Ім'я файлу: монтаж.docx
Розширення: docx
Розмір: 36кб.
Дата: 21.04.2021
скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНЖЕНЕРНИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
РЕФЕРАТ

НА ТЕМУ: «Монтажні роботи АСУ ТП»

Виконала: студентка гр. АКІТ-16-1б/з

Нікітенко В.Є.

Перевірив: Д.Т.Н. проф. кафедри АУТП

Пазюк М.Ю.
Запоріжжя 2021
План

1. Загальні положення

2. Підготовка до виробництва монтажних робіт

3. Виробництво монтажних робіт

4. Електропроводки

5. Прилади і засоби автоматизації

6. Пусконалагоджувальні роботи

7. Виробнича документація

1. Загальні положення

При виробництві робіт з монтажу та налагодження систем автоматизації повинні дотримуватися вимоги справжніх правил, СНиП 3.01.01-85, СНиП III-3-81, СНиП III-4-80 та відомчих нормативних документів, затверджених у порядку, встановленому СНиП 1.01.01-82.

Роботи з монтажу систем автоматизації повинні проводитися відповідно до затвердженої проектно -кошторисною документацією , проектом виробництва робіт (ППР) , а також з технічною документацією підприємств-виробників.

Монтаж приладів і засобів автоматизації при вузловому методі будівництва та комплектно - блоковому методі монтажу технологічного обладнання та трубопроводів, що проводиться відповідно до СНиП 3.05.05-84, повинен здійснюватися в процесі укрупненого технологічних ліній , вузлів і блоків.

Генпідрядник повинен залучати організацію, що здійснює монтаж систем автоматизації , до розгляду проекту організації будівництва ( ПОС ) в частині виконання монтажних робіт комплектноблочним і вузловим методами , компонування спеціальних приміщень , призначених для систем автоматизації ( диспетчерських , операторських , апаратних залів , приміщень датчиків і т . п. ) , випереджальних термінів їх споруди та передачі під монтаж .

При здачі систем автоматизації слід оформляти документацію у відповідності з обов'язковим додатком 1 цих правил.

Закінченням робіт з монтажу систем автоматизації є завершення індивідуальних випробувань , що виконуються відповідно до розд. 4 справжніх правил , і підписання акта приймання змонтованих систем автоматизації в обсязі робочої документації .

2. Підготовка до виробництва монтажних робіт

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Монтажу систем автоматизації повинна передувати підготовка згідно зі СНиП 3.01.01-85 і справжніми правилами.

У складі загальної організаційно -технічної підготовки повинні бути визначені замовником і узгоджені з генпідрядником і монтажною організацією:

а ) умови комплектування об'єкта приладами, засобами автоматизації , виробами і матеріалами поставки замовника, що передбачають поставку їх на технологічний блок. вузол, лінію;

б) перелік приладів, засобів автоматизації, агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП, монтованих із залученням Шефмонтажні персоналу підприємств -виробників;

в ) умови транспортування блоків щитів, пультів, групових установок приладів , трубних блоків до місця монтажу.

При підготовці монтажної організації до виробництва робіт повинні бути :

а ) отримана робоча документація ;

б) розроблений і затверджений проект виробництва робіт ;

в) зроблене приймання будівельної та технологічної готовності об'єкта до монтажу систем автоматизації;

г) зроблене приймання обладнання (приладів , засобів автоматизації , щитів, пультів , агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП) , виробів і матеріалів від замовника та генпідрядника ;

д) вироблена укрупнювального збирання вузлів і блоків ;

е) виконані передбачені нормами і правилами заходи з охорони праці та протипожежної безпеки.

До початку монтажу систем автоматизації монтажною організацією спільно з генпідрядником та замовником повинні бути вирішені наступні питання:

а) встановлені випереджаючі терміни будівництва спеціальних приміщень, призначених для систем автоматизації , що забезпечують своєчасне проведення індивідуальних випробувань вводяться в дію технологічних ліній , вузлів і блоків;

б) визначено технологічні лінії , вузли , блоки і терміни їх передачі під індивідуальні випробування після виконання монтажу систем автоматизації;

в) передбачені необхідні виробничі майстерні , побутові та конторські приміщення, обладнані опаленням , освітленням та телефоном;

г) передбачено використання основних будівельних машин , що знаходяться в розпорядженні генпідрядника (транспортних засобів , підйомно -розвантажувальних машин і механізмів тощо ) для переміщення великогабаритних вузлів (блоків щитів , пультів , труб і т , п. ) від виробничих баз монтажних організацій до встановлення їх в проектне положення на будівельному майданчику ;

д) розроблено рекомендації та схеми підйому великогабаритних вузлів на проектні відмітки та їх переміщення через монтажні прорізи ;

е ) передбачені постійні або тимчасові мережі , що підводять до об'єктів електроенергію , воду , стисле повітря , з пристроями для підключення обладнання та інструменту ;

ж) передбачені у відповідності з проектом ( робочим проектом ) заходи, що забезпечують захист приладів і засобів автоматизації , щитів , пультів , трубних і електричних проводок від впливу атмосферних опадів , грунтових вод і низьких температур , від забрудненні і пошкоджень , а засобів обчислювальної техніки - і від статичної електрики.

У робочій документації систем автоматизації , прийнятої до виробництва робіт, монтажна організація повинна перевірити наступне:

а) взаимоувязки з технологічної, електротехнічної , сантехнічної та іншої робочою документацією ;

б) прив'язки у робочих кресленнях приладів і засобів автоматизації , що поставляються підприємствами-виробниками комплектно з технологічним обладнанням;

в) врахування вимог високої заводської і монтажної готовності обладнання , передових методів монтажних робіт , максимального перенесення трудомістких робіт в монтажно -заготівельні майстерні;

г) вказівки категорій трубних проводок у відповідності з рекомендованим додатком 2 ;

д) наявність вибухонебезпечних або пожежонебезпечних зон та їх межі , категорії , групи та найменування вибухонебезпечних сумішей; місця установки роздільних ущільнень і їх типи ;

е) наявність документації на виконання робіт з монтажу та випробуванню трубних проводок на тиск понад 10 МПа ( 100 кгс/см2).

Приймання будівельної та технологічної готовності до монтажу систем автоматизації слід здійснювати поетапно за окремими закінченим частинами об'єкта (диспетчерські , операторські приміщення , технологічні блоки , вузли , лінії і т. п.).

Поставка на об'єкт виробів і матеріалів організацією , монтують системи автоматизації , повинна здійснюватися , як правило , за допомогою контейнерів.

ПРИЙНЯТТЯ ОБ'ЄКТА ПІД МОНТАЖ

До початку монтажу систем автоматизації на будівельному майданчику , а також в будівлях і приміщеннях , що здаються під монтаж систем автоматизації , повинні бути виконані будівельні роботи, передбачені робочою документацією і проектом виробництва робіт .

У будівельних конструкціях будівель і споруд ( підлогах , перекриттях , стінах , фундаментах устаткування ) відповідно до архітектурно -будівельними кресленнями повинні бути :

- нанесені розбивочні осі і робочі висотні позначки :

- встановлені закладні конструкції ( див. рекомендований додаток 3 ) під щити , пульти , прилади , засоби автоматизації і т. п.;

- виконані канали , тунелі , ніші , борозни , заставні труби для прихованої проводки , прорізи для проходу трубних і електричних проводок з установкою в них коробів , гільз , патрубків , обрамлень та інших закладних конструкцій;

- встановлені майданчики для обслуговування приладів і засобів автоматизації;

- залишені монтажні прорізи для переміщення великогабаритних вузлів і блоків.

У спеціальних приміщеннях , призначених для систем автоматизації (див. п. 1.4) , а також у виробничих приміщеннях у місцях , призначених для монтажу приладів і засобів автоматизації , повинні бути закінчені будівельні та оздоблювальні роботи , проведена розбирання опалубок , будівельних лісів і риштовання , які не потрібних для монтажу систем автоматизації , а також прибрано сміття .

Спеціальні приміщення, призначені для систем автоматизації (див. п. 1.4) , повинні бути обладнані опаленням , вентиляцією , освітленням , при необхідності кондиціонуванням, змонтованими за постійною схемою , мати скління та дверні запори. У приміщеннях повинна підтримуватися температура не нижче 5 ° С.

Після здачі зазначених приміщень під монтаж систем автоматизації в них не допускається виробництво будівельних робіт і монтаж санітарно -технічних систем .

У приміщеннях , призначених для монтажу технічних засобів агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП на додаток до вимог пп. повинні бути змонтовані системи кондиціонування повітря і ретельно прибрана пил. Забарвлення приміщень крейдяний побілкою забороняється . На вікнах повинні бути передбачені засоби захисту від прямих сонячних променів ( жалюзі , штори) .

До початку монтажу систем автоматизації на технологічному , санітарно-технічному та інших видах обладнання , на трубопроводах повинні бути встановлені:

- заставні та захисні конструкції для монтажу первинних приладів. Заставні конструкції для установки добірних пристроїв тиску , витрати й рівня повинні закінчуватися запірною арматурою ;

- прилади і засоби автоматизації, що вбудовуються в трубопроводи , повітроводи та апарати ( звужуючі пристрої , об'ємні та швидкісні лічильники , ротаметри , проточні датчики витратомірів і концентратомірів , рівнеміри всіх типів , регулюючі органи і т. п.).

На об'єкті відповідно до технологічних , сантехнічними , електротехнічними та іншими робочими кресленнями повинні бути :

- прокладені магістральні трубопроводи і розвідні мережі з установкою арматури для відбору теплоносіїв до обігрівається пристроям систем автоматизації , а також прокладені трубопроводи для відводу теплоносіїв ;

- встановлено обладнання і прокладені магістральні та розвідні мережі для забезпечення приладів і засобів автоматизації електроенергією та енергоносіями ( стисненим повітрям , газом , маслом , парою, водою і т. п. ) , а також прокладені трубопроводи для відводу енергоносіїв ;

- прокладена каналізаційна мережа для збору стоків від дренажних трубних проводок систем автоматизації;

- виконана заземлювальна мережу;

- виконані роботи з монтажу систем автоматичного пожежогасіння.

Заземлювальна мережу для технічних засобів агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП повинна відповідати вимогам підприємств - виготовлювачів цих технічних засобів .

Приймання об'єкта оформляється актом готовності об'єкта до провадження робіт з монтажу систем автоматизації згідно з обов'язковим додатком 1.

3. Виробництво монтажних робіт

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Монтаж систем автоматизації повинен проводитися згідно з робочою документацією з урахуванням вимог підприємств-виробників приладів , засобів автоматизації , агрегатних і обчислювальних комплексів , передбачених технічними умовами чи інструкціями з експлуатації цього обладнання .

Роботи з монтажу слід виконувати індустріальним методом з використанням засобів малої механізації , механізованого та електрифікованого інструменту та пристроїв , що скорочують застосування ручної праці.

Роботи з монтажу систем автоматизації повинні здійснюватися в дві стадії ( етапи):

- На першій стадії слід виконувати : заготовку монтажних конструкцій , вузлів і блоків , елементів електропроводок і їх укрупнювальне збирання поза зоною монтажу; перевірку наявності закладних конструкцій , прорізів , отворів у будівельних конструкціях і елементах будівель , закладних конструкцій та відбірних пристроїв на технологічному обладнанні та трубопроводах , наявності заземлюючої мережі ; закладку в споруджувані фундаменти , стіни , підлоги і перекриття труб і глухих коробів для прихованих проводок ; розмітку трас і установку опорних і несучих конструкцій для електричних і трубних проводок , виконавчих механізмів , приладів.

- На другій стадії необхідно виконувати : прокладку трубних і електричних проводок за встановленими конструкціям , установку щитів , стативов , пультів , приладів і засобів автоматизації , підключення до них трубних і електричних проводок , індивідуальні випробування.

Змонтовані прилади і засоби автоматизації електричної гілки Державної системи приладів ( ГСП) , щити і пульти , конструкції , електричні і трубні проводки , підлягають заземленню згідно робочої документації , повинні бути приєднані до контуру заземлення. При наявності вимог підприємств- виготовлювачів кошти агрегатних і обчислювальних комплексів повинні бути приєднані до контуру спеціального заземлення.

МОНТАЖ КОНСТРУКЦІЙ

Розмітку місць установки конструкцій для приладів і засобів автоматизації слід виконувати відповідно до робочою документацією .

При розмітці слід враховувати такі вимоги :

- при установці конструкцій неповинні бути порушені приховані проводки , міцність і вогнестійкість будівельних конструкцій ( підстав ) ;

- повинна бути виключена можливість механічного пошкодження змонтованих приладів і засобів автоматизації.

Відстань між опорними конструкціями на горизонтальних і вертикальних ділянках траси для прокладки трубних і електричних проводок , а також пневматичних кабелів має прийматися по робочої документації .

Опорні конструкції повинні бути паралельні між собою , а також паралельні або перпендикулярні (залежно від виду конструкцій) будівельним конструкціям ( підстав ) .

Конструкції для приладів, що встановлюються на стіні , повинні бути перпендикулярні стін. Стійки , встановлювані на підлозі , повинні бути вивірені по схилу чи рівню . При установці поруч двох або більше стійок вони повинні бути скріплені між собою роз'ємними з'єднаннями.

Монтаж коробів і лотків повинен виконуватися укрупненими блоками , зібраними в монтажно -заготівельних майстернях.

Кріплення коробів і лотків до опорних конструкцій і з'єднання їх між собою повинно бути болтове або на зварюванні .

При болтовому з'єднанні повинна бути забезпечена щільність з'єднання коробів і лотків між собою і з опорними конструкціями , а також забезпечено надійність електричного контакту .

При з'єднанні зварюванням не допускається прожог коробів і лотків.

Розташування коробів після їх установки має виключити можливість скупчення в них вологи .

У місцях перетину осадових і температурних швів будівель і споруд , а також на зовнішніх установках короби і лотки повинні мати пристрої, що компенсують .

Всі конструкції повинні бути пофарбовані згідно з вказівками , наведеними в робочій документації .

Проходи трубних і електричних проводок через стіни (зовнішні або внутрішні ) і перекриття повинні виконуватися відповідно до робочою документацією .

4. Електропроводки

Монтаж електропроводок систем автоматизації (ланцюгів вимірювання , управління , живлення , сигналізації і т. п. ) проводами і контрольними кабелями в коробах і на лотках , в пластмасових і сталевих захисних трубах , на кабельних конструкціях , в кабельних спорудах і землі ; монтаж електропроводок у вибухо-і пожежонебезпечних зонах , монтаж занулення ( заземлення ) повинні відповідати вимогам СНиП 3.05.06-85 з урахуванням специфічних особливостей монтажу систем автоматизації , викладених у посібниках до зазначеного СНиП .

Приєднання однодротових мідних жил проводів та кабелів перетином 0,5 і 0,75 мм2 і багатодротяних мідних жил перетином 0,35 ; 0,5 ; 0,75 мм2 до приладів , апаратів , збірок затискачів повинно , як правило , виконуватися пайкою , якщо конструкція їх висновків дозволяє це здійснити ( нерозбірне контактне з'єднання ) .

При необхідності приєднання однодротових і багатодротяних мідних жил зазначених перетинів до приладів , апаратів і збірок затискачів , які мають висновки й затиски для приєднання провідників під гвинт або болт ( розбірне контактне з'єднання ) , жили цих проводів і кабелів повинні оконцовивают наконечниками.

Однопроволочние мідні жили проводів та кабелів перетином 1 ; 1,5 ; 2,5 ; 4 мм2 повинні, як правило , приєднуватися безпосередньо під гвинт або болт , а багатодротові проводи цих же перерізів - за допомогою наконечників або безпосередньо під гвинт або болт. При цьому жили однодротових і багатодротяних проводів та кабелів , залежно від конструкції висновків і затискачів приладів , апаратів і зборок затискачів , оконцовивают кільцем або штирем ; кінці багатодротяних жив (кільця , штирі ) повинні пропоювати , штирові кінці можуть спресовуватися штифтовими наконечниками.

Якщо конструкція висновків і затискачів приладів , апаратів , збірок затискачів вимагає або допускає інші способи приєднання однодротових і багатодротяних мідних жил проводів та кабелів , повинні застосовуватися способи приєднання , зазначені у відповідних стандартах і технічних умовах на ці вироби .

Приєднання алюмінієвих жил проводів та кабелів перетином 2,0 мм2 і більше до приладів , апаратів , збірок затискачів повинно здійснюватися тільки затискачами , що дозволяють виконати безпосереднє приєднання до них алюмінієвих провідників відповідних перетинів.

Приєднання однодротяна жив проводів і кабелів ( під гвинт або паянням ) допускається здійснювати тільки до нерухомих елементів приладів і апаратів.

Приєднання жил проводів та кабелів до приладів , апаратів і засобів автоматизації , які мають вивідні пристрої у вигляді штепсельних роз'ємів , повинні виконуватися за допомогою багатодротяних ( гнучких ) мідних проводів або кабелів, що прокладаються від зборок затискачів або сполучних коробок до приладів і засобів автоматизації.

Розбірні і нерозбірні з'єднання мідних , алюмінієвих і алюмомедних жил проводів та кабелів з ??висновками і затискачами приладів , апаратів , збірок затискачів повинні виконуватися відповідно до вимог ГОСТ 10434-82 , ГОСТ 25154-82 , ГОСТ 25705-83 , ГОСТ 19104-79 і ГОСТ 23517-79 .

З'єднання сталевих захисних труб між собою, з протяжними коробками і т. д. в приміщеннях всіх класів слід здійснювати стандартними різьбовими з'єднаннями.

У приміщеннях всіх класів , крім вибухо-і пожежонебезпечних зон , допускається виробляти з'єднання сталевих тонкостінних захисних труб гільзами з листової сталі або сталевими трубами більшого діаметру з подальшою обварки по всьому периметру місць з'єднання : при цьому не допускається прожог труб.

Змонтовані електропроводки систем автоматизації повинні бути піддані зовнішньому огляду , яким встановлюється відповідність змонтованих проводок робочої документації та вимогам цих правил. Електропроводки , що задовольняють зазначеним вимогам , підлягають перевірці на опору ізоляції.

Вимірювання опору ізоляції електропроводок систем автоматизації (ланцюгів вимірювання , управління , живлення , сигналізації і т. п. ) проводиться мегомметром на напругу 500-1000 В. Опір ізоляції не повинна бути менше 0,5 МОм.

Під час вимірювання опору ізоляції дроти і кабелі повинні бути підключені до збірок затискачів щитів , стативов , пультів і сполучних коробок .

Прилади , апарати та проводки , що не допускають випробування мегомметром напругою 500-1000 В, на час випробування повинні бути відключені.

За результатами вимірювання опору ізоляції складається акт.

5. Прилади і засоби автоматизації

У монтаж повинні прийматися прилади і засоби автоматизації , перевірені з оформленням відповідних протоколів.

З метою забезпечення збереження приладів та обладнання від поломки , розукомплектування та розкрадання монтаж їх повинен виконуватися після письмового дозволу генпідрядника ( замовника).

Перевірка приладів і засобів автоматизації проводиться замовником або залученими ним спеціалізованими організаціями, які виконують роботи з налагодження приладів і засобів автоматизації методами , прийнятими в цих організаціях , з урахуванням вимог інструкцій Держстандарту і підприємств -виготовлювачів. монтажний пусконалагоджувальний кабель автоматизація

Прилади й засоби автоматизації , що приймаються в монтаж після перевірки, повинні бути підготовлені для доставки до місця монтажу. Рухливі системи повинні бути арретіровани , приєднувальні пристрої захищені від попадання в них вологи , бруду і пилу.

Разом з приладами та засобами автоматизації повинні бути передані монтажної організації спеціальні інструменти , приладдя і кріпильні деталі , що входять до їх комплект , необхідні при монтажі.

Розміщення приладів і засобів автоматизації та їх взаємне розташування повинні проводитися за робочої документації . Їх монтаж повинен забезпечити точність вимірювань , вільний доступ до приладів і до їх запірним і настроювальних пристроїв ( кранам , вентилів , перемикачів , рукояткам налаштування і т. п.).

У місцях установки приладів і засобів автоматизації , малодоступних для монтажу та експлуатаційного обслуговування , має бути до початку монтажу закінчено спорудження сходів , колодязів і майданчиків відповідно до робочої документацією.

Прилади й засоби автоматизації повинні встановлюватися при температурі навколишнього повітря і відносної вологості , обумовлених у монтажно -експлуатаційних інструкціях підприємств-виробників .

Приєднання до приладів зовнішніх трубних проводок повинне здійснюватися відповідно до вимог ГОСТ 25164-82 і ГОСТ 025165-82 , а електричних проводок - відповідно до вимог ГОСТ 10434-82 , ГОСТ 25154-82 , ГОСТ 25705-83 , ГОСТ 19104-79 і ГОСТ 23517-79 .

Кріплення приладів і засобів автоматизації до металевих конструкцій ( щитів , стативам , стендів тощо) повинно здійснюватися способами , передбаченими конструкцією приладів і засобів автоматизації та деталями , що входять до їх комплект .

Якщо в комплект окремих приладів і засобів автоматизації кріпильні деталі не входять , то вони повинні бути закріплені нормалізованими кріпильними виробами.

При наявності вібрацій в місцях установки приладів різьбові кріпильні деталі повинні мати пристосування , що виключають самовільне їх відгвинчування ( пружинні шайби, контргайки , шплінти і т. п.).

Отвори приладів і засобів автоматизації , призначені для приєднання трубних і електричних проводок , повинні залишатися заглушеними до моменту підключення проводок .

Корпуси приладів і засобів автоматизації повинні бути заземлені відповідно до вимог інструкцій підприємств -виробників та СНиП 3.05.06-85.

Чутливі елементи рідинних термометрів , термосигналізатор , манометричних термометрів , перетворювачів термоелектричних ( термопар ) , термоперетворювачів опору повинні, як правило , розташовуватися в центрі потоку вимірюваного середовища . При тиску понад 6 МПа ( 60 кгс/см2 ) і швидкості потоку пари 40 м / с і води 5 м / с глибина занурення чутливих елементів в вимірювану середу (від внутрішньої стінки трубопроводу ) повинна бути не більше 135 мм.

Робочі частини поверхневих перетворювачів термоелектричних ( термопар ) і термоперетворювачів опору повинні щільно прилягати до контрольованої поверхні.

Перед установкою цих приладів місце зіткнення їх з трубопроводами та обладнанням повинно бути очищено від окалини та зачищено до металевого блиску.

Перетворювачі термоелектричні ( термопари ) у фарфоровій арматурі допускається занурювати в зону високих температур на довжину порцелянової захисної трубки.

Термометри , у яких захисні чохли виготовлені з різних металів , повинні занурюватися в вимірювану середу на глибину не більше зазначеної в паспорті підприємства-виробника .

Не допускається прокладання капілярів манометричних термометрів по поверхнях , температура яких вище або нижче температури навколишнього повітря.

При необхідності прокладки капілярів в місцях з гарячими або холодними поверхнями між останніми і капіляром повинні бути повітряні зазори , що оберігають капіляр від нагрівання або охолодження , або повинна бути прокладена відповідна теплоізоляція.

По всій довжині прокладки капіляри манометричних термометрів повинні бути захищені від механічних пошкоджень.

При зайвої довжині капіляр повинен бути згорнутий в бухту діаметром не менше 300 мм; бухта повинна бути перев'язана в трьох місцях неметалевими перев'язками і надійно закріплена у приладу .

Прилади для вимірювання тиску пари або рідини по можливості повинні бути встановлені на одному рівні з місцем відбору тиску; якщо ця вимога нездійсненно , робочою документацією повинна бути визначена постійна поправка до показань приладу .

Рідинні U- образні манометри встановлюються строго вертикально. Рідина , що заповнює манометр , повинна бути незагрязнена і не повинна містити повітряних бульбашок.

Пружинні манометри ( вакуумметри ) повинні встановлюватися у вертикальному положенні.

Розділові судини встановлюються згідно нормалях або робочими кресленнями проекту, як правило , поблизу місць відбору імпульсів.

Розділові судини повинні встановлюватися так , щоб контрольні отвори судин розташовувалися на одному рівні і могли легко обслуговуватися експлуатаційним персоналом .

При п'єзометричний вимірюванні рівня відкритий кінець вимірювальної трубки повинен бути встановлений нижче мінімального вимірюваного рівня. Тиск газу або повітря в вимірювальної трубці має забезпечити прохід газу (повітря) через трубку при максимальному рівні рідини. Витрата газу або повітря в пьезометріческіх рівнемірах повинен бути відрегульований на величину, яка забезпечує покриття всіх втрат , витоків і необхідну швидкодію системи вимірювання.

Монтаж приладів для фізико -хімічного аналізу та їх добірних пристроїв має проводитись у суворій відповідності до вимог інструкцій підприємств-виробників приладів.

При установках показують і реєструючих приладів на стіні або на стійках , що кріпляться до підлоги , шкала , діаграма , запірна арматура , органи настройки та контролю пневматичних та інших датчиків повинні знаходитися на висоті 1-1,7 м , а органи управління запірною арматурою - в одній площині зі шкалою приладу .

Монтаж агрегатних і обчислювальних комплексів АСУ ТП повинен здійснюватися з технічної документації підприємств -виготовлювачів.

Всі прилади і засоби автоматизації , що встановлюються або вбудовуються в технологічні апарати і трубопроводи ( звужують і відбірні пристрої , лічильники , ротаметри , поплавці рівнемірів , регулятори прямої дії і т. п. ) , повинні . Бути встановлені відповідно до робочою документацією і з вимогами , зазначеними в обов'язковому додатку 5 .

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

До приймання робочої комісії пред'являються системи автоматизації в обсязі , передбаченому робочою документацією , і пройшли індивідуальні випробування.

При індивідуальному випробуванні слід перевірити :

а ) відповідність змонтованих систем автоматизації робочої документації та вимогам цих правил;

б) трубні проводки на міцність і щільність ;

в) опору ізоляції електропроводок ;

г) вимірювання загасання сигналів в окремих волокнах змонтованого оптичного кабелю за спеціальною інструкцією .

При перевірці змонтованих систем на відповідність робочої документації перевіряється відповідність місць установки приладів і засобів автоматизації , їх типів і технічних характеристик специфікації обладнання , відповідність вимогам даного СНиП та експлуатаційними інструкціями способів установки приладів , засобів автоматизації , щитів і пультів , інших засобів локальних систем АСУ ТП , електричних і трубних проводок .

Випробування трубних проводок на міцність і щільність , а також перевірку опору ізоляції електропроводок здійснюють відповідно до розд. 3 .

Після закінчення робіт за індивідуальним випробуванню оформляється акт приймання змонтованих систем автоматизації , до якого додаються документи по позиціях 4-12 , 16 , 21 додатка 1 .

Допускається передача монтажних робіт під наладку окремими системами або окремими частинами комплексу (наприклад , диспетчерських і операторських і т. п.).

6. Пусконалагоджувальні роботи

Пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватися у відповідності з обов'язковим додатком 1 до СНиП 3.05.05-84 і справжніми правилами .

При виробництві пусконалагоджувальних робіт повинні дотримуватися вимоги проекту і технологічного регламенту вводиться в експлуатацію об'єкта, " Правил улаштування електроустановок " ( ПУЕ) , " Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕ ) і " Правил з техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" ( ПТБ ).

У період індивідуальних випробувань і комплексного випробовування технологічного устаткування замовник або за його дорученням пусконалагоджувальна організація повинні забезпечити введення в дію систем автоматизації , необхідних для проведення випробування або опробування технологічного обладнання у відповідності з проектом і технічними умовами підприємств -виготовлювачів.

До початку провадження робіт з налагодження систем автоматизації замовник повинен привести в працездатний стан всю регулюючу та запірну арматуру , на якій змонтовані виконавчі механізми систем автоматизації; ввести в дію системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації.

Пусконалагоджувальні роботи з систем автоматизації здійснюються в три стадії.

На першій стадії виконуються підготовчі роботи , а також вивчається робоча документація систем автоматизації , основні характеристики приладів і засобів автоматизації. Здійснюється перевірка приладів і засобів автоматизації з необхідною регулюванням окремих елементів апаратури.

Для перевірки приладів і засобів автоматизації замовник зобов'язаний :

- доставити прилади і засоби автоматизації у виробниче приміщення до місця перевірки;

- передати пусконалагоджувальної організації на час перевірки приладів і засобів автоматизації запасні частини і спеціальні інструменти , що поставляються підприємствами-виробниками перевіряються приладів і засобів автоматизації , а також повірочне обладнання та спеціальні інструменти , що надходять комплектно .

При перевірці приладів і засобів автоматизації перевіряють відповідність основних технічних характеристик апаратури вимогам , встановленим в паспортах та інструкціях підприємств-виробників . Результати перевірки і регулювання фіксуються в акті або паспорті апаратури. Несправні прилади і засоби автоматизації передаються замовнику для ремонту або заміни.

Прилади й засоби автоматизації , розукомплектовані , без технічної документації ( паспорта , свідоцтва тощо ) , із змінами , що не відображеними в технічних умовах , для проведення перевірки не приймаються. Після закінчення перевірки прилади і засоби автоматизації передаються в монтаж за актом.

На другій стадії виконуються роботи з автономної налагодження систем автоматизації після завершення їх монтажу.

При цьому здійснюється :

- перевірка монтажу приладів і засобів автоматизації на відповідність вимогам інструкцій підприємств-виробників приладів і засобів автоматизації та робочої документації ; виявлені дефекти монтажу приладів і засобів автоматизації усуваються монтажною організацією ;

- заміна окремих дефектних елементів : ламп. діодів , резисторів , запобіжників , модулів і т.п. на справні , що видаються замовником ;

- перевірка правильності маркування , підключення та фазування електричних проводок ;

- фазировка і контроль характеристик виконавчих механізмів ;

- настройка логічних і тимчасових взаємозв'язків систем сигналізації , захисту, блокування та управління ; перевірка правильності проходження сигналів;

- попереднє визначення характеристик об'єкта , розрахунок і настройка параметрів апаратури систем;

- підготовка до включення і включення в роботу систем автоматизації для забезпечення індивідуального випробування технологічного обладнання і коректування параметрів настроювання апаратури систем в процесі їх роботи;

- оформлення виробничої та технічної документації .

Необхідні відключення або перемикання трубних і електричних проводок , пов'язані з перевіркою або налагодженням окремих приладів або засобів автоматизації , здійснює пусконалагоджувальна організація .

Включення систем автоматизації в роботу повинно проводитися тільки при:

- відсутність порушень вимог до умов експлуатації приладів і засобів автоматизації, каналів зв'язку ( по температурі , вологості і агресивності навколишнього середовища і т. п) і до техніки безпеки;

- наявності мінімально необхідної технологічної навантаження об'єкта автоматизації для визначення та встановлення параметрів настроювання приладів і засобів автоматизації , випробування і здавання в експлуатацію систем автоматизації;

- відповідно уставок спрацювання пристроїв приладів і засобів автоматизації зазначеним у робочої документації або встановленим замовником ;

- наявності у замовника документів про закінчення монтажних робіт , перерахованих в обов'язковому додатку 1 .

На третій стадії виконуються роботи з комплексної наладки систем автоматизації , доведення параметрів настройки приладів і засобів автоматизації , каналів зв'язку до значень , при яких системи автоматизації можуть бути використані в експлуатації. При цьому здійснюється в комплексі:

- визначення відповідності порядку відпрацювання пристроїв і елементів систем сигналізації , захисту і управління алгоритмам робочої документації з виявленням причин відмови або "помилкового " ??спрацьовування їх , установка необхідних значень спрацювання позиційних пристроїв;

- визначення відповідності пропускної здатності запірно -регулюючої арматури вимогам технологічного процесу , правильності відпрацювання вимикачів;

- визначення видаткових характеристик регулюючих органів і приведення їх до необхідної нормі за допомогою наявних в конструкції елементів настройки;

- підготовка до включення і включення в роботу систем автоматизації для забезпечення комплексного випробування технологічного обладнання;

- уточнення статичних і динамічних характеристик об'єкта , коректування значень параметрів настройки систем з урахуванням їх взаємного впливу в процесі роботи;

- випробування і визначення придатності систем автоматизації для забезпечення експлуатації обладнання з продуктивністю , що відповідає нормам освоєння проектних потужностей в початковий період ;

- аналіз роботи систем автоматизації в експлуатації ;

- оформлення виробничої документації .

Роботи третій стадії виконуються після повного закінчення будівельно -монтажних робіт , приймання їх робочою комісією , згідно з вимогами СНиП III - 3 - 81 і справжніх правил на діючому обладнанні та за наявності стійкого технологічного процесу.

Зняття витратних характеристик і визначення пропускної здатності регулюючих органів слід проводити за умови відповідності параметрів середовища в трубопроводі нормам , встановленим стандартом , робочою документацією або паспортом на регулюючу арматуру.

Коригування встановлених робочою документацією або іншої технологічної документацією значень спрацювання елементів і пристроїв систем сигналізації та захисту слід проводити тільки після затвердження замовником нових значень .

Для підготовки систем автоматизації до роботи в період комплексного випробування технологічного обладнання замовник повинен передати пусконалагоджувальної організації перелік необхідних до включення систем і графік їх включення.

Персонал пусконалагоджувальної організації , виділений для обслуговування включених в роботу систем автоматизації , повинен пройти інструктаж з техніки безпеки і правил роботи на діючому підприємстві. Інструктаж проводиться службами замовника в обсязі, встановленому галузевими, міністерствами, про його проведення має бути зроблений запис в журналі з техніки безпеки .

За відсутності конкретних вимог до показників роботи систем автоматизації в робочій документації визначення таких вимог здійснюється замовником за погодженням з пусконалагоджувальної організацією .

При визначенні вимог до показників роботи систем автоматизації в першу чергу повинні задаватися вимоги до показників якості та надійності системи .

Всі перемикання режимів роботи технологічного обладнання при визначенні реальних характеристик об'єкта автоматизації повинен виробляти замовник. Включення і виключення систем автоматизації повинно фіксуватися в оперативному журналі.

Пусконалагоджувальні роботи з систем автоматизації слід проводити відповідно до вимог , що наведені в робочій документації , інструкціях підприємств-виробників приладів і засобів автоматизації або в галузевих правилах приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів , затверджених відповідними міністерствами і відомствами.

Обсяг і умови пусконалагоджувальних робіт по окремих системах автоматизації визначаються в програмі , розробленій пусконалагоджувальної організацією та затвердженої замовником і передбачає виконання вимог пп. 5.5-5.12 .

Результати проведення пусконалагоджувальних робіт оформляються протоколом , до якого заносяться оцінка роботи системи , висновки і рекомендації. Реалізація рекомендацій щодо поліпшення роботи систем автоматизації здійснюється замовником.

Передача систем автоматизації в експлуатацію проводиться за погодженням із замовником як по окремо налагодженим системам, так і комплексно з автоматизованих установкам , вузлам технологічного обладнання і цехах .

При здачі систем автоматизації в експлуатацію по окремо налагодженим системам оформляється акт приймання в експлуатацію систем автоматизації у відповідності з обов'язковим додатком 1 .

До акта повинна додаватися така документація:

- перелік уставок пристроїв , приладів і засобів автоматизації і значень параметрів настройки систем автоматичного управління ( регулювання);

- програми та протоколи випробувань систем автоматизації;

- принципова схема робочої документації автоматизації зі всіма змінами , внесеними і узгодженими із замовником в процесі виробництва пусконалагоджувальних робіт (один екземпляр) ;

- паспорти та інструкції підприємств-виробників приладів і засобів автоматизації, додаткова технічна документація , отримана від замовника в процесі пусконалагоджувальних робіт.

Закінчення пусконалагоджувальних робіт фіксується актом про приймання систем автоматизації в експлуатацію в обсязі , передбаченому проектом.

7. Виробнича документація

Оформляються при монтажу та налагодженні систем автоматизації.

1. Акт передачі робочої документації для виробництва робіт.

2. Акт готовності об'єкта до провадження робіт з монтажу систем автоматизації.

3. Акт перерви монтажних робіт.

4. Акт огляду прихованих робіт .

5. Акт випробування трубних проводок на міцність і щільність.

6. Акт пневматичних випробувань трубних проводок на щільність з визначенням падіння тиску за час випробувань.

7 . Акт на знежирення арматури , з'єднань і труб.

8 . Документи на трубні проводки тиском св. 10 МП.

9 . Журнал зварювальних робіт.

10 . Протокол вимірювання опору ізоляції.

11 . Протокол прогрівання кабелів на барабанах.

12 . Документи по електропроводок у вибухонебезпечних зонах.

13 . Документи по електропроводок в пожежонебезпечних зонах.

14 . Акт перевірки приладів і засобів автоматизації.

15 . Дозвіл на монтаж приладів і засобів автоматизації.

16 . Відомість змонтованих приладів і засобів автоматизації.

17 . Акт приймання змонтованих систем автоматизації.

18 . Дозвіл на внесення змін в робочу документацію.

19. Акт приймання в експлуатацію систем автоматизації.

20. Акт про приймання систем автоматизації в експлуатацію.

21. Протокол вимірювань оптичних параметрів змонтованого оптичного кабелю.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас