коштів на поточний рахунок підприємства 5 днів, плановий обсяг реалізації – 521 тис.грн.

Розв’язання:

 1. Одноденний обсяг реалізації:

480/360=1,33

 1. Вилучення коштів з підприємства:

1,33*5= 6,65

 1. Норматив оборотних коштів на плановий рік:

521*6,65/480= 7,22

Завдання 4. Виручка від реалізації товарів склала 30 млн. грн. середня сума оборотних засобів – 1,5 млн. грн. Визначити коефіцієнт обертання та завантаження оборотних засобів. Прибуток підприємства – 700 тис. грн. Визначити показники ефективності використання оборотних активів.

Розв’язання:

 1. Коефіцієнт оборотності:

30/1,5= 20

 1. Коефіцієнт завантаженості оборотних активів:

1,5/30= 0,05

 1. Тривалість обороту:

360/20= 18

 1. Коефіцієнт ефективності:

700/1500= 0,47

Завдання 5. Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 1800 тис. грн., в т.ч. виробничий -1200 тис. грн., невиробничий - 600 тис. грн. Зростання виробничої програми в плановому році передбачено на рівні 14% порівняно з минулим роком. В плановому році в результаті реалізації заходів щодо поліпшення використання оборотних коштів передбачається прискорення їх обертання на 6%.

Визначити норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обертання оборотних коштів.

Розв’язання:

 1. Визначаємо виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

1200*1,14= 1368 тис. грн

 1. Визначаємо невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік:

600* 1,07= 642 тис. грн

 1. Загальний норматив на плановий рік становить:

1368+642= 2010 тис. грн

 1. У зв'язку з прискоренням обертання оборотних коштів у плановому році на 6 % визначаємо очікувану суму вивільнення з обігу оборотних коштів

2010*0,06= 120,6 тис. грн

 1. Отже, норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення обороту коштів становитиме:

2010-120,6= 1889,4 тис. грн

 1. Приріст нормативу становитим:

1889,4- 1800= 89,4 тис. грн
скачати

© Усі права захищені
написати до нас