Ім'я файлу: 02.docx
Розширення: docx
Розмір: 109кб.
Дата: 17.02.2021

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”

Кафедра ЕОМ
ВИКОНАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ОПЕРАЦІЙ НАД СИГНАЛАМИ В СИСТЕМІ SCILAB.
лабораторна робота

з дисципліни “Цифрова обробка сигналів”

Львів – 2014

Варіант: 6

Завдання:

Задати квадратну матрицю А порядку . Знайти матрицю А*В, при чому елементи матриці В визначити за формулою: , .


Текст програми

Пояснення

clc

Очистка командного рядка

clear all

Очистка памяті

n=input('n=')

Ввід із клавіатури значення та його присвоєння змінній n

a= rand(n,n);

Створення матриці а заповненої випадковими числами, розмірності n*n

disp(a,'a=')

Вивід на екран матриці а

i=[1:n]'*ones(1,n);

Створення матриці індексів i

j=i';

Транспонування матриці і

b1= triu(1.0./(i+j-1));

Обчислення матриці та виділення із неї верхнього трикутника

b2= tril(1.0./(i+j+1));

Обчислення матриці та виділення із нижнього трикутника матриці

b3= triu(b2) -b2

Знаходимо значення верхнього трикутника матриці без головної діагоналі

b= b1+b3

Додаємо два трикутники матриці

x= a * b;

Обчислення виразу

disp(x,"x=")

Вивід результату


Результат роботи програмиВисновок

У цій лабораторній роботі я виконав операції над матрицями і векторами в системі SCILAB. Здобув навичок роботи у даному середовищі.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас