1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Ім'я файлу: _інструкції.doc
Розширення: doc
Розмір: 500кб.
Дата: 23.02.2020
скачати

Затверджено”


наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ № _____
Інструкція з охорони праці №_______

під час лабораторно – практичних робіт в шкільних майстернях

1. Загальні положення

 1. До роботи у навчальній майстерні для виконання лабораторно-прак-­
  тичних робіт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне
  навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охо-­
  рони праці.

 2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:
 • дрібні порізи гострими інструментами (ніж, шило, рисувала);

 • поранення ніг інструментом, що впав;

 • ураження електричним струмом через відсутність занулення, зазем­лення,

у випадку несправності електропроводки;

 • поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.

  1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних

ситуа­цій, слід дотримуватися таких вимог:

 • працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

 • виявивши несправності, повідомити безпосередньо керівника, вчителя;

 • дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці;

 • дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів,

облад­нання;

 • не користуватися відкритим вогнем;

 • дотримуватися вимог особистої гігієни.

  1. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.


2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Ознайомитися з написами, плакатами, знаками безпеки, правилами
  безпечної праці учнів з електромонтажу, моделювання, наявними у майстерні. Вивчити правила безпечної праці під час виконання практичних робіт, послідовність їх виконання.

 2. Правильно одягти спецодяг.

 3. Перевірити справність верстата, заземлення.

 4. Розкласти на верстаку інструменти, обладнання для виконання прак­тичних робіт у порядку, встановленому вчителем, або згідно з інструкційною карткою-завданням з виконання лабораторно-практичної роботи.

 1. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

 2. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміле.

 3. Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.


3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Виконувати роботу у вказаній в інструкції послідовності:

 • ознайомитися з теоретичним матеріалом;

 • приступити до виконання практичної роботи.

  1. Користуватися інструментом за призначенням..


“Погоджено” ______________________ _________________

Інструкцію склав ___________________ _________________

Затверджено”


Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ № _____

Інструкція з охорони праці №_______

під час виконання електротехнічних робіт в шкільних майстернях
1 . Загальні положення

1 . 1 . До роботи в навчальній майстерні з виконання електромонтажних ро­біт допускаються особи, що пройшли медичний огляд, відповідне навчання, інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи, з охорони праці.
1.2. Можливі небезпечні випадки під час роботи:

 • поранення ніг інструментом, що впав;

 • ураження електричним струмом через відсутність занулення,

 • зазем­лення, у випадку несправності електромережі;

 • поранення внаслідок неправильного поводження з інструментом.


1 .3. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмо-небезпечних ситуа­цій, слід дотримуватися таких вимог:

працювати на справному устаткуванні, справним інструментом; виявивши несправність, повідомити безпосередньо керівника, вчителя; дотримуватися технологічної дисципліни, порядку на робочому місці; дбайливо ставитися до устаткування, інструменту, матеріалів; не користуватися відкритим вогнем; дотримуватися вимог особистої гігієни

 1. Вимоги безпеки до початку роботи
 1. Ознайомитися з плакатами, знаками безпеки, правилами безпечної
  праці учнів з електромонтажу, наявними в майстерні. Вивчити правила без­печної праці, перш ніж розпочати виконання практичної роботи.

 2. Перевірити, чи не торкаються електропроводи металу.

 3. Одягти спецодяг. .

 4. Ретельно підготувати своє робоче місце до безпечної роботи:

 • переконатися у справності інструменту;

 • перевірити справність заземлення верстака.

 1. На верстаку (робочому місці) не повинно бути нічого зайвого.

 2. Не приступати до виконання завдання, якщо щось незрозуміло.

 3. Про помічені недоліки, несправності повідомити вчителя.
 1. Вимоги безпеки під час виконання робіт
 1. Подавати електричний струм до робочих місць тільки пересвідчив­шись

у правильному змотуванні кола за схемою.

 1. Працювати тільки з током низької напруги (12, 24, 36 В), пам'ятаючи
  про те, що безпечною для людини є напруга 12 В.

 2. Не торкатися неізольованих проводів і контактів, що перебувають під
  напругою вище ніж 20 В. Не перевіряти наявність напруги на виводах пальцями.

 3. Не робити будь-яких перемикань у контактній схемі, коли вона пере­
  буває під напругою. Не ремонтувати і не чистити прилади й арматуру

елек­тричного освітлення, увімкнені до електричної мережі.

 1. Під час роботи ножем, шилом або іншими гострими інструментами
  бути особливо уважними й обережними, щоб не поранити собі руки.

 2. Не розбирати електричну схему, не вимкнувши вилку з розетки, і
  не залишати оголені кінці дроту під електричною напругою.

 3. Користуючись електричним паяльником та іншими електроприлада­ми,

не торкатися труб батарей опалення та інших металевих частин.

 1. Працюючи з інструментом під напругою, використовувати гумові килимки в приміщеннях, де земляна або цементна підлога.

 2. Не залишати без нагляду ввімкнені в мережу електричні нагрівальні
  прилади.
 1. Складаючи схеми, уникати перехрещення і скручування проводів.
  Прилади керування й вимірювання розміщувати на столах, верстаках так,
  щоб до них був зручний доступ і не треба було перегинатися через рухомі
  частини машин та розподільні щити.

 2. Стежити за тим, щоб рухомі частини оберталися в тому напрямку,
  який позначено на їх корпусі стрілкою.

 3. Стежити за тим, щоб швидкість обертання не була більшою за

номі­нальну, позначену у паспорті.
4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Після роботи негайно вимкнути усі рубильники і вимикачі, що подають
  струм на робочі столи учнів.

 2. Електроарматуру, проводи, шнури перевірити, здати черговому або
  вчителю.
 1. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

 2. Прибрати робоче місце.

 3. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.
  4.7. З майстерні виходити з дозволу вчителя.


5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У випадку, якщо під час роботи виникне якесь пошкодження (з'явить-­
  ся специфічний запах диму, розжаряться провідники реостату або когось
  уразить струмом), негайно вимкнути рубильник, вимикач або витягнути
  штепсельну вилку на щитку.

 2. У випадку травмування, виникнення пожежі негайно повідомити вчи­
  теля. Надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів з надання йому

ме­дичної допомоги.

 1. Уміти надавати першу допомогу потерпілому.“Погоджено” ______________________ _________________

Інструкцію склав ___________________ ________________


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас