Ім'я файлу: Інструкція з охорони праці для бригадирів РОСЛИННИЦТВА.docx
Розширення: docx
Розмір: 24кб.
Дата: 04.06.2020
скачати(назва установи, організації)ЗАТВЕРДЖУЮ

(уповноважена особа)(ПІБ, підпис)"___" ______________ 200_ р.

Інструкція

з охорони праці для бригадирів РОСЛИННИЦТВА

1. Загальні вимоги безпеки

1.1 До самостійної роботи в якості бригадира рослинництва допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли під час вступу на роботу попередній медичний огляд, а також:

вступний інструктаж;

інструктаж з пожежної безпеки;

первинний інструктаж на робочому місці;

інструктаж з електробезпеки на робочому місці.

1.2. Брігадір рослинництва повинен проходити:

повторний інструктаж з безпеки праці на робочому місці не рідше, ніж через кожні три місяці;

санітарний медичний огляд згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України

1.3 Бригадир рослинництва повинен знати:

дію на людину небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що виникають під час роботи;

правила з охорони праці при виробництві продукції рослинництва (ПОТ РО 97300-01-95);

правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих установок;

вимоги виробничої санітарії, електробезпеки та пожежної безпеки;

місце розташування аптечок;

правила внутрішнього трудового розпорядку, встановлені в сільгоспартілі;

вимоги цієї інструкції, інструкції про заходи пожежної безпеки, інструкції з електробезпеки;

призначення засобів індивідуального захисту;

безпечні прийоми праці;

правила і норми з охорони праці, техніки безпеки і промсанітарії;

містити робочі місця в чистоті і порядку;

вміти надавати долікарську допомогу постраждалим, користуватися засобами пожежогасіння, при виникненні пожежі викликати пожежну охорону;

1.4 Під час роботи на бригадира рослинництва можуть впливати наступні небезпечні фактори:

- підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;

- підвищена рухливість повітря;

- підвищений рівень шуму;

- відсутність або нестача природного світла;

- рухомі транспортні засоби, механізми;

- недостатня освітленість в темний час доби;

- підвищена напруга в електричній мережі, замикання якої може статися через тіло людини.

Бригадир рослинництва повинен користуватися такими ЗІЗ:

-костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані,

1.5. З метою попередження пожеж бригадир растеніводство повинен дотримуватися таких правил протипожежної безпеки:

-куріть тільки у відведених та пристосованих для цього місцях;

Знати і вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння;

-не допускати роботу машин з відкритими капотами;

-не спалювати пожнивні залишки і розведення багать ближче 100м від хлібних масивів;

-Перед закриттям приміщень переконатися, що умови до загоряння в них виключені (двері закриті, електроприлади вимкнені, освітлення відключено, пожежна сигналізація включена, електрокари та електронавантажувачі встановлені в спеціальних для цього місцях.);

-про всі несправності електроприладів негайно повідомити майстру з електроустаткування;

- не захаращувати проходи і проїзди;

-Користуватися електронагрівальними приладами необладнаних для цієї мети;

-Користуватися тимчасової або несправною проводкою.

1.6.За невиконання вимог безпеки, викладених у цій інструкції, бригадир несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

Одягти належну спецодяг і спецвзуття, привести її в порядок. Вона повинна бути справна, щільно застебнута і не сковувати рухи. Головний убір не повинен перешкоджати проходженню звукових сигналів.

Перевірити справність технічного стану екіпірувальних пристроїв, відповідність їх нормального стану і дію світлової сигналізації.

Провести цільовий інструктаж персоналу.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1 При виконанні робіт бригадир рослинництва повинен забезпечити дотримання вимог безпеки робітниками, пов'язаними з виконанням доручається роботи.

3.2 Бригадир рослинництва під час роботи повинен стежити:

-Зміст робочих місць в чистоті;

-виконання інструкцій при ремонті обладнання;

-За нормальним освітленням;

-постійно стежити за справністю обладнання і не допускати роботу при знятих або несправних огорожах, блокувальних пристроях, що забезпечують безпеку праці, не торкатися до знаходяться в русі механізмам, а також до знаходяться під напругою струмоведучих частин обладнання.

-підготовку полів до робіт проводити тільки в світлий час доби.

-Особисті присутнім і керувати виконанням робіт, пов'язаних з одночасним використанням на поле або на обмеженій виробничому майданчику декількох машин або механізмів, транспортних засобів, і особливо працівників, з метою недопущення дій, що можуть призвести до травмування працівників;

-Контролювати періодично виконання змінного завдання і стан здоров'я водіїв, особливо при виконанні робіт в нічну зміну. Осіб, в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння до роботи не допускати.

3.3 Роботи з навантаження, розвантаження і переміщення важких слід виробляти, як правило, механізованим способом за допомогою кранів, засобів малої механізації.

3.4. Вантажно-розвантажувальні роботи повинні проводитися під керівництвом бригадира.

3.5 Під час виконання робіт на схилах і поблизу ярів ширина разворотной смуги повинна бути не менше величини, яка дорівнює подвійному радіусу повороту комбайна або машинно-тракторного агрегату.

3.6. Небезпечні місця повинні позначені попереджувальними знаками «Обережно» «Інші небезпеки».

3.7. Місця, виділені для короткочасного відпочинку і прийому їжі працівниками повинні позначатися добре видимими віхами висотою 2,5-3 м і включеними в темний час доби ліхтарями, а також обладнуватися вагончиками, наметами або навісом і захистом від блискавки.

3.8. Ділянка, що підлягає поливу, повинен бути ретельно оглянутий, спланований, а на особливо небезпечних місцях необхідно встановити віхи висотою 2,5-3 м

3.9.Перед проведенням збиральних робіт на полях, над якими проходять повітряні лінії електропередач, організувати перевірку спеціалізованими організаціями величини провисання проводів з тим, щоб відстань по вертикалі від найвищої точки прибиральної машини до проводів напруги до 1 кВ не менше 1,5 м

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При помічені несправності застосовуваних машин (устаткування) і інструменту або створення аварійної обстановки при виконанні робіт бригадир зобов'язаний;

-Припинити роботу;

-предупредіть працюючих про небезпеку;

-поставіть негайно керівника робіт і сприяти усуненню аварійної ситуації, а також їх розслідування з метою розробки протиаварійних заходів;

-виробляти усунення найнагальніших несправностей з дотриманням заходів безпеки, викладених в інструкції з охорони праці.

4.2 .. При ліквідації загоряння необхідно використовувати первинні засоби пожежогасіння, організувати евакуацію людей.

4.4. При загорянні електроустаткування застосовувати тільки вуглекислотні вогнегасники або порошкові.

4.5. При отриманні травми працівником бригади надати медичну допомогу, довести до відома безпосереднього керівника і діяти за його вказівками.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

1.Привести в порядок робоче місце (очистити від бруду і пилу обладнання та інструмент, зібрати і скласти у встановлене місце інструмент, пристосування.

1.1Зняти і прибрати спецодяг в шафу, вимити руки та обличчя з милом, прийняти душ.

Погоджено:

керівник

структурного підрозділу: ________

(Підпис) ______________________

(ПІБ) "____" ____________ ____ р.

начальник

юридичного відділу: ________

(Підпис) ______________________

(ПІБ) "____" ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений: ________

(Підпис) ______________________

(ПІБ) "____" ____________ ____ р.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас