Ім'я файлу: Міністерство освіти і науки Україн2.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 03.05.2021

Слайд 4

На сьогодні рекреація є однією з форм антропогенного навантаження, що справляє суттєвий вплив на природні та штучні екосистеми, зокрема на їх рослинну складову. Негативний вплив відпочивальників має комплексний характер: механічне пошкодження дерев і чагарників, деградація рослинності внаслідок збирання квітів, лікарських рослин, ягід, обривання листя, витоптування ґрунтово-рослинного покриву, випалювання (в місцях розведення вогнищ), влаштування самовільних смітників. Рекреаційне навантаження розглядають як агрегатний показник безпосереднього впливу рекреантів, їх транспортних засобів, будівництва рекреаційних споруд на природні та штучні ландшафтні комплекси. Воно зростає внаслідок масового відвідування населенням місць відпочинку

Розрізняють допустимі (оптимально та гранично допустимі) і деструкційні (критичні та катастрофічні) рекреаційні навантаження. При допустимих навантаженнях у екологічних системах хоч і відбуваються зміни, зумовлені антропогенними чинниками, проте здебільшого вони мають зворотній характер. Ландшафтні комплекси в таких випадках здатні до самовідновлення, але при цьому можуть втрачатися деякі ландшафтні елементи і взаємозв’язки (в лісових біоценозах та парках, наприклад, спостерігається зрідження пологу деревостану і підросту, збіднення видового складу травостою). При критичних і катастрофічних рекреаційних навантаженнях відбуваються незворотні зміни складу та структури природних екологічних систем, що перевищують межі їх стійкості. Відтоді екосистеми вже не здатні до самовідновлення (можуть зникати, замінюватись на інші).

Навантаження на фітоценози характеризуються також такими двома показниками, як тривалість та інтенсивність. Буває 1) слабке короткочасне; 2) інтенсивне короткочасне; 3) слабке тривале та 4) інтенсивне тривале

Кожен із цих типів навантаження по-різному впливає на стан екосистем. Слабке короткочасне навантаження не спричиняє помітні сукцесійні зміни у травостої лісових та паркових біогеоценозів. При інтенсивному короткочасному навантаженні підріст та підлісок ще не змінився, але з'явилися поодинокі механічні пошкодження рослин, знищилися окремі їх екземпляри, зменшилося проективне покриття лишайників та мохів; Слабке тривале навантаження приводить до поступового заміщення одних видів травостою іншими, а інтенсивне тривале — до зміни всіх компонентів, формування розрідженого травостою

Важливим шляхом

-

Щороку урочище «Огнівщина» відвідує близько 15 тисяч роменців. Збільшує рекреаційне навантаження і проведення різних заходів.

: Навч. Посібник / В. І. Стафійчук. – 2-ге часом набула комплексного характеру: механічне пошкодження дерев і чагарників, випалювання (в місцях розведення вогнищ), влаштування самовільних смітників. За сприяння редакції газети «Тандем» нами була опублікована стаття «Збережемо Огнівщину», яка

Слайд 2

Об’єкт дослідження: рекреаційне природокористування як приклад екологічного неагресивного впливу людини на довкілля.

Предмет дослідження: штучна екосистема парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Огнівщина».
скачати

© Усі права захищені
написати до нас