1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40
Ім'я файлу: mov_2012_3_4.docx
Розширення: docx
Розмір: 3298кб.
Дата: 14.12.2022
скачати


Н. І. АНДРЕЙЧУК
ІНТЕРПРЕТАНТА ЯК ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК МОВНОГО СЕМІОЗИСУ___________________
У статтізапропонованотрихотоміюінтерпретант,якавідображаєспецифікудекодування тексту і може забезпечити шлях до пояснення культурно-специфічних форм мислення через поєднання підходів, напрацьованих семіотикою, семантикою і когнітивістикою. Опис інтер-претанти як основного компонента антропосеміозису здійснений на матеріалі «Акта Верхо­ венства», прийнятого англійським парламентом

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40

скачати

© Усі права захищені
написати до нас