Ім'я файлу: ССС недост аорт.pptx
Розширення: pptx
Розмір: 964кб.
Дата: 05.04.2022
скачати
Недостатність аортального клапану у дітей
Підготувала
Студентка 83* групи
Спеціальності “Медицина”
ДВНЗ Івано-Франківський національний медичний університет
Попович Лариса
2021р.
Аортальна недостатність (недостатність аортального клапана) – захворювання кардіологічного характеру, яке характеризується як неповне змикання клапанних стулок при серцебитті, через що відбувається зворотний кровотік з аорти в лівий шлуночок. НАК складає 10% серед набутих вад серця у дітей. Частіше зустрічається у хлопчиків. Причиною формування захворювання є ревматичний та інфекційний ендокардит, рідко травми грудної клітки внаслідок відриву стулки аортального клапана. НАК може бути вродженою, що обумовлена аномалією розвитку аортального клапана. Гемодинаміка Зворотній потік крові з аорти у лівий шлуночок у період діастоли у результаті неповного замикання стулок аортального клапана, а також наповнення його кров’ю з лівого передсердя призводять до підвищення діастолічного наповнення, розширення порожнини лівого шлуночка та до гіпертрофії його міокарда, які є компенсаторними факторами. При послабленні сили скорочення м’яза лівого шлуночка (при прогресуванні ревматизму, надзвичайних фізичних навантаженнях, інфекціях) підвищується діастолічний тиск у ньому, що утруднює спорожнення лівого передсердя. Ліве передсердя розширюється. Тиск у ньому підвищується, розвиваються застійні явища у судинах малого кола кровообігу. Підвищується робота правого шлуночка. Клініка
  • При незначній деформації (І стадія пороку) скарги відсутні, визначається лише протодіастолічний шум, пов’язаний з ІІ тоном уздовж лівого краю груднини з максимумом звучання у ІІІ-ІV міжребер’ях по лівій стернальній лінії.
  • У подальшому (ІІ-ІІІ стадії) з’являється задишка, серцебиття, болі в області серця (дефіцит коронарного кровообігу), запаморочення, діти відстають у фізичному розвитку (більше по масі тіла).
Об'єктивні симптоми:
Об'єктивні симптоми:
 збільшення амплітуди артеріального тиску (з підвищеним систолічним та іноді невизначальним діастолічним тиском), завжди з великим і швидким пульсом (т. зв. симптом «водяного молота»);
іноді двофазний пульс (на плечовій або стегновій артерії визначається краще, ніж на сонній);
І тон серця зазвичай добре вислуховується (при гострій недостатності може бути ослабленим);
посилення (патологія аорти) або ослаблення (патологія стулок клапана) аортальної складової ІІ тону серця;
Шум Остіна-Флінта — діастолічний гуркіт внаслідок відносного мітрального стенозу; часто систолічний шум вигнання в ділянці аускультації аортального клапана (внаслідок збільшеного об'єму викиду, який призводить до відносного стенозу устя аорти).   “Танець каротид” вібрація парних артерій з обох сторін шиї - це танець каротид. Паралельно з ритмом биття серця може гойдатися голова вперед-назад. Це буває через різкої зміни сили артеріального тиску в парних кровоносних судинах, які йдуть паралельно дихального горла і стравоходу. Внаслідок пульсації вони викликають рухи голови.
Пульсація черевної аорти
Допоміжні дослідження
1. EKГ: ознаки гіпертрофії і перевантаження лівого шлуночка, Р-mitrale, часто — шлуночкові аритмії.
2. РГ грудної клітки: збільшення лівого шлуночка, розширення висхідної аорти і її дуги; при гострій НАК спостерігається застій в малому колі кровообігу при незміненій тіні серця.
3. Eхокардіографія з доплерівським дослідженням: дозволяє виявити регургітацію та провести її якісну та кількісну оцінку.
КТ і МРТ: КТ у хворих з аневризмою аорти дозволяє оцінити морфологію і ступінь розширення аортального клапана, що є важливим при плануванні техніки операції. КТ коронарних артерій в окремих хворих, відібраних для операційного лікування вади, є альтернативним для коронарографії методом виключення значущих звужень в коронарних артеріях. МРТ є найбільш точним неінвазивним методом дослідженням, що дозволяє оцінити кінцево-систолічний і кінцево-діастолічний об'єми, а також масу лівого шлуночка; також надає можливість кількісно оцінити ступінь аортальної недостатності, особливо в разі неоднозначної клінічної та ехокардіографічної оцінки.  При гострій симптоматичній НАК: необхідне хірургічне лікування в ургентному порядку — заміна клапана на механічний протез або аортальний гомографт, при необхідності — в поєднанні з імплантацією протезу висхідної аорти. Thank you for your attention

скачати

© Усі права захищені
написати до нас