Виконав: студент 4 курсу, групи тм-45А Мета дипломного проекту: технологічна експертиза та розробка плану насср виробництва бринзи «Балканської», 45 тм «Кілія» презентация диплом.pdf 976kb. 1стор.
Програма №463 Право від 30. 08. 2016р. (назва, дата І № наказу про затвердження оп) Форма навчання заочна Право інтелектуальної власності. Плани семінарських (практичних) занять для заочної форми навчання. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2021. 9 с плани пз сз.docx 27kb. 1стор.
Джерела формування державних цільових фондів та їх призначення У російській Федерації діють соціальні й економічні державні цільові фонди, такі як: Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Державний фонд зайнятості населення, Фонд обов'язкового медичного страхування, Фонд соціальної підтримки населення, дорожні фонди, фонди фінансового регулювання та ін державні цільові фонди.docx 46kb. 1стор.
Планвступрозділ теоретичні аспекти аналізу банківських ризиківрозділ аналіз основних ризиків банківськихрозділ перспективи удосконалення механізму управління основними видами банківських ризиківсписок використаних джерелдодатки вступ Розділ перспективи удосконалення механізму управління основними видами банківських ризиків курсова на антиплагіат Шелест.pdf 192kb. 1стор.
Літопис руський з богом починаєм. Отче, благослови Повість минулих літ Нестора, чорноризця Феодосієвого монастиря Печерського, звідки пішла Руська земля 1, і хто в ній 2 почав спершу княжити, і як Руська земля постала Літопис Руський недатована частина.doc 67kb. 1стор.
І. гострий трахеїт Запальна реакція супроводжується набряком слизової оболонки трахеї з підвищенням виділення в'язкого секрету слизового, гнійного характеру Документ Microsoft Word (Автосохраненный).docx 39kb. 1стор.
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з дисципліни «Основи психолого-педагогічної діагностики, психокорекції та психоконсультування осіб з тпм» Укладач: к психол н., доцент кафедри прикладної психології та логопедії Ольга сербова Методичка КУРСОВІ тпм_академ.доброчесність.pdf 864kb. 4стор.
З охорони праці № для про заходи пожежної безпеки Ця інструкція поширюється на службові, складські, допоміжні та інші приміщення і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки вних ІНСТРУКЦІЯ про заходи пожежної безпеки.doc 51kb. 1стор.
Комунальне підприємство «Інфраструктурного розвитку та благоустрою Марганецької міської територіальної громади» Місце знаходження: 53400, Дніпропетровської обл., м. Марганець, вул Л. Українки 4-А,кім. 2 №1 для директора.docx 33kb. 1стор.
Лабораторная работа №4 Изучение законов Кирхгофа Цель Материальное обеспечение: инструкция по выполнению лабораторной работы №3, Лабораторный стенд ЛР 4.docx 20kb. 1стор.
Еліксир вічного життя Сен-Жермена граф нітрохи не змінився зовні в наші дні питання безсмертя не втратив своєї актуальності, І активні роботи з пошуку способу набуття фізичного безсмертя ведуться у всіх промислово розвинених країнах світу Еліксир вічного життя.docx 16kb. 1стор.
Патології ендокринної системи Порушення рівня глюкози натще, толерантність до глюкози, постпрандіальна гіперглікемія Лаб.діагностика патологія ендокринної системи.docx 73kb. 1стор.
Методична рекомендація Тема: Нейроендокринні синдроми: передменструальний, менопаузальний, синдром полікістозних яєчників, синдром Шихана, синдром Сімонса, гіперпролактінемія 13.3.нейроендокринні синдроми.doc 399kb. 3стор.
Особиста гігієна та її значення для здоров’я людини Поняття особистої гігієни включає такі питання: режим дня, харчування, догляд за шкірою тіла і порожниною рота, одягом, загартовування, фізич­на культура, особиста гігієна у праці і побуті тощо 142_Масікевич О.М. Особиста гігієна.docx 42kb. 1стор.
Руководство 2 Внешний вид элементов интерфейса в других операционных системах может отличаться PDF_Converter_Pro_Quick_Reference_Guide.RU.pdf 1270kb. 4стор.
Протокол №27 Київ 2021 зміст загальні положення 3 написання курсової роботи 4 Схвалено на засіданні кафедри теорії держави та права 29 червня 2021 року протокол №27 1628498463674669.docx 591kb. 1стор.
Арифметико-логічний пристрій (алп). Регістр psw Алп являє собою паралельне восьмирозрядному пристрій, що забезпечує виконання арифметичних І логічних операцій, а також операції логічного зсуву, обнулення, установки І т п Арифметико-логічний пристрій АЛУ Регістр PSW.doc 82kb. 1стор.
Mein Haus, meine Wohnung Навчальна: засвоєння та використання нової лексики в монологічному та діалогічному мовленні, систематизувати набуті знання, уміння й навички через участь у рольовій грі, навчити учнів логічно і послідовно викладати свої думки УрокМій дім(1).doc 755kb. 1стор.
«Комплексна хімічна переробка сульфатних щолоків» Екстрактивні речовини (жири, воски, смоляні кислоти, стерини та ін.) у вигляді натрієвих солей смоляних І жирних кислот також накопичуються у відпрацьованому щолоку. В результаті білий щолок після закінчення варіння набуває темно-коричневий колір І перетворюється в «чорний щолок» Щолок ДКР.docx 141kb. 1стор.
Типи задач та способи їх розв’язування Кожну задачу можна розв’язати за діями, оперуючи заданими числовими значеннями величин. Це – арифметичний спосіб розв’язування. За умовою задачі також можна скласти рівняння і за його допомогою дістати відповідь до неї. Такий спосіб розв’язування задач називають алгебраїчним ТИПИ ЗАДАЧ ТА СПОСОБИ ЇХ РОЗВ.docx 80kb. 1стор.
„Правове регулювання інноваційної діяльності в сфері підприємництва‖ Студентки 3 курсу пр 32 групи Галузь знань 0304 Право Напрям підготовки 030401 «Правознавство» Юридичний факультет Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Мартинюк М.Ю..pdf 410kb. 3стор.
Стадії розвитку віл-інфекції Віл – це вірус імунодефіциту людини, він вражає різні клітини у тілі людини, в першу чергу – імунну систему. У період, коли віл ще не перетворився на снід, людина може не відчувати проблем зі здоров’ям, добре себе почувати І навіть не підозрювати, що заразилася та вже є вірусоносієм реферат вил.docx 57kb. 1стор.
Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей І молоді Творче використання традицій народної фізичної культури, насамперед в регіонах їх розповсюдження, дає змогу ВПРОВАДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ.docx 68kb. 1стор.
Методичні рекомендації щодо використання народних рухливих ігор в роботі з дошкільниками Розділ Теоретико-методичні основи фізичного виховання дошкільників засобами народних рухливих ігор Вплив народних рухливих ігор на формування фізичних та моральних 143kb. 4стор.
Я обрав категорію «розвиток». Обрав саме це зображення, тому що на ньому зображено зростання розвитку людини в її цілях(діяльності); розгортання можливостей, які знаходяться в попередніх якісних станах Розвиток це зміна матеріального та духовного світу, його перехід від старого до нового. Розвиток має такі властивості Аналіз категорії філософії.docx 762kb. 1стор.
Збереження публікацій у форматі pdf або xps. Публікації html, розміщення html коду надсилання публікацій у програмі На тему: Збереження публікацій у форматі pdf або xps. Публікації html, розміщення html коду надсилання публікацій у програмі срс.docx 98kb. 1стор.
Нестача заліза в організмі: як розпізнати основні симптоми Слід пам’ятати, що нестача заліза частіше трапляється у жінок, ніж у чоловіків. Але діагностувати дефіцит заліза може лише лікар. Які симптоми можуть свідчити про те, що організму не вистачає заліза? Нестача заліза в організмі.docx 18kb. 1стор.
Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві В статті розглядаються технічні характеристики сучасних систем програмування, комплексні підходи до роботи з базою даних фірми та абсолютні й відносні показники оцінки економічної ефективності технологічних процесів ОСОБЛИВОСТІ-ОРГАНІЗАЦІЇ-ТА-ПРОЕКТУВАННЯ-ІНФОРМАЦІЙНОЇ-СИСТЕМИ-НА 25kb. 1стор.
Звіт з лабораторних робіт з дисципліни Lab.docx 16kb. 1стор.
Фірвпіфрвпріф фірвпіфрвпріф Новый документ в формате RTF.rtf 2kb. 1стор.
Практичні заняття з курсу «шкільний курс всесвітньої історії та методика його викладання» (2021-2022) Тема №1. Загальнометодичні основи викладання шкільного курсу всесвітньої історії Заняття №1.doc 49kb. 1стор.
Плани Плани семінарських занять з історії України для студентів спеціальності 050200 “Менеджмент організацій” денної форми навчання / О. С. Сидорович. – Ніжин: наті, 2006. – 14 с Семінари з історії (1).doc 144kb. 1стор.
Сценарий «Праздник Весны» Мы люди южные, там солнышко, цветочки подавай. Ты нас заморозила в январе, феврале. За отопление платить, не расплатиться. Пора и честь знать! ПРАЗДНИК ВЕСНЫ.docx 118kb. 1стор.
Висновки Список використаної літератури Вступ Для цього є великі можливості. Необхідно вміло використовувати досягнення науки, техніки і передового досвіду виробництва. Виробництво тваринницької продукції це біотехнологія, яка представляє систему, де основне місце займає тварина корови.docx 32kb. 1стор.
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти вул. Гагаріна, 111, м. Сєвєродонецьк, Луганська обл., 93412, Україна, e-mail 332 курси футболу 2021.docx 21kb. 1стор.
