1   2   3   4   5   6   7   8   9
Ім'я файлу: 2020 Інструкція з сигналізації.docx
Розширення: docx
Розмір: 3364кб.
Дата: 01.04.2024
скачати
Пов'язані файли: 

MIHICTEPCTBО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

23.06.2008         м. Київ             № 747

 

 

Про затвердження Інструкції

з сигналізації на залізницях України

Відповідно до статті 11 Закону України “Про залізничний транспорт”  з метою уточнення системи видимих і звукових сигналів для передачі вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України та видів сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються,

 

Н А К А З У Ю:

 

1. Затвердити Інструкцію з сигналізації на залізницях України, що додається.

2. Державній адміністрації залізничного транспорту України (Мельничук В.О.):

2.1. Подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

2

2.2. Довести цей наказ до відома працівників залізничного транспорту України та забезпечити контроль за його виконанням.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства транспорту України від 08.07.95 № 259 „Про затвердження Інструкції з сигналізації на залізницях України”;

наказ Міністерства транспорту України від 21.04.2006 № 375 „Про внесення змін до Інструкції з сигналізації на залізницях України”.

4. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Бадагова В.Ф.

 

 

 

Міністр                                                                                                    Й. Вінський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністерства транспорту та зв’язку України

23.06.2008 № 747

 

ІНСТРУКЦІЯ

з сигналізації на залізницях України

 

І.  СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1. Інструкція з сигналізації є обов’язковою для застосування підприємствами і організаціями залізничного транспорту України.

1.2. Інструкція визначає систему видимих і звукових сигналів для передачі наказів та вказівок щодо руху поїздів і маневрової роботи, а також види сигнальних приладів, за допомогою яких ці сигнали подаються.

1.3. Виконання вимог сигналів, встановлених цією Інструкцією, забезпечує безперервність і безпеку руху поїздів і маневрової роботи.

 

ІІ. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Інструкція з сигналізації на залізницях України (далі – Інструкція) розроблена відповідно до Закону України „Про залізничний транспорт”, Правил технічної експлуатації залізниць України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 № 411, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за № 50/1854 та ДСТУ 4183:2003 „Знаки колійні та сигнальні, що їх застосовують на залізничному транспорті. Загальні технічні умови”.

 

ІІІ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У цій Інструкції терміни вживаються у такому значенні:

автоматична локомотивна сигналізація як самостійний засіб сигналізації та зв’язку – система, за якої рух поїзда на перегоні здійснюється за сигналами локомотивних світлофорів, а роздільними пунктами є позначені межі блок-ділянок;

блок-ділянка – частина міжстанційного перегону за умови автоблокування або автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв'язку, обмежена прохідними світлофорами (межами блок-ділянок) або прохідним світлофором (межею блок-ділянки) і станцією;

відкритий світлофор – світлофор, який має сигнальне показання, що дозволяє рух;

гальмова путь – відстань, яку проходить поїзд за час від моменту переводу ручки крана машиніста або крана екстреного гальмування в гальмове положення до повної зупинки. Гальмові путі розрізняються в залежності від виду гальмування (службове, повне службове та екстрене) ;

головні колії – колії перегонів, а також колії станцій, що є безпосереднім продовженням колій суміжних перегонів і, як правило, не мають відхилень на стрілочних переводах;

дільниця колійного блокування – частина залізничної мережі, обладнана пристроями автоматичної локомотивної сигналізації, що застосовується як самостійний засіб сигналізації та зв’язку, пристроями автоблокування або напівавтоматичного блокування;

закритий світлофор – світлофор, який має сигнальне показання, що забороняє рух;

контактна мережа – сукупність проводів, конструкцій та обладнання, що забезпечують передачу електричної енергії від тягових підстанцій до струмоприймачів електрорухомого складу;

локомотиви – електровози, тепловози, газотурбовози та паровози;

маневровий состав – група вагонів, зчеплених між собою та з локомотивом, що проводить маневри;

моторвагонний рухомий склад – моторні та причіпні вагони, із яких формуються моторвагонні поїзди (електропоїзди, дизель-поїзди і автомотриси);

нейтральна вставка – ділянка контактної підвіски між двома повітряними проміжками (ізолюючими сполученнями), на яких нормально відсутня напруга. Нейтральна вставка виконується так, що за проходження струмоприймачів електрорухомого складу забезпечується електрична ізоляція ділянок, які сполучаються;

особливі колійні знаки – межі залізничної смуги відведення, покажчик номера стрілки, знак осі пасажирської будівлі, знаки на лінійних колійних будівлях, репери початку і кінця кругових кривих, а також початку та кінця перехідних кривих, прихованих споруд земляного полотна, найвищого горизонту вод і максимальної висоти хвилі;

повітряний проміжок (ізолююче спряження) – виконане на контактній мережі ізолююче спряження анкерних ділянок, яке розділяє контактну мережу на дві секції. При проходженні по повітряному проміжку струмоприймача електрорухомого складу відбувається електричне з’єднання секцій контактної мережі;

перегін – частина залізничної лінії, обмежена суміжними станціями, роз'їздами, обгінними пунктами або колійними постами;

переїзд – місце перехрещення залізниць на одному рівні з автомобільними дорогами або трамвайними коліями;

підштовхуючий локомотив – локомотив, призначений для допомоги ведучому локомотиву на окремих перегонах або частині перегону (у хвості поїзда);

під'їзна колія – колія, призначена для обслуговування окремих підприємств, організацій, установ (заводів, фабрик, шахт, кар'єрів, лісоторфорозробок, електричних станцій, тягових підстанцій тощо), зв'язана із загальною мережею залізниць безперервною рейковою колією і належить залізниці чи підприємству, організації, установі;

поїзд – сформований і зчеплений состав вагонів з одним або декількома діючими локомотивами чи моторними вагонами, що мають встановлені сигнали. Локомотиви без вагонів, моторні вагони та спеціальний самохідний рухомий склад, що відправляються на перегін, вважаються поїздом;

поїзні сигнали – сигнали, що застосовуються для означення поїздів, локомотивів та інших рухомих одиниць;

сигнал – умовний видимий чи звуковий знак, за допомогою якого подається певний наказ;

сигнальний знак – умовний видимий знак, за допомогою якого подається наказ або вказівка певній категорії працівників. До сигнальних знаків відносяться граничні стовпчики, знаки, що означають межі станції, місця подачі свистка, відключення і включення струму тощо. Сигнальні знаки бувають постійними і тимчасовими;

станція – роздільний пункт з колійним розвитком, що дозволяє проводити операції з приймання, відправлення, схрещення й обгону поїздів, операції з приймання, видачі вантажів та обслуговування пасажирів, а за умови розвинених колійних пристроїв – маневрову роботу з розформування та формування поїздів і технічні операції з поїздами;

стрілка – частина стрілочного переводу, що складається з рамних рейок, вістряків та перевідного механізму. В разі наявності хрестовин з рухомим осердям у поняття стрілки входить і хрестовина;

черговий по станції – змінний помічник начальника станції, який одноособово розпоряджається прийманням, відправленням і пропусканням поїздів, а також іншими переміщеннями рухомого складу на головних та приймально-відправних коліях станції (а де немає маневрового диспетчера – і на інших коліях).

 

IV. СИГНАЛИ

Сигнали призначені для забезпечення безпеки руху, а також для чіткої організації руху поїздів і маневрової роботи. За способом сприйняття сигнали підрозділяються на видимі та звукові.

 

4.1. ВИДИМІ СИГНАЛИ

4.1.1. Видимі сигнали виражаються кольором, формою, положенням і числом сигнальних показань. Для подання видимих сигналів служать сигнальні прилади – світлофори, диски, щити, ліхтарі, прапорці, сигнальні покажчики та сигнальні знаки.

Видимі сигнали за часом їх застосування підрозділяються на:

денні, що подаються у світлий час доби; для подання таких сигналів служать диски, щити, прапорці та сигнальні покажчики (стрілочні, колійного загородження та гідравлічних колонок);

нічні, що подаються у темний час доби; такими сигналами служать вогні визначених кольорів у ручних і поїзних ліхтарях, ліхтарях на жердинах і сигнальних покажчиках.

Нічні сигнали повинні застосовуватись і в денний час під час туману, заметілі та інших несприятливих умов, коли видимість денних сигналів зупинки менше 1000 м, сигналів зменшення швидкості – менше 400 м, маневрових – менше 200 м;

цілодобові, що подаються однаково у світлий і темний час доби; такими сигналами служать вогні світлофорів визначених кольорів, маршрутні та інші світлові покажчики, постійні знаки «Зменшення швидкості», тимчасові знаки «Зменшення швидкості» (зворотна сторона зеленого кольору), червоні диски із світловідбивачем для позначення хвоста вантажного поїзда, сигнальні покажчики та знаки.

У тунелях застосовуються тільки нічні або цілодобові сигнали.

4.2. ЗВУКОВІ СИГНАЛИ

Звукові сигнали подаються сполученням звуків різної тривалості та кількості. Значення їх удень і вночі одне й те саме.

Для подання звукових сигналів використовуються свистки локомотивів, моторвагонних поїздів, спеціального самохідного рухомого складу, ручні свистки, духові ріжки, сирени, гудки і петарди.

Вибух петарди вимагає негайної зупинки.

 

V. СВІТЛОФОРИ

Світлофори за призначенням підрозділяються на:

вхідні –дозволяють або забороняють поїзду прямувати з перегону на станцію;

вихідні – дозволяють або забороняють поїзду відправлятися зі станції на перегін;

маршрутні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати із одного району станції до іншого;

прохідні – дозволяють або забороняють поїзду проїжджати з однієї блок-ділянки (міжпостового перегону) на іншу;

прикриття – для огородження місць перехрещень залізничних колій на одному рівні іншими залізничними коліями, трамвайними коліями і тролейбусними лініями, розвідних мостів і ділянок, які проходять з провідником;

загороджувальні – вимагають зупинки в разі небезпеки для руху, що виникла на переїздах з черговим працівником, великих штучних спорудах і обвальних місцях, а також у разі огородження рухомого складу для огляду і ремонту вагонів на станційних коліях;

попереджувальні – попереджують про показання основного світлофору (вхідного, прохідного, загороджувального та прикриття);

повторювальні – для повідомлення про показання вихідного, маршрутного і гіркового світлофорів, коли за місцевими умовами видимість основного світлофора не забезпечується;

локомотивні – для дозволу чи заборони поїзду прямувати перегоном з однієї блок-ділянки на іншу, а також попередження про показання світлофора, до якого наближається поїзд;

маневрові –дозволяють чи забороняють проведення маневрів;

гіркові –дозволяють чи забороняють розпуск вагонів з гірки.

Один світлофор може поєднувати декілька призначень (вхідний і вихідний, вихідний і маневровий тощо).

На ділянках, де зберігаються семафори, порядок їхнього застосування визначається Інструкцією з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України.

Світлофори застосовуються лінзові (рис. 5.14) і прожекторні (рис. 5.15); вони підрозділяються на щоглові, карликові і такі, що встановлюються на містках і консолях.

Світлофори поділяються на такі, що:

нормально горять;

нормально не горять.

Світлофори повинні позначатися буквами або цифрами. На кожному перегоні прохідні світлофори автоматичного блокування нумеруються, починаючи від вхідного світлофора, при цьому світлофори непарного напрямку позначаються непарними числами (1, 3, 5...), а світлофори парного напрямку – парними (2, 4, 6...).

При обладнанні двоколійних дільниць двостороннім АБ до номера прохідного світлофора, встановленого для неправильного напрямку руху, додається римська цифра, яка означає номер колії.

Станційним світлофорам присвоюється літери “Н” або “Ч” в залежності від напрямку руху. На вихідних світлофорах додатково цифрою вказується номер колії, до якої відноситься світлофор, а на додаткових вхідних до основної літери додається літера „Д”.

У позначеннях маршрутних світлофорів до літери “Н” (“Ч”) додається літера “М”, до яких можуть додаватися цифри для позначення номеру колії.

Маневровим світлофорам привласнюється літера “М” з парним порядковим номером у парній горловині станції та з непарним – у непарній горловині.

Світлофорам прикриття привласнюються літери “НП” або “ЧП”.

Загороджувальні світлофори позначаються літерою „З” та цифрою від 1 до 4, а попереджувальні до них літерою „П”.

Загороджувальні світлофори, що використовуються для огородження рухомого складу на станційних коліях, позначаються літерами „НЗ” або „ЧЗ” та цифрами, які вказують номер колії.

Попереджувальні та повторювальні світлофори позначаються літерою „П” та літером основного світлофора.

Основні значення сигналів, що подаються світлофорами (незалежно від місця встановлення та призначення їх), такі:

один зелений вогонь– «Дозволяється рух із встановленою швидкістю»;

один жовтий мигаючий вогонь–«Дозволяється рух із встановленою швидкістю; наступний світлофор відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю»;

один жовтий вогонь – «Дозволяється рух з готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий»;

два жовті вогні, з них верхній – мигаючий, – «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу; наступний світлофор відкритий»;

два жовті вогні– «Дозволяється проходження світлофора із зменшеною швидкістю та готовністю зупинитися біля наступного світлофора; поїзд прямує з відхиленням по стрілочному переводу»;

один червоний вогонь– «Стій! Забороняється проїжджати сигнал»;

один місячно-білий вогонь– «Дозволяється проводити маневри»;

один синій вогонь– «Забороняється проводити маневри».

Застосування перелічених сигналів на світлофорах різного призначення передбачається у відповідних пунктах цієї Інструкції. Порядок застосування цих сигналів в інших випадках, не передбачених цією Інструкцією, з дотриманням їхнього сигнального значення визначається Державною адміністрацією залізничного транспорту України.

 

5.1. ВХІДНІ СВІТЛОФОРИ

5.1.1. Вхідними світлофорами подаються сигнали:

один зелений вогонь– «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний або вихідний) відкритий» (рис. 5.1);

 Рисунок 5.1

 

один жовтий мигаючий вогонь–«Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з встановленою швидкістю; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий і вимагає проходження його із зменшеною швидкістю» (рис. 5.2);

 Рисунок 5.2

 

один жовтий вогонь– «Дозволяється поїзду прямувати на станцію по головній колії з готовністю зупинитися; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) закритий» (рис. 5.3);

 Рисунок 5.3

 

 

 

два жовті вогні, з них верхній – мигаючий, – «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію; наступний світлофор (маршрутний чи вихідний) відкритий» (рис. 5.4);

 Рисунок 5.4

 

два жовті вогні– «Дозволяється поїзду прямувати на станцію із зменшеною швидкістю на бокову колію і готовністю зупинитися; наступний світлофор закритий» (рис. 5.5). При прийманні на бокову колію, яка не призначена для беззупинного пропуску поїздів, показання вхідного світлофора два жовті вогні зберігається незалежно від показань вихідного світлофора;

 Рисунок 5.5

 

 

один червоний вогонь – «Стій! Забороняється проїжджати сигнал» (рис. 5.6).

 Рисунок 5.6

 

5.1.2. На вхідних і маршрутних світлофорах у разі приймання поїздів на бокові колії по стрілочних переводах з хрестовинами пологих марок застосовуються сигнали:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

скачати

© Усі права захищені
написати до нас