1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Показники ефективності систем масового обслуговування

Ефективність функціонування систем масового обслуговування ха- рактеризують три основні групи показників.

 1. Показники ефективності використання СМО:

 • абсолютна пропускна здатність системи A середня кількість ви- мог, обслужених системою за одиницю часу;

 • відносна пропускна здатність системи Q відношення середнього

числа вимог, обслужених системою за одиницю часу, до середньо-

го числа вимог, що надійшли до системи за цей час:

Q A.Таким

чином, відносна пропускна здатність системи ймовірність того, що вимога, яка надійшла на вхід системи, буде обслуженою;

 • середній час зайнятості СМО;

 • коефіцієнт використання СМО тощо.

 1. Показники якості обслуговування вимог:

  • середній час перебування вимоги в системі;

  • середній час перебування вимог у черзі;

  • ймовірність відмови обслуговування вимоги;

  • середня кількість вимог, що перебувають у черзі;

  • середня кількість вимог, які перебувають у системі, тощо.

 1. Показники ефективності функціонування пари “СМО клі-єнт”, де під “клієнтом” розуміють всю сукупність вимог. До таких по- казників відносять, зокрема, середній дохід від використання СМО за одиницю часу.

Розглянемо окремі види систем масового обслуговування та знай- демо показники (характеристики) ефективності їх роботи.

  1. Одноканальна СМО з відмовами

Розглянемозадачу.На вхід одноканальної системи масового обслу- говування з відмовами подається найпростіший потік заявок з інтен-

сивністю . Потік обслуговування також найпростіший з інтенсив-

ністю .

У початковий момент часу канал вільний. Необхідно знайти

граничні ймовірності станів системи та показники її ефективності.

Розв’язання

Аналіз роботи системи почнемо з розгляду можливих станів і по- будови розміченого графа станів системи. Система S(СМО) має два стани:

s0 канал вільний;

s1 канал зайнятий (відбувається обслуговування заявки).

Граф станів системи Sзображено на рис. 4.1.1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас