Ім'я файлу: метали кр.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 25.05.2023
скачати
Пов'язані файли:

«Неорганічні речовини і їхні властивості. Металічні елементи. Метали»
Оберіть одну правильну відповідь
1. Найпоширенішим металічним хімічним елементом літосфери є:

А) Кальцій

Б) Алюміній

В) Ферум

Г) Натрій
2. Хімічний елемент, що входить до складу гемоглобіну:

А) Магній

Б) Манган

В) Купрум

Г) Ферум
3. Назвіть металічний елемент, атом якого найлегше приєднує електрон:

А) Магній

Б) Цезій

В) Гідроген

Г) Флуор
4. Вкажіть електронну формулу Натрію:

А) 1s22s1

Б) 1s22s22p63s2

В) 1s22s22p6

Г) 1s22s22p63s1
5. Найнижчу температуру плавлення має:

А) Свинець

Б) Хром

В) Ртуть

Г) Олово
6. На зовнішньому енергетичному рівні в атомах металів розташовані:

А) 4-5 електронів

Б) 1-3 електрони

В) 8 електронів

Г) 2 електрони
7. Позначте фізичні властивості Алюмінію (оберіть кілька правильних варіантів відповідей):

А) за звичайних умов рідка речовина;

Б) температура плавлення 0 ° C;

В) має специфічний металічний блиск;

Г) має високу електро- і теплопровідність

Д) легкий і пластичний.
8. Назвіть хімічні властивості заліза (оберіть кілька варіантів правильних відповідей):

А) взаємодіє з галогенами без нагрівання;

Б) взаємодіє з кислотами;

В) взаємодіє з галогенами при нагріванні;

Г) на повітрі легко окиснюється в присутності вологи;

Д) реагує із концентрованими нітратною та сульфатною кислотами.
9. Назвіть застосування натрій гідроксиду(оберіть кілька варіантів правильних відповідей):

А) зменшення кислотності ґрунту;

Б) виробництво штучних волокон;

В) виробництво мила, мийних засобів;

Г) будівництво;

Д) пом'якшення води.
10. Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакції:

А) 2Al + 6Н2О = 1. 2Al(ОН)3↓ + 3Н2

Б) Al+6HNO3(конц.) = 2. Al(NO3)3+3N2↑+3H2O

В) 2Al + 6НСl = 3. Al(NO3)3+3NO2↑+3H2O

Г) 2Al + 3Н2SO4 = 4. 2AlCl3 + 3Н2

5. 2Al2(SO4)3+ 3Н2
11. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакції:

А) 3Fe + 4H2O = 1. 2Fe + 3H2O

Б) Fe2O3+ 3H2= 2. Fe2O3+ 3H2O

В) 4Fe(OH)2+ O2+ 2H2O = 3. Fe3O4+ 4H2

Г) 2Fe(OH)3= 4. Fe + 3H2

5. 4Fe(OH)3
12. Внаслідок взаємодії двовалентного металу масою 80 г з сульфатною кислотою виділився водень об'ємом 44,8 л (н. у). Визначте метал.

А) Fe

Б) Ba

В) Ca

Г) Ra
13. Хлоридну кислоту повністю нейтралізували натрій гідроксидом та отримали сіль масою 36 г, з відносним відходом продукту 90 %. Обчисліть маси вихідних речовин.

А) m (НCl)= 22,34 г, m (NaOH) = 24.8 г

Б) m (НCl) =24.8 г, m (NaOH) = 27,6 г

В) m (НCl ) = 24,8 г, m (NaOH) = 24,8 г

Г) m (НCl) = 27,6 г, m (NaOH) = 24.8 г
14. Яка маса солі утвориться в результаті взаємодії вуглекислого газу об'ємом 33.6 л (н.у. ) з розчином лугу масою 100 г з масовою часткою натрій гідроксиду 12%?

А) 1,59 г

Б) 159 г

В) 15,9 г

Г) 0,159 г
скачати

© Усі права захищені
написати до нас