1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
 • зведенаінтенсивністьзаван-

таженняканалу, формули (4.5)–(4.7) можна подати у вигляді

Q1 ,

1
Pвідм1 ,A 1 .


Приклад 4.1. На телефонну лінію філіалу банку, яку обслуговує один оператор, поступає найпростіший потік викликів клієнтів з інтен-

сивністю 0, 9 викликів/хв. Потік обслуговувань викликів найпро-

стіший потік з інтенсивністю

0,8 викликів/хв.

Визначити показники

ефективності роботи лінії, що впливають на підсумкову роботу філіалу.

Розв’язання

Математичною моделлю телефонної лінії є одноканальна СМО з

0, 9 і 0,8. Використовуючи формули для показників ефектив-

ності, отримаємо:

  • ймовірність того, що канал вільний:

p

0
0,8


0,8 0, 9
0, 47;

  • ймовірність того, що канал зайнятий:

p

1

0, 9


0,8 0, 9

0,529;

  • ймовірність відмови: Pвідм p1 0,529;

  • відносна пропускна здатність системи: Q 0, 47;  • абсолютна пропускна здатність:

A


1
  

0, 424;

  • середній час обслуговування однієї вимоги:

tобс

1

0,8

1, 25 хв;

  • середній час простою каналу: t

1 11,11 хв.0, 9

Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновок, що ймо- вірність того, що канал зайнятий, більша за ймовірність того, що канал вільний; у середньому обслуговується 47 % дзвінків.

  1. 1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   36

   скачати

© Усі права захищені
написати до нас