Ім'я файлу: Л.р. №4.docx
Розширення: docx
Розмір: 69кб.
Дата: 24.06.2021
скачати
Пов'язані файли:
Методи боротьби зі спамом.doc

ОБЛАДНАННЯ: 1. Прилад для вивчення газових законів. 2.Барометр (загальний для всіх) 3. Термометр. 4. Досліджуваний газ – повітря.

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ.

Стан даної маси газу характеризується трьома величинами ( параметрами ) :об’ємом V, тиском р і термодинамічною температурою Т. В природі і техніці , як правило , проходять зміни всіх трьох величин одночасно і при цьому виконується закономірність при Прикріплена до сильфону демонстраційна шкала дозволить виміряти об’єм повітря в циліндрі в умовних одиницях.

Виконання роботи.

1.Визначаю ціну поділки манометра. Вибираю два довільних значення тиску на шкалі манометра P1=________ Па , P2= ___________Па. Кількість поділок між значеннями тиску Р1 і Р2 рівна N= __________ Ціну поділки визначаю за формулою: __________ Па/под. Дослід №1 Початковий тиск Р1= ________Па Початковий об’єм V1= _________у.о. (умов. одиниць)

Початкова температура Т1= 273+_________ = __________ К Стала величина: _________

Дослід №2 Ізолюємо повітря в сильфоні та зменшуємо його об’єм.

тиск Р2= ____________ Па об’єм V2= _____________ у.о. (умовних одиниць)

температура Т2= 273+ __________ = _____________ К

Стала величина: ___________ Дослід №3 повітря в сильфоні ізольоване збільшую його об’єм.

тиск Р3= ________ Па об’єм V3= ___________ у.о. (умовних одиниць)

температура Т3= 273+__________ = __________

Стала величина: ___

2. Визначаю середнє значення константи

____________

3. Абсолютна похибка.4.Відносна похибка

_______________%

5. Систематизую результати досліджень. Табл.№1

№ досліду


Тиск повітря в сильфоні Р, Па

Об’єм повітря V, (у.о)

Покази термометра Т, К

Стала CСереднє значення сталої Сср

Відносна похибка

(%)

Абсолютна

Похибка

( )

1


2


3
5. Висновок : В процесі проведених експериментів було встановлено справедливість співвідношення для визначеної маси газу . Відносна похибка складає _______ %. Отримані похибки пояснюю так: 1)____________________________________________________________________________ 2)__________________________________________________________________________________

Даний метод дослідження на мою думку є _______________________________________________.

1.Сформулюйте і запишіть рівняння стану.

2. Сформулюйте і запишіть рівняння Мендєлєєва – Клапейрона.

3. Сформулюйте і запишіть закон Гей-Люссака (ізобарний процес):

4. Сформулюйте і запишіть закон Шарля (ізохорний процес):

5. Сформулюйте і запишіть закон Бойля-Маріотта (ізотермічний процес):
скачати

© Усі права захищені
написати до нас