Ім'я файлу: РГР.docx
Розширення: docx
Розмір: 28кб.
Дата: 20.04.2020

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФАЕТ

кафедра електроніки, робототехніки і технологій моніторингу та Інтернету речей

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

з дисципліни: «Електромагнітан сумістність електронних приладів та систем »

Семестр 8

Виконав: студент 4 курсу групи ЕП-405

Борбіч В. С. _____________

Дата виконання : „__ „ ___20__

Перевірив: проф. Іванов В. О.

Київ 2020

Завдання

Радіоприймальний пристрій налаштовано на частоту f0 і має поріг чутливості P (f0), вимірюваний в децибелах на мілівати (дБмВт). Радіоперешкоди надходять на вхід приймача на частотах f1 та f2 і утворюють на частоті настройки інтермодуляційні сиг-нали другого і третього порядку.

необхідно:

1) Визначити частоти другого передавача, які можуть створювати з частотою f1 інтермодуляційні перешкоди другого і третього порядку;

2) Розрахувати коефіцієнт інтермодуляції Кінт, в децибелах (дБ);

3) Знайти рівень інтермодуляционних перешкод і оцінити їх щодо порогової чутливості приймача P (f0);

4) Зробити необхідні висновки.

Дані для вибору варіанту наведені в табл. 1, 2 і 3, де N - передостання цифра но-міра залікової книжки; М - остання цифра номера залікової книжки.

Таблица 1 Таблица 2 Таблица 3

N

f0, МГц

f1, МГц
M

P(f0), дБмВт
/N-M/

P(f1),

дБмВт

P(f2),

дБмВт

0

305

427
0

-90
0

-40

+15

1

310

186
1

-92
1

-35

+10

2

315

220,5
2

-94
2

-30

+5

3

320

256
3

-96
3

-25

-10

4

325

295,2
4

-98
4

-20

-15

5

330

363
5

-100
5

-15

-20

б

335

402
6

-102
6

-10

-25

7

340

374
7

-104
7

+5

-30

8

345

448,5
8

-106
8

+10

-35

9

350

490
9

-108
9

+15

-40

Варіант 75

f0 340 МГц , f1 374 МГц, P(f0) -100дБмВт, P(f1) -30дБмВт, P(f2) +5дБмВт.

1) Визначити частоти другого передавача, які можуть створювати з частотою f1 інтермодуляційні перешкоди другого і третього порядку;Згідно даного рисунка:f2 / f0= 0,05; 0,09; 1,04; 1,2

Співвідношення які лежать в центрі квадрата : 1,04; 1,2

Звідси f2= 353,6 МГц, 408 МГц.

Найбільшу небезпеку перешкод буде створюватися на частоті 353,6 МГц, так як найбільш приближений до частоти нашого основного передавача.

2) Розрахувати коефіцієнт інтермодуляції Кінт, в децибелах (дБ);

Розстройка найближчой перешкоди щодо частоти настройки приймача 3,8%Відповідно на 10% P(f1,f2)= -8 дБ мВт

kинт = P(f0 ) - (m+n)P(f1,f2)= -100-3*(-8)=-124 дБ

3) Знайти рівень інтермодуляционних перешкод і оцінити їх щодо порогової чутливості приймача P (f0);

Pэ=mP(f1)+nP(f2)+kинт= -30+10-124=-144 дБ

Висновки: в результаті проведення обчислень видно, що рівень інтермодуляційних перешкод нижчий за чутливість приймача, ці перешкоди тому не будуть створювати небезбеки втрати зв’язку основного передавача та приймача.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас