З/п розділ програми Зміст роботи на кожному занятті Кількість годин Календ термін Всього Теорія Практика 1 Мета, завдання і зміст роботи гуртка. Організаційні питання. Правила поведінки. Безпека життєдіяльності. Бесіда про театр (Специфіка театрального мистецтва, його особливості. Вистава – результат творчої праці багатьох людей) Бесіда з національно – патріотич виховання «Розкажемо Європі про Україну» 2019-20 В поч.рівень (1 півр).doc 86kb. 1стор.
«Німецька класична філософія» Фіхте, основи природної спекуляції в Шеллінга, його ж концепцію "динамічного процесу" у природі, близьку до матеріалістичної діалектики, діалектичну концепцію діалектичну концепцію Гегеля концепцію Гегеля, близьку до реальності й у той же час завдяки своєму ідеалізму далеку від її Доповідь на тему філософія.docx 23kb. 1стор.
«Утопічні цінності Ренесансу» Культурі Нового часу. Саме цю епоху закладаються самі основи буржуазних громадських відносин, передусім, у сферіекономики, саме цей період отримують розвиток науки, змінюютьсяотношения церкві та держави, формується ідеологія секуляризму і Гуманізму Цінністні компетенції фахівця.docx 34kb. 1стор.
Екологічна стежина Вона доступна в різні пори року. Головним завданням створення екологічної стежини є : навчити дітей впізнавати в природі вивчені живі об'єкти, бачити ознаки їх пристосування до умов існування, біологічні ритми, пояснювати їх екологічне значення 2 с.р. Екологічна стежина.docx 19kb. 1стор.
Задача №1 Мідь Визначення: Мідь—хімічний елемент з атомним номером 29, що належить до 11-ї групи, 4-го періоду періодичної системи хімічних елементів Реф6.docx 244kb. 1стор.
Ich studiere in der Klasse, und das Problem der Berufswahl ist mir jetzt sehr wichtig Мої плани на майбутнє твір.docx 14kb. 1стор.
Охарактеризуйте значення руху шістдесятників в національно-культурному житті України. Шістдесятники Й половині 1950-х — у період тимчасового послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму та хрущовської «відлиги» і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 1960-х років (звідси й назва). Шістдесятники виступали на захист національної мови і культури, свободи художньої творчості Еталонні відповіді з історії укр культури.doc 229kb. 3стор.
Екзаменаційні білети перевірки знань з питань охорони праці та безпечного виконання робіт для електротехнічного персоналу підприємства Білет №1 Організаційні вимоги які забезпечують безпечне виконання робіт у електроустановках Білети електротехнічний персонал (відповіді).doc 87kb. 1стор.
Инструкция по эксплуатации мопеда Delta d e L t a ® Оглавление I Контрольные приборы delta.pdf 841kb. 1стор.
Дослiдження властивостей контактних матерiалiв Вивчити фiзичнi процеси при протiканнi струму через контакти пiд час комутацiї електричного кола Хаян Б. Лаб_2.docx 274kb. 1стор.
Інформаційні технології Процес одержання (актуалізації) і зберігання в компактному виді структур даних називається в інформатиці інформаційною технологією urkn0192.doc 61kb. 1стор.
Шпаргалка по общей психологии Понятие о предмете психологии Любая наука как самостоятельная отрасль человеческого знания имеет свой особый предмет Охватывает период примерно около одного миллиона лет Резепов Ильдар. Шпаргалка по общей психологии - royallib.ru.doc 271kb. 42стор.
Пояснювальна записка Освітню програму цієї галузі створено на основі Державного стандарту початкової освіти Метою навчання мистецтва для загальної середньої освіти є формування культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті; плекання пошани до національної і світової мистецької спадщини mysteczka-osvitnya-galuz-muzychne-mystecztvo-2020-2021n.r.doc 138kb. 1стор.
Реферат на тему Захист інформації в Інтернеті Санкт-Петербург 2007 Введення Близько двох років тому були створені оболонки, підтримуючі функції мережевого пошуку і доступу до розподілених інформаційних ресурсів, електронних архівів Захист інформації в Інтернеті 2.doc 26kb. 1стор.
Реферат на тему життєвий цикл інформаційних технологій Підготував: студент мнау Жизненный цикл информационной системы — период времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости создания информационной системы и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации ПР 7.docx 41kb. 1стор.
Реферат «Формирование чувства времени у детей дошкольного возраста» Методические подходы к формированию представлений о времени и чувства времени у детей дошкольного возраста 10 622667 реферат.docx 53kb. 1стор.
2. Теорема 1 (Кэли). Любая полугруппа изоморфно вложма в симметрическую полугруппу t (X) для подходящего множества X. Доказательство Теорема 1 (Кэли). Любая полугруппа изоморфно вложма в симметрическую полугруппу t (X) для подходящего множества X Новий Документ Microsoft Word.docx 141kb. 3стор.
Історія операційних систем та керування процесами Среди всех системных программ, с которыми приходится иметь дело пользователям компьютеров, особое место занимают операционные системы Операційні системи.docx 41kb. 1стор.
Керівництво у системі управління готельним підприємством значення роботи керівника в процесі управління підприємством у сфері гостинності Керівни́к, (також мéнеджер)— найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства,наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями. До числа керівників відносять лінійних і функціональних керівників організації та її структурних підрозділів стилі керівництва.rtf 631kb. 1стор.
Своя правда і свій шлях власна правда.docx 13kb. 1стор.
Ведучи мову про координацією, мається на увазі узгодженість рухів піаніста при грі з уявною звуковою картиною, виникаючою в процесі складної мисленої роботи. Видатний польський піаніст, педагог і композитор Й Недостатнє володіння координацією найяскравіше проявляється, як правило, в складних і багатопланових побудовах Початковий етап занять у інструментальному класі.docx 45kb. 1стор.
І.І. Мечникова Факультет психології та соціальної роботи Затверджую Ректор ону імені І.І. Мечникова проф. І. М. Коваль 20 р. Програма Організація та проведення додаткової вступної співбесіди відбувається у порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 2020-mag-sobesedovanie-psy.docx 33kb. 1стор.
Дипломна робота індекс фізичного розвитку студентів 17-18 років за соматометричними показниками Вплив фізичного виховання на фізичний розвиток студентської молоді 09.01.17 Магіст-ка Безсм-ий Word.doc 1321kb. 7стор.
Дослідження та методи аналізу51 issn 1993–9973 print issn 2415–332Х Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка нан україни; 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5 5820p.pdf 1045kb. 1стор.
Інтерактивні форми організації методичного супроводу процесу вдосконалення професійної компетентності Ххі століття називають «століттям освіти», «століттям гуманітарного мислення», «століттям творчої особистості» interaktyvni_formy_roboty.docx 123kb. 4стор.
Звіт про роботу сестри медичної перев’язочної хірургічного кабінету кз срр «Старосамбірська црл» Галузь наукової та практичної діяльності, основним завданням якої є пізнання процесів, що відбуваються в організмі здорової і хворої людини, з метою збереження і зміцнення її здоров’я, а також розроблення заходів розпізнавання і лікування хвороб та запобігання їх виникнення АТЕСТАЦІЯ Кубин С...doc 84kb. 1стор.
Задачи курсовой работы Первостепенное значение при производстве безопасных молочных продуктов имеет качество молочного сырья, которое в значительной мере зависит от условий получения молока и его первичной обработки. Одним из видов первичной тепловой обработки молока является пастеризация Бывших Теппло к1_zapiska_Ibel.docx 147kb. 2стор.
Особистість сучасного військового керівника (лідера): сутність і фактори формування. Які риси військового лідера є домінуючими під час бойових дій Презентация (копия).pptx 680kb. 1стор.
Теорія розвитку особистості А. Маслоу Ух рр. XX ст. Абрахам Маслоу розробив нову теорію, яка істотно відрізнялась від пануючих на той час біхевіоризму та психоаналізу. Це була одна з теорій гуманістичної психології, а саме мотиваційна. Маслоу вважав Теорія розвитку особистості Маслоу.docx.pdf 209kb. 1стор.
Випускна робота Проектна технологія навчання у процессі викладання спеціальної дисципліни «Електропривод, електрообладнання і основи автоматизації машин» Випускна робота.docx 34kb. 1стор.
Банк тестів «Сестринська практика» (ІІІ курс, медичний факультет) С. Швидкий лікувальний ефект і безпосередній контакт медикаменту з патологічним вогнищем Банк тестів «Сестринська практика» (ІІІ курс, медичний факультет 105kb. 1стор.
Банк тестів «Сестринська практика» (ІІІ курс, медичний факультет) С. Швидкий лікувальний ефект і безпосередній контакт медикаменту з патологічним вогнищем Банк тестів «Сестринська практика» (ІІІ курс, медичний факультет 105kb. 1стор.
Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за освітньою програмою зі спеціальності 013 Початкова освіта на першому 013 Початкова осв_та.pdf 854kb. 3стор.
«Демократія – погана форма правління, однак нічого кращого людствоне придумало»(У. Черчілль) Есе соціологія.docx 14kb. 1стор.
Науково-дослідна робота у вищій школі План Наукове педагогічне дослідження це процес формування нових педагогічних знань, один із видів пізнавальної діяльності, спрямований на розкриття об'єктивних закономірностей навчання, виховання і розвитку Науково-дослiдна робота у вищiй школi.doc 91kb. 1стор.
Щоденник лвп з педіатрії Свідомість ясна,положення в ліжку активне,шкіра бліда,зів гіперемований, язик обкладений білим нальотом. Чсс – 90 за хвилину,чд – 26 за хвилину, ат – 125\75 мм рт ст. Дихання жорстке,вологі хрипи. Перкуторно ясний легеневий звук з коробковим відтінком. Живіт м*який,бере участь у акті дихання ________ ____ 1.docx 17kb. 1стор.
Закономірності просторового розподілу ємнісних В. М. Владика, мю. Нестеренко, Р. С. Балацький, Р.І. Лата, 2014 удк 550. 83: 553. 98 (477. 8) geodynamika16201404.pdf 284kb. 1стор.
Вечеряти ліпше самому або у колі друзів Спеціальні дні: день десертів, день коктейлів, день цитат тощо. Напрацьовуємо звичку споживачів контент-план.DOCX 17kb. 1стор.
Фінанси як систему економічних відносин, які виникають у процесі акумуляції, розподілу та використання фондів коштів, необхідних для виконання державою своїх завдань та функцій, забезпечення розширеного відтворення та соціальних потреб. Поняття та класифікація фінансів. Відмінності між публічними та приватними фінансами іспит фінансове.docx 516kb. 14стор.
Курсова робота з дисципліни: „ Цивільне право” на тему: „Теорії юридичної особи у цивільному праві” Розділ Еволюція інституту юридичної особи у науці цивільного права та за законодавством України Теорii_юридичноi_особи.doc 136kb. 1стор.
Пояснительная записка 034. 000. 12. 00-пос запорожье 2012г Объемы основных строительно-монтажных работ и потребность в основных строительных материалах ПЗ.ПОС1.doc 395kb. 4стор.
Міжнародні стратегії глобалізації Вступ Стратегії глобалізації та середовище формування їх розвитку Економічні стратегії держави в умовах глобалізації Реферат.pdf 166kb. 1стор.
Реферат на тему " поняття та зміст конституційно-правових відносини" із навчальної дисципліни Підстави виникнення і припинення конституційно-правових відносин ПРз-52, Косюк О.В. Реферат на тему Поняття та зміст конституційн 32kb. 1стор.
Публічна комунікація І ділова мова в публічному управлінні ІІ семестр 2020 курс силабус Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні наука про державну комунікативну політику, про вивчення стратегії і тактики зв’язків з громадськістю для органів державної влади та органів місцевого самоврядування publ.kom-i-dil.mova-v-pua.pdf 281kb. 1стор.
Національний Університет «Києво-Могилянська Академія» Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело disertaciya_sokolovskij_version-02-03-2021.docx 1367kb. 25стор.
Світлова проекція та її види Виконала студентка групи пр01-18 Носіями інформації є діафільми зображення на фотоплівці об’єднані однією тематикою Презентация.pptx 1406kb. 1стор.
Технологічного процесу обробки птиці на рис. 1 Потім заливають бульйоном або водою і в духовці доводять до готовності (40-50 хв). За 8-10 хв до закінчення додають смажені гриби Птиця.docx 14kb. 1стор.
Шановні колеги! Наказом мон україни №1412 від 18. 12. 2018 р журнал «Фізико-математична освіта» затверджено як фахове наукове видання категорії «Б» у галузі педагогічних наук 13. 00. 02 – математика, фізика inform.list_fmo_ukr_2019.pdf 839kb. 1стор.
Харьков 2020 Физическая культура и спорт Дисциплина Физиология спорта и двигательной активности Курсовая работа Тема работы Физиологические особенности физического воспитания и спортивной тренировки женщин Исполнитель Мессаки Алиса Реубеновна Преподаватель доцент Блещунова Екатерина Николаевна Мессаки_Курсовая_Физиология спорта и двигательной активности.pd 317kb. 1стор.
Проаналізувати властивості будівельного повітряного вапна Обґрунтувати таке положення, що регулювання пористості – ефективний технологічний засіб цілеспрямованої зміни властивостей матеріалів перелік_питань_до_іспиту_буд_мат_2020_doc (1).doc 69kb. 1стор.
© Усі права захищені
написати до нас