1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Ім'я файлу: _інструкції.doc
Розширення: doc
Розмір: 500кб.
Дата: 23.02.2020
скачати
Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____
Інструкція з охорони праці №_______
під час виготовлення столярних з'єднань

1. Загальні положення

 1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме­
  дичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч­
  ні методи роботи.


 2. Травми, можливі під час виконання столярних з'єднань:
 • запорошення очей;

 • порізи;

 • забиття.

1.3. Нещасні випадки під час виконання столярних з'єднань можуть тра­
питися через:

 • несправність інструменту, пристроїв;

 • неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

 • недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;

 • безлад на робочому місці;

 • недодержання трудової дисципліни;

 • неміцне кріплення деталі, інструменту.
 1. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

 2. Не користуватися відкритим вогнем.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками).

 2. Перевірити справність верстака.

 3. Розкласти на верстаку інструмент індивідуального користування в по­
  рядку, визначеному вчителем. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.
 1. Перевірити наявність і справність інвентарю, інструментів, пристроїв.
  Підготувати їх до безпечної роботи.

 2. У випадку виявлення несправностей повідомити про них учителя.
  Не приступати до роботи без його дозволу.

 3. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини підчас виконан-­
  ня столярних з'єднань.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
гвинтами верстака.

3.2. Користуватися справним, добре налагодженим інструментом за
призначенням:

 • стежити за натягом полотна лучкової пилки;

 • застосовувати напрямляч під час запилювання;

 • очищати струги (рубанок, шерхебель, фуганок) дерев'яними клинками;

 • у випадку псування інструменту під час роботи терміново замінити
  його.
 1. Технологічні операції (розмітку, пиляння, стругання, довбання, свер­-
  длення, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях,
  використовуючи пристрої, упори і підкладні дошки.

 2. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружкою. Своє -
  часно класти на місце інструменти загального користування.

 3. Не відволікатися підчас роботи, користуватися правильними прийо -­
  мами роботи.

 4. Готувати і підігрівати клей під наглядом учителя в ізольованому і доб­ -
  ре провітрюваному приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчи -
  телю.

 2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчи -
  телем.

 3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітання (здувати
  стружку або змітати рукою забороняється).

 4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні ко­-
  робки (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш
  ніж 3—5 мм.

 5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

 6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом.

 7. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

 1. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

 2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________

Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____
Інструкція з охорони праці №_______

під час складання столярних виробів в шкільних майстернях

1. Загальні положення

 1. До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме­
  дичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч­
  ні методи роботи.


 2. Травми, можливі під час складання столярних виробів:
 • запорошення очей;

 • порізи;

 • забиття;

 • скалки.

1.3. Нещасні випадки під час складання столярних виробів можуть трапи­-
тись через:


несправність інструменту, пристроїв;

неміцне кріплення деталі притискними гвинтами верстака;

недбайливе ставлення до інструменту, пристроїв, матеріалів;

безлад на робочому місці;

недодержання трудової дисципліни;

неміцне кріплення деталі, інструменту.

 1. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

 2. Не користуватися відкритим вогнем.

 3. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхіднос-­
  ті — захисні окуляри.

 2. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнив­
  шись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.

 3. У разі виявлення несправності повідомити про них вчителя. Не при­
  ступати до роботи без його дозволу.

 4. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час виконан­
  ня столярних з'єднань, складання столярних деталей виробів.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

 1. Надійно закріпити оброблювальну заготовку з деревини притискними
  гвинтами верстака.

 2. Під час пиляння не спрямовувати полотно пилки пальцями, користу­
  ватися напрямними пристроями.

 3. Під час стругання правильно тримати інструмент, притримувати ніж
  струга рукою, налагоджуючи інструмент. Для очищення струга користуватися
  дерев'яними клинками.

 4. Працюючи стамескою під час довбання і різання деревини, тримати її
  обома руками. Передавати стамеску (долото) ручкою вперед.

 1. Під час з'єднування деталей цвяхами прибивати завжди тоншу деталь
  до товстішої. Добирати товщину цвяхів залежно від розмірів заготовки. Шилом
  наколювати заглибину, вставляти у неї цвях і забивати. Молоток опускати на
  всю поверхню головки, щоб цвях не зігнувся.

 2. У разі з'єднування деталей шурупами перед їх закручуванням у заго-­
  товці зробити отвори, трохи менші, ніж діаметр шурупа. Глибина цього отво­ру повинна бути не більшою, ніж довжина шурупа. Шурупи закручувати і ви­-
  кручувати викруткою.


 3. У разі з'єднування деталей нагелями (дерев'яні цвяхи) застосовувати
  для додаткового кріплення шипові з'єднання. Перед забиванням кінець наге­ -
  ля загострювати і змащувати клеєм. Забивати нагель металевим молотком.


 4. Технологічні операції (пиляння, різання, стругання, довбання, свер­-
  дління, з'єднування деталей) виконувати на верстаку в установлених місцях,
  використовуючи пристрої.

 5. Не допускати захаращеності верстаків відходами, стружками. Своє­
  часно класти на місце інструменти загального користування.

Не відволікатися підчас роботи, користуватися правильними прийо-­
мами роботи.

 1. Готувати і підігрівати клей під наглядом вчителя в ізольованому і доб­
  ре провітрюваному приміщенні.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

 1. Залишки матеріалів, незакінчені вироби здати черговому або вчителю.

 2. Перевірити стан інструментів і покласти їх на місце, визначене вчителем.

 3. Прибрати робоче місце, користуючись щіткою для змітаня (здувати
  стружку або змітати рукою забороняється).

 4. На верстаку перевірити наявність і стан клинків, притискні коробки
  (задню, передню) загвинтити до встановлення зазору не більш ніж
  3—5 мм.

 5. Про всі помічені під час роботи несправності повідомити вчителя.

 6. Зняти спецодяг, вимити руки і вмитися з милом. Провітрити приміщення (чергові відкривають кватирки, вхідні двері
  навчальної майстерні).

 1. З майстерні виходити із дозволу вчителя.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

 2. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

 3. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.


“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________
Затвержено”

Наказом директора ЗОШ №

від ______________

наказ №_____
Інструкція з охорони праці №_______

під час оздоблення виробів

1. Загальні положення

1.1, До виконання столярних робіт допускаються особи, що пройшли ме­дичний огляд, відповідне навчання, інструктаж на робочому місці про безпеч­ні методи роботи.

1.2. Травми, можливі підчас оздоблювання виробів:

 • запорошення очей;

 • отруєння.

1.3. Щоб запобігти травмуванню й виникненню травмонебезпечних ситу­-
ацій, слід дотримуватися таких вимог:


 • працювати на справному устаткуванні, справним інструментом;

 • у випадку виявлення несправностей повідомити безпосередньо керів­-
  ника, вчителя;

 • дотримуватися трудової дисципліни, не залишати робочого місця без
  дозволу вчителя;

 • не гратися інструментами;

 • не розмовляти, не заважати працювати іншим;

 • не крутити ручки й важелі верстатів, не вмикати електричні прилади без
  дозволу вчителя.

 1. Виконувати тільки роботу, доручену вчителем.

 2. Доглядати за робочим місцем.

 3. Не користуватися відкритим вогнем.

 4. Дотримуватися вимог особистої гігієни.

2. Вимоги безпеки до початку роботи

 1. Одягти спецодяг (халат або фартух із нарукавниками), за необхідності - захисні окуляри.

 2. Розкласти на верстаку інструменти, потрібні для роботи, упевнив -­
  шись у їх справності. На верстаку не повинно бути нічого зайвого.
 1. Перед фарбуванням або лакуванням одягти на руки гумові ру­-
  кавички.

 2. У разі виявлення несправностей повідомити про них учителя.
  Не приступати до роботи без його дозволу.

 3. Вивчити безпечні прийоми роботи обробки деревини під час оздоб­-
  лювання виробів.

3.Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Наносити лаки та фарби тількі в добре провітрюваному преміщенні.

3.2. При можливості виконувати оздоблення на відкритому повітрі.

  1. Виконувати роботу в окремому підготовленному місці.

  2. Не використовувати електронагрівальні прилади, не користуватись відкритим вогнем при виконанні оздоблювальних робіт.

  3. Запобігати попадінню крапель лаку або фарби на відкриті ділянки тіла.

 1. Вимоги безпеки після закінчення робіт

4.1. Після закінчення роботи вимити руки водою з милом.

  1. Якщо фарба або лак не відмиваються, змочити руки оліфою або олією та промити змилом.

  2. Здати виконану роботу вчателю, керівнику гуртка.

  3. Прибрати робоче місце. Зняти спецодяг.

 1. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

 2. 5.1. У випадку травмування негайно звернутися до вчителя.

  1. У випадку виникнення пожежі негайно повідомити вчителя.

  2. Вміти надавати першу допомогу потерпілому.“Погоджено” ______________________

Інструкцію склав ___________________
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

скачати

© Усі права захищені
написати до нас