История развития судебной бухгалтерии То есть, потребности юридической практики обусловили необходимость обособления деятельности судебного бухгалтера от деятельности бухгалтера, выполнявшего счетоводческие операции в хозяйственной практике доклад суд бух.docx 23kb. 1стор.
Лабораторна робота №1 з дисципліни «Системний аналіз» З погляду функціональності системи. В рамках методології idef0 Integration Definition for Function СА_Лабораторна робота 1.pdf 645kb. 1стор.
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття Анатомія жіночих статевих органів є основою в акушерстві. Без знання її неможливе подальше вивчення акушерської дисципліни, зокрема уявлення про передлежання, біомеханізм пологів, клінічні співвідношення плода і таза ТЕМА №1 .docx 488kb. 4стор.
Стреси, фактори, що їх викликають, і шляхи уникнення Стрес — стан, спричинений великими або малими обсягами робіт, необхідністю людей уживатися між собою, конфліктом, невизначе­ністю ролей, безцільністю існування, відсутністю важливої справи, фізичними, психологічними та іншими факторами стресові.docx 16kb. 1стор.
Наповнити сенсом кожний день Життя – ніби ковш із живою водою. А кожен наш день – її безцінна краплина. Нам невідомо, скільки крапель у нашій посудині, але ми знаємо, що їхня кількість обмежена НАПОВНИТИ СЕНСОМ КОЖНИЙ ДЕНЬ_ukr.docx 15kb. 1стор.
Зміст Вступ 3 1 Інструктаж з техніки беспеки 4 Вдт, незважаючи на те, що якість І беспека самих пеом та вдт постійно поліпшуються. У розвинених країнах, у тому числі в сша, Німеччині, Швеції, питання про небеспеку роботи за дисплеями піднято до рівня Практика1.0.docx 783kb. 1стор.
Невменяемость и ее критерии Охватывает категорию активности, а также аспект ценностный, сопоставление своих действий с нравственными, этическими нормами, отражение смысловой оценки своих действий. Из этого следует, что нарушение способности осознавать значение своих действий, а также сознания и самосознания может быть следствием аномалий в личностной, эмоциональной, мотивационной сферах11 1.docx 49kb. 1стор.
«Особливості управління тов» Організація роботи зборів засновників та виконавчих органів тов «кондитер-прайм» 565979.rtf 402kb. 1стор.
Получить от инициатора проекта начальную информацию о проекте Понять, обсудив с инициатором, суть и логику проекта, проблему и бизнес-задачу решаемую проектом, предлагаемое решение, направления, в которых будет достигаться экономический эффект Тест v.1.1.docx 119kb. 1стор.
Міністерство охорони здоров’я україни національний медичний університет ім. О. О. Богомольця Кафедра загальної хірургії №1 Історія хвороби №5 Три місяці потому турбувала підвищена температура тіла до 37. 5 *С, втрата апетиту, слабкість та збільшені завушні, пахвові та пахові лімфатичні вузли, не болючі. Цей стан по словах пацієнта тримався біля місяцю. Іноді турбує задишка після важкої тренування. Декілька разів на неділю турбує діарея Історія хвороби хірургія.docx 33kb. 1стор.
Преісторія як початковий етап історії людства Преісторія – це стародавній дописемний період існування людини, тобто в цьому періоді немає писемних джерел. Вивчається він завдяки археологічним розкопкам та речовим джерелам преистория.doc 51kb. 1стор.
1. Загальна характеристика універсальних приводів загального, спеціального призначення Універсальним приводом Універсальним приводом називається машина, що складається із електродвигуна з редуктором, на якому можуть почергово закріплюватися різні змінні механізми, що входять у комплект приводу Вовченко.docx 24kb. 1стор.
Переклад слів-реалій, назв, власних імен, іншомовних слів та передача Реалії вважаються безеквівалентною лексикою, тобто такими словами, що не мають в мові перекладу еквівалента (зрозуміло, у випадку нових слів-реалій, що пере­кладаються вперше). Саме через це реалії іноді складно перекладати. Зви­чайно при перекладі реалій використовують такі способи РОЗДІЛ IX ПЕРЕКЛАД СЛІВ-РЕАЛІЙ.doc 263kb. 6стор.
Теоретичні засади формування почуттєво-емоційної культури дітей середнього дошкільного віку 3 Особливості формування почуттєво-емоційної культури у дітей середнього дошкільного віку 16 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПОЧУТТЄВО-ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ 77kb. 4стор.
Мастера психологии (Питер) Джозеф Кэмпбелл Тысячеликий герой «Питер» 2008 удк 88. 37 Ббк 159. 923 Тысячеликий герой / Д. Кэмпбелл — Питер, 2008 — Мастера психологии Питер с момента своего выхода эта легендарная книга разошлась миллионными тиражами во всем мире. Джозеф Кэмпбелл – известнейший антрополог 39293410.a4.pdf 1384kb. 4стор.
© Усі права захищені
написати до нас