Ім'я файлу: rp.docx
Розширення: docx
Розмір: 16кб.
Дата: 28.03.2021
скачати

МОДУЛЬ ВП 08

Розвідувальна підготовка ”

2 години
Завдання навчання
Навчити громадян, які проходять військову підготовку, організації і тактики дій підрозділів армій іноземних держав, розвідувальним ознакам та найбільш уразливим місцям бойової техніки., визначенню характеру дій противника за різними ознаками, розвідувальним ознакам розташування на місцевості озброєння та бойової техніки.

В результаті вивчення модуля громадяни повинні
ЗНАТИ:
1. Організацію, озброєння і тактику дій противника.

2. Розвідувальні ознаки і уразливі місця бойової техніки та озброєння противника.

3. Порядок застосування противником ядерної, високоточної і інших видів зброї.
ВМІТИ:
1. Вести розвідку противника та місцевості в різних видах бою вдень і вночі, самостійно і у складі підрозділу.

2. Користуватися приладами спостереження та технічними засобами розвідки, що знаходяться на озброєнні підрозділу.
В результаті отриманих знань, вмінь і практичних навичок з модуля “ Розвідувальна підготовка ” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступною професійною компетенцією:

Застосовувати знання організації, бойових можливостей, тактики дій підрозділів сухопутних військ армій провідних країн світу для оцінки складу і можливого характеру їх дій в бою та під час організації і ведення всіх видів військової розвідки (КСП. 06).
Методичні вказівки
1. Предметом модуля є вивчення вивчення організації і тактики дій підрозділів армій іноземних держав, розвідувальних ознак та найбільш уразливих місць бойової техніки. Методологічну основу викладання модуля складають концепція військової освіти України, військова психологія і педагогіка. Наукову основу модуля складає теорія тактики ведення загальновійськового бою підрозділами, тактика дій підрозділів сухопутних військ армій провідних країн світу.

Вивчення модуля забезпечує громадян, які проходять військову підготовку, знаннями, вміннями і практичними навичками, які необхідні для виконання завдань військової розвідки в основних видах бою.

Знання і вміння, одержані під час занять, використовуються тими, хто навчається, при вивченні розділів загальновійськова підготовка, організація і методика роботи з особовим складом, тактична і тактико-спеціальна підготовка, військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

2. Навчальний матеріал модуля вивчати у послідовності, яка відповідає розділу І даної програми, а саме: Розвідувальна підготовка.

У результаті вивчення модуля ті, хто навчаються, мають вивчити організацію і тактику дій підрозділів армій іноземних держав, розвідувальні ознаки та найбільш уразливі місця бойової техніки.

3. Зміст модуля вивчати на групових і практичних заняттях.

Вивчення модуля на групових і практичних заняттях здійснювати в обладнаних класах, спеціалізованих містечках, приміщеннях для розміщення підрозділів та інших місцях, де є можливість показати і надати практику тим, хто навчається.

На групових заняттях детально вивчати організацію, бойові можливості, тактику дій підрозділів сухопутних військ армій провідних країн світу, можливий характер їх дій в бою та під час організації і ведення всіх видів військової розвідки.

Для забезпечення наочності занять використовувати схеми, плакати та технічні засоби навчання.

Вдосконалення знань і навичок, їх виконання здійснювати під час проведення комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та на навчальному зборі.

4. Самостійну роботу громадян, які проходять військову підготовку, здійснювати з метою відпрацювання та засвоєння навчального матеріалу, визначеного програмою для самостійного вивчення, закріплення та поглиблення знань, вмінь та навичок. Самостійну роботу тих, хто навчається, забезпечити необхідною навчальною літературою та навчально-тренувальними картами. В ході самостійної роботи громадяни мають поглиблювати свої знання, удосконалювати свої навички. Навчальний матеріал, що вивчався у процесі самостійної роботи, включати у підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який відпрацьовувався під час проведення занять.

5. Поточний контроль здійснювати під час проведення всіх видів навчальних занять.

Поточний контроль проводити у формі усного опитування або письмового експрес-контролю (летючки) під час проведення навчальних занять.

У ході групових занять контроль здійснювати: у вступній частині з матеріалу, що вивчався на попередніх заняттях; у основній частині – з матеріалу, що викладається.
скачати

© Усі права захищені
написати до нас