Ім'я файлу: Надійність передачі.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 06.10.2020

Надійність передачі, прийому і обробки сигналів, що несуть інформацію в радіоелектронній апаратурі, залежить від ступеня її завадозахищеності і визначається в заданих умовах експлуатації дією електромагнітних завад. Електромагнітними перешкодами називаються електромагнітні, електричні і магнітні процеси, створені будь-яким джерелом в просторі або провідному середовищі, які небажано впливають на корисний сигнал або можуть створити такий вплив. У цьому зв'язку під електромагнітною сумісністю радіоелектронних засобів розуміється їх властивість функціонувати з необхідною якістю в реальних умовах експлуатації одночасно з іншими радіотехнічними, електронними та електротехнічними засобами при впливі випадкових електромагнітних завад, не створюючи неприпустимих електромагнітних завад іншим радіотехнічним і електронних засобів. Наведене поняття електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів є загальним і може бути також використано при конструюванні інтегральних мікросхем, мікрозбірок, функціональних вузлів, блоків. Актуальність проблеми електромагнітної сумісності постійно зростає в зв'язку з наступними основними тенденціями розвитку радіоелектроніки: 1) безперервне збільшення радіоелектронних засобів, значне ускладнення їх функцій і складу, що призводить до підвищення рівня ненавмисних електромагнітних завад в навколишньому середовищі (ускладнення електромагнітної обстановки); 2) збільшення випромінюваних потужностей передавачів, що мають крім основного випромінювання та неосновні випромінювання (позасмугових і побічні), які можуть бути заважають для інших радіоелектронних засобів; 3) підвищення чутливості прийомних пристроїв радіоелектронної апаратури, що мають, крім основного, побічні канали прийому; 4) недолік радіочастотних каналів, вільних від перешкод. 19 При цьому електромагнітні перешкоди слід розглядати як один з видів «забруднення» навколишнього середовища, так як можливості радіочастотного ресурсу, особливо в останні роки, все більше обмежуються. У зв'язку з цим однією з найбільш важливих завдань, що стоять при конструюванні РЕА, є забезпечення умов електромагнітної сумісності як для окремих функціональних вузлів, так і для комплексів апаратури в цілому. Проектування радіоелектронної апаратури з урахуванням вимог забезпечення електромагнітної сумісності дозволяє зменшити вартість, скоротити терміни розробки, виготовлення і наладки і при цьому забезпечити функціонування РЕА без погіршення якісних показників в заданій електромагнітній обстановці [8]. При оцінці електромагнітних завад на будь-якому ієрархічному рівні апаратури необхідно розглядати наступні елементи: 1) джерело перешкод; 2) середовище поширення перешкод; 3) рецептор перешкод, тобто пристрій, що змінює значення своїх параметрів під впливом стороннього електромагнітного обурення. Для характеристики рецептора вводять уявлення об/його сприйнятливості, під яким розуміється реакція пристрою на електромагнітні перешкоди, які є по відношенню до нього зовнішніми. Кількісно сприйнятливість може бути виражена через відношення корисний сигнал-зовнішня перешкода. При аналізі електромагнітної сумісності необхідно використовувати саме це поняття, так як відоме уявлення про чутливість відноситься до реакції пристрою на корисний сигнал і кількісно характеризується відношенням сигнал - власний шум пристрою при відсутності зовнішніх перешкод. Електромагнітні перешкоди можуть утворюватися як всередині радіоелектронної апаратури (внутрішньосистемні перешкоди), так і між радіоелектронними засобами (міжсистемні перешкоди).
скачати

© Усі права захищені
написати до нас