1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Рисунок 4.1

Користуючись розміченим графом системи S(див. рис. 4.1), скла- демо систему диференціальних рівнянь Колмогорова:

p0 t p0 t p1 t,
(4.1)

p t pt pt,

1 0 1

розв’язок якої з початковими умовами: p0 0 1,

p1 0 0

повинен за-

довольняти нормувальну умову p0 t p1 t 1.

Для фінальних ймовірностей станів p0

і p1

у стаціонарному режи-

мі система алгебраїчних рівнянь матиме вигляд

p0 p1 ,

(4.2)

p p.

 1 0

З урахуванням нормувальної умови

p0 p1 ,

p0 p1 1

отримаємо

p p 1,

 0 1

звідки

p,

0

p.

1
(4.3)
(4.4)

Зауважимо, що ймовірність p0

  • це ймовірність обслуговування

вимоги, оскільки канал є вільним, а ймовірність p1

  • це ймовірність ві-

дмови, оскільки канал зайнятий обслуговуванням попередньої вимоги.

Оскільки інтенсивність потоку замовлень визначають через се-

редній інтервал часу між надходженнями двох замовлень

t:

1 , а

t

інтенсивність потоку обслуговувань через середній час обслугову-

вання каналом одного замовлення

tобс:

  1 , отримаємо

t


p0 t
t ,

  • t


p1 t

обс

tобс .

  • t

обс обс


Таким чином, граничні ймовірності p0

і p1

визначають середній

відносний час перебування системи Sу стані s0

(канал вільний) і ста-

ні s1

(канал зайнятий), тобто визначають відноснупропускнуздат-

ністьсистемита ймовірністьвідмови.

Отже,

Q,


(4.5)

Pвідм

.


(4.6)

Абсолютну пропускну здатність системи знайдемо за формулою:

A Q.


(4.7)


Після введення позначення1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас