10-б класу на 2018-2019 навчальний рік (класний керівник Башинська Л. В.) Аналіз виховної роботи за 2018-2019 н рік Учні класу брали участь в волонтерській діяльності, організації допомоги бійцям в зоні ато. Брали активну участь в різноманітних творчих конкурсах районного та обласного рівнів, стали переможцями виховна робота 10-Б.docx 48kb. 4стор.
Федеральне агентство з освіти Практично різні властивості природних елементів композиції зумовлюють можливі прийоми їх використання для ландшафтної композиції, що відповідає найбільшою мірою функції кожної із зон відпочинку Вода і водні пристрою в ландшафтному проектуванні.doc 123kb. 1стор.
Тематика курсових робіт з курсу ґрунтознавство гр. Екоз-18 Кислотність ґрунту. Види кислотності ґрунту і система заходів щодо зведення її до мінімуму Тематика та вимоги до оформлення.doc 37kb. 1стор.
Критерии доношенности и недоношенности. Определение. Степень морфологической и функциональной зрелости (шкала Petrussa, Dubovich) Гестационный возраст – количество полных недель, прошедших между первым днем последних месячных до родов. Согласно ему Краткие ответы на экзаменационные вопросы по педиатрии.doc 802kb. 15стор.
Rct— магнітний опір сталевих ділянок магнітопровода;l Перетворювач являє собою котушку 1, з якої може висуватися феромагнітний сердечник 2 (плунжер). При середньому положенні плунжера індуктивність максимальна кр2.docx 118kb. 1стор.
2. Менеджмент це управління, завідування і організація виробництва; сукупність принципів, методів, засобів і форм управління, що розробляються і що застосовуються з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку. Введене американцями в науковий і практичний обіг поняття «менеджмент» в спрощеному розумінні означає здатність керуючого домагатися переслідуваних цілей, плануючи, організовуючи, мотивуючи і контролюючи діяльність інших людей менеджмент.docx 30kb. 1стор.
Реферат Виконав студент групи ki-21 Лишак Максим Так і люди прославляють ті змагання, величніше за які немає нічого, — Олімпійські ігри”, — ці слова давньогрецького поета Піндара, написані два тисячоліття тому, не забуті і до цього дня. Не забуті тому, що Олімпійські змагання, які проводили на сході цивілізації, продовжують жити в пам’яті людства реферат 1.odt 54kb. 3стор.
Етапи консультативної взаємодії психолога-консультанта з клієнтом. 1 етап Консультант увесь час посміхається й киває головою на знак згоди, постійно говорить: "Угу", але не включається повністю в те, що говорить оповідач алгоритм консультування.docx 20kb. 1стор.
Формування екологічної компетентності учнів у процесі навчання географії Розділ II. Методологічні засади впровадження екологічного виховання в навчально-виховний процес школи КУРСОВА РОБОТА 2020.docx 917kb. 4стор.
1. 1 Призначення, опис, технічна характеристика та умови роботи ферми Зварювання являється найбільш прогресивним способом з єднання металевих конструкцій, високий рівень виробництва та якість роботи, а також економічне виробництво металу забезпечують переважне використання видних металоконструкцій в тому числі і будівельних курсова.docx 390kb. 4стор.
Бернська конвенція по охороні літературних та художніх творів Воів. Росія приєдналася до Бернської конвенції в 1995 р. Основа Конвенції матеріально-правові норми про охороняються твори та їх авторів. Колізійне регулювання передбачає застосування права країни, де витребовується охорона авторських прав, або закону суду реф.docx 27kb. 1стор.
Сибірянська Анна 3кмд9-02 Завдання з екології ( 1-варінт) Платежі за забруднення навколишнього середовища є складовою частиною фінансового механізму охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів. Система платежів за порушення природного середовища формується на основі таких елементів Екологія(семінар).docx 72kb. 1стор.
Розрахунок гідравлічних опорів 21 13 Тепловий розрахунок ректифікаційної установки 22 Висновки: 26 Завдання Розрахувати аналітичним методом ректифікаційну установку для розділення суміші «вода етанова кислота» Розрахувати аналітичним методом ректифікаційну установку для розділення суміші «вода – етанова кислота» за такими вихідними даними расчёт ректификационной колонны.docx 1761kb. 1стор.
Послуги з організації харчування в готелях У великих, що входять у відомі готельні мережі, зазвичай є два ресторани ─ фешенебельний, фірмовий і невеликий, типу кафе. Вони обслуговують і тих, хто проживає в готелі, і клієнтів “з вулиці” Послуги з організації харчування в готелях.docx 30kb. 1стор.
Використання базових типів та засобів мови програмування Python. Середовища та інструментарій розроблення програм мовою Python Варіант №3 Познайомитися з такими об‘єктами як рядки, множини, словники, кортежі мови Python Звіт Програмування №4.doc 332kb. 1стор.
Назва установи, організації До самостійної роботи в якості бригадира рослинництва допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли під час вступу на роботу попередній медичний огляд, а також Інструкція з охорони праці для бригадирів РОСЛИННИЦТВА.docx 24kb. 1стор.
Тема : Гн Виховувати у медичних працівників професійний підхід та виважене деонтологічне ставлення до хворих з піогенними проявами на тілі під час з'ясування їх анамнезу, отримання інформації стосовно побутових контактів та наступного клінічного обстеження Дерма 2.docx 364kb. 1стор.
Історія розвитку баскетбола У сучасному житті все більше використання занять фізичними вправами направлене не на досягнення високих результатів, а на підвищення їх оздоровчого впливу на широкі маси населення. Для вирішення такої глобальної проблеми найбільш ефективними засобами є, перш за все, спортивні ігри Реферат, баскетбол.docx 28kb. 1стор.
Алгебра-9 клас Зведена таблиця розподілу навчального часу Складено до підручника: «Алгебра» підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір. — Х. Гімназія, 2017. — згідно з навчальною програмою, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року №804 Алгебра 9.docx 36kb. 1стор.
Сказка о самоубийстве Униже­ние преследует меня с самого рождения. Инте­ресно, что чувствует крошечный ребенок, когда родители оставляют его у порога детдома, нажи­мают на кнопку звонка и уходят в темноту? Со­трудники детдома называют эту кнопку «кноп­кой подлецов». (Это я узнал позже, будучи уже в возрасте 13 лет.) Polyarnyy_Skazka-o-samoubiystve-_RuLit_Me.docx 193kb. 4стор.
Владимир Высоцкий Райские Яблоки Владимир Высоцкий.docx 17kb. 1стор.
Розділ 1 Визначення земель Земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів Курсовая.docx 52kb. 3стор.
Маркетингова стратегія промислового підприємства. План Розділ І. Теоретичні основи формування стратегії маркетингу, як складової економічної стратегії маркетингу 5 referat.me-210018.docx 276kb. 10стор.
Правила гри у волейболі При перемозі в двох партіях з трьох і трьох з п'яти залікується виграш. Під час гри Реферат Карапчук 1.docx 33kb. 1стор.
Звіт про виконання домашнього завдання з дисципліни «Авіаційні бортові комп’ютерні системи» Бпла. Деякі мають відкриту платформу з можливістю допрацювання під конкретні цілі та завдання, інші ж мають закриту платформу І дозволяють робити тільки те, що заклав в неї виробник, а не дозволяти модифікувати систему. Далі будуть розглянуті обидва різновиди систем АБКС_ДЗ_КС321_Бєлозьорова.docx 765kb. 1стор.
І. Сутність фіскальної політики держави Сутність фіскальної політики держави. Поняття про державні витрати та податки ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ.docx 283kb. 1стор.
Формування і методи організації ефективної співпраці центру зайнятості з роботодавцями в умовах реалізації нового законодавства про зайнятість населення Забезпечення виконання редакції нового Закону України "Про зайнятість населения": 3 РЕФЕРАТ.doc 186kb. 1стор.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка Нами було виявлено, що кожен із вказаних трендів у візуалізації даних довше утримує читача на сайті, допомагає йому систематизувати інформацію у матеріалі та краще зрозуміти її суть Тренди у візуалізації даних в сучасних новинних онлайн-медіа.doc 39kb. 1стор.
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Б. Я. Костік, В. С. Лазебний, Г. М. Розорінов, Г. О. Сукач. – К.: Наукова думка, 2008. – 144 с.: іл Цифрова обробка аудіо та візуальних сигналів_2008.pdf 1273kb. 20стор.
«Інформаційні системи для асу» Призначення інформаційних систем — це автоматизація розрахунків, під якою розуміють людино-машинне розв'язування економічних завдань IS_lect_new.doc 329kb. 1стор.
Робоча програма виробничої практики студентів університету митної справи та фінансів Університеті митної справи та фінансів й проводиться на оснащених відповідним чином базах практики, підпорядкованих Державнїй митній службі України або на інших державних та інших форм власності підприємствах згідно з укладеними угодами Практик4_курс_2019_нова.doc 91kb. 1стор.
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисциплін професійної підготовки для здобувачів ступеня «бакалавр» Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисциплін професійної підготовки для здобувачів ступеня «бакалавр» за спеціальністю 073 “Менеджмент” освітньої програми «Комерційна логістика» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва, Н. М. Ушакова – К.: Університет «крок», 2019. – 51 с ++!!мв до курс. роб. 3 курс лог. 2019 ПУ.docx 249kb. 5стор.
Ефективна економіка України з питань економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29. 12. 2014 №1528) efek_2010_5_21.pdf 333kb. 1стор.
Starchikova, Group 52 Essay (argumentative) Essays.docx 13kb. 1стор.
«Методи контролю знань, умінь та навичок учнів в школі» Курсова робота Студентки ІІІ курсу 322 групи спеціальності «Хімія(середня освіта)» Головною вимогою до контролю його систематичність. Контроль важливий для вчителя, оскільки він дає змогу вчителю вивчати своїх учнів та корегувати навчальний процес, важливий і для батьків, які прагнуть знати про успіхи своїх дітей. Контроль допомагає вчителю керувати навчальним процесом Готова курсова робота.docx 40kb. 1стор.
Размещено на Актуальность проблем идентификации рисков предопределяется, главным образом, тем, что сбор информации требует адекватных методических подходов, необходимости внедрения в практику научно обоснованных методов 618229.rtf 938kb. 1стор.
В. В. Докучаєв уперше встановив, що грунт самостійне природне тіло, а його формування складний процес взаємодії 5 природних факторів Земля є основним національним багатством народу України та основним засобом сільськогосподарського виробництва, а тому її необхідно використовувати раціонально за призначенням та забезпечувати розширене відтворення її родючості Курсова Грунтознавство.docx 1716kb. 5стор.
Богдана Михайлівна Савченко України. Втім, правова держава передбачає виконання кожним її членом чинного законодавства і безумовного його застосування в фінансово-господарській діяльності Богдана Михайлівна Савченко тези суд. бух.учет.docx 19kb. 1стор.
Лекція №1 Основні задачі курсу «Автоматизація експериментальних досліджень» Основні цілі і задачі навчальної дисципліни. Роль автоматизації у проведенні експериментальних досліджень. Управління експериментальною системою, вимірювання, накопичення та обробка експериментальних даних. Аналітичні та числові методи розв’язку технічних задач. Оптимізація рішень Lekch_1_Avt_Exp_Dosl.doc 115kb. 1стор.
Міністертво освіти І науки україни запорізький національний технічний університет Шляхи підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприемства КР ЕкП.rtf 528kb. 7стор.
Крикун В.І., П-32 Метою даної роботи є у визначення поняття і з’ясуванні сутності гендерної політики в системі державної служби Україні ГЕНДЕРНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ.docx 17kb. 1стор.
Причини мовленнєвих порушень Тому організація мовлення дуже складна, а порушення мовлення – різноманітні за характером залежно від того, яка з ланок мовленнєвої системи постраждала в результаті мозкового ураження К.р Неврологічні основи логопедії.doc 87kb. 1стор.
Вибори в сша: тоді І тепер: що І як вплинуло на рейтинги головних супротивників за лічені місяці до голосування? pre-election dynamic.docx 17kb. 1стор.
Іслам: витоки, періоди становлення, течії, секти. Мекканський та мединський періоди становлення ісламу. Політична та релігійна діяльність Мухамеда Мусульмани живуть більше як у 120 країнах світу. В 35 країнах вони становлять 95-99% населення, в 13 державах — впливову меншість, у 28 країнах іслам є державною релігією (Іран, Пакистан, Мавританія) Іслам.docx 37kb. 1стор.
Економічна ефективність виробництва кукурудзи на зерно та шляхи її підвищення На тему: «Економічна ефективність виробництва кукурудзи на зерно та шляхи її підвищення» Економiчна ефективнiсть виробництва кукурудзи на зерно та шляхи 533kb. 5стор.
Реферат «Електричні кола постійного струму» До провідників відносять будь-які речовини, які мають вільні електричні заряди незалежно від агрегатного стану і від умов оточуючого середовища. Деякі речовини стають провідниками лише при підвищенні температури, а при досить високих температурах практично всі речовини є провідниками Електричні кола постійного струму - копия.docx 138kb. 1стор.
Відгук на кваліфікаційну роботу «аналіз хмарних платформ для комп’ютерних додатків» студента групи кді-175 Метою кваліфікаційної роботи є проведення аналізу хмарних платформ, розроблення прикладу використання хмарної технології у практичній діяльності навчального закладу Відгук.docx 18kb. 1стор.
«Застосування магнітних приладів та магнітотерапія» Магнітом'які феромагнітні матеріали До них належать речовини, що є хімічними сполуками оксиду заліза з оксидами інших металів. Ферити використовують для виготовлення осердь котушок індуктивності, внутрішніх антен малогабаритних приймачів тощо Застосування магнітних приладів та магнітотерапія.docx 506kb. 1стор.
Семинара в рамках образовательного форума «Современные подходы и техно- логии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» «Современные подходы и техно- логии сопровождения детей с особыми образовательными потребностями» / науч ред. Во- рошнина О. Р., Санникова А. И,; сост. Мальцева М. Н., Кобялковская Е. А., Гилева А. Г. (вып ред.); Перм гос гуманит пед ун-т. – Пермь, 2018. – 140 с бильгоу.pdf 1933kb. 22стор.
Кльтура оформлення наукового тексту: цитування Текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання культра оформлення наукового тексту.doc 28kb. 1стор.
© Усі права захищені
написати до нас