Особливості харчування Комар Олександр спортивне харчування повинне Також, спортивна діяльність потребує більшої кількості вітамінів. Наприклад, вітамін В1 сприяє підвищенню спортивної працездатності і покращенню витривалості під час виконання фізичних навантажень. Добова потреба спортсменів у цьому вітаміні становить 5-10 мг особливості_харчування_спортсменів.pptx 3816kb. 1стор.
Спортивні травми Види травм Засоби запобігання травматизму За причинами виникнення травми бувають від ударних зовнішніх впливів та падінь; від надмірного навантаження на окремі групи м'язів, суглоб або сухожилля; повторні травми при неповному відновленні пошкодженого органу спортивний трвматизм.pptx 4308kb. 1стор.
Випробування бетонних кубиків і призм на стиск Мета роботи: дослідження фізико-механічних властивостей важкого бетону при стисканні БД_41_Кротюк_Василь_Лабораторна_робота_№1.docx 373kb. 3стор.
Львівський державний університет внутрішніх справ інститут управління, психології та безпеки Кафедра менеджменту Виконав здобувач освітнього ступеня бакалавр галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальність 073 Менеджмент курсова Давидов.pdf 1461kb. 1стор.
«порівняльна характеристика основних теорій мотивації та особливості їх реалізації у практиці сучасного менеджменту» Львівський державний університет внутрішніх справ інститут управління, психології та безпеки курсова Давидов.docx 1124kb. 1стор.
Забезпечення економічної безпеки організації з надання будівельних та архітектурних послуг в-30.docx 1277kb. 4стор.
Проаналізуйте судову практику в справах окремого провадження за останні три роки. Яка питома вага таких справ у загальній кількості справ, що розглядаються судами в порядку цивільного судочинства Проаналізуйте загальну кількість цивільних справ окремого провадження, розглянутих з порушенням строків цпк, кількість скасованих І змінених в апеляційному порядку рішень у цивільних справах окремого провадження, а також кількість задоволених судами заяв у справах окремого провадження практичне наказне окреме провадження.odt 30kb. 1стор.
Прокурорський нагляд за оперативно-розшуковою діяльністю Особливе місце у наглядовій функції прокуратури посідає нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, оскільки під час проведення оперативно-розшукових заходів значною мірою можуть обмежуватися законні інтереси і права громадян Реферат Прокурорський нагляд за ОРД .doc 122kb. 1стор.
Задача 1 За наведеними даними по області визначіть у кожному році: а За наведеними даними по області визначіть у кожному році: а) відносні величини структури населення за статтю; б) відносні величини координації (на 1000 осіб відповідної статі); в) відносні величини інтенсивності народжуваності та смертності (на 1000 осіб). Зробіть висновки Домашнє_Статистичні показники.docx 36kb. 1стор.
Стандарти медичної допомоги «нормальна вагітність» Олександрівна завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти 39073-dn_1437_09_08_2022_dod_1.pdf 518kb. 4стор.
Вступ Поняття умови праці та необхідність їх покращення Таким чином, виходячи з характеру виконуваних робіт, умови праці специфічні як для кожного виробництва, цеху і ділянки, так і для кожного робочого місця Реферат основи охорони праці .doc 90kb. 1стор.
Ендокринологія 1 Студент-Наджафлі Кубра Диффернциальний діагноз- цукровий діабет 2-типу, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба Ендокринологія 1.docx 12kb. 1стор.
На щастя, успіх людини набагато більшою мірою Соловеєм. Воно об’єднало в собі вміння людей розбиратися у своїх власних думках, почуттях та контролювати свої емоції. Мені ж з поняттям eq вперше довелося зіткнутися років так зо два назад, на одній з практичних конференцій по управлінню персоналом. І тоді цей феномен надзвичайно мене зацікавив емоційний інтелект.DOCX 35kb. 1стор.
Змістовий модуль: Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб Змістовий модуль: «Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб бронхолегеневої системи» 4 курс Плеврити.docx 42kb. 1стор.
Урок 9 Запитання Розділ 2 § 3 Що таке графік? Для чого його використовують? Ви вже знаєте, що для наочного подання й аналізу рядів даних використовують діаграми. На діаграмах числові дані подаються геометричними фігурами 10 клас Урок 9 Візуалізація рядів даних..pptx 2261kb. 1стор.
Сальмонельоз Сальмонельоз – гостра інфекційна хвороба, зооантропоноз, яка спричиняється великою групою сальмонел, з переважним ураженням органів травлення, інколи тифоподібним або септикопіємічним перебігом Сальмонельоз.Дизентерія.Харчові токсикоінфекції..docx 39kb. 1стор.
