Ім'я файлу: огляд трупа на місці виявлення 2.doc
Розширення: doc
Розмір: 59кб.
Дата: 27.06.2020

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

НА ТЕМУ:

ОГЛЯД ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ

ОБГРУНТУВАННЯ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ


Згідно кримінально-процесуального законодавства України огляд місця події є невідкладною слідчою дією та здійснюється особою, яка проводить розслідування. В цій дії приймають участь різні спеціалісти. Якщо під час огляду місця події потрібно провести огляд трупа людини, обов’язково залучають лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини. Таким спеціалістом може бути або судово-медичний експерт або (при неможливості його участі) — найближчий лікар. Вміння лікаря провести зовнішній огляд трупа людини на місці його виявлення є обов’язковим для кожного лікаря та необхідною практичною навичкою для студентів медичних вузів.

МЕТА ЗАНЯТТЯ: ознайомити студентів із обов’язками лікаря-спеціаліста в галузі судової медицини при проведенні огляду місця події та трупа, методикою огляду місця події та трупа та навчити студентів методиці констатації факту смерті, особливостям зовнішнього огляду трупа, встановленню давності настання смерті, виявлення, описання та вилучення речових доказів.

МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Місце проведення заняття — приміщення кафедри (курсу) судової медицини, судово-медичного моргу або ділянка подвір’я тощо.

2. Об’єкт — труп людини в одязі з можливими “речовими доказами”.

3. Валіза судово-медичного експерта з наступним вмістом: сантиметрова рулетка, масштабна лінійка, пінцет, лупа, ножиці, динамометр, неврологічний молоточок, металева смуга, ртутний термометр, секундомір, гумові рукавиці, шприць з тонкими голками, два флакони з 1 %-ими розчинами пілокарпіну та атропіну, пінцети.

4. Таблиці: “Схема протоколу огляду місця події”; “Схема плану місця події з переліком позначок”; “Реакції м’язів на різні подразнення – механічні, електричні, хімічні”; “Динаміка розвитку трупних плям”;

“Різновиди слідів крові на місці події”.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ


1. Визначення вихідного рівня знань з теми.

2. Проведення огляду трупа на місці його виявлення, виконання проб на наявність життя, встановлення часу смерті з одночасним оформленням протоколу огляду місця події.

3. Виявлення слідів крові з їх описанням та проведенням попередніх проб на її наявність.

4. Розв’язання контрольних тестових завдань.

5. Вирішення ситуаційних задач.

ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, ЯКИМИ ПОВИННІ ВОЛОДІТИ

СТУДЕНТИ З ПОПЕРЕДНІХ КАФЕДР


1. Вміти визначати наявність функціонування серцево-судинної, дихальної та центральної нервової системи.

2. Знати, які реанімаційні заходи проводять у випадку відсутності у людини проявів життя та вміти їх виконувати.

3. Знати сутність пероксидазної та каталазної реакції на кров.

ПЕРЕЛІК ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ, ЯКІ ПОВИННІ ЗАСВОЇТИ

СТУДЕНТИ НА ЗАНЯТТІ

1. Знати завдання, які стоять перед лікарем при здійсненні ним функцій лікаря-спеціаліста у галузі судової медицини під час огляду місця події.

2. Знати ознаки факту настання смерті та вміти їх виявляти.

3. Знати правила проведення зовнішнього огляду трупа та засвоїти методику його виконання під час огляду місця події.

4. Знати суправітальні реакції та вміти їх виконувати.

5. Вміти виявляти речові докази на місці пригоди, їх описувати та правильно вилучати.

6. Вміти проводити огляд трупа на місці пригоди та його описувати у “Протоколі огляду місця події”.

7. Вміти встановлювати давність настання смерті за трупними ознаками.

ЕЛЕМЕНТИ ЗАНЯТТЯ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОБОВ’ЯЗКОВІЙ ОЦІНЦІ


1. Вихідний рівень знань

2. Виконання суправітальних реакцій під час огляду трупа на місці події.

3. Вирішення контрольних тестових завдань.

4. Вирішення ситуаційних задач.

5. Правильність виконання проб на наявність життя.

6. Методика описання трупа та речових доказів на місці події.

ОСНОВНІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПОНЯТТЯ


Місце пригоди — ділянка місцевості або приміщення, де безпосередньо сталась будь-яка подія, що підлягає слідчому або судовому огляду.

Слідчій огляд місця події — огляд слідчим місцевості приміщення, предметів та документів під час попереднього слідства.

Місце виявлення трупа — місце, де був виявлений труп, яке не завжди може бути місцем пригоди (події).

Додатковий огляд місця подіїпроводиться у випадках, коли первинний огляд місця події проводився при несприятливих умовах.

Повторний огляд місця події — призначається в тих випадках, коли первинний огляд місця події був зроблений недоброякісно або проводився при несприятливих умовах погоди.

Статична стадія огляду місця події — перший етап огляду, під час якого вивчають, описують та фіксують місце події, взаємне розташування предметів, об’єктів, у тому числі і трупа людини, без порушення їх первинного стану.

Динамічна стадія огляду місця події — дослідження предметів, об’єктів місця події, коли змінюють їх початкове місце розташування.

Поза трупа — взаємне розташування частин тіла трупа одна відносно одної.

Ознака Білоглазова – зміна конфігурації зіниці при натисканні з обох боків на очне яблуко, т. зв. “симптом котячої зіниці”.

Суправітальні реакції – здатність окремих органів та тканин реагувати після смерті на зовнішні подразнення.

Точки Чако – місця на тулубі, руках та ногах (загалом їх 8), постукування по яких викликає локальне скорочення окремих м’язів.

БЛОК ІНФОРМАЦІЇ


В навчальних цілях штучно створюють місце події в одному із приміщень кафедри судової медицини або судово-медичного моргу. Перед початком практичного заняття студенти групи розподіляють між собою обов’язки — “ролі” членів слідчої групи, отримують валізу судово-медичного експерта, пристрої для інструментальної діагностики давності настання смерті, методичні вказівки по їх використанню та діагностичні таблиці.

З урахуванням наведеного студенти повинні зробити загальний опис приміщення, огляд трупа з проведеннями проб на життя, виконати суправітальні реакції та дослідити наявні трупні явища з одночасним складанням “Протоколу огляду місця події”.

Огляд трупа на місці його виявлення є невідкладною слідчою дією. Завданнями лікаря-спеціаліста у галузі судової медицини під час огляду місця події являються:

1. Констатація факту смерті, а якщо вірогідних ознак біологічної смерті немає, то проведення реанімаційних заходів.

2. Встановлення первинного положення трупа та виявлення його можливих змін.

3. З’ясування питання щодо відповідності місця знайдення трупа місцю настання смерті.

4. Встановлення характеру та особливостей ушкоджень.

5. Допомога слідчому у правильному та послідовному проведенні огляду трупа і його описанні в “Протоколі”.

6. Допомога слідчому у виявленні, описі, вилученні речових доказів біологічного походження та знарядь травми.

7. Консультування слідчого з питань подальшого дослідження трупа та речових доказів.

Послідовність зовнішнього огляду трупа є такою:

а) вказують місце, на якому розміщений труп і його позу;

б) вказують предмети, які наявні на трупі та в безпосередньому його оточенні;

в) описують труп, вказуючи загальні відомості про труп, наявність і ступінь прояву трупних явищ, суправітальних реакцій, особливості ділянок тіла трупа і наявність на них ушкоджень з визначенням їх особливостей;

г) описують “ложе трупа”.

Місце розташування трупа повинно бути визначено по відношенню до навколишніх предметів з орієнтацією до тих, які постійно нерухомі для цього приміщення. Якщо біля трупа є будь-які предмети та об’єкти, необхідно їх залишити без змін, описати, називаючи, який це предмет або об’єкт та де вони знаходяться по відношенню до трупа. Це також відноситься до слідів крові, сечі, блювотних мас тощо, тобто, до всіх слідів біологічного походження. Обов’язково описують їх форму, проводять вимірювання їх розмірів. При огляді одягу потрібно описати, як він був розташований на трупі, у порядку, чи був порушений тощо. Як правило, одяг з трупа не знімають, а тільки розстібують гудзики або дещо підіймають його частини. При описуванні предметів одягу потрібно вказати найменування, вид тканини, з якої вони пошиті, колір та малюнок, стан застібок, наявність забруднень, пошкоджень, їх особливості, ступінь зношеності, вміст кишень тощо. При огляді та при описуванні взуття особливу увагу потрібно звернути на його підбори.

Під час огляду трупа необхідно навести анатомо-конституційні дані: стать, вік на вигляд, довжину тіла, статуру, ступінь вгодованості, колір шкіряних покровів. При описанні трупних явищ дають оцінку кожного з них в такій послідовності: ознаки охолодження на різних ділянках тіла, наявність трупного заклякання, трупних плям та ознак поверхневого висихання, ознак гниття (якщо вони є). Одночасно проводять вимірювання температури тіла у прямій кишці, яке проводять тричі через кожні 30 хв. на протязі 1 години з одночасним вимірюванням температури повітря у приміщенні.

Значну увагу приділяють дослідженню трупних явищ, особливо ранніх. Детально описують колір трупних плям, їх розташування, проводять їх динамометрію, для чого робочою частиною динамометра у центрі поперекової ділянки тулуба трупа, якщо там наявні трупні плями, під прямим кутом натискають і утримують з сталою інтенсивністю 3 секунди. Час дослідження трупних плям визначають за годинником, а час їх відновлення — за секундоміром. Описують ступінь прояву трупного заклякання в окремих групах м’язів, наявність ділянок висихання шкіри та слизових оболонок.

При проведенні суправітальних реакцій починають з проби Чако, постукуючи по відповідних точках неврологічним молоточком з застосуванням удару середньої сили. Зіничну реакцію починають із встановлення розміру зіниць, а далі виконують пробу Білоглазова, для чого після розтулення повік з боків здавлюють очне яблуко та спостерігають за зміною форми зіниці. Через 10—15 хвилин після настання смерті зіниця набуває форми котячої зіниці.

Вивчають також реакцію зіниці на фармакологічну дію, яка основана на введенні пілокарпіну та атропіну в передню камеру ока. Шприцом з тонкою голкою вводять 1 % розчин пілокарпіну в передню камеру ока. При цьому вкол виконують зі скроневої сторони ока на незначній відстані від краю рогівки, притримуючи око. Голку розташовують паралельно площині радужки. Після того, як кінець голки дійде до середини зіниці, повільно вводять 0,1 мл розчину пілокарпіну та фіксують час максимального звуження зіниці. Аналогічно проводять і пробу з розчином атропіну, на який зіниця реагує розширенням. Якщо реакція зіниці тримається 3-5 сек. – то давність настання смерті складає до 5 годин, якщо 6-15 сек., то 10-14 годин, а якщо 20-30 сек., то смерть настала майже за 24 години до дослідження.

Для виявлення ідіомускулярної пухлини (м’язового валика) металевим стержнем спричиняють міцні удари в середню третину двоголового м’яза плеча.

Проведення опису окремих ділянок тіла трупа починають з огляду ділянок голови, обличчя, порожнин вушних та носових отворів, а також порожнини рота.

При дослідженні ротової порожнини відмічають особливості зубів, ясен. При огляді шиї необхідно вказати її форму, довжину, наявність або відсутність ушкоджень. При огляді тулуба треба врахувати наявність одягу. Якщо є можливість опису ділянок тулуба без зняття одягу, то потрібно визначити форму грудної клітки, цілісність ребер при натисканні, а у трупів жінок — стан молочних залоз. При огляді живота потрібно вказати його форму, конфігурацію. При описуванні зовнішніх статевих органів — їх стан, наявність або відсутність вад розвитку, забруднень та слідів сечовиділення, у трупів чоловіків — сліди випорскування сім’я, стану калитки та яєчок при пальпації, у жінок — стан дівочої пліви, слизового присінка вагіни, характер виділень із статевої щілини (якщо вони є). При огляді отвору відхідника обов’язково відмічають його стан до введення ртутного термометра при вимірюванні температури тіла. Потрібно вказати, чи отвір відкритий, зяє або замкнений, наявність виділень або забруднень, якщо вони є.

При огляді кінцівок потрібно відмітити стан кісток та суглобів при натисканнях. Описуючи руки та ноги, відмічають стан долонею кистей та стоп.

Якщо на трупі є ушкодження, їх описують після огляду окремих ділянок тіла, тобто після опису голови, шиї, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок. Опис ушкоджень потрібно проводити у послідовності, яка прийнята в судовій медицині: локалізація ушкоджень, їх форма та розміри, особливості та стан шкіри навколо них тощо. Будь-які маніпуляції у ділянках ушкоджень заборонені.

При огляді та описанні “ложа” трупа — поверхні, на якій розташований труп, необхідно підкреслити його характер, наявність відбитка його малюнка на тілі трупа, забруднень, слідів крові та інших речовин біологічного походження, будь-яких предметів під трупом.

Наприкінці протокольної частини визначають, куди направлений труп, перелічують вилучені з місця події речові докази і місце, куди вони були направлені. Потрібно у заключній частині протоколу зазначити час закінчення огляду. Протокол підписують слідчий, експерти та поняті, які приймали участь у цій слідчій дії. До протоколу додають план огляду місця події з позначками трупа та речових доказів.

ЗРАЗОК ПРОТОКОЛУ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ


"___” _________ __ р. при (денному, змішаному) освітленні слідчий прокуратури м. Києва Іванов В. П., юрист 3 класу, за участю спеціаліста в галузі судової медицини –судово-медичного експерта ____________ в присутності понятих ______________________ (вказати місце їх проживання) провів огляд місця події і трупа жінки на основі донесення чергового міліції МВВС про смерть гр. К., 32 років. Місцем події являється кв. __, буд. __, по вул. ____________________.

ДАНІ ОГЛЯДУ

Квартира, в якій виявлено труп К., знаходиться на 3-му поверсі трьохповерхового будинку і складається з однієї кімнати, двері якої виходять на загальний коридор. Кімната, де виявлено труп, площею 14 кв. м., має квадратну форму. Навпроти дверей — вікно, яке виходить на вулицю. Біля стінки, праворуч від дверей стіл, накритий білою скатеркою, на якому лежить порожня попільниця. Навколо стола 4 стільці. Біля стінки ліворуч від дверей — ліжко з подушкою, застелене блакитним покривалом. На ліжку лежить труп жінки.

При огляді трупа встановлено: труп лежить на спині, головою до вікна, голова на подушці, ноги спущені так, що ступні спираються на підлогу, ліва рука напівзігнута і лежить на грудях, права рука зігнута і звисає з ліжка.

Одяг застібнутий, складається з плаття, бюстгальтера, трусів та шкарпеток. Одяг цілий, без сторонніх нашарувань та забруднень.

Труп особи жіночої статі, 49 років за документами, довжина тіла 165 см, правильної будови тіла та доброї вгодованості, колір шкіряних покривів блідий, температура тіла в прямій кишці 30 град. Через 1 годину – 29 град. Трупні плями розташовані на задньо–бокових ділянках тіла, доброї вираженостиі, синьо-фіолетового кольору, при дозованому натисканні зникають та відновлюють свій колір через 3 хв. 35 секунд. Дослідження проведено в 15 год. 30 хв. Трупне заклякання наявне тільки в жувальних м’язах, гниття немає. Волосиста частина голови без ушкоджень, очі закриті, рогівка прозора, сполучнотканинна оболонка очних яблук з дрібними темно-червоними крововиливами, отвори вушей та носа вільні, отвори рота і носа вільні, губи темно-синього кольору, зуби свої, неушкоджені, кінчик язика прикушений передніми зубами, темно-брунатного кольору. При обмацуванні кісток і хрящів ушкоджень не виявлено. Грудна клітка циліндричної форми, живіт на рівні реберних дуг.

Високо на шиї розташована петля із дроту, кінець якого перерізаний. Відповідно їй наявна странгуляційна борозна, яка темно-брунатного кольору, йде у косо-висхідному напрямку, незамкнена, губиться у потиличній ділянці голови, найкраще виражена на передній поверхні шиї.

Труп направлений в міський морг для судово-медичного дослідження. 3 місця події нічого не вилучено.

Початок огляду 15.00 год.

Закінчення огляду 16 год. 30 хв.

Слідчий Підпис

Спеціаліст в галузі судової медицини

Судово-медичний експерт Підпис

Поняті Підписи
скачати

© Усі права захищені
написати до нас