Ім'я файлу: інтервю подивись.docx
Розширення: docx
Розмір: 15кб.
Дата: 24.06.2020

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРВ’Ю В СУЧАСНОМУ ОНЛАЙНОВОМУ ВИДАННІ «THE UKRAINIANS» Мультимедійність сьогодні визначають як одну основних переваг онлайнових ЗМІ і вбачають у ній майбутнє медіа. Стрімкий розвиток інформаційних технологій, нові запити аудиторії вимагають сучасних підходів до подачі журналістських матеріалів, а відтак впливають і на жанрологію. Суттєвих змін зазнає жанр журналістського інтерв’ю, яке не тільки набуває аналітичних рис, виходить за межі інформаційної групи жанрів, а й суттєво змінює свою форму. Замість традиційної подачі матеріалу у вигляді запитань-відповідей, виникає нова форма подачі – сторітелінг, коли запитання відсутні, а текст подається у вигляді цілісної історії з підзаголовками. Інтерв’ю модифікується не тільки на текстовому рівні. Воно суттєво оновлюється завдяки широкоформатним фотографіям, відео-, аудіоелементам тощо. Відтак дослідження особливостей такого мультимедійного інтерв’ю сьогодні, як ніколи, актуально. Як правило, під мультимедіа розуміють сплав всіх існуючих текстових, ілюстративних, аудіо- та відеотехнологій. Тобто мультимедіа є посередником у переданні інформації через впровадження в усі існуючі технічні засоби, для якого характерне стирання кордонів між масовим та індивідуальним спілкуванням [1]. Мультимедійність певною мірою була властива й іншим, відмінним від онлайнових, типам ЗМІ й виникла задовго до появи Інтернету. Від мономедійності свого часу відійшли ще газети, публікуючи окрім тексту фото та ілюстрації. Дві знакові системи для передачі інформації використовувало й радіо: звукову й вербальну. У телемовленні додався ще й відеоряд [2]. Інтерв’ю в сукупності з мультимедійними елементами з часу свого заснування у 2014 році пропонує видання «TheUkrainians». Під час дослідження матеріалів цього видання за період 2015-2017 рр. 157 простежуються певні зміни в тематичному й мультимедійному наповненні сайту. Якщо у 2015-2016 рр. автори інтернет-видання «TheUkrainians» намагалися охопити велику кількість особистостей, що різняться професійним спрямуванням, сферою діяльності, то протягом 2016-2017 рр. журналісти надали перевагу «серійним» інтерв'ю, що об’єднані єдиною темою: «Розумники», «Мандрівники», «Провайдери змін», «Атоми», кілька медіатекстів про журналістську діяльність. У 2016-2017 рр. журналісти відійшли від таких тем як мода, дизайн, архітектура і більше зверталися до питань науки, інформаційних технологій, громадської діяльності. В інтерв’ю, які не входять до серій, можна виокремити традиційну для сайту формулу називання матеріалів. Формулу можемо описати так: «Ім’я, прізвище людини. Розмова з (назва професії, сфера діяльності чи зацікавлення)». До прикладу, «Юлія Саніна. Розмова з лідеркою гурту TheHardkiss», «Оксана Линів. Розмова з головною диригенткою Опери австрійського Ґраца»). У минулих роках така тенденція простежувалася у всіх матеріалах. Щодо інтерв’ю, які входять до конкретних серій, то автори пропонують нам розмаїті, цікаві заголовки, використовують різні способи їх творення. Пропонуємо деякі з них: ««Основи». #Книготворці: Розмова з Даною Павличко, директоркою українського видавництва «Основи»» (у цьому, й інших заголовках матеріалів, що входять до серії «Книготворці», автори вказують назву серії одразу в назві матеріалу), «Вахтанг Кіпіані: «Українську журналістику можна порівняти з автомобілем ЗАЗ». Творець «Історичної правди» та Музею преси про витоки проблем і комплексів вітчизняних медій» (в усіх матеріалах, об’єднаних темою «Журналістика» автори вдаються до цитування своїх героїв, а далі формулюють основні тези розмови чи головні думки інтерв’юйованого). Якщо в 2015-2016 рр. усі без винятку публікації були представлені в типовій формі «запитання-відповідь», то в дослідженні, яке охоплює 2016- 2017 рр. автори запропонували читачам різні види подачі матеріалу. В 2016- 158 2017 рр. найбільша кількість інтерв'ю – 25, подана в традиційні формі «запитання-відповідь», 17 – у формі структурованого монологу, що містить підтеми, і тільки одне інтерв'ю запропоноване у формі традиційного монологу. Матеріали в онлайн-журналі відображені у формі лонгрідів та сторітелінгу. Така форма подачі урізноманітнює зміст, полегшує сприйняття великих за обсягом інтерв'ю. Мультимедійні елементи гармонійно доповнюють написане, є важливою складовою матеріалу. Найчастіше, як увиразнюючі компоненти, автори використовують фото. Журналісти видання створюють фотоколажі, чергують фото з текстом, використовують можливості графічного дизайну, за допомогою яких виділяють окремі вислови людини, аби закцентувати на них увагу. Вперше за два роки журналісти використали інтерактивну мапу (у матеріалі – і «Відповідальний за Україну. Чому американець Білл Артрелл, проїхавши цілий світ, зупинився в Києві й почав допомагати українцям», що дозволяє аудиторії не лише прочитати про подорожі героя, а й побачити на карті,які країни він відвідав. У порівняно невеликій кількості матеріалів, окрім вищезгаданих, використані такі мультимедійні елементи як відео- та аудіозаписи (7% і 2% відповідно). Окрім того, використовуються такі можливості мультимедійної журналістики, як гіперпокликання на матеріали зі схожою темою. Отже, інтерв'ю Інтернет-видання «TheUkrainians» характеризуються глибиною розкриття теми, небанальністю запитань, цікавою подачею змістової складової у вигляді лонгрідів. Автори урізноманітнюють заголовки, використовують нові форми подачі матеріалів. Мультимедійні елементи гармонійно доповнюють написане, не відволікають від змісту, натомість увиразнюють інтерв'ю, привертають увагу аудиторії.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас