Ім'я файлу: Франчайзі інвестує значні суми грошей у франшизу.docx
Розширення: docx
Розмір: 23кб.
Дата: 04.02.2021
скачати

 1. Франчайзі інвестує значні суми грошей у франшизу, наприклад, готель, в цьому випадку він буде особисто керувати, і використовувати свій менеджмент для реалізації проекту, – це є:

Немає правильної відповіді.

 1. Основними помилками франчайзерів, що впливають на оцінку франчайзингової пропозиції, є: Розкриття умов договору франчайзингу.

 2. Мінімальна кількість товару, яку франчайзі зобов’язаний закупити у франчайзера відповідно до франчайзингової угоди, – це є: Квота 

 3. Ліцензійний договір – це: Це договір, за яким одна сторона надає другій стороні дозвіл на використання об'єкта права інтелектуальної власності на умовах, визначених за взаємною згодою сторін з урахуванням вимог законодавства.

 4. Патенти та ліцензії оцінюють переважно з використанням підходу: Доходного.

 5. Фрачайзер – це: Суб’єкт підприємницької діяльності, який володіє, відомою на ринку торговельною маркою, особливими технологіями виробництва продукції, іншими об’єктами інтелектуальної власності та надає право на їх використання іншому суб’єкту підприємства на визначених умовах

 6. Торгова точка або підприємство в цілому, що служить для випробування схеми, яку франчайзер має намір покласти в основу франчайзингової мережі, – це є: Франчайзингова система.

 7. Керівництво щодо здійснення діяльності, який отримує франчайзі при вступі в єдину франчайзингову систему, містить опис правил, стандартів, процедур і рекомендації по запуску і веденню бізнесу, маркетингу в рамках єдиної франчайзингової системи, – це є: Немає правильної відповіді.

 8. Що не входить до групи ризиків, які пов’язані з внутрішнім функціонуванням франчайзингових підприємств?  Виробничі ризики.

 9. У франчайзингу використовується при відкритті нового інноваційного бізнесу, що супроводжується високими ризиками, – це є: Венчурні фонди.

 10. Недоліком франчайзингу для франчайзера в контексті безпеки бізнесу є: Не повинно бути точок прив’язки франчайзі до франчайзера, щоб йому було вигідніше працювати в системі, ніж поза нею.

 11. У франчайзингу використовується при розроблені стратегії діяльності франчайзі стосовно застосування досвіду компанії-франчайзера щодо способів просування товару, підтримки торгової марки ті бізнесу у цілому, – це є: Бенчмаркінг.

 12. Середніми вважаються франчайзингові мережі, до складу яких входить наступна кількість торговельних об’єктів:  Від 11 до 50 торговельних об’єктів.

 1. Відмінність договору франчайзингу з договором оренди, полягає в наступному:Надається право використовувати певне майно, але договір франчайзингу передбачає надання права користування виключними правами на результати інтелектуальної діяльності, що, як правило, не мають майнового характеру. 1. Франчайзингова мережа, де посередником є субфранчайзер, функції якого є значно ширшими функцій головного франчайзі та зводяться до виконання ролі франчайзера на визначеній території, – це є: Франчайзингова мережа, що функціонує на засадах опосередкованого франчайзингу.

 2. Інструмент, що призначений для виявлення впливу політичних, економічних, соціальних та технологічних аспектів зовнішнього середовища, які можуть вплинути на стратегію франчайзера, – це є: SNW-аналіз.

 3. Сукупність закладів ресторанного господарства, що діють на ринку під торговельною маркою франчайзера та функціонують на засадах франчайзингу, – це є:Франчайзингова мережа у сфері ресторанного господарства.

 4. Вихідними даними для розрахунку показників оцінювання економічної ефективності проекту створення і функціонування франчайзингового підприємства є: Всі відповіді правильні.

 5. Інтелектуальна власність – це: Закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

 6. Франчайзингова система, в якій для налагодження взаємовідносин із франчайзі франчайзер залучає посередників, – це є: Ієрархічна франчайзингова система.

 7. Істотні витрати у вигляді паушального внеску і регулярних виплат роялті; менше свободи через виконання умов договору франшизи, серед яких можуть бути і надмірно жорсткі – це ризики для: Франшизи.

 8. Франчайзингова система – це:Сукупність учасників франчайзингової мережі, умов їх співробітництва та інших характерних властивостей, взаємодія між якими та із зовнішнім середовищем сприяє формуванню нового організаційного утворення у сфері підприємництва.

 9. Бізнес-план франчайзингового підприємства – це:  Основний інструмент комунікації між франчайзером та майбутніми франчайзі на початковій стадії реалізації франчайзингового проекту.

 10. Слово, найменування, символ, атрибут або комбінація всього перерахованого, які прийняті або використовуються в процесі продажу або реклами послуг, з метою позначити послуги однієї сторони і відрізнити їх від послуг інших сторін, – це є: Товарний знак.

 11. Для того, щоб оцінити свої шанси на успіх, майбутній франчайзі може вимагати від франчайзера таку інформацію: Всі відповіді правильні.

 12. Стан господарюючого суб’єкта, при якому він при найбільш ефективному використання наявних ресурсів досягає запобігання, послаблення або захисту від існуючих небезпек та загроз або інших непередбачуваних обставин і в основному досягає цілей бізнесу в умовах конкуренції та господарського ризику, – це є:Фінансова безпека.

 13. Збір норм і правил, що стосуються взаємин між франчайзером і франчайзі, але при цьому його порушення не тягне за собою ніяких формальних і обов’язкових наслідків, – це є:Кодекс етичних норм і правил франчайзингу.

 1. Франчайзингові мережі, що створені національними контрагентами та функціонують в межах країни, – це є:Регіональні франчайзингові мережі.

 2. Зміцнення репутації, просування товарів і послуг, мінімізація витрат – це економічні інтереси:Держави.

 3. Витрати франчайзера за можливістю віднесення на окремого франчайзі поділяються на:

Прямі, непрямі окремі, непрямі загальні.

 1. Що відображає в грошових одиницях абсолютно суму ефекту, яку отримує франчайзі від здійснення капітальних вкладень у створення франчайзингового об’єкта? Інтегральна приведена вартість проекту створення і діяльності франчайзингового об’єкта.

 2. Вид франчайзингу, при якому франчайзі має право реалізовувати товар франчайзера, використовувати його методику продажів, позичати свій магазин брендом франчайзера, називають:Торгівельний.

 3. На зазначеній території створюється та працює франчайзингова мережа тільки одного франчайзі від безпосереднього франчайзера, – це є:Типові франчайзингові мережі.

 4. Детальний опис всіх процедур, що можуть знадобитися франчайзі для роботи та забезпечує охорону концепції діяльності франчайзера, його ноу-хау та комерційних таємниць, – це є:Франчайзинговий пакет.

 5. Методична оцінка функціональних зон франчайзингового підприємства, призначена для виявлення його стратегічно сильних і слабких сторін, – це є:Управлінське обстеження.

 6. До якої частини SWOT-аналізу належить такий фактор, як розширення франчайзингової мережі?Загрози.

 7. Відмінність договору франчайзингу з ваучингом або з агентськими угодами, полягає в наступному:Характер співробітництва сторін і його значення в цих договорах далеко не збігаються.

 8. Мінімізації ризиків, стабільність та рентабельність бізнесу, організаційно-технічна підтримка – це економічні інтереси: Франчайзера.

 9. До показників, що характеризують здатність франчайзингового підприємства використовувати ринкові можливості, належить:Частка інформації, що використовується для прийняття рішень у загальному обсязі інформації.

 10. Для оцінки інформаційного програмного забезпечення менеджменту рекомендується застосовувати підхід:Ринковий.

скачати

© Усі права захищені
написати до нас