Створення та використання списків в середовищі ms excel. Пошук та впорядкування даних Мета: Ознайомитися з основними поняттями списку і способами введення даних в список. Навчитись впорядковувати дані в списку і здійснювати пошук та вибірку даних за допомогою автофільтру Лабораторна робота №10.docx 29kb. 1стор.
Види графіки На будь-яких підприємствах іноді виникає необхідність подачі рекламних оголошень в газетах і журналах або просто у випуску рекламної листівки або буклету. 6 Реферат.docx 36kb. 1стор.
«Сучасні інформаційні технології» Взаємозв’язана сукупність засобів, методів і персоналу, яка використовується для зберігання, обробки та видачі інформації з метою розв’язання конкретного завдання Презентація на тему Інформаційні технології.pptx 523kb. 1стор.
Маси та масова свідомість. Людина в масі те. Чукавіна викладач кафедри психології І педагогіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» У статті проаналізовано різні концепції натовпу. Розглянуто один із загальних механізмів, що впливають на виникнення та розвиток стихійних форм поведінки, так звана «циркулярна реак- ція», – механізм емоційної стимуляції, що здійснюється на несвідомому, психофізичному рівні 23_Chukavina.pdf 193kb. 1стор.
2. особливості країн із перехідною економікою До країн з перехідною (постсоціалістичною) економікою належать держави колишнього срср, країни Центральної та Південно-Східної Європи. Це 28 постсоціалістичних країн — європейських, колишнього СРСР та Монголія, які є індустріально-аграрними країнами 2.docx 30kb. 1стор.
Курсоваробот а Тобто фінансова діяльність держави зумовлена об'єктивною необхідністю і є процесом збирання, розподілу, перерозподілу та використання централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів, що забезпечують практичне виконання функцій державою !Місце фінансого права в системі права УкраЇни.doc 210kb. 3стор.
Форма № н 03 державний університет «житомирська політехніка» щоденник практики Кафедра Туризму та готельно-ресторанної справи освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр Щоденник.docx 18kb. 1стор.
16© “ ошкільне виховання”, 2016, №916© “ ошкільне виховання” Про особливості технології велоруху та її впровадження шляхом розгор- тання відповідної дослідно-експериментальної роботи читайте нижче 1_Dv_2016-09 Шевчук.pdf 1260kb. 1стор.
Захворювання нервової системи Наркотичні речовини сприяють спочатку розладу психічних функцій, згодом порушенню загального фізичного стану. Організм швидко виснажується і людина гине (часто у молодому віці) захворювання нервової системи.pptx 820kb. 1стор.
Тема. Дослідження заломлення світла Мета: дослідити заломлення світла на межі «скло – повітря», визначити показник заломлення скла відносно повітря 1674996109657412.pdf 480kb. 1стор.
Фізична реабілітація вклініці внутрішніх Зріст=165 см, маса тіла=90 кг. Гематологічні та гемодинамічні показники в межах норми. Чсс у стані спокою 70 уд/хв, ат = 120/80 docsity-fizichna-reabilitaciya-v-klinici-vnutrishnih-hvorob.pdf 492kb. 1стор.
Державний університет «Житомирська політехніка» «Проект готелю ділового призначення на 50 номерів у м. Одеса.» Практика ГРС-1.docx 70kb. 2стор.
Реферат на тему: маси І розміри зір подвійні зорі. Маси зір. Як ми переконалися на прикладі Сонця, маса зорі е тією з найважливіших характеристик Подвійні зорі. Маси зір. Як ми переконалися на прикладі Сонця, маса зорі е тією з найважливіших характеристик, від якої залежать фізичні умови в її надрах. Безпосереднє визначення маси можливе лише для подвійних зір реферат з астрономії.doc 164kb. 1стор.
З досвіду роботи Касмініної Ірини Михайлівни, музичного керівника дошкільного навчального закладу №5 «Джерельце» Розділ Нові підходи в музичному виховання дошкільників з використанням інформаційних комп’ютерних технологій Касмініна І.М..doc 196kb. 1стор.
Цифровые накопители на магнитной ленте История накопителей на магнитной ленте насчитывает уже почти полвека, но и сегодня, когда речь идет о экономичном и надежном резервировании и безопасном хранении больших объемов данных, современным ленточным накопителям никакие другие устройства не могут составить конкуренцию НМЛ обзор_total.docx 1661kb. 2стор.
Контрольна робота Самостійна робота Національною єктс дата виставлення підсумкової оцінки Індивідуальний графік ЗБКЛ-22.docx 19kb. 1стор.
Презентація бізнес-плану презентація Лекция_10_Презентація_бізнес_плану.pptx 735kb. 1стор.
До уваги студентів спеціальності 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність»! Де можна проходити практику? Директора юридичної клініки, доктора юридичних наук, професора кафедри права та правоохоронної діяльності, леган ірини Інструкція по практиці.pdf 712kb. 1стор.
Рішення для реалізації збору мережевих данних за допомогою span трафіку Не просто збирає ці дані, в його функції входять наступні взаємодії з мережевим трафіком: дедуплікування, порівняння даних телеметрії з даними інших джерел, дослідження та аналіз вхідних даних в real time режимі і т д Stealthwatch.docx 172kb. 1стор.
Правила поведінки учня на уроці Кравченко Олександр По кожній дисципліні вони свої, але основним для всіх є бути уважними при роботі з небезпечними предметами Правила поведінки учня на уроці.pptx.pdf 1052kb. 1стор.
Решение балансовых уравнений с помощью обратной матрицы Математика интенсивно проникает в другие науки: во многом этот процесс происходит благодаря разделению математики на ряд самостоятельных областей. Язык математики универсален, что является объективным отражением универсальности законов окружающего нас мира Высшая математика.rtf 919kb. 1стор.
"роль україни на ринку міжнародних інвестицій" Розділ аналіз ефективності залучення іноземних інвестицій в економіку україни 15 Курсова робота.docx 114kb. 6стор.
Інформації основний критерій у прийнятті рішень щодо її захисту. Життєво важлива інформація це інформація, наявність якої необхідна для функціонування організації. Важлива інформація 445363.pptx 1050kb. 1стор.
Prepared by Pidkaura Alina group 11 Environmental Protection in Ukraine..pptx 8109kb. 1стор.
Диплом анотація Розроблений технологічний процес зварювання цього виробу, в тому числі: вибрано способи зварювання та розраховано параметри режимів зварювання, розроблено технологічне оснащення для складання-зварювання. Обґрунтований вибір технологічного обладнання для зварювання цистерни Пояснювальна записка.docx 1448kb. 6стор.
Викοристання кοрпусів у сοЦІΟлінгвістичних дοслідженнях Дана рοбοта присвячена οсοбливοстям перенесення в перекладі прагматичних аспектів англійськοгο літературнοгο тексту перевод.docx 69kb. 1стор.
Антибіотики: користь чи шкода? Сьогодні 1 день призначення антибіотиків за рецептом це наш великий крок у медицині назустріч цивілізованому світу, здоровій нації! Новий документ у форматі RTF (2) – копія.rtf 10kb. 1стор.
X="Закрякали гайворони", n=23. Відповідь : Яуґитґуда цугхжижєа контрольная работа.docx 15kb. 1стор.
Математичний опис джерел інформації, сигналів, завад і каналів зв’язку В інформаційних системах (ІС) інформація з носіїв різної фізичної природи (голос, зображення, символи на папері, стрічці, вібрації й т п.) перетворяться до універсального виду й фіксуються на універсальних носіях 24747.rtf 996kb. 1стор.
Зміст вступ Розділ I Розділ I. Дослідження літературних джерел з питань виникнення та класифікації інтелектуальних порушень курсова.docx 60kb. 4стор.
Активні форми проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти Майстер виробничого навчання: О. А. Степаненко Оцінювання це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм Презентація Степаненко.pptx 590kb. 1стор.
Смертельная доза аспирированой воды для взрослого 22 мл/кг; у 85% пострадавших смерть наступает при аспирации 10 мл/кг. Аспирация 2 3 мл/кг Виды (типы) утоплений Рф утонуло порядка 65 тысяч человек, почти 24% из них – дети. Утопление – экстремальное состояние организма, при котором возможна аспирация вследствие попадания жидкости в дыхательные пути, остановка сердца в воде низкой температуры, ларингоспазм, который приводит к нехватке кислорода Ангелина МЧС (300 поиск инфы)+.docx 73kb. 3стор.
Феодальна Англія Звичаєве право спочатку діяло в усній формі, але пізніше воно починає фіксуватися в збірниках. До нормандського завоювання збірники звичаєвого права були основними джерелами права. Найвідоміші з них це Правда Іне (7 ст.) і Правда Альфреда (9 ст.) Феодальна Англія.docx 24kb. 1стор.
Формування трудових навичок у дітей середнього дошкільного віку в процесі колективної праці зміст вступ розділ наукові основи формування трудових навичок у дітей дошкільного віку в процесі колективної праці Розділ наукові основи формування трудових навичок у дітей дошкільного віку в процесі колективної праці РОЗДІЛ 1.docx 40kb. 2стор.
Water 5-2 liters salt, bay leaf, herbs to taste Борщ.pptx 7139kb. 1стор.
Закон України «Про захист персональних даних» При цьому Закон все ж є базовим документом, на основі якого почалася та триває активна робота із розробки цілої низки підзаконних актів, що деталізуватимуть норми Закону на стадії їх практичного застосування Персональні дані та їх види.docx 48kb. 1стор.
Маса на одну порцію Найменування Doc2.docx 25kb. 1стор.
Методическое пособие 4-е издание, стереотипное 2-е издание, переработанное ???? 2011 Одобрено Ученым советом Межрегиональной Академии управления персоналом (протокол №6 от 30. 11. 04) Визуальная психодеагностика.pdf 7891kb. 77стор.
Наскільки ви погоджуєтесь із висловлюванням болгарського історика Н. Ж. Прімо: «Погані державні діячі обираються гарними громадянами, що не беруть участь у голосуванні». Запропонуйте шляхи подолання абсентеїзму Серед чинників абсентеїзму найважливішими є об.docx 86kb. 1стор.
Шановний сільський, селищний, міський голово! лист.docx 13kb. 1стор.
Директору загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Прошу зарахувати Копия Заява в 1 клас НУШ.docx 15kb. 1стор.
Конспект лекцій з дисципліни ««основи охорони праці, охорони праці в галузі, пожежної безпеки та цивільної оборони» Конспект лекцій підготував Казначеєв Д. Г – доцент кафедри тактико- спеціальної підготовки 17.1.pdf 1052kb. 15стор.
Правовий статус Кабінету Міністрів України Конституції України є органи різних гілок державної влади. Ці органи об'єднує саме влада, а в державно-правовому плані їх об'єднують державно-владні повноваження. Останні досить різнорідні, саме тому вони здійснюються не одним, а багатьма різними за своїм функціональним призначенням органами 228093.rtf 319kb. 2стор.
Лекція на тему: Сучасні методи протезування незнімними ортопедичними конструкціями Доцент М. Рамусь. Полтава 2022 Обґрунтування показань та протипоказань до застосування металокерамічних незнімних протезів pfht6Ybm3sfvHM3Fg6TZLfDadyW02b9A5dZLTArb.pdf 702kb. 1стор.
Стмм-22-2 Білет 1 Баришенський Ілля 21 Іспит АЗНС СТМм-21-2, номери білетів.doc 53kb. 1стор.
«Психологічний зміст управлінської діяльності» Психологія управління це один із розділів психології, який вивчає психологічні закономірності в сфері управлінської діяльності. Головним завданням виступає аналіз особливостей управлінської діяльності, психологічних умов для підвищення перш за все ефективності та якості роботи в системі управління Реферат_Психологічний_зміст_управлінської_діяльності.docx 32kb. 1стор.
Безпечний iнтернет Оскільки всі мають можливість розміщувати в мережі будь-які свої повідомлення і коментарі, слід навчитися критично оцінювати відомості, їх правильність та актуальність Реферат на тему Безпечний iнтернет.docx 608kb. 1стор.
«Повість Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» у його листах та літературознавстві» курсова.docx 46kb. 1стор.
Завдання Записати по 3 визначення понять мислення, мовлення, інтелект Мислення Мислення — це психічний процес відображення об'єктивної реальності, який є вищим ступенем людською пізнання Аналіз статті загальна психологія.docx 19kb. 1стор.
Дошкольник с проблемами в поведении какой он? «Дошкольник с проблемами в поведении» «Дошкольник с проблемами в поведении», – эти слова мы часто можем услышать от воспитателей и родителей, но не совсем четко можем дать ответ на вопрос: «Какой он?». Сделать это достаточно сложно, так как причин плохого поведения ребенка может быть несколько Дошкольник с проблемами в поведении...docx 18kb. 1стор.
© Усі права захищені
написати до нас