Реферат на тему:’’ Запор ізька січ-козацька республіка’’ Виконав Коли було доведено польське право, пани один перед другим займають землю, повертаючи народ у кріпацтво. Люди почали шукати вихід у козаччині. Початковий етап виникнення козацтва малодосліджений. Вирішувалася доля народу, бути йому чи не бути. Але тільки власні збройні сили могли врятувати Україну DOC-20220628-WA0001..docx 19kb. 1стор.
Урок 14 9 клас На малюнку ми можемо бачити що виділена вершина стала білого кольору. Аналогічно можна виділити ребра та грані якщо обрати інший інструмент 9__14_1.pptx 1711kb. 1стор.
Інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг система електронного уряДування Це стосується, насамперед, дослідження ринку послуг, можливості швидкого встановлення запитів потенційних споживачів товарів і послуг, визначення конкурентних переваг, а також вибору підприємством перспективних сегментів ринку, які воно планує обслуговувати. Іншими словами, маркетингу підприємства 205840.pdf 1110kb. 1стор.
Лекція №1 з навчальної дисципліни "Теорія І методика обраного виду спорту та спв" Освіта спеціальність: 017 – “Фізична культура і спорт” спеціальність: 014 – “Середня освіта”, предметна спеціалізація: 014. 11 “Середня освіта (Фізична культура)” перший бакалаврський рівень ЛЕКЦІЯ № 1_1_4 курс_СВС.pdf 489kb. 1стор.
Управление обслуживанием судов в порту Данный курсовой проект характеризует в краткой форме сущность процесса обслуживания судов как основы портового (стивидорного) бизнеса. В работе внимание сосредотачивается на планово-аналитическом аспекте управления указанным процессом. Формулируются цели планирования и анализа результатов обслуживания судов в увязке с обобщённой целью функционирования портов (стивидорных компаний) как субъектов рынка портовых услуг Kursak_po_VPU.doc 453kb. 4стор.
Порівняльна характеристика сучасних веб-браузерів реферат Мікуліна.docx 19kb. 1стор.
Тема Загальна психопатологія. Розлади інтелекту, мислення та мови Матеріали для тестового контролю (І рівень) Визначення «мимовільне насильницьке виникнення нецілеспрямованого потоку думок» відноситься до терміну Тема 2. Загальна психопатологія.docx 34kb. 1стор.
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів з курсу Частина І миколаїв мну імені во. Сухомлинського 2020 Рецензенти: О. І. Форостян-Бойко–доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації Середа, Кисличенко_Спеціальна педагогіка з основами спеціальної 3178kb. 18стор.
Розрахунок ізоляції 13ст. Тепловий розрахунок холодильних камер 16ст. Вибір системи охолодження і типу холодильної Гусячий жир має лікувальні властивості. У м'ясі птиці багато калію, кальцію, натрію, фосфору, заліза, хлору. Є у м'ясі птиці вітаміни А, Е, рр, групи В. Залежно від виду, породи, кросу, віку, статі, умов утримання І годівлі хімічний склад та поживність м'яса птиці різна (табл. 18, 19) КУРСОВИЙ ПРОЄКТ.docx 1554kb. 4стор.
Критерії оцінювання: Task 1 English3 Individual task Topic 1.docx 260kb. 1стор.
Порівняльно-правовий аналіз житлового законодавства іноземних держав та України Розділ 1 поняття житла в українському та міжнародному праві Реферат 2629.docx 54kb. 1стор.
Девід Огілві класик реклами ХХ ст. Підготувала студентка 41-ж групи У 1988 році, у віці 77 років, Огілві продав засновану ним компанію за вісімсот шістьдесят чотири млн доларів. Його книга «Сповідь рекламного агента» («Confessions of an Advertising Man», 1963) ще на рік видання була перекладена на дванадцять мов і розійшлася тиражем 800 тис примірників Девід Огілві.pptx 672kb. 1стор.
«Макроекомічні показники Одесщини та Миколаївщини» Таламус», «Верстатонормаль», «Інтервіндовс», «Арсенал», «Металпром», Шабське «Металіст». «Стальканат» як один з передових виробників металовиробів впроваджує новітні технології виробництва. Його продукція користується попитом у таких країнах як Азербайджан, Казахстан, Німеччина, Словаччина та Польща Аналіз Одеса та Миколаїв .docx 38kb. 1стор.
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс зі скороченим Додаток 2 до правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти в нсі нувгп у 2022 році 2022 .pdf 154kb. 1стор.
Борденюк Д. М (підпис) (прізвище та ініціали) Бугаєнко О. О. (підпис) (прізвище та ініціали м. Одеса 2017 рік Розробити проект дільниці дефектації заводу по ремонту шасі трактора т-170. Програма 2200 комплектів в рік. Розробити технологічний процес на відновлення першого проміжного валу кпп трактора т-170. Кількість деталей в партії 45шт записка1.docx 450kb. 3стор.
А пластмасових Для приєднання світильників у приміщеннях, як правило, передбачають затисні колодки, що дозволяють приєднання як мідних так і алюмінієвих жил перерізом до Модуль 2.doc 47kb. 1стор.
Навчальний посібник для студентів Вінниця 2011 удк 616 091. 0(075) ббк 52. 5 З 14 Особливістю даного посібника є наявність інструктивних матеріалів, затверджених моз україни, тестових завдань І питань для самоконтролю, які надають можливість студенту самостійно та під керівництвом викладача опанувати курс загальної патоморфології Загальна патоморфологія ч1.rtf 2832kb. 16стор.
Формування власного капіталу підприємств Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство Курсова (4).doc 284kb. 4стор.
Тема 11. Державне пенсійне страхування І недержавні пенсійні фонди Пенсійне забезпечення громадян — це одне з ключових завдань в соціальній політиці сучасної держави. З того, як воно організовано, І можна судити про рівень демократії, гуманізму, соціальної справедливості, соціально-економічного І політичного розвитку тієї чи іншої держави ц+ - ¦T-с - 11.doc 1245kb. 1стор.
Формування власного капіталу підприємств Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство Курсова (3).doc 284kb. 4стор.
Формування власного капіталу підприємств Вони відрізняються одна від одної специфікою трудових процесів, особливостями засобів та предметів праці, економічним призначенням продукції. Первинною ланкою будь-якої галузі виробничої сфери є підприємство Курсова (6).doc 284kb. 4стор.
Програма «Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств» Біля заводу знаходиться найбільший залізничний вузол України – станція Дарниця. У 5-10 км від нього проходять автомагістралі на Харків, Одесу, Дніпропетровськ, Львів. На відстані 30,5 км автомобільного шляху знаходиться міжнародний аеропорт Бориспіль. У 15 км – Київський річковий порт звіт практика.docx 132kb. 1стор.
О. В. Троценко1, А. Б. Григоров Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 61002, г. Харків, вул. Кирпичова, 2, Україна Статья присадки №2 (3).doc 167kb. 1стор.
"Орнаментика в произведениях И. С. Баха" Учебное значение баховского клавирного наследия особенно велико по той причине, что инструктивные клавирные произведения не являются в творчестве Баха серией менее значительных пьес небольшой трудности. К числу инструктивных принадлежат крупнейшие клавирные произведения Баха ornamentika_v_proizvedeniyah_i.s.baha_.doc 827kb. 1стор.
Традиційні Мета дослідження: використовувати набуті знання у повсякденному житті; розвивати навички самостійної діяльності; творчо підходити до розв’язання нестандартних завдань 2022р.docx 14kb. 1стор.
1 несущий провод; 2 приводной трос; 3 кольцевая каретка; 4 излучатель, оборудованный лампой дрт 400; 5 шкаф управления; 6 питающий кабель излучателей; 7 приводная станция Дрт 400; 5 – шкаф управления; 6 – питающий кабель излучателей; 7 – приводная станция УО4.docx 77kb. 1стор.
Роль Учень. Перші кроки на платформі Для кращого знайомства з платформою, ми опишемо, що можна робити, або переглянути у кожному розділі Роль Учень. Перші кроки на платформі. (1).pdf 1213kb. 1стор.
Аналізування та вдосконалення організаційної структури управління підприємством Лабораторна робота №3 «Аналізування та вдосконалення організаційної структури управління підприємством» 36.doc 109kb. 1стор.
Практична робота 1 План: Академічна доброчесність: сутність та основні підходи до трактування поняття Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає Практична робота 1.docx 23kb. 1стор.
Виконав Русі постійно чекали нападів з півдня, сходу, заходу та півночі. На мечах захисників не встигала просихати кров нападників, але в такі тяжкі часи народ продовжував жити: будувались нові величні храми, церкви, палаци тощо. І все було б гаразд, та була відсутня єдина релігія Ігор Сорока КСП-211 тема-1.docx 37kb. 1стор.
Анотація до статті Полякова К. О., Корой Ю., Посадова І. Д.“Історико-критичний аналіз становлення і розвитку психологічної наукової школи психології часу Анотація до статті .docx 18kb. 1стор.
«Особливості життєдіяльності студентів-психологів» Емпіричне дослідження життя стійкості студентів з різним типом етнічної ідентичності 20 курсова психологія.doc 273kb. 3стор.
Урок 30 Актуалізація опорних знань і життєвого досвіду Розділ 5 § 30 Метою створення сайтів є залучення якомога більшого числа відвідувачів для ознайомлення з матеріалами сайту. Тому важливим етапом роботи із сайтом є його просування Презентація Веб-технології Урок 30.pptx 5931kb. 1стор.
Технические характеристики станка 1к62 Документ (2).docx 14kb. 1стор.
© Усі права захищені
написати до нас