Структура та функції служби діловодства Підрозділ з раціоналізації діловодства (організаційно-методичного забезпечення, удосконалення організації діловодства) ...docx 44kb. 1стор.
Технологическая карта устройство монолитных бетонных полов методом вакуумирования Карта содержит решения по организации и технологии устройства монолитных бетонных полов методом вакуумирования при возведении зданий и сооружений производственного и гражданского назначения ТТК На устройство монолитных бетонных полов методом вакуумирован 518kb. 1стор.
Правительство москвы комплекс перспективного развития города Настоящие технические рекомендации представляют собой практическое руководство для производства работ по устройству облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток в жилых, общественных и промышленных (в административно-бытовых помещениях) зданиях Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен 1146kb. 4стор.
Мануальна терапія. Основа і положення Мануальна терапія являє собою лікування хвороб хребта і суглобів методом ручного впливу на кістково-м’язеву систему з метою усунення функціонального порушення суглобів та м’язів і купування больового синдрому Документ.pdf 78kb. 1стор.
Контрольна робота №1 з дисципліни «Стандартизація І сертифікація продукції авіаційного транспорту» Виконала студентка групи оп-401 Коли був створений Європейський комітет зі стандартизації (cen) Лупанова КР сертифікація.docx 34kb. 1стор.
Методика розвитку витривалості Рівень витривалості визначається часом, протягом якого людина може виконувати задану фізичну вправу (різновид діяльності). Витривалість людини можна охарактеризувати як здатність організму протистояти втомі Методика розвитку витривалостіЗабусень).docx 754kb. 1стор.
Поділяються ознаки за Якою має бути вибірка, щоб її властивості досить добре відображали властивості генеральної сукупності? Поясність ці поняття Що являє собою статистичне дослідження.docx 13kb. 1стор.
Данный документ был подготовлен специалистами компании Pro Capital Investment и является конфиденциальным Документ может быть раскрыт по требованию органов власти, в соответствии с действующим законодательством. Не является конфиденциальной та информация, которая уже публично доступна и является общеизвестной biznes-plan-otkrytiya-fitnes-kluba.pdf 2037kb. 4стор.
Головні принципи расових класифікацій Також не треба плутати расу і етнос, ці поняття не збігаються і тому не існує „арійської”, „семітської”, „германської”, „слов’янської”, „фінно-угорської” та інших рас. Все це лише мовні поняття, а раса — насамперед біологічне Реферат.docx 142kb. 1стор.
Податкова політика україни Податкова політика відіграє важливу роль у забезпеченні виконання державою своїх функцій та представляє собою діяльність держави у сфері встановлення та стягнення податків, зборів та обов’язкових платежів 1. податкова політика україни.docx 19kb. 1стор.
Реферат посвящен великому русскому поэту Александру Александровичу Блоку Москве состоялся 20-ый съезд кпсс. Этот съезд обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным. Он ознаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращение многих прежде запретных имён Блок.docx 31kb. 1стор.
Руська правда Руська правда — найвизначніший збірник стародавнього руського права, важливе джерело для дослідження середньовічної історії права та суспільних відносин Русі і суміжних слов'янських народів Реферат. 11КА Ольховська (3).docx 46kb. 1стор.
Практичне заняття №2 Анотація (від лат аnnotatio – "зауваження") – коротка, стисла характеристика змісту наукової робити. Це невеличка бібліографічна довідка, де стисло характеризується зміст через перелік найголовніших питань, його важливість інноваційність, оцінюється анотований твір -anotaciya-zrazok-_mevdl00u.zbe.doc 32kb. 1стор.
Змістовий модуль Загальна анестезіологія та іт. Загальні принципи анестезіологічного забезпечення оперативних втручань та інтенсивної терапії невідкладних станів Методичні вказівки.docx 420kb. 1стор.
Стан і перспективи розвитку вендінгу в Україні Києві, містах-мільйонниках, а саме, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові, Львові, а також у туристичних центрах. Відтак ми можемо сформулювати основні переваги та недоліки вендінгового бізнесу. Переваги торгових автоматів Чебан Анастасії 2-21.docx 20kb. 1стор.
1. Морфологофізіологічні особливості роду Staphylococcus Зміст.docx 13kb. 1стор.
If I had a chance to go on a If I had a chance to go on a.docx 14kb. 1стор.
Соціальна відповідальність компаній «приватбанк» Рейтинг створив єдину систему esg3-координат для професійної оцінки та порівняння українських компаній щодо: якості корпоративного управління у сфері сталого розвитку Соціальна відповідальність компаній (Лазарєв ФЕМП 3-5) РЕД..pptx 1440kb. 1стор.
Тема: Проблеми пізнання та істинності наукового знання у філософії Благо є цінність, що виражає сенс існування суспільства, спільності людей, індивіда, що супроводжує дані суб'єкти діяльності протягом усього їхнього існування. Зміст блага як особливого роду цінності припускає його розподіл на види Філософія_19.11.docx 37kb. 1стор.
Курсова робота з дисципліни “Програмування” на тему “Калькулятор” Виконав студент групи сі-11 Мельник Максим Миронович Прийняв Гладьо Ю. Б. Тернопіль 2013 Зміст Система Microsoft VisualC++ дозволяє створювати як маленькі програми і утиліти для персонального використання, так і корпоративні системи, що працюють з базами даних на різних платформах. Laboratories calculator (1).doc 118kb. 1стор.
Харківський національний університет радіоелектроніки 2019_M_EOM_Hureeva_K_A.docx 2024kb. 6стор.
Базова Модуль Педагогіка нової української школи Нуш. Порадник для вчителя. Url: https://nus org ua/wp-content/uploads/2017/11/nush-poradnyk-dlya-vchytelya pdf Література до курсу Інформаційно-педагогічні студії.docx 23kb. 1стор.
Урок як головна форма організацій навчальной роботи з природознавства та побутовой фізики і хімії Урок, це така форма організації навчання, при якій навчальні заняття проводяться вчителем з групою учнів постійного складу, одного віку і рівня підготовки протягом певного часу і відповідно до розкладу Відповідь на питання з природознавства.docx 20kb. 1стор.
Волейбол як вид спорту, дії гравців на майданчику 4 Д.З..pdf 57kb. 1стор.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 30. 10. 2020 Педагогічні працівники Заставнівської гімназії Форма навчання – очна. Навчальний модуль «Психолого-педагогічні та інклюзивні основи організації освітнього процесу». Кількість годин – 30 30.10.doc 79kb. 1стор.
Francuska zupa serowa z kurczakiem Tabela.docx 26kb. 1стор.
Розробка і аналіз бюджету грошових коштів «Фінанси підприємства» для спеціальностей 050205, 050201, 050106, 050108 для студентів факультетів бізнесу І фінансів та економічного денної І заочної форм навчання/ Уклад.: Р. Г. Долінська; Т.І. Кочетова, А. В. Котлярова. – Харків: нту «хпі», 2009 Метод_Курс_Бюджет.doc 310kb. 9стор.
Якщо, говорити про такі стихії, як вогонь, вода, вітер, земля за ознаками характеру, темпераменту,то я,безперечно більше приділив би собі риси вітру і землі Моя Стихія.doc 27kb. 1стор.
Реферат з предмету: «Історія грошей України» Вивчення природи і основних функцій грошей, процесу еволюції грошовий систем, організації і розвитку грошового обігу, причин, наслідків і методів боротьби з інфляцією необхідно для подальшого аналізу особливостей функціонування всієї фінансової системи 537353.docx 49kb. 1стор.
Реферат студента ІІ курсу групи «Б» інституту математики, фізики І технологічної освіти спеціальності «Математика» Особливо тісні зв'язки мовознавства з психологією, що вже в XIX столітті викликало впровадження психологічних методів та ідей в мовознавство. Так з'явилося психологічний напрям у науці про мову. У 50-х роках XX століття утворилася нова прикордонна з мовознавством наука-психолінгвістика реферат.docx 43kb. 1стор.
Тема. Чорне та Азовське море. Мета Чорне та Азовське моря; пояснити господарське значення морів; закріпити вміння показувати на карті моря України; розвивати пізнавальний інтерес, уміння аналізувати, робити висновки; сприяти формуванню екологічного мислення учнів; виховувати дбайливе ставлення до природи рідного краю природознавство 4 клас.docx 19kb. 1стор.
Правила гри в міні-футбол, затверджені фіфа Про історію гри І її сьогоднішньому дні. Є підручники І самовчителі, дисертації, присвячені виявленню здібних дітей І їх навчанню, системі підготовки майстрів І тільки любителі гри, для яких футбол-дозвілля, хобі, невід'ємна частина сформованого роками їх способу життя, не розпещені увагою Міні-футбол.rtf 59kb. 1стор.
Біохімія – фундаментальна біомедична наука, яка вивчає хімічний склад, обмін речовин та енергії, молекулярні основи функціонування живих організмів Ферменти ензими Ферменти (ензими) – це біокаталізатори переважно білкової природи та каталітичні молекули рнк (рибозими), які беруть участь в хімічних реакціях в організмі бх визначення,норми.docx 52kb. 3стор.
Іван Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості Франко це розум і серце нашого народу. Це боротьба, мука і передчуття щастя України. України і людськості І Франко.ppt 244kb. 1стор.
Реферат з предмету "pr та рекламна діяльність в туризмі" В результаті різко зростає рівень непередбачуваності, а особистість, соціальна група, певна організація Корпоративний імідж.pdf 96kb. 1стор.
"Автоматизация ведения расчетов с поставщиками" Данная курсовая работа называется “Автоматизация ведения расчетов с поставщиками” 03 IDEF0 автоматизация расчета с поставщиками.rtf 719kb. 1стор.
Здоровий спосіб життя Тільки дуже втомлена від життя, скривджена долею людина може відмовитися від можливості прожити 100 І більш років, залишаючись при цьому здоровою І енергійною. Однак така можливість надається деяким. І справа тут не стільки в генетичній схильності, скільки в бажанні людини стати довгожителем bestreferat-83235 (1).docx 55kb. 3стор.
Серед сучасників лише Вагнер продовжив справу Бетховена, оспівуючи героїзм подвигу в «Кільці нібелунга» Атмосфера передреволюційного підйому Німеччини, ідеями якого був захоплений Вагнер в 40-х роках, підштовхнув його на ідею створення оперного твору, присвяченого Зігфріду нев`янучий образ народного героя отримав нове значення в світлі цих подій Р. Вагнер Тетралогія Кольцо нібелунга.docx 22kb. 1стор.
Определение понятия лояльности персонала Шкала измерения лояльности персонала организации Л. Г. Почебут и О. Е. Королевой 16 Організація дослідження організаційної лояльності.docx 82kb. 6стор.
Бетону за рік в перерахунку на одну особу [4]. У той же час, в Україні даний показник не перевищує 1 м «спроможністю». Вона виражається головним чином у зниженні ресурсоємності, енергоємності, матеріалоємності, водоємності, відходоємності виробництва, зменшує витрати на оплату за забруднення природного середовища і знижує витрати на проведення заходів з охорони природного середовища [1,6] ВПЛИВ УМОВ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ЗМІНУ СТРУКТУРИ БЕТОНІВ.docx 21kb. 1стор.
«Анализ маркетинговой стратегии компании Старбакс на рынках сша, Японии и России» На тему «Анализ маркетинговой стратегии компании Старбакс на рынках сша, Японии и России» ВКР Николаева АЕ.docx 739kb. 10стор.
Міністерство науки І освіти україни національний університет харчових технологій навчально-науковий інститут харчових технологій Структура підприємства та режими роботи його підрозділів Звіт ОБОЛОНЬ (1).docx 624kb. 7стор.
" Емульсії " Введення в емульсії лікарських речовин з різними фізико-хімічними властивостями. 23 Курсова робота з АТЛ ,Савенко.docx 574kb. 3стор.
Кібернетика Запуском першого Штучного супутника Землі й польотом першої людини в космос був прокладений шлях до освоєння космічного простору 2.doc 87kb. 1стор.
Протокол №2 засідання групи фахівців індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами Литвиненко Руслани Володимирівни Обговорення індивідуальної програми розвитку Литвиненко Руслани Володимирівни з урахуванням навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ПРОТОКОЛ 2.doc 26kb. 1стор.
Поняття шлюбного договору у світі існує дуже давно Сімейного кодексу України, який набув чинності 1 січня 2004 року. Великого поширення в Україні такі договори поки не набули. Так, у 2004 році було посвідчено 476 шлюбних договорів, у 2005 році їх кількість збільшилась до 687. Найбільше шлюбних договорів (218) у 2005 році посвідчено в місті Києві Новий Документ Microsoft Word.docx 17kb. 1стор.
Функції дипломатичних та консульських представництв: спільне та особливе Роботу виконали студенти гр. Ем 17-2 Жмуренко Софія та Чупікова Вікторія Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 р визначає функції дипломатичних представництв з позиції міжнародного права. До них належать такі 16.11 дипломатия.pptx 939kb. 1стор.
Протеїн ІІ класу мнспротеїн І класу мнс Blank 2.pdf 1973kb. 1стор.
Рішення щодо гідроізоляції, необхідно правильно визначити до якого типу гідроізоляції і способу захисту будівельних об'єктів від негативного впливу води слід звернутися Крім того, гідроізоляція підвищує стійкість конструкції до процесу корозії. Сьогодні існує величезна кількість сучасних рішень і технологій в області гідроізоляції і будівельної хімії Гідроізоляція.docx 1599kb. 1стор.
Показники рентабельності Укрзалізниці З них за рахунок власних коштів – 14861 млн грн, залучені – 2012 млн грн та кошти інвесторів – 40 млн грн. За підсумками 2018 року дохід від реалізації продукції Укрзалізниці склав 88 377 млн грн, що на 13 більше у порівнянні з 2017 роком Завдання 3.docx 24kb. 1стор.
© Усі права захищені
написати до нас