До Порядку обліку осіб, які здійснюють операції з товарами Найменування (прізвище, ім’я, по батькові) особи, яка здійснює операції з товарами Заява для аккредитации..doc 90kb. 1стор.
Проектування цифрових фільтрів Тема курсової роботи: “Проектування цифрових смугових фільтрів по аналоговим прототипам” kursoviy_A.V.docx 609kb. 1стор.
Реферат імунопрофілактика як актуальна проблема сучасної людини Як діють вакцини? Документ Microsoft Word (2).docx 30kb. 1стор.
«театралізована діяльність як засіб розвитку творчої особистості дітей дошкільного віку» Тому педагоги використовують різні моожливості для того,щоб обіграти який-небуть предмет,подію,про teatr.deyat_.sokol_.doc 41kb. 1стор.
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття Це значною мірою пов'язано з порушенням екологічного балансу, повсюдній хімізації побуту та сільського господарства, широким застосуванням антибактеріальних і вакцинальних препаратів, раннім припиненням грудного вигодовування Алергічні_захворювання_методичка_4_к.docx 80kb. 4стор.
Реферат Київ 2020 Кисть, що є основним органом труда людини, за своїми анатомічними і функціональними особливостями являє собою унікальне утворення. Порушення функції кисті приводять до втрати професійної і загальної працездатності, великих матеріальних і моральних втрат для людини і суспільства Документ.docx 27kb. 1стор.
Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу Методичні вказівки до практичних І самостійних занять з курсу „Теорія економічного аналізу” для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501 „Економіка І підприємництво” та 0502 „Менеджмент” –Укл.: доцент, к е н. Мочаліна З. М. – Харків: хнамг, 2004 -56 с 158__МЕТОДИЧН_ВКАЗ_ДО_ПРАКТ_ТЕА_стан.doc 501kb. 6стор.
Вісник тнеу №1, 2015 р. 89 Облік І аудит України. Нині в умовах нагальної необхідності забезпечення режиму “жорсткої економії” бюджетних коштів питання забезпечення ефективного функціонування системи бюджетного обліку, а саме: шляхом використання сучасних програмних продуктів обробки економічної (у т ч облікової) інформації, набуває Vtneu_2015_1_12.pdf 360kb. 1стор.
Про затвердження переліку професійних захворювань {Із змінами, внесеними згідно з Постановами км №294 від 26. 04. 2017 №394 від 13. 05. 2020 } Відповідно до статті 14 Закону України Відповідно до статті 14 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" Кабінет Міністрів України постановляє перелік професійних захворювань.doc 301kb. 3стор.
Тема 1 Макроекономіка як наука Об’єктом макроекономіки є національна економіка. Предметом макроекономіки, що обумовлений її об’єктом, є ефективність функціонування національної економіки, або точніше, ефективність функціонування механізмів економічної системи tema_1_makro.docx 18kb. 1стор.
Міжнародна економіка Особистий кабінет викладача на сторінці кафедри міжнародної економіки кнеу Презентація до теми 1 Міжнародна економічна система.ppt 723kb. 6стор.
Рп профхвороби Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу за напрямом підготовки (спеціальністю) РП ПРОФХВОРОБИ ужгород.doc 436kb. 4стор.
Домашнє завдання Максимальний бал за виконання – 12. Після виходу на навчання кожен зі студентів повинен буде здати по цій темі тести (прикріплені до теми на порталі), після чого дві оцінки додаються і в журнал ставиться середнє арифметичне. Оцінювання питань, наведених нижче Домашнє завдання (10).docx 233kb. 1стор.
Хронічна серцева недостатність Визначення Робоча група з серцевої недостатності Українського наукового товариства кардіологів, 2001 р., із доповненнями [UAReferats.com]_C39N15037.doc 69kb. 1стор.
Метод обучения дляполноценного усвоенияматериала Docsity Место встречи студентов всех специальностей и направлений. Каждый день мы получаем десятки просьб о помощи от студентов, пытающихся справиться со сложными предметами, требовательными преподавателями и экзаменами, которые с первого взгляда кажутся не сдаваемыми docsity-metod-obucheniya-dlya-polnocennogo-usvoeniya-materiala-d 1098kb. 1стор.
Намалювати схему виникнення структурних хромосомних перебудов Хромосомні перебудови Хромосомні перебудови (хромосомні аберації) – порушення стуктури хромосом, які відбуваються синхронно в обох хроматидах Генетика.doc 121kb. 1стор.
«екологія гігантської устриці та технологія її культивування в умовах північної частини чорного моря» На тему: «екологія гігантської устриці та технологія її культивування в умовах північної частини чорного моря» Ільченко2.doc 1930kb. 14стор.
«Сенс життя-ілюзія чи невід’ємна складова буття?» Есе ФРГТБ Чорна Дарія 2-1.docx 17kb. 1стор.
Протокол №1 від 27. 08. 2020 Зав кафедри, к мед н., доц. Ємченко Я. О. Методичні рекомендації для самостійної підготовки студентів Затверджено на засіданні кафедри шкірних та венеричних хвороб протокол №1 від 27. 08. 2020 ozUEBxx8NceQ5P6IscUWcihUXcxWD2LktEEOrHrg.pdf 1240kb. 1стор.
Історія розвитку та феномен української культури в наукових дослідженнях Наприклад: Яка звичка залишалася з тих часів, по наш час. Плюс до цього можна заявити, що наша нація має великий і сильний феномен культури тому що, ми українці багато чого пережили за великий час нашого існування… Робота 0.docx 751kb. 1стор.
Міністерство культури україни київський національний університет культури І мистецтв вп “лф кнукім” Звіт Дати перелік основних нормативно-правових документів, які регулюють діяльність готельних закладів 8.docx 41kb. 1стор.
«Стилі керівництва: формування та особливості використання в менеджменти підприємства» Стиль управления.doc 530kb. 5стор.
Виникнення математики та ії розвиток як науки Математика це наука про кількісні відношення і просторові форми дійсного світу Новий Документ Microsoft Office Word.docx 26kb. 1стор.
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт шифр роботи: «тм «мудрий»» тема наукової роботи: «ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ТОВАРООБІГУ тм «мудрий»» зміст вступ Розділ аналіз товарообігу торговельної мережі «маркетопт» Куліш. ТМ Мудрий.docx 653kb. 3стор.
«Проблема безпліддя в Україні. Центри репродуктивного здоров ’ я. Проблема екстракорпорального запліднення» «Проблема безпліддя в Україні. Центри репродуктивного здоров’я. Проблема екстракорпорального запліднення» Соц.мед реферат.docx 25kb. 1стор.
Година ерудита Мета: розвивати в учнів уміння застосовувати набуті знання у нестандартній ситуації, формувати якості компетентної людини, розвивати увагу, кмітливість, сприяти утвердженню кожного учня як особистості Година ерудита.docx 287kb. 1стор.
Економічні методи управління умовами та охороною праці До того ж відсутність нещасних випадків позначається на професійній активності працюючих, на моральному кліматі в колективі, а отже і на ефективності та продуктивності праці, скорочує витрати на пільги та компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних для здоров’я умовах Економічні методи управління умовами та охороною праці.docx 32kb. 1стор.
Види кастомізації продукції Для цього вводиться спеціальний термін «кастом», тобто одиничний виріб, виготовлений в єдиному екземплярі або в малій кількості Эссе.docx 20kb. 1стор.
Концепція : «Швидка допомога Вашій комп’ютерній техніці» Споживачам буде запропоновано широкий спектр послуг з обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки. Умовно спектр послуг, що будуть надаватися сервісом, можна розподілити на 3 блоки 12.pdf 710kb. 1стор.
Рішення про включення було одноголосним. Єдине зауваження стосувалося до величезної православної церкви-новобудови у самому центрі Херсонеського городища, що, на думку деяких археологів, шкодить древньому пам'ятникові Еско 23 червня 2013 на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини юнеско у Камбоджі. Рішення про включення було одноголосним. Єдине зауваження стосувалося до величезної православної церкви-новобудови у самому центрі Херсонеського городища, що, на думку деяких археологів, шкодить древньому пам'ятникові Херсонес.pptx 1003kb. 1стор.
История развития Pepsi Маркетинговая война этих брендов продолжается и сейчас. Конец этому противоборству способно положить лишь одно событие слияние корпораций. Однако, скорее всего, этого не произойдет слишком велика разница в отношении компаний к большинству своих корпоративных инициатив вступ реферат.docx 35kb. 1стор.
Принципи та функції бухгалтерського обліку Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів фінансової звітності, затвердженої постановою №1706 Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. Поширюється цей Закон на всіх без винятку юридичних осіб (підприємства, організації, банки, бюджетні установи) практика реферат 1.docx 40kb. 1стор.
Реформа Сервия Туллия Апеннинский полуостров. Со временем Рим стал могущественной державой, которая включала в себя значительную часть Европы, побережье Северной Африки, Египет, Малую Азию и Сирию Реформа Сервия Туллия - StudentLib.com.rtf 69kb. 1стор.
Задачі до заняття «Гострі бронхіти у дітей», 4 курс Задача 1 Задача 1: у хлопчика 10 років з’явилися ознаки гострого респіраторного захворювання – головний біль, слабкість, нежить, сухий нав’язливий кашель, підвищилась температура тіла до 37,8◦С. Через 2 доби від початку захворювання кашель посилився І став вологим 1.doc 58kb. 1стор.
Підготувала : Бєлянцева Анна Отруєння або інтоксика́ція — порушення функцій чи ушкодження органів внаслідок дії отрут чи токсинів, що проникли в організм чи утворилися в ньому 4594-prezentaciya-na-temu-otruyennya.ppt 282kb. 1стор.
Вересня 2019 року погоджено „ В цілому, аналізуючи рівень навчальних досягнень з основних предметів, варто зазначити, що більшість учнів не повністю використовують свій інтелектуальний потенціал, що, напевно, і є основною причиною середнього та достатнього показника успішності вих план 5 клас І сем.docx 50kb. 1стор.
1169 Творчий внесок Лесi Українки у розвиток української культури Змicт Леся Українка- видатна українська поетеса, прозаїк i драматург 1169 Творчий внесок Лесі Українки у розвиток української культур 47kb. 1стор.
Реферат на тему Правова культура поліцейського Виконав: Курсант групи Ф3-103 рядовий поліції України, в тому числі й органи міліції. Останні 24 роки в країні постійно відбувалися реформи, і популярність реформування органів міліції була викликана абсолютно різними уявленнями про міліцію в новій українській державі та рецепцію радянських правоохоронних органів реферат Шукрута ПД.docx 28kb. 1стор.
Сучасні вияви молодіжної субкультури Перехід до відкритості, скасування багатьох колишніх ідеологічних обмежень і заборон призвели до інтенсивної плюралізації духовного життя українського суспільства, зумовили розмаїття стилів життєвлаштування Документ Microsoft Word.docx 41kb. 1стор.
Лекція Сутність педагогіки як науки, її об'єкт, предмет і завдання. Функції педагогіки: загальнотеоретична, прогностична, практична. Педагогіка як наука і мистецтво. Основні напрями модернізації системи вітчизняної освіти на сучасному етапі Семінар 1.docx 18kb. 1стор.
Припев: а я нашел в тебе себя,в тихом омуте принцесса моя. Нету смысла дальше без тебя,настолько плохо,хуже не куда А я нашел в тебе себя,в тихом омуте принцесса моя. Нету смысла дальше без тебя,настолько плохо,хуже не куда 20n.docx 15kb. 1стор.
Список учнів 10 класу 1 Власенко Валерія Документ Microsoft Office Word (2).docx 16kb. 1стор.
Методика обстеження дерматологічного хворого. Деонтологія в практиці дерматовенеролога Методичні вказівки до роботи студентів медичного факультету на практичному занятті 20141017-125512.doc 279kb. 4стор.
Лекция Статистическое наблюдение Статистическое наблюдение есть первая стадия и важнейший метод статистического исследования. Таким образом, первая стадия статистического исследования состоит в сборе необходимой информации Лекция 2.pdf 321kb. 1стор.
Організація податкового планування на За умови здійснення податкового планування на підприємствах можна уникнути таких ситуацій та підвищити ефективність їх функціонування податкова.pdf 297kb. 1стор.
Международные отношения в начале XX века Автор: Аллахвердиева Индира Казимовна, учитель истории и географии средней школы №5, город Костанай, Республика Казахстан Первая мировая война.doc 92kb. 1стор.
Пневмонія при covid-19 Тимків К. О. Мм-613 Ухань, Центральний Китай. Хвороба почалася як спалах, що розвинувся у пандемію. Причиною хвороби став коронавірус sars-coV-2 (стара назва 2019-nCoV)[20], циркуляція якого в людській популяції була до грудня 2019 року невідомою Пневмонія при covid-19.pptx 1084kb. 1стор.
Позитивну роль солодких страв у харчуванні людини академік І. П Мова йде не про цукор як харчовий продукт, а про різні цукри-вуглеводи, що володіють солодким смаком. Солодкими стравами зазвичай завершують прийом їжі (кінець обіду або вечері). Іноді вони включаються в меню сніданку урок.docx 51kb. 1стор.
Министерство образования и науки российской федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования диплом.docx 1644kb. 5стор.
«Емоційно-вольова готовність до школи першокласників» Розділ 1 Теоретичне вивчення проблем емоційного-вольової готовності дитини до навчання в школі 6 26.01Щуцька Маргарита курсова робота 3 курс 26.01.2019.doc 253kb. 3стор.
© Усі права захищені
написати до нас