1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ім'я файлу: ДЕВІАНТОЛОГІЯ.docx
Розширення: docx
Розмір: 923кб.
Дата: 30.01.2020
скачати


Додаток Є
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОБОТИ З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ЗЛОВЖИВАННЯ СПИРТНИМИ НАПОЯМИ. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ, ПРОФІЛАКТИКА, ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
Важливим напрямком зміцнення військової дисципліни та підтримання високої бойової готовності Збройних. Сил України є цілеспрямована діяльність командирів (начальників), їх заступників з МПЗ, інших посадових осіб щодо викорінення пияцтва серед особового складу. Зловживання спиртними напоями є причиною значного числа подій, злочинів, випадків травматизму, виведення з ладу озброєння і військової техніки, грубих порушень військової дисципліни. Пристрасть до алкоголю, як правило, тягне за собою вкрай негативні наслідки не лише для самих військовослужбовців, але й їх сімей, товаришів по службі, веде до погіршення морально-психологічного клімату у військових колективах. Тому профілактика та викорінення цього негативного явища є вкрай важливим та актуальним завданням Збройних Сил України, особливо в умовах ведення бойових дій. Виконання обов'язків по службі в стані алкогольного сп'яніння є грубим дисциплінарним проступком і реагування на такі факти має бути негайним, суворим і принциповим. Вживання алкогольних напоїв має як безпосередній негативний вплив на організм, людини, так і опосередкований – на службову діяльність, відпочинок, харчування, спілкування, заважаючи повноцінному виконанню військовослужбовцем своїх обов'язків. Пияцтво - це систематичне вживання спиртних напоїв протягом тривалого часу або епізодичне вживання алкоголю, що супроводжується у всіх випадках вираженим сп'янінням. При цьому одурманення себе є найчастіше головним мотивом вживання спиртного. Крім того, алкоголь виступає своєрідним засобом компенсації людиною її проблем. Алкоголь приймається "для хоробрості", "для зняття втоми", "від хвороби", "для міцного сну", "з горя", для "обмивання" певних речей, при зміні соціального стану товаришів по службі і членів їх сімей, а також у зв'язку з численними датами, ювілеями тощо. Крім того, серед причин вживання спиртних напоїв під час служби слід назвати:

- залежність від алкоголю, що проявлялася ще до служби;

- негативний приклад командирів (начальників);

- несприятливі умови життя, служби, при яких "виникає потреба" в знятті психологічної напруженості, щоб відійти від реальної дійсності, побутових проблем, неприємностей, негараздів;

- бажання випробувати відчуття ейфорії, розслабитися;

- широко розвинені алкогольні традиції, примирливе ставлення оточуючих і в тому числі командирів до споживання спиртного;

- незагруженість під час занять;

- незайнятість у вільний час, відсутність культури проведення дозвілля;

- доступність спиртних напоїв;

- виконання службово-бойових завдань в умовах підвищеної психічної напруженості, часто пов'язаних з ризиком для життя;

- безконтрольність з боку командирів, безкарність тих, хто зловживає алкоголем, падіння рівня дисципліни;

- погана організація виховної роботи, антиалкогольної пропаганди.

Особливо слід звернути увагу на негативному прикладі командирів (начальників) різних рівнів. Лише той командир, який сам не зловживає спиртними напоями, може вимагати цього від підлеглих. Тільки так він може ефективно боротися з пияцтвом у частині, підрозділі.

Виділяються три ступені алкоголізації людини:

- епізодичне вживання спиртних напоїв, характерне для осіб, які не п'ють в силу біологічної непереносимості або негативної психологічної установки до алкоголю і споживають спиртне випадково (під впливом оточуючих) і не зазнають задоволення від випитого;

- зловживання алкоголем прийняття спиртного один і більше разів на тиждень або рідше, але в значних дозах (більше 200 грам)

- алкоголізм – хронічне захворювання, що характеризується непереборним патологічним потягом до спиртного.

Тобто, зловживання спиртними напоями можна віднести до числа найбільш гострих негативних явищ у Збройних Силах, а його профілактика виступає як важливе завдання командирів, органів з МПЗ та інших посадових осіб. Пияцтво особового складу представляє серйозну небезпеку через можливий зрив виконання бойового завдання.

При роботі з профілактики зловживання алкоголю слід пам'ятати, що у військовослужбовців, які вживають спиртні напої, складається міцна система самовиправдання з безліччю алібі, формується потужна система психологічного захисту, відбувається алкоголізація свідомості, спиртне перетворюється на мету, вищу цінність і сенс життя. Одночасно зміцнюється віра в те, що він у будь-який момент здатний відмовитися від вживання спиртних напоїв.

Профілактика пияцтва являє собою комплекс взаємопов'язаних соціальних, виховних, психологічних, медичних та організаційних заходів, спрямованих на превентивне виявлення схильності військовослужбовців до надмірного вживання спиртних напоїв.

Основним напрямком роботи офіцерського складу щодо попередження правопорушень на ґрунті вживання військовослужбовцями спиртних напоїв є діагностика цього негативного явища. Вона розглядається як здатність офіцерів розпізнавати передумови до вживання спиртних напоїв, виявляти причини їх виникнення та живучості, прогнозувати тенденції в поведінці підлеглих (додаток Є1).

Профілактика зловживання військовослужбовцями спиртних напоїв у військових частинах включає комплекс організаційних, соціальних, психолого-педагогічних, медичних та інших заходів. Вона полягає у своєчасному виявленні та оцінці фактів зловживання військовослужбовцями спиртними напоями, створенні соціальних та організаційних бар'єрів на шляху розвитку цього негативного явища, кваліфікованому роз'ясненні військовослужбовцям фізіологічних, психологічних і соціальних наслідків пияцтва.

Організаційні форми роботи з профілактики пияцтва полягають у здійсненні суворого контролю за військовослужбовцями, схильними до вживання спиртних напоїв, з боку командирів, обмеження їх доступу до спиртних напоїв, застосуванню різного роду санкцій до осіб, які зловживають спиртними напоями та ін.

При роботі з особами, схильними до вживання спиртних напоїв, слід дотримуватися ряду правил:

 • не проводити консультацій і будь-яких заходів з особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння ;

 • пам'ятати, що більшість людей не визнають себе залежними від алкоголю ;

 • створити навколо військовослужбовців таке мікросередовище, яке б не сприяло вживанню спиртних напоїв;

 • розуміти і роз'яснювати посадовим особам, що зловживання спиртними напоями може бути пов'язано із захворюванням всього організму, нервової системи, психіки людини;

 • здійснювати психокорекційні дії тільки з військовослужбовцями, які виявляють бажання змінитися. В іншому випадку більш ефективними виявляться організаційні, дисциплінарні та виховні заходи.

З метою профілактики зловживання спиртними напоями офіцерам з МПЗ військової частини (підрозділу) доцільно:

 • збирати та аналізувати об'єктивну інформацію про військовослужбовців; які прибули до частини, підрозділу і можуть зловживати алкоголь;

 • активно залучати військовослужбовців, схильних до вживання спиртних напоїв до службової діяльності, систематично проводити з ними індивідуально-виховну роботу;

 • проявляти високу вимогливість та здійснювати систематичний контроль;

 • обов'язково проводити заняття в системі воєнно-ідеологічної підготовки (оперативних форм інформування особового складу), включати до тематики занять додаткові теми, присвячені боротьбі з пияцтвом у військовому середовищі;

 • проводити спеціальні виховні та культурно-масові заходи, наприклад, бесіди на теми: "Алкоголь і боєготовність підрозділу", "Алкоголь і здоров'я військовослужбовця";

 • використовувати наочну агітацію та стінну печать (за можливістю). Так, наприклад, у сатиричній газеті можна відобразити у гумористичній формі тих, хто зловживає спиртними напоями, а у бойовому листку по-товариські їх засудити;

 • доводити накази про засудження військовими судами осіб, які вчинили злочини у стані алкогольного сп'яніння;

 • проводити зустрічі з працівниками військової прокуратури;

 • приймати адекватні заходи реагування після кожного зловживання алкоголем;

 • навчати офіцерів, сержантів роботі по недопущенню пияцтва.

Профілактичну роботу щодо зловживання алкоголю серед військовослужбовців доцільно проводити починаючи з прибуття поповнення до військової частини (підрозділу) ;

в період адаптації військовослужбовців до служби і в ході подальшого проходження служби.

З моменту прибуття поповнення до військової частини, підрозділу, у першу чергу, необхідно вивчити: характеристики з місця роботи, навчання, картку професійно-психологічного відбору, медичну картку, автобіографію та інші документи з метою виявлення ознак, що вказують на необхідність включення військовослужбовця до групи ризику.

Найбільш доступним методом роботи з виявлення осіб, які мають досвід споживання алкоголю, є спостереження, яке доцільно використовувати на всіх етапах профілактики.

Військовослужбовця, схильного до зловживання спиртними напоями, можна виявити за такими ознаками:

- деформація пружності структур шкіри. М'язи обличчя з часом втрачають свій "тонус", через це обличчя виглядає обвислим (тонус м'язів відновлюється після прийому чергової дози спиртного);

- шкіра обличчя може мати жовтуватий відтінок;

 • пожовтіння склер очей, що свідчить про порушення роботи печінки та жовчного міхура;

 • посиніння губ, що свідчить про небезпеку виникнення тромбів;

 • деформуються та грубіють голосові зв'язки, голос стає хриплим та грубим;

 • своєрідний стан кінцівок рук: скручені пальці, які не розгинаються через спазм та скорочення сухожилля;

 • неврологічні розлади, що призводять до того, що людина не може доторкнутися пальцем до кінчика носа, у неї сильно тремтять руки, вона не може втримати рівновагу, її рухи хаотичні та невпевнені;

 • більшість людей, що мають хворобливу тягу до спиртних напоїв, швидко та позитивно реагують на будь-яку можливість випити. Очікуючи випивку, людина помітно збуджується, радіє, в своїй поведінці не бачить нічого поганого і різко негативно реагує на зауваження з цього приводу;

- пригадування про спиртне викликає невимушений мімічний рефлекс: облизування губ, прицмокування, ковтання слини;

- життєві цінності змінюються: все, що сприяє випивці, сприймається позитивно, а все, що заважає (сім'я, діти, робота) – часто негативно.

Хронічна стадія зловживання спиртними напоями передбачає наявність наступних ознак:

- тремтіння рук;

- неприємний запах з ротової порожнини та від тіла;

- почервоніле, "пом'яте", припухле обличчя;

- почервонілі білки очей;

- почервонілі кисті рук;

- агресивність, замкненість.

Винятково важливим заходом для своєчасного виявлення осіб, які мають досвід споживання алкоголю, є медичний огляд. До факторів, що збільшують ризик алкогольної поведінки, слід віднести:

наявність вроджених захворювань, органічних уражень головного мозку, затримки та відхилення розвитку неврози та інші психічні захворювання;

низьку стійкість до психічних перевантажень і стресів;

досвід вживання снодійних або інших речовин у медичних цілях та інші.

Обов'язково слід проводити ознайомчу бесіду з метою виявлення у військовослужбовця обставин (чинників) життя, що сприяють ризику зловживання спиртними напоями.

У ході служби робота з профілактики вживання алкоголю концентрується на протидії поширенню алкоголю у військовій частині, підрозділі. Першочергова увага повинна бути звернена на військовослужбовців, які перебувають під спостереженням:

мають досвід споживання алкоголю;

зазнають почуття дискомфорту;

виявляють інші форми відхилень.

Практичний досвід показує, що для своєчасного виявлення осіб, які вживають алкоголь, велике значення мають

шикування особового складу, передбачені розпорядком дня;

позапланові, раптові медичні тілесні огляди особового складу;

перевірка наявності особового складу у вечірній і вільний від служби час, у вихідні та святкові дні, у нічний час;

вибіркові перевірки в місцях роботи і несення служби, у коморах та інших підсобних приміщеннях;

в лазні під час миття особового складу та інші заходи.

У разі неприйняття військовослужбовцем виховних заходів до нього слід застосовувати заходи дисциплінарного впливу. При цьому обов'язково потрібно враховувати як індивідуальні особливості військовослужбовця, так і можливість досягнення позитивного результату, реальний стан справ у частині (підрозділі). Командири можуть оголосити догану, сувору догану, понизити у посаді, військовому званні, достроково звільнити з військової служби у зв'язку з невиконанням умов контракту (у мирний час).

У сучасних умовах кожен командир частини підрозділу має матеріальні важелі впливу на військовослужбовців, які зловживають спиртними напоями. Якщо дисциплінарні та виховні заходи не досягли бажаного результату можна знизити преміювання винних осіб, або взагалі не виплачувати його.

Профілактика пияцтва і алкоголізму повинна бути підкріплена непохитною волею командування щодо притягнення до відповідальності осіб, котрі дозволяли випадки пияцтва.

Ефективно вплинути на осіб, які зловживають спиртними напоями, можуть заходи громадського впливу. Військовослужбовців, які допустили виконання обов'язків по службі в стані алкогольного сп'яніння, в обов'язковому порядку, слід виносити на суд громадськості (загальні збори військовослужбовців, офіцерські збори, товариські суди честі, наради сержантів і т.п.). Це необхідно для того, щоб позбавити п'яницю підтримки, протиставити його колективу.

Як в офіцерському середовищі, так і серед інших категорій військовослужбовців завжди є особи, які виступають організаторами п'яних застіль. Вони намагаються втягнути в пияцтво якомога більшу кількість своїх друзів і знайомих, вишукуючи для цієї мети надумані приводи. Виявивши таких організаторів командир і офіцер з МПЗ отримують можливість проводити індивідуально виховну роботу безпосередньо з носіями алкогольних традицій, не розпорошуючись на решті особового складу. Для даної роботи доцільно залучати найбільш досвідчених та шанованих військовослужбовців військової частини, підрозділу (актив). Результат буде кращим, якщо до цього залучити лікарів, військових психологів, а при перебуванні у місці постійної дислокації і членів сімей, представників жіночого активу.

Обов'язково слід проводити роботу з формування або корекції громадської думки щодо неприпустимості виконання обов'язків по службі в стані алкогольного сп'яніння, залученню військовослужбовців до здорового способу життя.

Командиру частини, його заступнику з МПЗ слід спрямовувати роботу командирів підрозділів щодо попередження пияцтва підлеглих, виявляти необхідну вимогливість до тих командирів (начальників), у підрозділах яких мали місце злочини, події або грубі проступки на ґрунті пияцтва (додаток Є2).

Найчастіше, військовослужбовці починають зловживати спиртним при відсутності можливості зайняти іншим способом свій вільний час. Алкогольне дозвілля порівняно легко організувати. Але ж завжди є альтернатива, можна, наприклад, провести обговорення українських народних традицій, історичних подій. У місцях постійної дислокації доцільно провести футбольний чи волейбольний матч, інші змагання. Якщо дозвілля не організовувати, то відпочинок військовослужбовців всіх категорій може звестися лише до вживання спиртними напоями.

Важливу роль у профілактиці пияцтва серед військовослужбовців можуть зіграти релігійні організації. Релігії, зокрема християнство і буддизм, проповідують помірність і стриманість у всьому. Іслам взагалі забороняє вживання алкоголю. Доцільно запрошувати священиків, які опікуються військовими частинами для проведення індивідуальних та колективних бесід, занять тощо.

Доцільно використовувати і нові форми роботи з підлеглими щодо профілактики та недопущення пияцтва. У зоні АТО добре себе зарекомендували бесіди волонтерів з особами, які зловживають спиртними напоями. При цьому саме жінки - волонтерки більш ефективно можуть вплинути на чоловіків, які зловживають спиртними напоями.

При роботі з військовослужбовцями, схильним до зловживання спиртними напоями, заступник командира бригади з МПЗ:

організовує і особисто проводить виховну роботу, спрямовану на утвердження у військовому колективі здорового способу життя, попередження подій, злочинів і грубих проступків, пов'язаних-з пияцтвом. Для цього застосовує форми і методи індивідуального і групового педагогічного впливу;

вивчає громадську думку і настрої військовослужбовців, вживає заходів до їх формування і корекції, організовує і проводить роз'яснювальну роботу, антиалкогольну агітацію і пропаганду;

веде аналіз подій, злочинів, грубих проступків, пов'язаних з пияцтвом, виробляє і доповідає командирові пропозиції щодо їх попередження;

постійно піклується про соціальну захищеність військовослужбовців та членів їх сімей, задоволенні потреб і запитів, відновленні порушених прав;

піклується про створення в частині сприятливих матеріально-побутових умов життя військовослужбовців та членів їх сімей, культурного і духовного розвитку, організації дозвілля;

бере участь у роботі офіцерських зборів, загальних зборів військовослужбовців, інших громадських організацій, направляє їх роботу на створення нетерпимого ставлення до пияцтва військовослужбовців;

організовує методичне навчання командних кадрів та офіцерів з МПЗ практиці роботи з попередження пияцтва;

проводить інструктажі щодо недопущення випадків вживання спиртних напоїв в частині.

Психолог військової частини:

бере участь у виявленні військовослужбовців, схильних до пияцтва і хворих на алкоголізм;

виробляє рекомендації для індивідуальної роботи з військовослужбовцями з питань попередження пияцтва;

бере участь у методичному забезпеченні роботи з профілактики пияцтва;

формує в особового складу мотивацію до здорового способу життя.

Заступник командира підрозділу з МПЗ:

особисто проводить виховну роботу, спрямовану на утвердження у військовому колективі здорового способу життя, попередження подій, злочинів і грубих проступків, пов'язаних з пияцтвом. Для цього застосовує форми і методи індивідуального і групового педагогічного впливу;

постійно піклується про соціальну захищеність військовослужбовців та членів їх сімей, задоволенні потреб і запитів, відновленні порушених прав;

здійснює антиалкогольну агітацію і пропаганду;

попереджає передумови до грубих порушень на ґрунті вживання спиртних напоїв.

Лише постійна, цілеспрямована, ретельно спланована робота, скоординовані зусилля командирів (начальників) підрозділів і частин, офіцерів з МПЗ, військових медиків, молодших командирів, активу підрозділу принесуть успіх у попередженні зловживань спиртними напоями.

Статутний порядок в підрозділі і військової частини, бойова і фізична підготовка, повноцінне і якісне забезпечення всіма видами постачання, цікава виховна робота, правильна організація дозвілля та культурно-масових заходів, увага до сімейно-побутових проблем сприяють формуванню правильних установок особистості військовослужбовця і не залишають місця для спроб відходу від реальності через алкогольне одурманення.

Додаток Є1
Пропонуємо вашій увазі тест на алкоголізм. Призначення тесту: діагностика ймовірності наявності алкоголізму

Інструкція: Дайте, будь ласка, відповіді на питання тесту. Варіанти відповідей: “так” або “ні”.

Питання тесту

1. Чи вважаєте ви, що вживаєте спиртні напої не більше, ніж інші (тобто не більше, ніж основна маса людей)?

2. Чи траплялося з вами таке, що, прокинувшись зранку після того, як випивали, ви не могли загадати частину того, що було ввечері?

3. Чи виражають стурбованість або невдоволення з приводу вашого пияцтва дружина (чоловік), батьки або інші близькі родичі?

4. Чи можете ви без великого зусилля над собою перестати вживати алкоголь після того, як випили 1-2 чарки?

5. Ви відчували коли-небудь відчуття вини через пияцтво?

6. Чи вважають ваші родичі або друзі, що ви п’єте не більше, ніж інші?

7. Ви завжди можете припинити вживання алкогольних напоїв, коли захочете?

8. Ви коли-небудь відвідували зібрання спілки анонімних алкоголіків (чи подібні групи)?

9. Чи потрапляли ви у бійку в стані алкогольного сп’яніння?

10. Чи виникали у вас проблеми з дружиною (чоловіком), батьками або іншими близькими родичами через ваше пияцтво?

11. Ваша дружина (ваш чоловік), батьки або інші близькі родичі звертались до кого-небудь з проханням допомогти вирішити проблему вашого пияцтва?

12. Чи втрачали ви коли-небудь друзів чи подруг через пияцтво?

13. Чи виникали у вас неприємності на роботі (навчанні) через ваше пияцтво?

14. Чи втрачали ви коли-небудь роботу через пияцтво?

15. Чи траплялося так, що ви нехтували своїми службовими і сімейними обов’язками або не ходили на роботу дві й більше доби поспіль через те, що знаходились у стані алкогольного сп’яніння?

16. Чи часто ви вживаєте алкоголь у першій половині дня?

17. Вам коли-небудь казали, що у вас хвора печінка (цироз)?

18. Чи траплялося так, що після пияцтва ви бачили предмети, яких не було, чули голоси, які не існували в дійсності?

19. Ви звертались до кого-небудь з проханням допомогти вам вирішити проблему пияцтва?

20. Ви коли-небудь лежали у лікарні через пияцтво?

21. Ви коли-небудь були пацієнтом психіатричного/нарко­логічного відділення через зловживання алкоголем?

22. Ви звертались коли-небудь в психіатричне/наркологічне відділення (диспансер), до якого-небудь лікаря, соціального працівника, психолога, священика за допомогою у вирішенні емоційної проблеми, частиною якої було пияцтво?

23. Вас коли-небудь затримували за керування автомобілем у нетверезому стані?

24. Вас коли-небудь затримувала міліція за вчинки, здійснені у нетверезому стані?

“так”,“ні або не знаю

Обробка та інтерпретація результатів тесту

Бали нараховуються за наступною схемою:

відповідь “так” на питання 5, 9, 16 – 1 бал;

відповідь “так” на питання 2, 3, 10-15, 17, 18, 21-24 – 2 бали;

відповідь “так” на питання 8, 19, 20 – 5 балів;

відповідь “ні” на питання 1, 4, 6, 7 – 2 бали.

Підраховується загальна сума балів, максимальна кількість балів – 54.

Інтерпретація результатів тесту:

0-4 бали – алкоголізм відсутній;

5-7 балів – підозра на алкоголізм;

більше 7 балів – ймовірна наявність алкоголізму.


Додаток Є2


Про заходи щодо попередження

пияцтва у Збройних Силах України
Відповідно до статей 13, 59, 241 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, з метою проведення заходів щодо попередження пияцтва у Збройних Силах України, випадків травматизму та загибелі військовослужбовців і цивільного населення внаслідок зловживання алкогольними напоями, недопущення падіння авторитету українських військовослужбовців, сприяння зміцненню довіри до них цивільного населення, а також профілактики можливих правопорушень та підтримання належного стану здоров'я військовослужбовців та працівників Збройних Сил України

НАКАЗУЮ:

1. Командувачам видів Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, керівникам інших органів військового управління, командувачу Високомобільних десантних військ Збройних Сил України, командувачу Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та командувачам оперативних командувань, начальнику Головного управління оперативного забезпечення Збройних Сил України, начальнику Озброєння Збройних Сил України, начальнику Тилу Збройних Сил України, начальнику Військової служби правопорядку у Збройних Силах України - начальнику Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України, начальнику Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, командирам військових частин:

вважати профілактику пияцтва одним із основних напрямів роботи щодо профілактики правопорушень, яка забезпечується проведенням комплексу заходів організаційного, виховного, психологічного, правового характеру;

організовувати роз'яснювальну роботу серед особового складу підпорядкованих органів військового управління, військових частин, спрямовану на недопущення вживання алкогольних напоїв у службовий час, появи на службі в нетверезому стані, проведення на території військових частин будь-яких заходів, пов'язаних із вживанням алкогольних напоїв, а так само появи у громадських місцях у п'яному вигляді;

не допускати до виконання службових обов'язків (роботи) за посадами і негайно відсторонювати від виконання будь-яких обов'язків військової служби (трудової діяльності), виконання бойових завдань, несення бойового чергування, внутрішньої та вартової служби, експлуатації зброї та техніки військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які мають ознаки алкогольного сп'яніння;

активізувати діяльність військових (трудових) колективів щодо усунення причин та умов, які сприяють виникненню пияцтва та алкоголізму. Випадки порушень військової (трудової) дисципліни або громадського порядку, вчинених унаслідок зловживання алкогольними напоями, обов'язково розглядати на зборах військового (трудового) колективу військовослужбовців (працівників);

залучати до заходів морально-психологічного забезпечення відносно військовослужбовців (працівників), схильних до зловживання алкогольних напоїв, їх близьких родичів (за їх згодою);

приймати рішення щодо накладення дисциплінарних стягнень за неналежне виконання службових обов'язків та позбавлення премії повністю за вживання алкогольних напоїв на території військових частин як у службовий, так і в позаслужбовий час, прибуття на службу (роботу) в нетверезому стані, порушення громадського порядку в стані алкогольного сп'яніння;

у разі виявлення розпивання алкогольних напоїв військовослужбовцями, військовозобов'язаними та резервістами під час проходження зборів на території військових частин, військових об'єктів або виконання ними обов'язків військової служби в нетверезому стані, складати відносно них протоколи про вчинення військового адміністративного правопорушення та направляти їх (протоколи) до відповідного суду;

враховувати ставлення військовослужбовців (працівників Збройних Сил України) до зловживання алкогольними напоями під час прийняття рішень щодо призначення їх на вищі посади, направлення на навчання;

відображати у службових характеристиках факти зловживання алкогольними напоями, перебування на військовій службі у нетверезому стані;

проводити попереджувальну роботу з виявлення осіб, непридатних за станом здоров'я до військової служби та таких, що знаходяться на обліку у нарколога під час відбору кандидатів на військову службу;

створити у підпорядкованих підрозділах атмосферу нетерпимого ставлення до будь-яких фактів пияцтва. Командирів (начальників), що особисто вживають алкогольні напої у службовий час і приховують такі факти у підпорядкованих їм військових частинах, розглядати на засіданнях постійно діючих атестаційних комісій щодо їх відповідності займаній посаді.

В роботі щодо профілактики пияцтва передбачати:

динамічне медичне та психологічне спостереження за особами, які в побуті зловживають алкогольними напоями;

щомісячний аналіз стану профілактики зловживання алкогольними напоями серед підлеглого особового складу, військової дисципліни та правопорядку, упровадження здорового способу життя у військових колективах;

у поточному плануванні комплекс системних заходів зі становлення молодих офіцерів та військовослужбовців військової служби за контрактом, виховання в них стійкого інтересу до здорового способу життя та неприйняття негативних традицій, пов'язаних із зловживанням алкоголем;

розкриття соціальних аспектів небезпеки алкоголізму;

організацію та проведення бесід і кінолекторіїв за тематикою антиалкогольної спрямованості із залученням до їх проведення спеціалістів-наркологів, психіатрів, представників правоохоронних органів;

використання наочної агітації;

доведення до особового складу наказів (розпоряджень) щодо покарання осіб, які вчинили правопорушення у стані алкогольного сп'яніння;

роботу щодо покращення побутових умов особового складу.

Для своєчасного виявлення осіб, що вживають алкогольні напої у службовий час, застосовувати такі форми:

систематична індивідуально-виховна робота з особовим складом;

вибіркові перевірки наявності особового складу в приміщеннях (місцях) для несення служби та на робочих місцях;

систематичні перевірки таких об'єктів, як службові кабінети, місця відпочинку особового складу, сушарні, котельні, лазні, підвальні приміщення, горища тощо;

проведення спортивно-масових заходів з метою профілактики зловживання алкогольними напоями, мотивації до здорового способу життя, пропагування сімейних цінностей та зміцнення внутрішньосімейних відносин, активізувавши роботу Рад сімей військовослужбовців.

2. Директору Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України спільно з начальником Центрального військово-медичного управління Збройних Сил України:

забезпечити наявність у медичних закладах (установах) наочної агітації про шкідливі для здоров'я людини наслідки зловживання алкогольних напоїв;

організовувати у розрізі санітарно-просвітницької роботи проведення занять з метою роз'яснення особовому складу шкідливих наслідків зловживання алкогольними напоями та пропаганди здорового способу життя.

3. Директору Департаменту військової освіти та науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України спільно з начальником Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України:

організовувати інформаційну, роз'яснювальну та культурно-просвітницьку роботу з військовослужбовцями та членами їхніх сімей, працівниками Збройних Сил України щодо недопущення пияцтва;

передбачити щорічне включення до тематичних планів національно-патріотичної і психологічної підготовки питань профілактики зловживання алкогольними напоями, пропаганди здорового способу життя та організовувати методичне забезпечення проведення занять методом кінолекторію з переглядом відеофільмів та короткометражних відео роликів, спрямованих на профілактику зловживання алкогольними напоями.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України

генерал армії України С.Т. ПОЛТОРАК


Додаток Е

1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас