«Крем-гель для вмивання для проблемної шкіри» Освітньо-фахової програми Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок Дудка_Курсова.docx 277kb. 1стор.
Задатки це вроджені морфофункціональні характеристики людини, спадкові передумови її розвитку. Здібності Задатки це вроджені морфофункціональні характеристики людини, спадкові передумови її розвитку ФКЫС5 4 ПРАКТ.docx 28kb. 1стор.
Острівні країни океанії Тихого океану. Незалежні держави і володіння розташо- вані на тисячах островів, розподілених величезними відстанями. Незважаючи на те, що острови відрізняються один від одного за віком, розмірами, походженням, їх при- рода, життя населення і господарство тісно пов’язані з Тихим океаном острівні країни.pdf 212kb. 1стор.
Київ-2006 Єдина спортивна класифікація України розроблена фахівцями Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за участю всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування. Зміст Види спорту для осіб з вадами слуху України розроблена фахівцями Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за участю всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивного спрямування 4klasifikacija.docx 701kb. 154стор.
«Велика Британія» Розділ головні форми легісакційного процесу в римі реферат 3.odt 26kb. 1стор.
«Маркетинг на підприємстві» До якої класифікаційної групи товарів промислового призначення належить віднести компанію Apple Практична економіка №2.docx 28kb. 1стор.
Реферат з фізкультури Родіна баскетболу США (1891). У міжнародній федерації баскетболу (fiba; заснована в 1932) 177 країн (1991). У програмі Олімпійських ігор з 1936; чемпіонати світу з 1950, Європи з 1935 Баскетбол.doc 408kb. 1стор.
Прийоми акторської майстерності та імпровізаційні вправи на заняттях із сценічного руху як одна з умов самореалізації учнів вокально-хорового відділення. Разон Сергій Вікторович Прийоми акторської майстерності та імпровізаційні вправи на заняттях із сценічного руху як одна з умов самореалізації учнів вокально-хорового відділення ПРИЙОМИ АКТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ.docx 23kb. 1стор.
Класифікація та аналіз типової клінічноі картини геморагічної хвороби новонароджених Гемолітична хвороба новонародженого (гхн) -захворювання, в основі якого лежить руйнування еритроцитів внаслідок імунологічного конфлікту крові матері та плоду (гхн).docx 16kb. 1стор.
Методи оцінки та самооцінки стресових станів У фізіології цим поняттям позначали неспецифічну реакцію ор­ганізму ("загального адаптаційного синдрому") у відповідь на будь-який несприятливий вплив, пізніше воно стало використовуватися для опису станів людини в екстремальних умовах на фізіологічному, психо­логічному і поведінковому рівнях Стрес.doc 548kb. 8стор.
Прислів'я та приказки на позначення емоцій людини в сучасній англійській мові Вираження емоційного стану мовними засобами та класифікація фразеологічних одиниць bibliofond_586939.rtf 133kb. 3стор.
Павленко Ю. А Фінансово-господарська діяльність передбачає наявність фінансових відносин, які виникають у процесі формування і використання фінансових ресурсів підприємства, здійснення основної та інших видів діяльності, а також у процесі розподілу доходів підприємства Фінансова діяльність.pptx 1207kb. 1стор.
Залікова робота з навчальної дисципліни (Економічна теорія) Студента групи-Ро-1-20 Бойченка Григорія Олександровича Для змішаної економіки сучасних розвинених країн характерне поєднання принципів самостійності та певної централізації в управлінні національним виробництвом. Це стосується не лише відносин між державою і корпораціями, а й організації економічної діяльності самих корпорацій Экономика Бойченко ГРигорий Ро-1-20.docx 18kb. 1стор.
Дексаметазон (2 мл в день) Нагадаємо, що 2 листопада моз запустило роботу контакт-центру з протидії поширенню covid-19. Тож, зателефонувавши за номером 0-800-60-20-19, кожен громадянин може отримати офіційну та вичерпну інформацію з усіх питань щодо covid-19 КОВИД КОРОНА.docx 22kb. 1стор.
Леся Українка Серед славетних українських письменників-класиків талановитій поетесі, перекладачеві, критику і публіцисту — Лесі Українці належить одне з найпочесніших місць urliu981.docx 28kb. 1стор.
2. грижі живота Навчальна мета: вивчити особливості і актуальні питання надання хірургічної допомоги при різноманітних грижах живота Грижи живота_тема 2.doc 142kb. 1стор.
Науково-технічна революція: характерні риси і складові частини Поняття про науково-технічну революцію Глибокої зміни продуктивних сил, в процесі яких відбувається якісний переворот в цих силах. Він грунтований на перетворенні науки на безпосередню продуктивну силу суспільства. Такі періоди називаються науково-технічними революціями (нтр). Почало сучасною нтр зазвичай відносять до середини XX ст НТР.docx 15kb. 1стор.
Структура теоретико-методологічних основ екологічного управління. Теорія відкритих систем Ефективність будь-якого управління залежить від трьох основних факторів: систем, методів та стандартних функцій управління реферат.docx 25kb. 1стор.
Успіхи на intel isef INTEL ISEF (3).docx 15kb. 1стор.
Програма початкової освіти цикл І (1 2 класи) Загальний обсяг навчального навантаження та орієнтовна тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін. До типової освітньої програми додано типові навчальні плани, що пропонує підхід до організації освітнього процесу (див. Додатки 1) 77988c08fb5250fca02ce6d695ff056a (1).doc 971kb. 12стор.
Тема Будова м’язів кінцівок Мета: засвоїти топографію м'язів плечового пояса і вільної верхньої кінцівки; навчитися вільно орієнтуватися в різних групах м'язів, їх участі в рухах, визначати проекцію м’язів на поверхню тіла Лаборат.заняття 5.docx 34kb. 1стор.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені Данила Галицького Методичні розробки підготували: проф. Ю. С. Коржинський, доц. Л. П. Сакалош, доц. Б. Р. Коцай, доц. О. В. Омельяненко, доц. Т. З. Марченко, ас. Г. М. Троцький _Met_int_ped_2.pdf 1195kb. 18стор.
Про формування національної свідомості через метод проектів С. С. Вітвицька пояснює, що національна свідомість — «це усвідомлення своєї окремості, своєї неподібності й неповторності, усвідомлення себе частиною народу, носієм його духовності та культури» ПРО_НАЦ_свідомості_готово.docx 27kb. 1стор.
Міське господарство у структурі суспільного виробництва Розділ урбанізація І розвиток міського господарства реферат економіка підприємства.docx 35kb. 1стор.
Порядок відкриття та закриття поточного рахунку та інших рахунків Навчальна: Формування знань стосовно відкриття та закриття поточного рахунку та інших рахунків в банках Порядок выдкриття та закриття рахунку.docx 129kb. 1стор.
Заняття №1 Завдання заняття Розвивати спостережливість у рухливій грі «Знайди і промовч». Інвентар: прапорець або брязкальце Заняття.docx 497kb. 48стор.
Основні етапи (щабелі) Через те, що соціально-економічний прогрес відбувається завдяки багатьом факторам, неможливо структурувати іх усіх у загальні групи, через це ми розглянемо основні етапи у різних явищах що вплинули на основні етапи соціально-економічного прогресу Політекономія, етапи розвитку соціально-економічного прогресу..d 101kb. 1стор.
Навчально-методичний посібник (робочий зошит) з біопсійно-секційного курсу для студентів Боднар Я. Я., професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського, д мед н., професор BSC_workbook.doc 437kb. 6стор.
В даний час Поряд з цим виробляють сухі вершки з цукром і без нього, вершки високожирні сухі, масло коров'яче сухе САМОСТІЙНА ПО СУХ МОЛОКУ.docx 166kb. 3стор.
Календарно-тематичний план практичних занять ПЗ. Техніка безпеки на заняттях легкою атлетикою. Техніка виконання спеціальних бігових та стрибкових вправ. Загальнафізичнапідготовка Легка-атлетика2.docx 139kb. 1стор.
Історія педагогіки Мета: Ознайомлення студентів з організаційними формами роботи в курсі “Історія педагогіки” та основними категоріями і структурою дисципліни, а також особливостями виховання у первісному суспільстві МОДУЛЬ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ.doc 229kb. 9стор.
Тема навчального завдання Воєнне мистецтво у локальних війнах І збройних конфліктах 1950 – 1980 -Х рр. Вєтнам (1964-1973 р.) Контрольна ІВМ (історія воєнного мистецтва).docx 317kb. 1стор.
"Вчені, які намагалися систематизувати хімічні елементи" Людство століттями намагається вирішити загадки природи. Кожну науку супроводжує цікавий історичний розвиток, але найбільш цікаве й таємниче минуле у науки «Хімія» Реферат.docx 176kb. 1стор.
Страх це природне почуття для кожної людини. Він корисний, адже мобілізує організм людини для боротьби із небезпекою Страх – це природне почуття для кожної людини. Він корисний, адже мобілізує організм людини для боротьби із небезпекою страх.docx 14kb. 1стор.
Звіт про переддипломну практику із спеціальності 050104 «фінанси» спеціалізації «страхова справа» Страхова компанія ват «оранта-дніпро» на ринку страхових послуг Дніпропетровської області bestreferat-223302.docx 1331kb. 27стор.
Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та ведення документації з їх класифікації та нормування «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці та ведення документації з їх класифікації та нормування» Атестація робочого місця.docx 46kb. 1стор.
Контрольна робота №2 I. Find the verbs in the Subjunctive Mood and underline them. Translate the sentences into Ukrainian Якби не були розроблені високоміцні металеві сплави, сьогодні не булLо б сучасних ракет та авіації Англійська Круглий Д.В. ПБ-з71.docx 14kb. 1стор.
О валера наш родной Больше года не с тобой Реферат на тему Види суперечок.DOCX 13kb. 1стор.
*Розвиток медицини у Вірменії та Грузії Виконала учениця 2А л/с Рехлецька Дар’я Лікарі одержували освіту в Афінах, Александрії. З прийняттям у IV ст християнства розширилися культурні зв'язки Вірменії з Візантією. Перші відомі у світі великі цивільні лікарні були засновані у IV ст н е в Каппадокії, населеній вірменами області Малої Азії ( лікарні у Кесарії й Савастії) Розвиток медицини у вірменії та грузії.pptx 276kb. 1стор.
Соціальна профілактика суїцидальної поведінки підлітків Експерти підмічають, що вчинки суїциду найбільш активні серед молодих людей, 35% спроб самогубства роблять підлітки і діти. Від суїциду помирають кожного року від 3000 тисяч молодих людей віком від 14 до 29 років, не враховуючи самих спроб самовбивства КУРСОВА Гончаренко Алена.docx 55kb. 1стор.
Теоретичне завдання Гемоглобін, структура його молекули. Комплекси гемоглобіну з газами та їх властивості. Діагностичне значення кольорового показника ІДЗ Фізіологія людини.docx 133kb. 1стор.
Повідомлення про терористичні акти сприймаються як щось буденне. Терор став органічною складовою сучасного життя і набув глобального характеру До терористичної боротьби приводять конфлікти політичного, соціального, територіального, національного, світоглядного характеру. Інколи кримінальна злочинність набуває терористичних масштабів. Найбільш поширені терористичні прояви в економічній, політичній та технологічній сферах діяльності людини 90.docx 20kb. 1стор.
Огляд літератури з теми проекту Вибір сировинних матеріалів Жаростійкий бетон – це бетон, який може тривалий час витримувати нагрівання до температури 1000°C, і при цьому не змінювати форми і експлуатаційних властивостей. Застосовують його в різних сферах: промислове будівництво, житлове, а також при зведенні спеціалізованих об’єктів Мазур_курсовий,_жаростійкий_бетон.docx 1530kb. 1стор.
Парламенти у зарубіжних державах Парламенти – це виборні І колегіальні органи держави, які функціонують в умовах демократичного правління І мають свої головні повноваження у сфері законотворчості. В унітарних державах парламенти формуються на загальнонаціональному рівні, у федераціях – також І на рівні їхніх суб’єктів Парламенти у зарубіжних державах.doc 44kb. 1стор.
Питання до заліку по юридична деонтологія Природа і зміст психології як науки про закономірності і функціонування психіки юриста Відповіді до заліку з юридичної деонтології.doc 187kb. 4стор.
Питання на іспит з дисципліни Основи римського приватного права Короткий нарис політичного, суспільного та економічного розвитку Стародавнього Риму перелік питань на іспит (1).docx 16kb. 1стор.
Психологічна сепарація і її значення для розвитку Подібні спостереження змушують задуматися про існування емоційного компонента психологічної сепарації. Розглянемо докладніше погляди різних авторів на дане питання Основи Психоаналізу. Слободенко.docx 28kb. 1стор.
Лабораторная диагностика острого инфаркта миокарда Методы: Изучение научно-методи-ческой литературы по лабораторной диагностике инфаркта миокарда ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОИМ Шпортько О.В. Кулик А.Ю..doc 79kb. 1стор.
"Психологія в роботі педагога" Педагогічна діяльність являє собою виховує і навчальне вплив вчителя на учня, спрямоване на його розвиток, одночасно виступає як основа саморозвитку та самовдосконалення Есе на тему Психологія в роботі педагога.docx 23kb. 1стор.
Авторське право Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності. 18 Реферат Лесько П.В. Авторське право ЕЛЕП-11.docx.doc 210kb. 6стор.
© Усі права захищені
написати до нас