Ім'я файлу: lab05.docx
Розширення: docx
Розмір: 738кб.
Дата: 25.04.2021
скачати

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

Кафедра КН

Лабораторна робота № 5

з дисципліни “Ком’ютерні мережі”

Тема: Настроювання статичної маршрутизації

                                                 

Виконав ст.гр.

1КН-20б:

Мацько Олександр

Перевірив:

Арсенюк І.Р


                                  
Вінниця 2020

Мета: навчитись настроювати статичну маршрутизацію на прикладі невеликих КМ, а також шукати та виправляти помилки, пов’язані з конфігуруванням статичних маршрутів.

Маршутизація- — процес визначення маршруту прямування інформації між мережами. Маршутизатор або роутер приймає рішення, що базується на ІР -адресі отримувача пакету. Для того, щоб переслати пакет далі, всі пристрої на шляху слідування використовують ІР -адресу отримувача. Для прийняття правильного рішення маршрутизатор має знати напрямки і маршрути до віддалених мереж.

Є два типи маршрутизації:

1.Статична маршрутизація — маршрути задаються вручну адміністратором.

2.Динамічна маршутизація — маршрути обчислюються автоматично за допомогою протоколів динамічної маршутизації— RIP, OSPF, EIGRP, IS-IS, BGP, HSRP та ін, які отримують інформацію про топологію і стан каналів зв'язку від інших маршрутизаторів у мережі.

Loopback - сукупність методів, потрібних для коректної роботи маршрутизатора і передачі даних. Сам інтерфейс же є відображенням логічних процесів в маршрутизаторі. Також саму технологію використовують і для інших цілей: тестування передачі даних від обслуговуючого центру комутації; перевірка сигналу на відстані; забезпечення роботи комутаційних кабелів і їх перевірка; тест зворотного петлі, коли сигнал посилається і повертається відправнику по всіх комунікаційних каналах.

Задання маршруту за замовчуванням
Маршрути за замовчуванням (або стандартні маршрути) використовуються маршрутизаторами у випадку, коли адреса мережі-отримувача пакета не збігається з жодним маршрутом ТМ.

• Стандартні маршрути, як правило, конфігуруються для передавання потоків даних через мережу Internet, оскільки нераціонально і немає необхідності підтримувати всі маршрути до всіх мереж Internet. Таким чином, стандартні маршрути дозволяють скоротити число записів у ТМ і зменшити час їх оброблення.

• Задати стандартний маршрут можна за допомогою команди

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 {ip | int-type int-num}.

Операція логічного „І” над маскою 0.0.0.0 та ІР-адресою пакета завжди дає результатом мережу 0.0.0.0.

Якщо для пакета в ТМ не знаходиться відповідності мережі-отримувача − він надсилається у мережу 0.0.0.0.

Завданяя

Варіант 16

1.Визначте оптимальні маски (тобто маски з мінімально можливою кількість нульових розрядів) для підмереж Net 1  Net 7;

 для кожної підмережі наведіть її номер, діапазон ІР-адрес та широкомовну ІРадресу.

Net1:1)255.255.255.192 1)197.26.123.63,197.26.123.1-197.26.123.62

Net2:2)255.255.255.192 1)197.26.124.63,197.26.124.1-197.26.124.62

Net3:3)255.255.255.192 1)197.26.125.63,197.26.125.1-197.26.125.62

Net4:4)255.255.255.252 1)197.26.126.63,197.26.126.1-197.26.126.62

Net5:5)255.255.255.192 1)192.168.25.63,192.168.25.1-192.168.25.62

Net6:6)255.255.255.192 1) 192.168.25.63,192.168.25.1-192.168.25.62

Net7:7)255.255.255.192 1) 192.168.25.3,192.168.25.1-192.168.25.2
2. Настройте статичну маршрутизацію в мережі та перевірте її працездатність

R0: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0;

R1: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0; ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s3/0;

R2: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0; ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s3/0;

R3: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s2/0;


3.Налаштовуєм інтерфейс Loopback


4)Провіряємо Loopback на працездатністьВисновок: я навчився настроювати статичну маршрутизацію на прикладі невеликих КМ,
скачати

© Усі права захищені
написати до нас