1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ім'я файлу: _інструкції.doc
Розширення: doc
Розмір: 500кб.
Дата: 23.02.2020
скачати

Затверджено”

Наказом директора ЗОШ №


від _____________

наказ № _____
Інструкція з охорони праці №_______
під час електропаяльних робіт в шкільних майстернях

1. Загальні положення

 1. До електропаяння допускаються особи, які пройшли медичний огляд,
  спеціальне навчання, вступний та первинний інструктажі з охорони праці.

 1. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

–– отруєння і пошкодження очей та шкіри під час роботи з кислотами
й флюсами , опіки.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Одягти спецодяг, заховати волосся під головний убір.

 2. Підготувати і перевірити справність електропаяльника і пристроїв.
  Обов'язково пересвідчитися у справності ручки електропаяльника і

неушкод­женості проводів.

 1. Перевірити надійність заземлення робочого столу.

 2. Пересвідчитися, що поблизу місця роботи немає легкозаймистих ма­-
  теріалів і горючих рідин.

  1. Про виявлені несправності повідомити безпосередньо керівника.
   Не починати працювати без його дозволу.


3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

 1. Обережно поводитися з електропаяльником, не випускати його з рук
  під час роботи, оберігати від ударів.

 2. Остерігатися бризок розплавленого припою, не торкатися до гарячих
  місць руками.

 3. Під час короткочасних перерв у роботі класти нагрітий електропаяль-­
  ник на спеціальну підставку.

 4. Якщо потрібно залишити робоче місце, вимкнути електропаяльник.
  Не виймати вилку зі штепсельної розетки за провід..

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

  1. Після роботи негайно вимкнути усі рубильники і вимикачі, що подають
   струм на робочі столи учнів.

  2. Електроарматуру, проводи, шнури перевірити, здати черговому або
   вчителю.

  3. Складати електропаяльник тількі після йго повного охолодження.

4.4. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

  1. Прибрати робоче місце.

  2. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
   4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У випадку, якщо під час роботи виникне якесь пошкодження (з'явить-­
  ся специфічний запах диму, розжаряться провідники реостату або когось
  уразить струмом), негайно вимкнути рубильник, вимикач або витягнути
  штепсельну вилку на щитку.

 2. У випадку травмування , опіків, виникнення пожежі негайно повідомити вчи­
  теля. Надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому

ме­дичної допомоги.

 1. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.“Погоджено” ______________________ _________________

Інструкцію склав ___________________ ________________

Затверджено”


наказом директора ЗОШ № від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______
під час виконання робіт на свердлильних верстатах в шкільних майстернях.
1. Загальні положення.

 1. До виконання роботи на свердлильному верстаті у слюсарній майстерні допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому міс­ці про безпечні методи роботи, з охорони праці.

 2. Травми, можливі під час механічної обробки металів:

 • запорошення очей;

 • удари, порізи через неправильне користування інструментами.

 1. Можливі небезпечні фактори: рухомі частини устаткування,

електрич­ний струм.

 1. Небезпечні моменти, що можуть виникнути підчас роботи:

 • пошкодження очей;

 • поранення, опік рук, тіла внаслідок поганого закріплення деталей та свердл , доторкан­ня до деталі, яка обробляється, затягнення частини одягу рухомою частиною верстата.

1.5.Виконувати тільки ту роботу, яку доручив вчитель.

1.6.Нещасні випадки можуть трапитись через:
- відсутність або несправність засобів захисту;


- ненадійне кріплення деталей, інструменту;

- несправність електрообладнання;

- безлад на робочому місці; недотримання трудової та технологічної дисципліни.

1.7 .Не займатися зайвими справами, розмовами.

1.8. Не користуватися відкритим вогнем.

1.9. Дотримуватися вимог особистої гігієни.
2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Одягти спецодяг, застебнувши його на всі ґудзики, сховати волосся
  під головний убір.

 2. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи — на
  верстаті не повинно бути нічого зайвого.

 3. Підготувати до роботи свій інструмент і пристрої, впевнившись у їх
  справності.

 4. Перевірити надійність кріплення захисного кожуха передачі, свердла в патроні, верстатних лещат.

 5. Перевірити надійність з'єднання захисного заземлення з корпусом
  верстата.

2.6. Надійно закріпити заготовку — в лещатах на верстаті, попередньо обробивши її до потрібної форми та намітивши місце де буде отвір - кернером, дерев’яні заготовки - шилом.

2.7. Ознайомитись з розміщенням кнопок та рукояток управління і призначенням кожної з них .Вивчити безпечні прийоми роботи ручним інструментом і роботи на свердлильних верстатах.

2.8. Перевірити справність свердла або зенкера і правильність його установки в патроні.

2.9. Перед початком роботи надягти захисні окуляри.

2.10. Не вмикати верстат без дозволу вчителя.

  1. Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

  2. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
   Не приступати до роботи без його дозволу.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт.

3.5. Під час механічної обробки металів свердленням або зенкуванням:

 1. Подавати свердло плавно, без сильного натиску.

 2. Виконувати обмір заготовки після повної зупинки верстата.

 3. Щоб уникнути травм під час роботи, слід:

- не нахиляти голову близько до верстата, свердла;

 • не класти сторонніх предметів на станину верстата;

 • не приймати і не передавати предметів через верстат, що працює;

 • не вимірювати деталь, що обробляється, під час роботи верстата;

 • не зупиняти верстат, гальмуючи рукою свердло, патрон;

 • не змащувати і не охолоджувати свердла за допомогою ганчірки
  (користуватися спеціальною щіткою);

 • не відходити від верстата, не вимкнувши його;

 • Не обпиратися на верстат.

3.6. У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

3.7. Працювати тільки в захисних окулярах.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Зняти деталь та свердло. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

 2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчи -
  телем.

 3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
  стружку або змітати рукою забороняється).

 4. Здати верстат учителю.

 5. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом.

 6. З майстерні виходити з дозволу вчителя.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У разі виявлення несправностей під час роботи негайно вимкнути
  верстат і повідомити вчителя. Не приступати до роботи без його дозволу.

 2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити
  вчителя.

 3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.“Погоджено” ______________________ _________________

Інструкцію склав ___________________ _________________
Затверджено”

наказом директора ЗОШ № від ______________ наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______
під час робіт на електроточилі в шкільних майстернях


 1. Загальні положення

  1. До роботи на заточувальному верстаті у шкільних майстернях допускаються особи, що пройшли медичний огляд , відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи та з охорони праці. Ці знання закріплюють , перевіряють у межах навчальної програми. В журналі з техніки безпеки своєчасно оформлюють проведення інструктажу.

  2. . У робочій зоні можливий шкідливий вплив рухомих частин устаткування та електричний струм.

  3. . Небеспечність в роботі:

 • пошкодження очей;

 • захоплення одягу, волосся рухомими, незакритими деталями верстата;

 • пошкодження обличчя, тіла, внаслідок вилітання осколків абразиву або інструменту.

1.4. Виконуйте тільки роботу, яку доручив керівник, учитель.

 1. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Не нахилятися до заточувального інструменту для спостереження за
  ходом точіння. Момент контакту круга з інструментом визначати за іскрою.
  Якість заточування визначати після того, як інструмент буде виведений у без -
  печну зону.

 2. Не виконувати заточування на несправному крузі.

 3. Не стояти у напрямку площини обертання абразивного круга.

 4. Не виконувати заточування на бічній поверхні круга.

 5. Не визначати на дотик гостроту й рівність заточених інструментів.

 6. Не класти на корпус верстата заточувального інструмента шаблони та
  інші предмети.

 7. Якщо треба відійти від верстата, вимкнути його і дочекатися повної
  зупинки.


4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Вимкнути верстат і після зупинки круга змести із нього сміття за до-­
  помогою щітки.

 2. Зняти спецодяг. Вимити руки і вмитися з милом. Привести у порядок
  індивідуальні засоби захисту.

 3. Здати верстат учителеві.

 4. Виходити з майстерні з дозволу керівника, учителя.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. Виявивши несправності під час роботи, негайно вимкнути верстат
  і повідомити безпосереднього керівника, учителя.

 2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити

ке­рівника, учителя.
“Погоджено” ______________________ _________________

Інструкцію склав ___________________ _________________


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас