1   2   3   4   5
Ім'я файлу: ID_4876_аналіз біосигналів- обробка ме_українська_sem_4-rtf.rtf
Розширення: rtf
Розмір: 224кб.
Дата: 02.12.2021
скачати
Пов'язані файли:
cptclpt201183-sup-0004 (1).doc
методичка історія хвороби 2021.pdf
New Microsoft Word Document (2).docx

Назва наукового напрямку (модуля):

Семестр:

4

Аналіз біосигналів. Обробка медичних зображень (2к-мед. Семестровий контроль)

Опис:

2к-мед. Семестровий контроль

Перелік питань:

1.

?Медичне зображення це (дайте найбільш повну відповідь):


A. *

Доступна зоровому сприйняттю картина просторового розподілу будь-якого виду випромінювання, трансформована у видиму частину спектру.


B.

Доступна зоровому сприйняттю картина просторового розподілу будь-якого виду випромінювання.


C.

Зображення, що відзняті відеокамерою (ендоскопія) або сфотографовані


D.

Зображення, отримані з комп"ютерного томографа.


E.

Метод візуалізації, який слід використати для отримання діагностичних даних.


2.

РАДІОЛОГІЧНІ методи отримання медичних зображень це (дайте найбільш повну відповідь):


A.

Застосування радіоактивних ізотопів для візуалізації органів та їх частин.


B.

Процес отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла.


C.

Метод візуалізації, який слід використати для отримання діагностичних даних.


D. *

Полягають в отрииманні зображень органів або їх частин за допомогою випромінювання що має, як правило, електромагнітну природу.


E.

Оптичні зображення, що відзняті відеокамерою (ендоскопія) або сфотографовані.


3.

НЕРАДІОЛОГІЧНІ методи отримання медичних зображень включають (дайте найбільш повну відповідь):


A.

Застосування випромінювання що має виключно електромагнітну природу.


B. *

Фото-відеозйомку (ендоскопічні, гістологічні і т.п. зображення) в видимій частині спектра, застосування звукових коливань (УЗД-діагностика).


C.

Отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла.


D.

Фото-відеозйомку (ендоскопічні, гістологічні і т.п. зображення) в видимій частині спектра.


E.

Застосування радіоактивних ізотопів для візуалізації органів та їх частин.


4.

До АНАЛОГОВИХ медичних зображень відносяться такі, що


A.

Отримуються за допомогою цифрового фотоапарата.


B.

Отримані скануванням плівкових носіїв (наприклад, ренгенограм).


C. *

Несуть у собі інформацію безперервного характеру.


D.

Отримуються за допомогою комп’ютерного томографа.


E.

Використовують іонізуюче випромінювання для отримання зображення внутрішніх органів.


5.

В чому полягають недоліки використання аналогових медичних зображень (дайте найбільш повну відповідь)?


A.

Твердження невірне. Використання аналогових зображень не має недоліків.


B.

В таких зображеннях високий рівень інформаційного шуму.


C. *

Складність зберігання, обробки, високий рівень інформаційного шуму.


D.

Складність зберігання через використання плівкових та паперових носіїв.


E.

Складність зберігання та обробки - через використання плівкових та паперових носіїв.


6.

До ЦИФРОВИХ медичних зображень відносяться такі, що


A.

Отримуються за допомогою цифрового фотоапарата.


B.

Отримані скануванням плівкових носіїв (наприклад, ренгенограм).


C. *

Базуються на використанні матриці яка містить інформацію про орган в вигляді цифрових значень, що отримані з давачів.


D.

Отримуються за допомогою комп’ютерного томографа.


E.

Несуть у собі інформацію безперервного характеру.

7.

В чому полягають переваги використання цифрових медичних зображень (дайте найбільш повну відповідь)?


A.

Твердження невірне. Використання аналогових зображень є простішим та більш перспективним ніж цифрових.


B.

В таких зображеннях низький рівень інформаційного шуму.


C. *

Простоа зберігання, обробки та передачі по каналах зв"язку, висока якість сигналу, відсутність інформаційного шуму.


D.

Простота зберігання через використання цифрових носіїв.


E.

Простота зберігання та обробки - через використання цифрових носіїв.


8.

Які цифрові зображення називаються ВЕКТОРНИМИ?:


A. *

Зображення будується з елементарних ліній і кривих, з використанням математичних виразів для опису окремих об"єктів (векторів).


B.

Зображення складається з множини окремих елементів (пікселів) різного кольору


C.

Зображення складається з множини окремих елементів (вокселів) різного об"єму.


D.

Такого типу цифрових зображень не існує.


E.

Оптичні зображення, що відзняті відеокамерою (ендоскопія) або сфотографовані.


9.

Які цифрові зображення називаються МАТРИЧНИМИ (растровими)?:


A.

Зображення будується з елементарних ліній і кривих, з використанням математичних виразів для опису окремих об"єктів (векторів).


B. *

Зображення складається з множини окремих елементів (пікселів або вокселів) різного кольору.


C.

Зображення складається з множини окремих елементів (вокселів) різного об"єму.


D.

Такого типу цифрових зображень не існує.


E.

Отримані скануванням плівкових носіїв (наприклад, ренгенограм).


10.

Обробка медичних зображень. Що таке ПІКСЕЛЬ?:


A. *

Найдрібніша одиниця цифрового зображення в растровій графіці - неподільний об'єкт, зазвичай квадратної форми, що має певний колір.


B.

Це фізичний розмір цифрового зображення по горизонталі.


C.

Це фізичний розмір цифрового зображення по вертикалі.


D.

Такого елемента цифрових зображень не існує.


E.

Величина, що визначає кількість елементарних одиниць цифорвого зображення на одиницю площі (або одиницю довжини).


11.

Що таке РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ цифорвого дисплею чи камери?:


A. *

Величина, що визначає кількість пікселів на одиницю площі (або одиницю довжини).


B.

Це фізичний розмір цифрового зображення по горизонталі.


C.

Це фізичний розмір цифрового зображення по вертикалі.


D.

Такого елемента цифрових зображень не існує.


E.

Найдрібніша одиниця цифрового зображення в растровій графіці - неподільний об'єкт, зазвичай квадратної форми, що має певний колір.


12.

Якими основними параметрами характеризуються матричні (растрові) цифрові зображення (в тому числі і медичні)? Дайте найоптимальнішу відповідь.


A. *

Розмірами (в пікселях), глибиною кольору (в бітах), роздільною здатністю.


B.

Розмірами (в пікселях), глибиною кольору (в бітах).


C.

Фізичними розмірами зображення по горизонталі та вертикалі в мм.


D.

Роздільною здатністю в DPI (точках на дюйм).


E.

Глибиною кольору (в бітах), роздільною здатністю.


13.

Яке максимальне число градацій кольору можливе для сірошкального медичного зображення з глибиною кольору 8 біт (1 байт)?:


A. *

256.

B.

128.


C.

64.


D.

1024.


E.

512.


14.

Мінімальний розмір томографічного зображення повинен становити 512*512 пікселів. Якого розміру чутлива до Х-променів цифрова матриця (в пікселях) забезпечить реєстрацію вказаних зображень?:


A. *

0,3 Мпікс.


B.

0,2 Мпікс.


C.

0,1 Мпікс.


  1   2   3   4   5

скачати

© Усі права захищені
написати до нас