Ім'я файлу: МК 4.docx
Розширення: docx
Розмір: 33кб.
Дата: 07.05.2020
Пов'язані файли:
практика реферат 1.docx

  1. На які параметри передавання цифрових потоків по радіотракту впливає багатопозиційність модуляції.

  2. Особливості QPSK модуляції та її різновиди.  1. На які параметри передавання цифрових потоків по радіотракту впливає багатопозиційність модуляції.

Багатопозиційна модуляція - цифрова модуляція, за якої високочастотний сигнал може набувати понад чотири стани фази і амплітуди в точці відліку символу .

Зі збільшенням позиційності модуляції, ймовірність бітової

помилки збільшується. Таким чином, як правило, при збільшенні спектральної ефективності енергетична ефективність зменшується.

Використання багатопозиційної фазової маніпуляції одночасно із збільшенням спектральної ефективності призводить лише до незначного, прийнятного для практики збільшення ймовірності бітової помилки при фіксованому відношенні сигнал/шум на вході демодулятора приймальної системи (а у випадку квадратурної фазової маніпуляції ймовірність помилки взагалі не зростає у порівнянні з форматом «1біт – 1 символ»).

  1. Особливості QPSK модуляції та її різновиди.

Квадратурна фазова модуляція (QPSK - Quadrature Phase Shift Keying)

Квадратурна фазова модуляція є чотирирівневої фазовою модуляцією

(M = 4), при якій фаза високочастотного коливання може приймати 4 різних значення з кроком, кратним π / 2. QPSK використовує

дві несучі однакової частоти, зсунуті на 90°, І два можливих рівня амплітуди. Один рівень амплітуди відповідає 0, інший - 1.Сигнальне сузір’я модуляції QPSK

З малюнка видно, що відповідність між значеннями символів і фазою сигналу встановлено таким чином, що в сусідніх точках сигнального сузір'я значення відповідних символів відрізняються лише в одному біті. При передачі в умовах шуму найімовірнішою помилкою буде визначення фази сусідній точки сузір'я. При зазначеному кодуванні, незважаючи на те, що сталася помилка в визначенні значення символу, це буде відповідати помилці в одному (а не двох) бітах інформації. Таким чином, досягається зниження ймовірності помилки на біт. Зазначений спосіб кодування називається кодом Грея. Кожному значенню фази модульованого сигналу відповідає 2 біти інформації, і

тому зміна модулюючого сигналу при QPSK-модуляції відбувається в 2 рази рідше,ніж при BPSK-модуляції при однаковій швидкості передачі інформації. Спектральна ефективність квадратурной модуляції QPSK в 2 рази вище, ніж бінарної модуляції BPSK.

Перевага QPSK полягає в більш високій швидкості передачі даних: якщо ми зберігаємо одну і ту ж тривалість символу, то можемо подвоїти швидкість передачі даних від передавача до приймача. Недоліком є складність системи.

Підвидами сімейства QPSK є диференціальна квадратурная модуляція

(DQPSK) і квадратурна модуляція із зсувом (OQPSK - Offset QPSK).

DQPSK використовується через неоднозначність фази відновленої

несучої, в цьому випадку кратної π / 2. Кодується відносна зміна фази по відношенню до значення на попередньому символьному інтервалі.

Модуляція OQPSK є більш ефективною, ніж QPSK, в системах з нелінійним посиленням.

У разі OQPSK максимальна зміна фази становить π / 2 .Максимальний рівень зміни амплітуди що обгинає для OQPSK становить 30% в порівнянні з 100% для звичайної QPSK. Формується OQPSK досить просто: шляхом зміщення сигналів I (t) і Q (t) відносно один одного на величину, рівну тривалості одного біта.

QPSK (її різні підвиди) є одним з найбільш часто використовуваних видів модуляції в сучасних стандартах цифрового зв'язку.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас