1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36
Ім'я файлу: ПОТОКИ книга.docx
Розширення: docx
Розмір: 927кб.
Дата: 29.05.2021
скачати
Процеси чистого розмноження та вимирання

На практиці достатньо часто зустрічаються процеси чистого роз- множення та чистого вимирання.

Означення.Процесом чистого розмноження називається такий про- цес розмноження та вимирання, у якого інтенсивності всіх потоків вимирання дорівнюють нулю.

Розмічений граф станів процесу чистого розмноження зі скінчен- ним числом станів показано на рис. 3.3.Рисунок 3.3


Система диференціальних рівнянь Колмогорова для процесу чис- того розмноження зі скінченним числом станів може бути отримана із

системи (3.2) за умови, якщо

k1k

0,

k 2, 3, ,

n1:


p1 t 12 p1 t,

p t p t

pt,

k k1k k1

kk1 k

(3.15)k 2, 3, , n1,

pn t n1npn1 t,

з початковою умовою p1 0 1.

Означення.Процесом чистого вимирання називається такий процес розмноження та вимирання, у якого інтенсивності всіх потоків розмноження дорівнюють нулю.

Розмічений граф станів процесу чистого розмноження зі скінчен- ним числом станів зображено на рис. 3.4.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   36

скачати

© Усі права захищені
написати до нас