Ім'я файлу: ВОЛИНЦІВСЬКА КУЛЬТУРА Поширена в 7.docx
Розширення: docx
Розмір: 19кб.
Дата: 09.04.2022
скачати
Пов'язані файли:
зубрицька культура.pptx
20130325-062216.doc

ВОЛИНЦІВСЬКА КУЛЬТУРА Поширена в 7–8 ст. в Лісостепу та південних районах Полісся Дніпровського Лівобережжя та сягає Київа. Розкопки поселення і могильника біля с. Волинцеве Путивльського р-ну Сумської обл. 1948–1949 дали змогу Д. Березовцю виділити– волинцівську Культуру, що сформувалась внаслідок просування на Лівобережжя нащадків носіїв празької культури, котрі асимілювали населення пеньківської культури та колочинської культури. Волинцівська культура стала одним із компонентів формування роменської культури. Носіями культури ймовірно були сіверяни.

Найвизначнішими пам'ятками культури є поселення і могильник біля смт Сосниця, Битицьке городище, поселення Ходосівка.

Поселення волинцевського типу розташовані у відносно низьких місцях поблизу води (на краю першої тераси чи на підвищеннях у заплаві). Поселення Обухів та Ходосівка поблизу Києва займають ділянки високого корінного берега. На широко розкопаному Волинцевському поселенні досліджено близько 50 житлових споруд. Розміри інших селищ, очевидно, були меншими, в них налічувалося не більш як 10—20 будівель.

Єдиним волинцевським городищем (площа 7 га, досліджено більш як 60 жител) є Битиця, хоча її укріплення належать переважно до скіфо-сарматського часу. На думку дослідників, це був великий торговельно-ремісничий та адміністративний центр. У Битиці простежується співіснування слов’янського і тюркського населення, що дає підстави вважати її форпостом Хозарського каганату на слов’янській території.

Основним типом волинцевського житла була прямокутна напівземлянка з довжиною стіни 4—5 м, долівка якої заглиблена на 0,2—0,4 м у материк. Стіни здебільшого мали стовпову конструкцію. Опорні стовпи встановлювалися у кутках, а також посередині кожної стіни. Масово використовувалися зруби, менш поширеними були стіни з плоту, обмащеного глиною. Покрівля, мабуть, була двосхилою, гребінь даху іноді спирався не на стіни, а на два стовпи, вкопані за межами котловану. Дерев'яну основу покрівлі часто засипали зверху шаром землі чи глини.

На відміну від лівобережних жител попереднього часу, де використовувалися лише вогнища, у волинцевських житлах як опалювальні споруди використовувалися глиняні печі, зведені в одному із закутків. Основа печі вирізувалася в лісовому останці, залишеному в кутку, або виліплювалася зі спеціально принесеної глини, якщо котлован був виритий у піщаному грунті. Склепіння печі викладалося із глиняних яйцеподібних блоків — вальків. Менш поширеними були вогнища з глиняними черенями.

Населення займалося орним землеробством та приселищним скотарством, на що вказують виявлені під час розкопок залізні наральники, серпи, коси-горбуші, кам'яні зернотерки. Значного розвитку набули ремесла, зокрема залізообробне, бронзоливарне, ювелірне, деревообробне, гончарське, ткацьке. Зважаючи на слов'янську атрибутику Волинцівської культури, дослідники (зокрема Д. Березовець, О. Сухобоков, С. Юренко) пов'язують її з літописними сіверянами додержавгого періоду.

Основу волинцевського керамічного комплексу становлять ліпні горщики з яйцеподібним корпусом і чітко профільованою верхньою частиною, орнаментовані вдавленнями по вінцях. Вони схожі на кераміку правобережних пам'яток типу Сахнівка. Трапляються також слабопрофільовані посудини, миски, кухлі, сковорідки з високим бортиком. Специфічними є гончарні горщики з високими вертикальними вінцями, орнаментовані пролошеними або врізлими лініями. Загалом їх небагато, лише на Битицькому городищі вони становлять 60 %.

Стосовно поховального обряду то це тілоспалення на стороні з подальшим похованням залишків кремації в урнах разом із особистими речами (Волинцеве, Сосниця, Лебяже 3). Інвентар представлено металевими браслетами, скляними намистинами, фрагментами кольчуги, піхов меча тощо. Урни супроводжувалися посудинами-стравницями і встановлювалися під шаром дерну на безкурганних могильниках. Кожне з урнових поховань, досліджених поблизу сіл Малі Будки та Константанів, було огороджене товстими кілками.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас