1   2   3   4
Ім'я файлу: Nakaz_MFU_836_budgetni_programi_MB.doc
Розширення: doc
Розмір: 186кб.
Дата: 20.12.2020
скачати

III. Вимоги до складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми


3.1. У пунктах 1 - 3 форми звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (далі - форма звіту) наводяться відповідно коди і найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми і код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, якому відповідає бюджетна програма.

3.2. У пункті 4 форми звіту визначаються цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, реалізацію якої забезпечує головний розпорядник.

3.3. У пункті 5 форми звіту зазначається мета бюджетної програми.

3.4. У пункті 6 форми звіту зазначаються завдання бюджетної програми.

3.5. У пункті 7 форми звіту відображаються обсяги видатків (наданих кредитів з бюджету) за бюджетною програмою за звітний період, у тому числі за напрямами використання бюджетних коштів, визначеними у паспорті бюджетної програми:

у графах 3 - 5 - обсяги бюджетних асигнувань, затверджені паспортом бюджетної програми на звітний бюджетний період, з урахуванням змін;

у графах 6 - 8 - обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за звітний період;

у графах 9 - 11 - відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на звітний період.

При цьому пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, надаються за кожним напрямом використання бюджетних коштів окремо.

3.6. У пункті 8 форми звіту зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджених паспортом бюджетної програми; обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми, та відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

3.7. У пункті 9 форми звіту відображаються результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, здійснюється аналіз стану їх виконання з поясненнями розбіжностей (відхилень) між фактичними результативними показниками, досягнутими за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету), та затвердженими паспортом бюджетної програми, при цьому пояснення щодо стану виконання показників надається за кожним показником окремо.

3.8. У пункті 10 форми звіту надається узагальнений висновок про виконання бюджетної програми, який містить інформацію про ступінь досягнення мети та стан виконання завдань бюджетної програми.

(розділ ІІІ із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472,
від 15.11.2018 р. N 908,
у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 29.12.2018 р. N 1209)


Директор
Департаменту місцевих бюджетів

Є. Ю. КузькінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
__________________________________
(найменування головного розпорядника
__________________________________
коштів місцевого бюджету)
____________________________ N __________________

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік


1.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування головного розпорядника)

2.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__________________________________
(найменування відповідального виконавця)

3.

__ __ __ __ __ __ __
(код)

__ __ __ __
(КФКВК)

__________________________________
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань ________ гривень, у тому числі загального фонду _________ гривень та спеціального фонду ________ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
__________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми


N з/п

Ціль державної політики
7. Мета бюджетної програми
__________________________________

8. Завдання бюджетної програми


N з/п

Завдання


9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень


N з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5Усього10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень


N з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5Усього11. Результативні показники бюджетної програми


N з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

6

7

1

затрат

2

продукту

3

ефективності

4

якості


Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

__________________
(підпис)
__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

__________________
(підпис)
__________________________________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.Директор Департаменту
місцевих бюджетів

Є. Ю. Кузькін


(форма паспорта у редакції наказів Міністерства
фінансів України від 15.11.2018 р. N 908,
від 29.12.2018 р. N 1209)


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

1   2   3   4

скачати

© Усі права захищені
написати до нас