1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Ім'я файлу: альфа.doc
Розширення: doc
Розмір: 1228кб.
Дата: 06.05.2022
скачати

Міністерство освіти і науки України

Міністерство охорони здоров’я України


Сумський державний університет

І. В. Чорна, І. Ю. ВисоцькийКлінічна ензимологія. Ензимодіагностика

Навчальний посібник
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України

Суми

Сумський державний університет

2013УДК 577.15:612.015.1

ББК 28.072.534я73

Ч 75

Рецензенти:

Я. І. Гонськийдоктор медичних наук, професор кафедри медичної біохімії Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського;

Р. С. Стойка – доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу Інституту біології клітини НАН України;

Б. Г. Борзенко – доктор біологічних наук, професор кафедри хімії Донецького національного медичного університету імені М. Горького

Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

(лист № 1/11-2242 від 12.02.2013)

Чорна І. В.

Ч 75 Клінічна ензимологія. Ензимодіагностика : навч. посіб. / І. В. Чорна, І. Ю. Висоцький. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 243 с.

ISBN 978-966-657-461-2

Матеріал посібника викладено з урахуванням міждисциплінарної інтеграції знань. Наведено клініко-діагностичне значення визначення активності основних ферментів, а також їх зміни при патологічних станах різних органів і систем організму.

Посібник містить ситуаційні та тестові завдання для самоконтролю знань. Це сприяє більш повному засвоєнню поданого матеріалу й може бути використане при викладанні клінічної біохімії, клініко-лабораторної діагностики та інших дисциплін у медичних навчальних закладах освіти ІІІ–IV рівнів акредитації.
УДК 577.15:612.015.1
ББК 28.072.534я73
ISBN 978-966-657-461-2

© Чорна І. В., Висоцький І. Ю., 2013

© Сумський державний університет, 2013

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

скачати

© Усі права захищені
написати до нас