Ім'я файлу: рекомендаційна анотація.docx
Розширення: docx
Розмір: 18кб.
Дата: 25.03.2021
скачати

Науковий журнал «Причорноморські економічні студії»

Електронна сторінка видання – www.bses.in.ua

Міжнародний цифровий ідентифікатор журналу: https://doi.org/10.32843/bses
Науковий журнал «Причорноморські економічні студії» включено до переліку наукових фахових видань України в галузі економічних наук (Категорія «Б») на підставі Наказу МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643

У журналі висвітлюються актуальні проблеми економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

Журнал інформує також про події наукового життя та економічну освіту в Україні; подає рецензії наукових праць та підручників з економічної тематики. Редколегія видання здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Видання співпрацює з найбільшими ВНЗ України та зарубіжжя, органами державної влади та місцевого самоврядування. Подібна співпраця передбачає розміщення інформаційних матеріалів, публікацію наукових статей, проведення на базі видання круглих столів.

У виданні публікуються науково-теоретичні та практичні матеріали з актуальних загальнотеоретичних та галузевих економічних питань, а також пропозиції щодо оптимізації економічних процесів та явищ країни.

До публікації у електронному фаховому виданні приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися.

Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 р. № 7-05/1 

Пріоритетами журналу є: підтримка молодих науковців; дослідження проблем розвитку Причорноморського регіону; інформування наукової спільноти про сучасні монографічні дослідження та проблеми бізнес-освіти.

Економіка: реалії часу. Науковий журнал. 2017. № 1 (29). С. 175

Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2017 /n1.html
Фаховий науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу» створено на базі Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету за наказом ректора №73 від 08.08.2011р. на підставі рішення Вченої Ради ОНПУ (протокол №9 від 24 травня 2011р.).

Видання висвітлює проблематику стану та перспектив розвитку економіки як у світому так й у регіональному масштабі. На сторінках журналу розміщуються результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень в областях економіки, підприємництва, менеджменту, маркетингу, логістики. Висвітлюються актуальні питання економіки та управління, інформаційного та математичного забезпечення економічних процесів, інновацій, інвестицій, конкурентоспроможності та сучасних проблем регіонального розвитку.

До публікації в журналі приймаються статті проблемного, узагальнюючого, методичного характеру, результати оригінальних наукових, практичних, навчально-методичних досліджень у вигляді статей, які ніде раніше не публікувалися, із зазначених нижче галузей:

  • Проблемні питання економіки України та її регіонів.

  • Теорія і практика економіки та управління промисловими підприємствами.

  • Актуальні проблеми секторальної економіки.

Журнал розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас